Описание проекта        Участники проекта             ru | fr

Звуки Му. База данных


 
 
 
 
 
       Очистить     Показать все записи

 

ЯзыкЖивотноеНазвание животного в языкеГлаголПереводные эквивалентыПояснения к переводуПример прямого употребленияПеревод примераИсходная конструкцияТип результатаТолкованиеПримерПеревод примераКонструкция
адыгейский (бжедугский диалект)собакаhehaqʷənлаять, рычатьʔegʷəm her [X] λešew qəšʼəhaqʷəʁ [V] sjenegʷəje zegʷerje tadəžʼ qaḳʷeǯʼeВо дворе громко залаяла собака, наверное, к нам кто-то идетX Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеругаться, возмущатьсяaxer [X] bere zehaqʷəʁex [V]они долго ругались друг на другаX V
адыгейский (бжедугский диалект)собакаhehaqʷənлаять, рычатьtjəhe [X] əməṣ̂ere c̣əfxer zjəλeʁʷəǯʼe ašʼ [X] mač̣ʼew awə šʼənaʁʷew haqʷənew [V] rjəʁažʼeкогда наша собака видит незнакомых людей, она начинает тихо, но страшно рычатьX Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеругаться, возмущатьсяdexewes [X] jəhaqʷəč̣ʼe [V] sfəzexexəžʼtepя не могу больше слышать, как Дэхэос ругаетсяX V
адыгейский (бжедугский диалект)собакаhepc̣ewənскулитьse səməṣ̂axwe heẑʷəšʼərem əλaqʷe sətjewəcaʁ əč̣ʼjə ar [X] qepc̣ewəʁ [V]я случайно наступил щенку на лапу, и он заскулилX Vчеловек: физиологические реакции: стонстонать от боли ~ невнятно говоритьsəmaǯʼər [X] mepc̣ewə [V] šʼəλбольной лежит и что-то невнятно говорит (не может выговорить), стонетX V
адыгейский (бжедугский диалект)кошкаčʼetwəpc̣ewənмяукать, мурлыкатьljestnjəca č̣eʁəm šʼepc̣ewə [V] čʼetwə c̣əḳʷer [X], šʼe fjəʁeχʷeʁen fajeпод лестницей мяукает котенок, надо налить ему молокаX Vчеловек: физиологические реакции: стонстонать от боли ~ невнятно говоритьsəmaǯʼər [X] mepc̣ewə [V] šʼəλбольной лежит и что-то невнятно говорит (не может выговорить), стонетX V
адыгейский (бжедугский диалект)кошкаčʼetwəpc̣ewənмяукать, мурлыкатьse čʼetewəm əthaḳʷəm č̣ʼəb sjeṗestχəʁ əč̣ʼjə ar [X] jəgʷapewə qepc̣ewəʁ [V]я почесал кошку за ухом, и она замурлыкала от удовольствияX Vчеловек: физиологические реакции: стонстонать от боли ~ невнятно говоритьsəmaǯʼər [X] mepc̣ewə [V] šʼəλбольной лежит и что-то невнятно говорит (не может выговорить), стонетX V
адыгейский (бжедугский диалект)мышьcəʁʷepc̣ewənпищатьmweǯʼe rjenewə zəgʷere [X] qəšʼepc̣ewə [V]. sə zerjenegʷəjeremǯʼe cəʁʷexer qjəχʷaʁexЗдесь всё время кто-то пищит. Мне кажется, у нас завелись мышиX Vчеловек: физиологические реакции: стонстонать от боли ~ невнятно говоритьsəmaǯʼər [X] mepc̣ewə [V] šʼəλбольной лежит и что-то невнятно говорит (не может выговорить), стонетX V
адыгейский (бжедугский диалект)крысаŝʷajepc̣ewənпищатьX Vчеловек: физиологические реакции: стонстонать от боли ~ невнятно говоритьsəmaǯʼər [X] mepc̣ewə [V] šʼəλбольной лежит и что-то невнятно говорит (не может выговорить), стонетX V
адыгейский (бжедугский диалект)мухаbaʒenənən ʔʷenжужжатьjəsthaḳʷəm č̣ʼəʔʷə djə bere baʒem [X] nənən rjəʁeʔʷaʁ [V] əč̣ʼjə bere səxjəʁečəjaʁepУ меня над ухом долго жужжала муха и не давала заснутьX Vчеловек: семиотически значимая речь: надоедливая речьпостоянно говорить одно и то же, надоедатьazər ŝere qaṗʷeze sjezešʼəʁ sfəzexexəžʼtep wəjənənənОдно и то же сто раз повторяешь, мне надоело слушать твоё ворчание (букв.: «жужжание»)
адыгейский (бжедугский диалект)пчелаbžʼenənən ʔʷenжужжатьX Vчеловек: семиотически значимая речь: надоедливая речьпостоянно говорить одно и то же, надоедатьč̣ʼalem nənən rjəʁaʔʷeze wərjeʁezešʼe"мальчик надоедает своим нытьем (букв.: ""жужжанием"")"
адыгейский (бжедугский диалект)комарarʁʷejnənən ʔʷenжужжатьX V
адыгейский (бжедугский диалект)баранṭəʔʷejənблеятьŝʷefəm ṭəxer [X] λešewə šʼeʔʷejəx [V]Бараны в поле громко блеютX V
адыгейский (бжедугский диалект)овцаmeləʔʷejənблеятьməpčʼedəžʼ se səqeʁawəšʼəʁ sjəŝhanʁʷəpče č̣eʁ əbere melxer šʼəʔʷejəxezeСегодня утром я проснулся от того, что у меня под окном долго блеяли овцыX V
адыгейский (бжедугский диалект)ягненокŝəneʔʷejənблеять
адыгейский (бжедугский диалект)короваčʼeməbəwənмычатьte tjəčʼema [X] mərew λešew bəwərer[V]? jəšʼəʁʷe qesəʁenǯʼe jenegʷəjaʁʷe.Это наша корова так громко мычит? Наверное, ее пора подоитьX Vчеловек: характеристика голоса: громкий голосгромко говоритьwəməbəwə [V] deʁʷe zexesexəНе кричи, я и так всё слышуX V
адыгейский (бжедугский диалект)волкtəʁʷəẑbəwənвытьčʼešʼəre təʁʷəẑxer [X] mazem jebəwəx [V]по ночам волки воют на лунуX Vприрода: ветервыть (о ветре)žʼəbʁe [X] mabəwə [V]ветер воетX V
адыгейский (бжедугский диалект)собакаhebəwənвыть
адыгейский (бжедугский диалект)лошадьšʰəšʼəšʼənржатьšʰəm [X] meṣ̂ʷekʷər əλeʁʷəʁ əč̣ʼjə λešwə qešʼəšʼəʁ [V] šʼənem qəxeč̣ʼǯʼeлошадь увидела поезд и громко заржала от страхаX V
адыгейский (бжедугский диалект)уткаpsəčʼetqaqenкрякатьʔegʷəm λešew šʼəbərsərəʁ: čʼetxer qaqetəʁex, psəčʼetxer [X] qaqetəʁex [V], thačʼetxer č̣ʼəjətəʁex, qazxerjə č̣ʼəjətəʁex, hexer χaqʷətəʁexВо дворе все буянили: кудахтали курицы, крякали утки, кричали индюки, гоготали гуси, лаяли собакиX V
адыгейский (бжедугский диалект)петухʔataqeʔʷenкукарекатьосновное значение глагола - 'говорить (о человеке)'ʔataqər [X] qəzeʔʷem [V] se qəzgʷərəʔʷaʁ nef qəzereŝəʁer, awə se ǯʼərjə səʁʷeλəžʼəʁaʁep səčəjenewКогда закукарекал петух, я понял, что наступило утро, а я ещё не ложился спатьX V
адыгейский (бжедугский диалект)курицаčʼetəqaqenкудахтатьʔegʷəm λešew šʼəbərsərəʁ: čʼetxer [X] qaqetəʁex [V], psəčʼetxer qaqetəʁex, thačʼetxer č̣ʼəjətəʁex, qazxerjə č̣ʼəjətəʁex, hexer χaqʷətəʁexВо дворе все буянили: кудахтали курицы, крякали утки, кричали индюки, гоготали гуси, лаяли собакиX V
адыгейский (бжедугский диалект)лягушкаhenṭarqʷəqaqenквакать"возможность употреблять этот глагол в значении ""квакать"" подтверждается не всеми носителями"psəχʷem səbleč̣ʼəze se zexesxəʁ henṭarqʷexer [X] zereqaqexerer [V]Когда я проходил мимо речки, я услышал, как квакают лягушкиX V
адыгейский (бжедугский диалект)змеяbleλəλən / λəλəλ ʔʷenшипетьbler [X] meλəλə [V]змея шипитX Vчеловек: семиотически значимая речь: сплетниговорит со злобой, скорее тихоλəλəλ əʔʷeze mewəbeОбсуждают сплетни
татарскийаистләкләк
татарскийбарантәкә«бә-ә» дип кычкыру, см. козаблеять
татарскийбарантәкәбәэлдәү, см. козаблеять
татарскийбарантәкәмәэлдәү, см. козаблеять
татарскийбыкүгезмөгрәүмычатьКеше сөйләгәндә, үгез мөгрәмәсен!Когда человек говорит, бык мычать не должен. (поговорка)хныкать (не только о детях - о всех)Белекей бала уянганнан соң мөгрәй башлады.Маленький ребенок проснулся и начал хныкать
татарскийверблюддөя
татарскийволкбүреуларгавытьБуре төнлә айга улыйВолк ночью воет на луну.ветер воетҗил улыйветер воет
татарскийволкбуреуларгавытьБуре тонлэ айга улыйВолк ночью воет на луну.сильно плакать, выть от горя, боли, страдать, сильно кричать, реветьМин аяк авырта башлаганга курэ улый башладым.Я вою, потому что у меня ноги начали болеть.
