Słownik tematyczny języka poematu A. Mickiewicza "Pan Tadeusz"
polski | русский

Bibliografia


  • Wikipedia.org
  • Epoka Pana Tadeusza
  • Słownik języka polskiego (Wydawnictwo naukowe PWN)
  • Словарь русского языка (МАС)
  • Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski, S. Hrabec, t. 1-11, Wrocław 1962-1983.
  • K. Leżeńska Kto jest kim w Panu Tadeuszu. Prószynński i S-ka, 1999
  • Władysław Dynak Z Mickiewiczem na łowach. Wrocław 2009
  • E.Słobodian Projekt dwujęzycznego (polsko–rosyjskiego) Słownika tematycznego języka poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” (w druku)
  • B. Batko–Tokarz, Tematyczny podział słownictwa w „Wielkim słowniku języka polskiego”, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, pod red. P. Żmigrodzkiego i R. Przybylskiej, Kraków LEXIS, 2008, s. 31–48.
  • W. Chlebda, Idiomatykon 4: gdzie idziemy, dokąd zmierzamy (i pare zdań o tym, skąd przychodzimy)//Podreczny idiomatykon polsko–rosyjski. Zeszyt 4, Opole 2009, s. 9–40.