Słownik tematyczny języka poematu A. Mickiewicza "Pan Tadeusz"
polski | русский
 
 

   Niniejszy Słownik dedykuję Januszowi Wynalkowi, który zainspirował mnie do jego napisania i bez którego na pewno Słownik by nie powstał. Dedykuję go także Dariuszowi i Beacie Wynalkom, Oldze i Georgowi Wynalkom, Mariuszowi Wynalkowi, których uczynność i życzliwość bardzo pomagała mi w trakcie pracy nad Słownikiem.

      Słownik tematyczny języka poematu A. Mickiewicza Pan Tadeusz zawiera opis leksykologiczny i tematyczny około 20 000 słów z poematu Pan Tadeusz w języku polskim i rosyjskim. Za podstawę słownika wzięto oryginalny tekst poematu wydany w 1968 r. i opracowany przez Stanisława Pigonia (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812. we dwunastu księgach wierszem. Wrocław, 1968), a potem opracowany i ocyfrowany dla Wirtualnej biblioteki literatury polskiej przez Marka Adamca, i teksty trzech przekładów poematu na język rosyjski:

 

•  przekład Susanny Aksenowoj-Mar (Мицкевич А. Пан Тадеуш.- М.: Художественная литература 1956г. 334 с.),

 

•  przekład Miry Pawłowej (А. Мицкевич Пан Тадеуш. - М.: Гослитиздат, 1954, 314 с.),

 

•  przekład Swiatosława Swiackiego (А. Мицкевич Пан Тадеуш, или последний заезд на Литве. - СПб.: Всемирное слово, 1998. 384 с.).

 

      W słowniku będzie zawarta informacja o znajdujących się w poemacie Pan Tadeusz i jego przekładach na język rosyjski słowach, ich znaczeniu, przynależności do tej czy innej grupy tematycznej. Za podstawę tematycznej klasyfikacji wzięto klasyfikację R. Halliga i W. von Wartburga z pewnymi modyfikacjami.

      Niniejsza wersja słownika będzie dopracowana, planuje się doskonalenie bazy danych słownika i dopasowanie do siebie odpowiednich haseł w języku polskim i rosyjskim.

      Projekt był rozpoczęty i w dużej mierze opracowany podczas stażu naukowego autorki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego dzięki wsparciu materialnemu Kasy im. J. Mianowskiego. Fundacja popierania nauki (Warszawa, Polska). Szczególnie chciałabym podziękować swojemu koledze Borysowi Orekhowu, który jest współtwórcą tej pracy, dyrektorowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Janowi Miodkowi za gościnność i wsparcie, prof. Alicji Nowakowskiej za pomoc w pracy nad Słownikiem.