татарскийволкбүреуларгавытьБуре тонлэ айга улыйВолк ночью воет на луну.сильно плакать, выть от горя, боли, страдать, сильно кричать, реветьКайгыдам улай.(Он) плачет от горя.
татарскийворобейчыпчыкчыркылдыйчирикатьӨй каршында чыпчыклар чыркылдый.Перед домом чебещут воробьи.Шептаться, разговаривать между собойҮзара җыелып, кызлар чыркылдаша.Собравшись вместе, девушки шепчутся.
татарскийворобейчыпчыкчыркылдаучирикатьКошлар сайрый, чыпчыклар чыркылдыйПтицы поют, воробьи чирикаютпищать от радости, веселитьсяБалалар чыркылдайларДети веселятся
татарскийворонкозгынкаркылдаукаркать, см. воронаСорауларыма җавап бирергә теләгәндәй, баш очында каяндыр кинәт барлыкка килгән козгын каркылдады, каен ыңгырашып куйгандай итте.Как будто желая ответить на мой вопрос, у меня над головой прокаркал откуда-то появившийся ворон, и как будто бы стонала береза.
татарскийворонаала каргакаргылдыйкаркатьАла каргалар каргылдый башлаган.Вороны начали каркать.ворчать.Карт карчык каргылдап йөриСтаруха ходит ворчит.
татарскийворонакаргакаркылдаукаркатьСандугач берчакта да карга булып каркылдый алмый инде!Никогда соловей не сможет каркать как ворона!накаркать, накликать бедуЮкны каркылдап торма әле!Будет тебе каркать! (Небылицы каркать не стоит)
татарскийворонакаргакаркылдаукаркатьСандугач берчакта да карга булып каркылдый алмый инде!Никогда соловей не сможет каркать как ворона!накаркать, накликать бедуУбырлы карчык кайгы каркылтады.Ведьма накаркала горе-несчастье.
татарскийглухарькөртлеккычкыракричатьКышкы урманда көртлекләр кычкыра.В зимнем лесу коичат глухаривыть, орать.Автобуслар кычкыра.Автобусы кричат ( воют).
татарскийглухарьурман тавыгы (лесная курица)
татарскийголубькугэрченгөрләргәворковатьКугэрченнэр урамда бергэ горлилэр.Голуби вместе воркуют во дворе.воркование влюбленныхБакчада яшләр гөрләшеп сөйләшеп утыралар.В саду сидят молодые люди, воркуя (говорят, воркуя)говорить воркуя
татарскийголубькугэрченгөрләргәворковатьКугэрченнэр урамда бергэ горлилэр.Голуби вместе воркуют во дворе.журчать (о реке, воде)Елга гөрләп ага. Су гөрләй.Река журча течет. Вода журчит.
татарскийголубькугэрченгөрләргәворковатьКугэрченнэр урамда бергэ горлилэр.Голуби вместе воркуют во дворе."Издавать звуки ""уруру"""Кечкенэ бэби караватында горли.Маленький ребенок воркует в своей кровати.
татарскийголубькүгәрченгөрләргәворковатьКүгәрченне бездә изге саныйлар, күгәрчен гөрләсә сөенәләр.У нас голуби священные, если голуби воркуют, (люди) радуются.шуметь, гудеть (когда много людей)Кешеләр гөрләйләр.Люди шумят.
татарскийгрифгриф
татарскийгуськазкаңгылдаугоготатьТирә-якны яңгыратып ата каз каңгылдый, абзар тирәсендә тавыкбикәләр кытаклаша, әтәч тавышы, җиңгән гаскәр быргысы шикелле, яңа көн тууын бөтен галәмгәҗиткерергә тырыша сыман.Вокруг звонко гогочет гусак, рядом с сараем курицы кудахчут, петух голосит, как труба победившей армии, как будто старается сообщить народу о рождении нового дня.много говоритьУл каңгылдай.Он много говорит.
татарскийгуськазысылдаушипетьАта каз ярсып-ярсып ысылдый.Гусак яростно-яростно шипит.ворчатьӘби ишек алдында ысылдап йөри. Әби ысылдай.во дворе бабушка ходит, ворча. Бабушка ворчит.
татарскийдроздмиләш чыпчыгыкычкыракричатьобычный крик + человек
татарскийежкерпемышкырдыйКерпе әкрен генә мышкырдавын дәвам иттеЕж продолжил свой путьМедленно что-либо делаетМалай бъген мышкырды.
татарскийежкерпемышнаргасопеть(глагол перешел от людей к ежу)
татарскийжабабакабакылдауквакатьБака бакылдай.Жаба квакаетмного говорить бесполезно, ни о чемУл бакылдай.Он много говорит.
татарскийжуккоңгызбезелдәүжужжатьКоңгыз безелдәй.Жук жужжит.говорить много, быстро, без конца, так что надоедаетКолак астында жуылдама әлә.Не жужжи под ухом.
татарскийжуккоңгызчыжылдаужужжать
татарскийжуравльторнакычкыракричатьобычный крик + человек
татарскийзаяцкуян
татарскийзмеяеланчыжылдаушипетьшшшш, шелест когда змея ползетЕлан чыжылдап улән арасына кереп киттеЗмея шипя скрылась в травемясо
татарскийзмеяеланчыжылдаушипетьшшшш, шелест когда змея ползетЕлан чыжылдап улән арасына кереп киттеЗмея шипя скрылась в травеспичкаШырпы чыжылдый да сүнәСпичка шипит и гаснет
татарскийзмеяеланыслаушипетьсссссс
татарскийзмеяеланысылдаушипетьЕлан улэндэ тыныч кына ысылдый.Змея тихонько шипит в траве.ворчатьӘби ишек алдында ысылдап йөри. Әби ысылдай.во дворе бабушка ходит, ворча. Бабушка ворчит.
татарскийиндюккүркәкычкыракричатьобычный крик + человек
татарскийкобылабиякешнәү, см. лошадьржать
татарскийкозакәҗәмәэлдәргәмекатьКәжә мәэлдәрәйКоза мекаетмямлить, мекать (неуверенная речь)Сорауна жавап бирәлмәгән студент кәжә сымак мәэлдәрәйСтудент, не знающий ответ на вопрос, мекает как коза.
татарскийкомарчеркичәрелдәү, см. птенецпищать
татарскийкомарчеркичыелдау, см. птенецпищать
татарскийкоровасыермөгрәү, см. быкмычать
татарскийкоршунтилегәнкычкыракричатьобычный крик + человек
татарскийкошкапеси/ мәчемыраулый/ мырлыймурлыкать, мяукатьПеси мыраулый башладыКошка начала мяукатьговорить медленно, монотонно и долгоСин мырлама индеТы уж не мяукай
татарскийкошкамәче, песимыраулаумурлыкать, мяукатьмәче мыраулайкошка мурлыкаетмурлыкать от удовольствияСылаудан соң мин мыраулаемПосле массажа я мурлыкаю (от удовольствия)
татарскийкузнечикчикерткәчиелдистрекотать, щебетать, чирикать, пищатьБолында чикерткәләр чиелдиНа лугу кузнечики пиликаютГоворить писклявым головомСин дә чиелдәмә инде.И ты не пиликай, пожалуйста.
татарскийкузнечикчикерткәчерелдәргәстрекотать, щебетать, чирикать, пищатьчикерткә черелдәйКузнечик стрекочеткричать, капризничатьБала идәндә чәрелдәп ятаРебенок лежит на полу и капризничает (пищит)
татарскийкузнечикчикерткәчерелдәргәстрекотать, щебетать, чирикать, пищатьчикерткә черелдәйКузнечик стрекочетпищать (ругаться пища, петь пища, разговаривать пища - просто пищать)Су буенда хатын-кызлар чәрелдәйләрУ воды женщины пищат.
татарскийкукушкакэккуккычкыракричатьобычный крик + человекИюнь коннэрендэ куке кычкыру еш ишетелэ.В июне часто слышно крик кукушки.
татарскийкурицатавыккыткылдаукудахтать, квохтатьТавык кыткылдайКурица квохчет.громко, раскатисто смеяться (громко хи-хи)Әнием кыткылдап көлә. Әнием кыткылдай мәзәктән соң.Мама хохоча смеется. Мама хохочет после анекдота.
татарскийлеварысланакырыргарычатьарыслан акыраЛев рычиткричатьАкырмаНе кричи
татарскийлеопардкапланакырырга, см. леврычать
татарскийлисатөлкеакырырга, см. леврычать
татарскийлошадьаткешнәүржатьАт кешнәйЛошадь ржеточень громко смеяться, хохотать (громко ох-хо-хо-хо!!)Ул кешнәп көлә.Он(а) смеется как конь.
татарскийлошадьаткешнәүржатьАт кешнәйЛошадь ржеточень громко смеяться, хохотать (громко ох-хо-хо-хо!!)Ул кешнәй.Он (человек) ржет
татарскийлягушкабакабакылдыйквакатьЕлга буенда бакалар бакылдыйНа берегу реки лягушки квакаютговорить одно и тоже многократноУл шулай бакылдарга яратаОн любит так квакать
татарскийлягушкабакабакылдауквакатьБака бакылдай.Лягушка квакаетгалдеть (в толпе)Кешеләр бакылдайлар.Люди галдят
татарскийлягушкабакабакылдауквакатьБака бакылдай.Лягушка квакаеттараторить, болтать (иногда может быть так что непонятно)Малай бакылдай телефоннанМальчик болтает по телефону
татарскиймедведьаюакырырга, см. леврычать, реветь
татарскийморская свинкадиңгез дуңгызы
татарскиймухачебенбезелдәү, см. жукжужжать
татарскиймышьтычканчәрелдәү, см. птенецпищать
татарскиймышьтычканчыелдау, см. птенецпищать
татарскийносорогмөгезборын, кәркәдән
татарскийовцасарык«бә-ә» дип кычкыру, см. козаблеять
татарскийовцасарыкбәэлдәү, см. козаблеять
татарскийовцасарыкмәэлдәү, см. козаблеять
татарскийоленьболанкычкыракричатьУрманда боланнар кычкыраВ лесу кричат олени
татарскийорелбөркеткычкыракричатьобычный крик + человекбөркет кычкыраОрел кричиткричатьКычкырмаНе кричи
татарскийосашөбшәсм. жук
татарскийоселишәкакырукричатьобычный крик + человек
татарскийоселишәккычкыракричатьобычный крик + человек
татарскийпесецак төлкеакырырга, см. леврычать
татарскийпетухәтәчкикрикүк дип кычкырукукарекатьәтәч кикрикүк дип кычкыраПетух кукарекает
татарскийпоросенокдуңгыз баласымыркылдау, мырк-мырк итү, см. свиньяхрюкать
татарскийптенецкошчыкчәрелдәүпищатьКош балалары чәрелдәйләрПтенцы пищатпищать (тоненько кричать)Елгада балалар чәрелдәп коеналар В реке дети пища купаются
татарскийптенецкошчыкчәрелдәүпищатьКош балалары чәрелдәйләрПтенцы пищатпищать, говорить тонким голосом"Кыз чәрелдәй: ""Ярдәм итегез"" дип"Девочка пищит: Помогите!
татарскийптенецкошчыкчыелдаупищатьКош балалары чыелдайларПтенцы пищатпищать, говорить тонким голосом (часто нервно)Урамда балалар чыелдайларНа улице дети пищатвозможно дополнение
татарскийптенецкошчыкчыркылдау, см. воробейчирикать, пищать
татарскийптица (маленькие птицы, воробьи, соловьи)кошчерелдәргә, см. кузнечик
татарскийпчела бал корты, умарта кортыбезелдәү, см. жукжужжать
татарскийрысьакырырга, см. леврычать
татарскийсверчокөй чикерткәсечерелдәргә, см. кузнечикстрекотать, щебетать, чирикать, пищать
татарскийсвиньядуңгызмыркылдыйхрюкатьАбзарда дуңгызлар мыркылдый В сарае свитьи мурлычат
татарскийсвиньядуңгызмыркылдау, мырк-мырк итүхрюкатьдуңгыз мыркылдайсвинья хрюкаетнепонятно мямлить, бормотать под нос (неуверенная речь)такта алдында укучы бала мыркылдайУ доски ученик бормочет
татарскийсобакаэтырлыйлаятьУрамда этләр ырлый. На улице собаки лаютЫрларга - говорить плохо и на повышенных тонахСин ник ырлыйсың? Почему ты лаешь?
татарскийсобака (лаять)этөрүлаять, тявкатьКүрше эте һәрвакыт өрә, хәтта йоклаганда да.Соседская собака лает всегда, даже когда спит.играть на трубе, дутьБыргычы өрә быргыгаТрубач играет (дует) на трубе/дудке
татарскийсобака (лаять)этөрүлаять, тявкатьЭт өрер, бүре йөрерСобака будет лаять, волк будет ходить. (поговорка)ругаться, тявкатьКешеләр өрәләр бер берсенә эт сымакЛюди лают друг на друга как собаки
татарскийсобака (лаять)этуларга, см. волквытьЭт улый идеСобака выла
татарскийсобака (лаять)этырылдаурычать, урчать(больше к собаке, но и медведь, все большие животные, лев, тигр)ворчатьИре хатынына ырылдама ди"Муж жене говорит ""Не ворчи!"""
татарскийсобака (лаять)этырылдаурычать, урчать(больше к собаке, но и медведь, все большие животные, лев, тигр)мәчегә эт ырылдайНа кошку собака рычиткричать, рычать, ругатьсяБазарда сатучылар ырылдашаларНа базаре торговцы ругаются (кричат)
татарскийсобака (скулить)этчинаупищать, скулить(например когда пинаешь)Мин тибеп җибәргәннен соң эт чинады.Я собаку пнула, она заскулила.скулить от боли (только про детей)Бала чинай башлады егылганнан соң.Ребенок начал скулить после падения (после того, как упал).
татарскийсобака (скулить)этшыңшыргаскулитьЭт шыңшыйСобака скулитплакать, плакаться, нытьшыңшыма!Не плачь!
татарскийсоваябалак
татарскийсоколлачын
татарскийсорокасаескан
татарскийстрекозаэнә карагы
татарскийтетеревкөртлек
татарскийтигрюлбарысакырырга, см. леврычать
татарскийуткаүрдәкбакалдый, см. лягушка, жабакрякатьШулчак үрдәкләр бакылдый башладыВ то время начали утки квакатьговорить одно и тоже на протяжении долгого времениМарат бакылдый да бакылдый. Марат все время говорит и говорит
татарскийфилинбайгыш
татарскийцикадакыр чикерткәсе
татарскийцыпленокчеби, чебеш
татарскийшмельшөпшәбыжылдыйжужжатьАнда шөпшәләр быжылдавы ишетелә.. Там слышшен шорох шмелябеспокоиться без причиныӘби ни өчендер быжылдап йөриБабушка к чему то беспокоиться
татарскийшмельшөпшәбезелдәү, бызылдау, см. жукжужжать
татарскийшмельшөпшәчыжылдау, см. жукжужжать
татарскийщеноккөчек, эт баласыөрү, см. собакалаять, гавкать
татарскийщеноккөчек, эт баласышыңшырга, см. собакаскулить
татарскийястребкарчыгакычкыракричатьобычный крик + человек
норвежскийбыкoksesnøfte/prusteфыркатьDu kan høre en okse pruste og stønne.Вы можете услышать, как бык фыркает и стонет.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеКогда кто-то разъярен, но сдерживает свой гнев1. Han var så sint at han snøftet og prustet. 2. Hun kan da begynne å pruste og kaste ting rundt seg.1. Он был так зол, что фыркал. 2. Затем она начала фыркать и бросать в них вещи.X V
норвежскийволкulvuleвытьHar du hørt en ulv ule?Доводилось ли вам слышать, как воет волк?X Vчеловек: семиотически значимая речь: говорить комплиментыКогда мужчина ухаживает за женщиной, а так же о ком-то, кто полон энтузиазмаHan var helt vill etter henne og ulte.Он был абсолютно без ума от неё и выл как волк.X V
норвежскийворобейspurvkvitre/syngeщебетать, чирикать1. Nå er det sommer og huset spurv kvitre på grenen. 2. Så når du hører en spurv synge vet du at et barn blir født?1. Теперь лето, и воробей щебечет на ветке. 2. Вы знаете, что когда вы слышите пение воробья, рождается ребенок?X Vчеловек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакции: удовольствиебыть счастливым1. Hun synger som en spurv. 2. Jeg er oppe klokka seks på morgenen og elsker det, kvitrer hun entusiastisk.1. Она поет как воробей. 2. "Я встаю в 6 утра и я люблю это", -- щебечет она с энтузиазмом.X V
норвежскийдроздtrostkvitre/syngeщебетать, чирикатьHørte en trost synge natt til lørdag i forrige uke.Услышал пение дрозда в пятницу вечером на прошлой неделе.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакции: удовольствиебыть счастливым1. Hun synger som en spurv. 2. Jeg er oppe klokka seks på morgenen og elsker det, kvitrer hun entusiastisk.1. Она поет как воробей. 2. "Я встаю в 6 утра и я люблю это", -- щебечет она с энтузиазмом.X V C
норвежскийворобейspurvkvitre/syngeщебетать, чирикать1. Nå er det sommer og huset spurv kvitre på grenen. 2. Så når du hører en spurv synge vet du at et barn blir født?1. Теперь лето, и воробей щебечет на ветке. 2. Вы знаете, что когда вы слышите пение воробья, рождается ребенок?X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивлениекогда кто-то вокруг счастлив и всем надоедает своим энтузиазмомKan kvitre selv men ikke se andres kvitring…Я могу сам щебетать, а слушать, как щебечут другие, -- нет.X V
норвежскийдроздtrostkvitre/syngeщебетать, чирикатьHørte en trost synge natt til lørdag i forrige uke.Услышал пение дрозда в пятницу вечером на прошлой неделе.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивлениекогда кто-то вокруг счастлив и всем надоедает своим энтузиазмомKan kvitre selv men ikke se andres kvitring…Я могу сам щебетать, а слушать, как щебечут другие, -- нет.X V
норвежскийголубьduekurreворковатьEn due kurr.Воробей воркует.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакции: удовольствиевыражать чувство удовлетворенияHan kurret fornøyd mens han observerte situasjonen.Он наблюдал за ситуацией и счастливо ворковал.X V
норвежскийголубьduekurreворковатьEn due kurr.Воробей воркует.X Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: разговор влюбленной парыразговор влюбленныхDe er jo to turtelduer som kurrer, men han tør vel ikke ta det første skritt og be henne ut.Они -- воркующие горлицы, но ему наверняка не хватает мужества, чтобы сделать первый шаг и пригласить ее куда-нибудь
норвежскийкурицаhøneklukkeкудахтатьKlukk høne uten egg.Кудахчет курица над яйцами.X Vчеловек: смех: веселый открытый смехсмеяться до упаду1. En fullsatt sal med 115 gjester klukket og lo seg gjennom Feiringteatrets nypremiere på teaterstykket «Påskeeggerøre» torsdag kveld. 2. Pia ler så hun klukker der vi sitter og nipper til et glass rosèvin på favorittrestauranten le Pied dans le Plat.1. Полный зал с 115 гостями булькали и смеялись с начала до конца премьеры спектакля «Пасхальная яичница» в театре Feiringteateret. 2. Пия (девушка) смеётся так, что булькает, мы сидим, выпиваем розовое вино в любимом ресторане Le Pied dans la Plat.
норвежскийзмеяslangehisse/hveseшипетьJeg har aldri hørt en slange hvese.Я никогда не слышал, как шипит змея.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениебыть разъярённым, чувствовать себя в опасностиHun var så rasende at hun hveste/hisset.Она была в такой ярости, что шипела.X V C
норвежскийкошкаkattmjaueмяукатьKatten kan kommunisere med menneske ved å mjaue.Кошки обзаются с людьми, мяукая.X Vчеловек: семиотически значимая речь: надоедливая речьнадоедливо всем рассказывать о том, чего тебе хочется.Nå må du slutte å mjaue om de fridageneОн мяукает о своих выходных.X V C
норвежскийкошкаkattmaleмурлыкатьEn sulten katt kan også begynne å male, men da med kortere og kraftigere malelyder.Голодная кошка может начать мурлыкать коротко и громко.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакции: удовольствиебыть счастливым, довольнымИнформанты утверждают, что такая метафора есть, но примера придумать не смогли.
норвежскийлевløvebrøleрычатьLøver brøler for å forsvare deres eget territorie.Лев рычит, защищая свою территорию.X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голосгромко кричать (причины могут быть разные: смех, ярость, радость, боль)1. Han brøler av latter/glede/sinne/smerte. 2. Fansen brølte av glede da Ronaldo scoret mål.1. Он рычит от смеха/радости/ярости/боли. 2. Фанаты зарычали от радости, когда Рональдо забил гол.X V C
норвежскиймедведьbjørnbrøleрычатьJeg hørte også bjørn brøle fra skogen flere ganger, og jeg så flere spor etter bjørn i området rundt huset.Я несколько раз слышал, как в лесу рычит медведь, а также я видел следы медведя вокруг дома.X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голосгромко кричать (причины могут быть разные: смех, ярость, радость, боль)1. Han brøler av latter/glede/sinne/smerte. 2. Fansen brølte av glede da Ronaldo scoret mål.1. Он рычит от смеха/радости/ярости/боли. 2. Фанаты зарычали от радости, когда Рональдо забил гол.X V C
норвежскийтигрtigerbrøleрычатьTiger klar for å brøle igjen.Тигр приготовился рычать.X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голосгромко кричать (причины могут быть разные: смех, ярость, радость, боль)1. Han brøler av latter/glede/sinne/smerte. 2. Fansen brølte av glede da Ronaldo scoret mål.1. Он рычит от смеха/радости/ярости/боли. 2. Фанаты зарычали от радости, когда Рональдо забил гол.X V C
норвежскийкукушкаgjøkkokoделать "ку-ку", куковатьHar du gått en tur på stien og hørt en gjøk som gol koko?Ты гулял по тропинке и слышал, как кукует кукушка?X Vчеловек: не звукибыть безумнымHan er helt koko.Он совсем "ку-ку".
норвежскийлошадьhestvrinskeржатьSelvfølgelig kan man lære en hest at vrinske på kommando.Конечно, можно научить лошадь ржать по команде.X Vчувствовать себя в опасности, быть очень радостным или взволнованнымHan var helt vill og vrinsket.Он был совершенно дикий и ржал.X V
норвежскиймухаfluesurreжужжатьMatilde hørte en flue surre i vinduet, den dunket i glasset flere ganger og prøvde å komme gjennom.Матильда услышала, как муха жужжит у стекла, она ударилась о стекло несколько раз, пытаясь выбраться.X Vчеловек: не звукибесцельно брести, бежать без конкретного направленияHan surret rundt.Он бесцельно бродил вокруг.X V
норвежскиймышьmuspipeпищатьEn mus pipe.Мышь пищит.X Vплач? слабое сопротивление?чуствовать себя униженным, испуганнымHan pep etter han hadde fått skjenneprekenen av farenОн пищал, когда отец читал ему проповедь.X V
норвежскийпетухhanegaleкукарекатьEn hane vil typisk gale meget tidligt om morgenen.Петух обычно кукарекает рано утром.X Vчеловек: семиотически значимая речьустанавливать господство над остальными, унижать ихHan spradet rundt som en galende hane hele tiden.Он расхаживал вокруг и кукарекал как петух всё время.X V
норвежскийпоросенокgrisungehyleвизжатьX Vбыть надоедливым, мерзким, капризным1. Gutten hylte når han falt og slo seg. 2. Dama begynnte nå iallefall å hyle, mens hun pekte mot døra og var en smule hysterisk.1. Мальчик взвизгнул как поросенок, когда упал и ударился. 2. Дама начала истерично визжать, когда указала на дверь.X V
норвежскийсвиньяgrishyleвизжатьVil heller høre en gris hyle enn og høre deg snakke.Я бы охотнее послушал, как свинья хрюкает, чем как ты говоришь.X Vчеловек: физиологические реакции: вскрикивание от боликричать от болиå hyle som en stukket grisВизжать как заколотая свиньяX V
норвежскийсвиньяgrisgrynteхрюкатьDen gamle gris grynte.Старая свинья хрюкает.X Vчеловек: квант звукакогда человек произносит звук, подобный хрюканьюHan bare gryntet før han snudde seg og sov videre.Он просто хрюкнул, повернулся и продолжил спать.X V
норвежскийпчелаbiesumme/suseжужжатьPer lukker døren og jeg kan ikke høre en eneste bie summe lenger.Если закрыть дверь, я перестану слышать жужжание пчел.X Vчеловек: семиотически значимая речьбыть спокойным, так говорят о том, что не очень важно.å la humla suseчто-то вроде "жужжать над окружающими"
норвежскийсобакаhundbjeffe/gjøлаятьLære en gammel hund å gjø.Учить старую собаку лаять (не учи ученого).X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениезло кричать на кого-тоDu trenger ikke bjeffe til meg på den måten – det er frektНе кричи на меня так -- это грубо.X V
норвежскийсобакаhundpipeскулить, пищатьÅ trene en hund til å slutte å pipe er vanskelig. Трудно отучить собаку скулить.X Vчеловек: плач: просительный монотонныйхныкатьHun pep og klagde som en valpОна хныкала и скулила как щенок.X V
норвежскийлягушкаfroskkvekkeквакатьEn type frosk konkurrerer også om å kvekke høyest.Лягушки соревнуются, кто громче квакает.X Vчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речькогда человек с трудом что-то говорит, может, из-за страха/напряжения, и в итоге говорит свои слова неожиданно, бестактно, в неуместное время, или т.п."Hei." hun stoppet. " Øh…." stemmen brast. "blir du med på kino i kveld?" fikk han kvekket frem.«Привет! Она остановилась. «Э…» … «Пойдёшь со мной в кино сегодня?» он с трудом квакнул.X V
норвежскийворонravnkraeграять, каркатьX V
норвежскийворонаkråkekraeграять, каркатьX V
норвежскийкозаgeitbrekeблеятьX V
норвежскийкороваkurauteмычатьX V
норвежскийкомарmyggsummeжужжатьMan hører ikke mygg summe.Ты не слышишь, как жужжит комар.X V
норвежскийсверчок, кузнечикgresshoppegnisseстрекотатьDigre parasoller, neshorn med vinger, et fuglebur med eget rom til en gresshoppe som Dalí elsket å høre gnisse sin melodi om kvelden.(о картинах Сальвадора Дали) Плотные зонтики, носорог с крыльями птичья клетка с кузнечиком -- Дали любил по вечерам слушать его песню.X V
норвежскийсверчок, кузнечикgresshoppesyngeстрекотать1. Hva jeg glemmer å synge gresshoppe. 2. For å få dem til å synge i laboratoriet ble de derfor eksponert for en hunn-gresshoppe. 1. Я скучаю по стрекотанию кузнечиков. 2. Чтобы заставить их стрекотать в лаборатории, к ним посадили самку кузнечика.X V
норвежскийуткаandkvakkeквакатьX V
норвежскийцыпленокkyllingpipeпищатьKyllingen kan pipe de siste dagene den er inni egget.Цыплята могут пищать, когда они ещё в яйце, последние несколько дней.X V
норвежскийстрекозаøyenstikkeresummeжужжатьØyenstikkere på størrelse med måker summet rundt på Jorden en gang i fortiden.Стрекозы размером с чаек когда-то в прошлом летали вокруг Земли.X V
индонезийскийкукушкаemprit, wiwik kelabubercuit
индонезийскийкомарnyamukberdengungжужжать, гудетьзвукоподр.Aku bisa mendengar suara nyamuk-nyamuk yang berdengung di kamar ini.I can hear the sound of mosquitos buzzing in this room.артефакт: звук мотора"гул мотора, The 'dengung' sound comes to machines when the machines got trouble, or something gone wrong with them."Afina curiga dengan dengungan yang ia dengar. Ia mengira mungkin suara tersebut datang dari laptopnya. Kesimpulan= laptopnya berdengung.Afina was suspicious upon hearing a buzzing sound. She thought that it might come from her laptop. Conclusion= her laptop buzzed
индонезийскийкомарnyamukberdengungжужжать, гудетьзвукоподр.Aku bisa mendengar suara nyamuk-nyamuk yang berdengung di kamar ini.I can hear the sound of mosquitos buzzing in this room.артефакты: сирена"вой сирены"
индонезийскийкомарnyamukberdengungжужжать, гудетьзвукоподр.Aku bisa mendengar suara nyamuk-nyamuk yang berdengung di kamar ini.I can hear the sound of mosquitos buzzing in this room.природа: ветер: вой, свиствой ветра
индонезийскийкомарnyamukberdengungжужжать, гудетьзвукоподр.Aku bisa mendengar suara nyamuk-nyamuk yang berdengung di kamar ini.I can hear the sound of mosquitos buzzing in this room.человек: семиотически значимая речь: разглашение информацииmendengung-dengungkan - суетиться, расхваливать, рекламировать
индонезийскийкомарnyamukberdengungжужжать, гудетьзвукоподр.Aku bisa mendengar suara nyamuk-nyamuk yang berdengung di kamar ini.I can hear the sound of mosquitos buzzing in this room.человек: физиологические ощущения: звон в ушахзудит/звенит в ушах, Berdengung is used in medical condition related to ears or ability to hear (tinnitus).Perempuan itu mengeluh sakit, sedari tadi telinganya terus menerus berdengung.The woman complained of pain, her ears had long rung (lit. she had continuous buzzing in ears)
индонезийскийпчелаlebahberdengung, см. комаржужжатьLebah-lebah di peternakan milik paman berdengung berisik.Bees in uncle's farm are buzzing noisily.
индонезийскийкакадуkakatua, kakaktuaberkaok, menkaokщебетать, кричать
индонезийскийворонgagakberkaok-[kaok]кричатьTiba-tiba muncul gagak yang berkaok.Out of sudden there appears a raven cawing.человек: семиотически значимая речь: говорить глупостибессмысленная речь, говорить ерунду, only used in poems"Mengapa manusia tersebut masih berkaok-kaok disini?"Why that exact human being is still talking here?
индонезийскийворонgagakberkaok-[kaok]кричатьTiba-tiba muncul gagak yang berkaok.Out of sudden there appears a raven cawing.человек: характеристика голоса: громкий голоскричать от злости, only used in poemsSekelompok orang berkaok-kaok mencaci sekelompok orang yang lain.A group of people screaming and swearing to the other group.
индонезийскийворонgagakberkaok-[kaok]кричатьTiba-tiba muncul gagak yang berkaok.Out of sudden there appears a raven cawing.человек: характеристика голоса: громкий голоскричать от боли, only used in poemsOrang itu berkaok-kaok kesakitan.That man screams in pain.
индонезийскийворонаgagakberkaok-[kaok], см. ворон
индонезийскийорелburung elangberkaok-[kaok], см. ворон
индонезийскийсоколburung elangberkaok-[kaok], см. ворон
индонезийскийястребburung elangberkaok-[kaok], см. ворон
индонезийскийкурицаayamberkaok-[kaok], см. воронпетух и курица издают такой звук от боли
индонезийскийкоршунburung elangberkaok-[kaok], см. ворон
индонезийскийпетухayam jantan (lit. chicken male)berkaok-[kaok], см. воронпетух и курица издают такой звук от боли
индонезийскийгрифburung bangkai, burung nasarberkaok-[kaok], см. ворон
индонезийскийсорокаmuraiberkicauтрещатьMurai berkicau.Сорока трещит.человек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьтараторить, трещать, без умолку болтатьDia bagai murai berkicau.Он трещит как сорока.
индонезийскийворобейpipitberkicauчирикать, щебетатьPipit berkicau.A sparrow is tweeting.твитнуть (в Твиттере)Dia memposting kicauan yang menyinggung di Twitter.He tweeted something offensive on his Twitter.
индонезийскийворобейpipitberkicauчирикать, щебетатьPipit berkicau.A sparrow is tweeting.твитнуть (в Твиттере)Dia berkicau di akun Twitter-nya bahwa ia telah lulus dari universitasnya.He tweeted on his Twitter account that he was officially graduated from university.
индонезийскийворобейpipitberkicauчирикать, щебетатьPipit berkicau.A sparrow is tweeting.человек: семиотически значимая речь: говорить глупостибессмыссленная речь
индонезийскийворобейpipitberkicauчирикать, щебетатьPipit berkicau.A sparrow is tweeting.человек: семиотически значимая речь:повторять одно и то же снова и снова
индонезийскийптицаburungberkicau, см. воробейчирикать, щебетатьBurung berkicau.A bird is tweeting.
индонезийскийдроздanis (cataponera turdoides)berkicau, см. воробейчирикать, щебетатьAnis berkicau.A trush is tweeting.
индонезийскийпетухayam jantan (lit. chicken male)berkokokкукарекать"Setiap pagi di Indonesia setelah shubuh, ayam-ayam jantan berkokok lantang. "Каждый день в Индонезии послу шубу (утренней молитвы) громко кричат петухи."только в стихах и литературе, berkokok sometimes means leading. there was a national hero from makassar, one of biggest cities in eastern part of indonesia named Hasanuddin and his title is Ayam Jantan dari Timur (Rooster from The East). Hasanuddin was good upon war between Indonesians and Dutch. Roosters crow to wake people from a good sleep / good dreams. I think it has something to do with that."Hasanuddin berkokok memimpin semua manusia di Indonesia Timur untuk melawan Belanda.Hasanuddin crowed, led all human beings in East Indonesia to fight the Dutch.
индонезийскийкурицаayam betina (lit. chicken female)berkotekкудахтать
индонезийскийсоваburung hantuberkukukухать (to hoot)"Senja mulai tiba dan burung hantu pun mulai berkukuk."Twilight came and owls were starting to hoot.
индонезийскийфилинburung hantuberkukuk, см. сова
индонезийскийптицаburungbernyanyiпетьпросто глагол пенияBurung bernyanyi.A bird is singing."Bernyanyi: literally singing. If there is a term ""burung bernyanyi"" then it means that the voice coming out from its beak is beautiful and not random tweet. Berkicau is more like a random tweet.""Alena burung bernyanyi di atas panggung."Alena is singing from the stage.
индонезийскийцыпленокayamciap, menciap, mencicitпищать, чирикатьAyam menciap.Chicken tweets.
индонезийскийжабаkodokdengkungквакать
индонезийскийбыкbantengmelenguhmoo-ingмычатьBanteng melenguhБык мычитчеловек: поведение:скука"This only applies to bored people. sighing ""Aaaahh - how boring!"" Or groaning ""Oh nooooo, I cannot stand this, soo boooring"""Perempuan itu melenguh karena bosan.The woman is moo-ing in boredom.
индонезийскийбыкbantengmelenguhmoo-ingмычатьчеловек: физиологические реакции: тяжело дышатьтяжело дышать (как во время или после бега)
индонезийскийбуйволkerbaumelenguh, см. быкmoo-ingмычать
индонезийскийкороваsapimelenguh, см. быкmoo-ingмычать
индонезийскийлягушкаkatakmeleterчеловек: семиотически значимая речь:болтать: talk to each other like ducks Annoying and sometimes do not really matter.
индонезийскийволкserigalamelolong, terlolong-lolongвытьTerdengar sekawanan serigala melolong dari dalam hutan. Mungkin mereka akan berubah menjadi manusia A herd of wolves are heard howling from inside the forest. Probably they are about to transform to their human forms.человек: плач: громкийвыть, кричать от очень сильной боли, A verb to indicate endless pain. If someone is deprived out of sudden and they make sound, the sound they make can be categorized as lolongan, and the verb is melolong. This can be applied to people who are victims of accidents, etc (only if they howl)Perempuan itu melolong sedih setelah anak laki-lakinya ditangkap polisi dan diserahkan ke rezim.That woman is howling sadly after her son was caught by police and was arrested by the regime.
индонезийскийсобакаanjingmelolong, terlolong-lolong, см. волк
индонезийскийкукушкаemprit, wiwik kelabumencicitпищать
индонезийскиймышьtikusmencicitпищатьTikus-tikus itu lari sambil mencicit.Those mouses run and squeak.человек: нечленораздельная речь бормотать, говорить невнятно специально, чтобы другие не услышали и не понялиSatu dari karyawan-karyawan tersebut mencicit setelah bos mereka memarahi mereka pagi ini.One of the employees is squeaking after the boss threw rage at them this morning.
индонезийскийптенецanak burungmencicitпищать
индонезийскийптенецanak burungmencuap-cuap, mencuapпищать, чирикатьmencuap - для птиц, bercuap - для людейAnak-anak burung mencuap-cuap di dalam sarang.The nestlings are tweeting inside the nest.человек: семиотически значимая речь: говорить глупостиговорить черпуху, ерунду
индонезийскийптенецanak burungmencuap-cuap, mencuapпищать, чирикатьmencuap - для птиц, bercuap - для людейAnak-anak burung mencuap-cuap di dalam sarang.The nestlings are tweeting inside the nest.человек: семиотически значимые реакции: говорить что-то, общещать, но не сдерживать слово (часто говорят о политиках, которые много обещают)Dia hanya bisa bercuap saja.All he can do is only tweeting.
индонезийскийкукушкаemprit, wiwik kelabumencuap-cuap, mencuap, см. птенецпищать, чирикать
индонезийскийворобейpipitmencuit, bercuitпищать, чирикать"Pipit bercuit dari atas pohon."A sparrow is chipping from the tree above.человек: семиотически значимая речь: говорить глупостибессмысленная речьSelebihnya, dia hanya bercuit saja.The rest of it, he just talked meaninglessly.
индонезийскийлеопардmacan tutulmenderuрычать, реветтигр, лев, леопард, рысь и все другие большие кошки, т е все глаголы у больших кошек общиеартефакт: звук работающего моторагул мотора
индонезийскийлеопардmacan tutulmenderuрычать, реветтигр, лев, леопард, рысь и все другие большие кошки, т е все глаголы у больших кошек общиеприрода: ветер: вой, свиствой ветра
индонезийскийзмеяularmendesisшипетьUlar mendesis. Snake is hissing.человек: семиотически значимая речь:"звук, который издают люди, съев что-то очень острое: ""hsss"""Dengan muka merah ia mendesis kepedasan di ruang makan.With a red face he hissed from spicy foods in dining room.
индонезийскийзмеяularmendesisшипетьUlar mendesis. Snake is hissing.человек: семиотически значимые реакции: начало речи"The sound people make before stating argument (like in Asian movies) ""hsss"" while turning facial expression."Mendesis tidak setuju, dia lalu pergi meninggalkan ruang rapat.Hissed with disagree, he then left the meeting room.
индонезийскийзмеяularmendesisшипетьUlar mendesis. Snake is hissing.человек: характеристика голоса: тихий голос"выражение секретности: ""ssst!"", говорить цыц!""Saudara kembarku mendesis, ""ssst, jangan bilang-bilang!""""My twin brother hissed, ""ssst, dont tell anyone!"""
индонезийскийзмеяularmendesisшипетьUlar mendesis. Snake is hissing.человек: характеристика голоса: тихий голосшипеть, шептать, говорить очень тихо, чтобы другие не слышали"Rina mendesis, ""Dia datang!""""Rina whispers, ""She is coming!"""
индонезийскийлевsingamengaumрычатьтигр, лев, леопард, рысь и все другие большие кошки, т е все глаголы у больших кошек общиеSeekor singa mengaum marah, aumannnya terdengar hingga ke seluruh belantara hutan.A lion was roaring angrily, its roar was heard to the whole forest.человек: характеристика голоса: громкий голоскричать от злости, используется, когда человек переполнен гневом, злостью, не используется в обычной речи, обычно в книгахDia amat marah sampai mengaum kepada karyawan-karyawannya hari ini.He was so angry that he roared to his employees today.
индонезийскийтигрharimau mengaumрычать, см лев и леопардтигр, лев, леопард, рысь и все другие большие кошки, т е все глаголы у больших кошек общиеHarimau mengaum, ia belum mati.Tiger is roaring, it is not dead yet.
индонезийскийлеопардmacan tutulmengaum, meraung, menderuреветь, рычатьтигр, лев, леопард, рысь и все другие большие кошки, т е все глаголы у больших кошек общие"Macan tutul itu mengaum dan siap menerkam."The leopard roared and was ready to kill.артефакты: сиренавой сирены (например, скорой помощи)Sirene ambulans kudengar meraung di tengah malam.I heard a siren of ambulance roaring in the middle of the night.
индонезийскийлеопардmacan tutulmengaum, meraung, menderuреветь, рычатьтигр, лев, леопард, рысь и все другие большие кошки, т е все глаголы у больших кошек общие"Macan tutul itu mengaum dan siap menerkam."The leopard roared and was ready to kill.человек: характеристика голоса: громкий голоскричать в гневе, от злостиRatusan demonstran meraung melalui toa meminta harga-harga sembako diturunkan.Hundreds of demonstrants roaring from toa/microphone asking the pries of daily needs to be decreased.
индонезийскийовца, баранdombamengembikблеятьBarisan domba mengembik di padang rumput.A line of sheeps are bleating in the meadow.множественный субъект: нечленораздельная речь: шум толпы одобрениеиздавать звуки одобрения, послушания, поддакивания, (о толпе, когда много людей слушают одного лидера)Orang-orang mulai mengembik ketika pejabat tersebut selesai berorasi.The people started to bleat after the stateman finished his speech.
индонезийскийовца, баранdombamengembikблеятьBarisan domba mengembik di padang rumput.A line of sheeps are bleating in the meadow.человек: семиотически значимая речь:повторять одно и то же, зацикливаться на каком-то одном утверждении и повторять егоDia hanya berani mengembik saja.He is only able to bleat.
индонезийскийкозаkambingmengembik, см. овца, баранблеятьAku tidak tahu kenapa Kambing saya mengembik sepanjang malam.I don't know why my goat was bleating the whole night.
индонезийскийкошкаkucingmengeongмяукатьKucingnya mengeong meminta untuk disayang.Его кошка мяукает, прося любви.X V
индонезийскийцикадаjangkrikmengerikстрекотатьJangkrik mengerik terus-terusan, tikus pergi semua.The crikets are chirping endlessly, making all mouses go out (from the house).
индонезийскийсверчокjangkrikmengerik, см. цикада
индонезийскийуткаbebekmenggericauкрякатьеще и чирикать, щебетать, кричать
индонезийскийгусьangsamenggericauгоготатьеще и чирикать, щебетать, кричать
индонезийскийсобакаanjingmenggonggongлаять, гавкатьAnjing menggonggong, kafilah berlaluThe dogs are barking, the caravan moves on (a proverb meaning : Useless protest, criticism or sarcasm)человек: характеристика голоса: громкий голоскричать от злости, ненависти, неприятностей, возможно орать что-то неприличное, ругаться, при этом повторяя одно и то же снова и снова (в разговорной речи или сленге)Lelaki itu tidak terima dengan keputusan hakim. Ia lalu membentak dan menggonggong di ruang sidang.That man didn't like the result decided by the Judge. He then yelled and barked in the court room.
индонезийскийщенокanak anjingmenggonggongлаять, гавкать, см. собакаAnak anjing tersebut menggonggong berisik.That puppy barks loudly.
индонезийскийптицаburungmengocehщебетать, чирикать
индонезийскийобезьянаmonyet, keramengocehщебетатьkera - обезьяна на бали и яве, monyet - в африкеkera-kera itu mengoceh berisik.those monkeys are chattering noisily.множественный субъект: семиотически значимые реакции: сплетни, шум толпысудачить (в группе или толпе, при этом стоит очень громкий шум, и говорят о чепухе и сплетнях)Ibu-ibu di pasar mengoceh tak henti-hentiThe women in market are chattering endlessly.
индонезийскийобезьянаmonyet, keramengocehщебетатьkera - обезьяна на бали и яве, monyet - в африкеkera-kera itu mengoceh berisik.those monkeys are chattering noisily.человек: нечленораздельная речь: нечеткая артикуляциямямлить, бормотатьPengemis itu terus saja mengoceh tidak jelas.That beggar keeps on mumbling unclearly.
индонезийскийобезьянаmonyet, keramengocehщебетатьkera - обезьяна на бали и яве, monyet - в африкеkera-kera itu mengoceh berisik.those monkeys are chattering noisily.человек: семиотически значимая речь: разглашение информацииизливать чувства, нет позитивной коннотации saying or expressing what is on brain (not heart), you express what you think and your addressee will just sit there listening to you, they do not have time or chance to express theirs.
индонезийскийкакадуkakatua, kakaktuamengoceh, см. обезьянащебетатьBurung kakaktua ku selalu mengoceh bila tidak diberi makan.My cockatoo always chatters whenever we dont feed him.
индонезийскийжабаkodokmengorekквакатьKodok mengorek, kodok 'ngorek, 'ngorek di pinggir kali. Teot teblung, teot teblung, teot--teot teblung."(from Indonesian song) Toads are croaking, toads croaking, toads croaking, besides the ditch. Teot teblung, teot teblung, teot--teot teblung (the sound they made)""different meaning of word ""mengorek""""the word mengorek has different meaning when it is put on frogs/toads and to human beings, the word mengorek on human beings means ""picking"" randomly/aimlessly. Picking secrets, picking something from dustbin, picking nose/eears, etc."Wartawati gosip itu terus mengorek rahasia selebritas ternama.The gossip journalist keeps on digging up secrets from a well-known celebrity.
индонезийскийжабаkodokmengorekKodok mengorek, kodok 'ngorek, 'ngorek di pinggir kali. Teot teblung, teot teblung, teot--teot teblung."(from Indonesian song) Toads are croaking, toads croaking, toads croaking, besides the ditch. Teot teblung, teot teblung, teot--teot teblung (the sound they made)""different meaning of word ""mengorek""""the word mengorek has different meaning when it is put on frogs/toads and to human beings, the word mengorek on human beings means ""picking"" randomly/aimlessly. Picking secrets, picking something from dustbin, picking nose/eears, etc."Picking nose = mengorek hidung. Picking ears = mengorek telinga
индонезийскийлягушкаkatakmengorek, см. жабаkatak mengorek di pematang sawah. Frogs quack in the rice field.Как жаба?
индонезийскийсвинья, боровbabimengorok, mendengkurхрюкатьmengorok - более разговорное, каждодневное Babi mengorok. Свиньи хрюкают.человек: физиологические реакции: храпгромко храпетьTeman-teman sekamarku mengorok seperti babi hutan.My roommates snore like hogs.
индонезийскийпоросенокanak babimengorok, mendengkur, см. свиньяхрюкатьAnak babi mengorok. Поросята хрюкают.человек: физиологические реакции: храптихонько храпеть, похрапывать (храпеть как свинья - очень-очень громко, храпеть как поросенок - тихо)
индонезийскийжабаkodokmenguakквакать
индонезийскийжабаkodokmenguakreveal
индонезийскийцапляburung kuntulmenguak, berkuakкричать kuakit makes sound, only when it is annoyed. Burung kuntul berkuak-kuak dari atas pohon.Kuntul cries (kuaks) above the trees.
индонезийскийлягушкаkatakmenguak, см. жаба, бык
индонезийскийлеопардmacan tutulmeraungреветь, рычатьтигр, лев, леопард, рысь и все другие большие кошки, т е все глаголы у больших кошек общиечеловек: плач: громкийрыдать, roaring in purpose of sobbing, lossing, weeping Laki-laki itu meraung-raung karena ditinggal mati istrinya."That man ""kept on roaring"" as his wife passed away."
индонезийскийлеопардmacan tutulmeraungреветь, рычатьтигр, лев, леопард, рысь и все другие большие кошки, т е все глаголы у больших кошек общиечеловек: семиотически значимая речь: разглашение информацииразглашать
индонезийскиймедведьberuangmeraung, см. лев, леопард, тигррычать, реветьBeruang meraung di tengah hutan. The bear is roaring from inside of the jungle.человек: характеристика голоса: громкий голоскричать от злости, гневаPolitikus itu meraung marah mendengar dirinya kalah.The politician is screaming with anger after losing (the election).
индонезийскийлошадьkudameringkikneigh"Kuda meringkik, ""hiii-heee""""A horse neighs ""hiii-heee""."человек: смех(it is when he is mimicking a horse. or just when he is saying hiii-heee for no actual reason)"Dia meringkik seperti kuda."He is meringkik like a horse.
индонезийскийлошадьkudameringkik ржатьMereka tidak dapat menjelaskan kenapa kuda mereka meringkik sepanjang malam.They can't explain why their horses neighed all night.
индонезийскийжукkumbangno sound
индонезийскийверблюдuntano sound
индонезийскийкрокодилbuayano sound
индонезийскийносорогbadakno sound
индонезийскийаистbangauno sound
индонезийскийгекконtokek"there is no exact verb for ""tokek"". tokek creates sound ""tokek"" repeatedly several times (therefore it is named after its sound it makes)."
индонезийскийоленьrusa
индонезийскийоселkeledai
индонезийскийголубьmerpati
индонезийскийстрекозаcapung
индонезийскиймухаlalat
индонезийскийлисаrubah
индонезийскийкузнечикbelalang
индонезийскийежlandak
греческийбаранπρόβατοβελάζωблеятьΛευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζωБелый холмик баранов громко блеет.X Vчеловек: семиотически значимая речь говорить лишнееΠρόβατο που βελάζει χάνει τη χαψιά του.Баран, который блеет, не сможет напиться.X V
греческийоленьελάφιβελάζωблеятьΈνα ελάφι βελάζει, έφυγε το καλοκαίρι.Олень фыркает, кончилось лето.X V
греческийбаранπρόβατοβελάζωблеятьΛευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζωБелый холмик баранов громко блеет.X Vчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речьневнятно говоритьΔεν ξέρει τι να πει και βελάζω.Он не знает, что сказать, и блеет.X V
греческийоленьελάφιβελάζωблеятьΈνα ελάφι βελάζει, έφυγε το καλοκαίρι.Олень фыркает, кончилось лето.X Vчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речьневнятно говоритьΔεν ξέρει τι να πει και βελάζω.Он не знает, что сказать, и блеет.X V
греческийбыкταύροςμουγκρίζωмычатьО ταύρος γονάτισε ξαφνικά και άρχισε να μουγκρίζει όταν έμπαινε στο σφαγείο.Бык внезапно опустился на передние ноги и замычал, когда вошёл на скотобойню.X Vчеловек: физиологические реакции: вскрикивание от боликричать от болиΟ Γιάννης μούγκριζε από τον πόνο.Янис замычал от боли.X V С
греческийкороваαγελάδαμουγκρίζωмычатьΗ αγελάδα μουγκρίζει και το μοσχαράκι κλαίει.Корова мычит, и теленок плачет.X Vчеловек: физиологические реакции: вскрикивание от боликричать от болиΟ Γιάννης μούγκριζε από τον πόνο.Янис замычал от боли.X V С
греческийбыкταύροςμουγκρίζωмычатьО ταύρος γονάτισε ξαφνικά και άρχισε να μουγκρίζει όταν έμπαινε στο σφαγείο.Бык внезапно опустился на передние ноги и замычал, когда вошёл на скотобойню.X Vартефакты: тарахтениемотор у машины шумитΗ τεράστια μοτοσικλέτα άρχισε να μουγκρίζωОгромный мотоцикл взревел.X V
греческийкороваαγελάδαμουγκρίζωмычатьΗ αγελάδα μουγκρίζει και το μοσχαράκι κλαίει.Корова мычит, и теленок плачет.X Vартефакты: тарахтениемотор у машины шумитΗ τεράστια μοτοσικλέτα άρχισε να μουγκρίζωОгромный мотоцикл взревел.X V
греческийволкλύκοςουρλιάζωвытьΟ σκύλος μου ουρλιάζει όλο το βράδυ.Моя собака воет весь вечер.X Vчеловек: физиологические реакции: вскрикивание от боликричать от болиΜην ουρλιάζως!Не кричи/Не вопи!X V
греческийсобакаσκύλοςουρλιάζωвытьΈνας λύκος ουρλιάζει στο σκοτάδι.Волк воет в темноте.X Vчеловек: физиологические реакции: вскрикивание от боликричать от болиΜην ουρλιάζως!Не кричи/Не вопи!X V
греческийворобейσπουργίτιτιτιβίζωщебетать, чирикатьΟι σπουργίτες τιτιβίζουν.Воробьи чирикают.X Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: детикогда много детей говорят одновременноΑκούγονται τα τιτιβίσματα των παιδιωνРядом со школой слышится щебетанье детей
греческийптенецνεοσσόςτιτιβίζωщебетать, чирикатьΤα παιδιά αρχίζουν να τιτιβίζει σαν μικρός νεοσσός.Дети чирикают как маленький птенец.X Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: детикогда много детей говорят одновременноΑκούγονται τα τιτιβίσματα των παιδιωνРядом со школой слышится щебетанье детей
греческийворонκοράκικράζωкаркать, граятьΑκούω κοράκι να κράζει.Слушаю, как каркает ворон.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениекто-то кого-то ругает1. Εφαγα πολύ κράξιμο. 2. Ο Γιάννης άργησε και τον έκραξα.1. Меня сильно наругали (буквально: я наелся ругани). 2. Яннис опоздал, и я на него накричал.2. X V Z
греческийворонаκουρούνακράζωкаркать, граятьΌταν κράζει η κουρούνα, ή θά φυσήξει ή θά βρέξει.Если каркает ворона, будет ветрено или дождливо.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениекто-то кого-то ругает1. Εφαγα πολύ κράξιμο. 2. Ο Γιάννης άργησε και τον έκραξα.1. Меня сильно наругали (буквально: я наелся ругани). 2. Яннис опоздал, и я на него накричал.2. X V Z
греческийсорокаκαρακάξακράζωкаркать, граятьΕίναι μια μικρή καρακάξα στο δέντρο απο πάνω μας όποτε μιλάω, κράζει.На дереве над нами сидит маленькая сорока, когда я говорю, она каркает.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениекто-то кого-то ругает1. Εφαγα πολύ κράξιμο. 2. Ο Γιάννης άργησε και τον έκραξα.1. Меня сильно наругали (буквально: я наелся ругани). 2. Яннис опоздал, и я на него накричал.2. X V Z
греческийсоколγεράκικράζωкаркать, граятьΤα γεράκια του πολέμου κράζουν.Боевые соколы кричат.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениекто-то кого-то ругает1. Εφαγα πολύ κράξιμο. 2. Ο Γιάννης άργησε και τον έκραξα.1. Меня сильно наругали (буквально: я наелся ругани). 2. Яннис опоздал, и я на него накричал.2. X V Z
греческийголубьπεριστέριγουργουρίζωворковатьΓιατί τα περιστέριαι γουργουρίζουν?Почему голуби воркуют?X Vчеловек: физиологические реакции: урчание животаурчать (о животе), когда кто-то голоден1. Γουργουρίζω η κοιλιά μου. 2. Γουργούρισε το στομάχι μου από την πείνα.1. Живот урчит. 2. У меня заурчало в животе от голода.X V
греческийкошкаγάταγουργουρίζωмурлыкатьΜια γάτα που γουργουρίζει είναι ικανοποιημένη.Кошка, которая мурлычет, довольна.X Vчеловек: физиологические реакции: урчание животаурчать (о животе), когда кто-то голоден1. Γουργουρίζω η κοιλιά μου. 2. Γουργούρισε το στομάχι μου από την πείνα.1. Живот урчит. 2. У меня заурчало в животе от голода.X V
греческийкомарκουνούπιβουίζωжужжать, зудетьΉταν ενα κουνούπι χθες άρχισε να βουίζει στο αυτί μου γύρω στις 5 το πρωι.Вчера комар начал жужжать возле меня в 5 часов утра.X Vчеловек: физиологические ощущения: звон в ушахзвенеть (об ушах)Βουίζουν τα αυτιά μου από πολλή ένταση.У меня звенит в ушах от большого напряжения.X V С
греческийпчелаμέλισσαβουίζωжужжать, зудетьМια μέλισσα βουίζει.Пчела жужжит.X Vчеловек: физиологические ощущения: звон в ушахзвенеть (об ушах)Βουίζουν τα αυτιά μου από πολλή ένταση.У меня звенит в ушах от большого напряжения.X V С
греческиймухаμύγαβουίζωжужжать, зудетьΜια μύγα βουίζει μέσα στην τάξη και τα παιδιά χάνουν τη αυτοσυγκέντρωσή τους.Муха жужжит в классе, и дети отвлекаются.X Vчеловек: физиологические ощущения: звон в ушахзвенеть (об ушах)Βουίζουν τα αυτιά μου από πολλή ένταση.У меня звенит в ушах от большого напряжения.X V С
греческийкошкаγάτανιαουρίζωмяукатьΗ γάτα νιαουρίζει.Кошка мяукает.X Vчеловек: семиотически значимая речьболтать (о женщинах)Οι γυναίκες νιαούρισαν όλο το βράδυ.Женщины проболтали весь вечер.X V
греческийкошкаγάτανιαουρίζωмяукатьΗ γάτα νιαουρίζει.Кошка мяукает.X Vчеловек: семиотически значимая речь: требовать что-либоженщина уговаривает мужчину, хочет что-то получить от него, клянчит.Н γυναίκα του θελει μια γούνα και νιαουρίζω.Его жена хочет шубу и клянчит.X V
греческийкурицаκότακακαρίζωкудахтатьпословицаΜην λες σε μία κότα πότε να κακαρίζει.Не указывай курице, когда ей кудахтать.X Vчеловек: семиотически значимая речь: сплетникогда сплетничаютΣυναντήθηκαν στο δρόμο δυο γυναίκες και κακαρίζουν.Встретились на улице две женщины и "кудахтают".X V
греческийцыпленокκοτόπουλοκακαρίζωкудахтатьΤο κοτόπουλο σταμάτησε να κακαρίζει.Цыпленок прекратил кудахтать.X Vчеловек: семиотически значимая речь: сплетникогда сплетничаютΣυναντήθηκαν στο δρόμο δυο γυναίκες και κακαρίζουν.Встретились на улице две женщины и "кудахтают".X V
греческийлевλιοντάριβρυχάμαιрычатьΤο λιοντάρι βρυχάται.Лев рычит.X Vчеловек: плачвыть от горя, злостиΟ Γιόργος βρυχάθηκε γιατί τον άφησε η γκόμενά του.Йоргос взвыл, потому что его бросила девушка.X V С
греческийтигрτίγρηβρυχάμαιрычатьΌταν η ελληνική τίγρη βρυχάται...Когда греческий тигр рычит...X Vчеловек: плачвыть от горя, злостиΟ Γιόργος βρυχάθηκε γιατί τον άφησε η γκόμενά του.Йоргос взвыл, потому что его бросила девушка.X V С
греческийлошадьάλογοχλιμινδρίζωржатьΤα άλογα χλιμιντρίζουν.Лошади ржут.X Vчеловек: нечленораздельная речь: нечеткая артикуляцияневнятно говорить, бубнитьΔεν μιλάς, χλιμιντρίζως.Ты не говоришь, а бубнишь.X V
греческийлошадьάλογοχλιμινδρίζωржатьΤα άλογα χλιμιντρίζουν.Лошади ржут.X Vчеловек: семиотически значимая речь: говорить комплиментыговорить комплименты красивой девушкеΕίδε την Μαρια και χλιμίνδριζε.Он увидел Марию и начал увиваться.X V
греческийосел γάιδαροςγαρίζωреветьΟ γάιδαρος γκαρίζω.Осел ревет.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениекричать от злости, нервноΤσακωθήκαμε και γκαρίζως σαν γάιδαρος.Мы поссорились, и ты ревешь, как осел.X V
греческийптицаπουλίκελαηδώщебетать, чирикатьΚελαηδούν τα πουλάκια.Птички поют.X Vговорить что-то очень приятноеΤα λόγια σου μου είναι σαν κελάηδισμα.Твои слова для меня - как птение птички.
греческийптицаπουλίκελαηδώщебетать, чирикатьΚελαηδούν τα πουλάκια.Птички поют.X Vчеловек: семиотически значимая речь: разглашение информациивсе сказать в полиции, всех выдатьΟ Γιωργος κελαηδησε μεσα στο αστυνομικο τμημα.Йоргос во всем признался в полицейском участке.X V
греческийсобакаσκύλοςγαβγιζωлаятьΤα σκυλιά γαυγίζουν.Собаки лают.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеговорить громко, грубоΣταματα να γαβγιζως.Прекрати орать.X V
греческийшмельβομβίνοςβομβίζωжужжать Ο βομβίνος βομβίζω.Шмель жужжит.X Vчеловек: физиологические ощущения: звон в ушахзвенеть (об ушах)Υπαρχει βομβος στα αυτια μου.У меня гудит в ушах.
греческийщенокκουτάβικλαψουρίζωскулитьΤο κουτάβι κλαψουρίζω.Щенок скулит.X Vчеловек: плач: просительный монотонныйкапризничатьΤο παιδί κλαψουρίζω όλη την ημέρα.Ребёнок капризничает весь день.X V
греческийаистπελαργόςκροταλίζωклекотатьX V
греческийжабаφρύνοςκβάζωквакатьX V
греческийкукушкаκούκοςκουκουβίζωкуковатьX Vприткнуться где-либо
греческийсверчокτζιτζίκιζουζουνίζωстрекотатьX Vженщина просит что-то у мужчины, дети шумят
армянскийбаран/овцаոչխարմկկալ блеятьՈչխարը մքքում է կածանում։Баран блеет на поляне.человек: семиотически значимая речь: говорить глупостиговорить ерундуինչ էս մքքում.Что ты говоришь ерунду?
армянскийволкգայլոռնալ вытьԳիշերը անտառում ոռնում էին գայլերը:Ночью в лесу выли волки.человек: плач: от боливыть (от сильной боли)Մարդէ ուժեղ ցավից ոռնում է:Человек выл от сильной боли.
армянскийворобейճնճղուկծլվլալчирикатьՃնճղուկները ծլվլում էին և կտցում փշրանքները հենց մեր ձեռքերից:Воробьи чирикали и клевали крошки прямо с наших рук.
армянскийворонаագռավկռկռալкаркатьԱգռավ կռկռում է ծառ վրա։Ворона каркает на дереве.человек: семиотически значимая речь: привлечение беды разговораминаговаривать бедуԱյս աղջկան ոչ ոք չի սիրում, որովհետև մտածում են, որ նա էր կռռալով գյուղի վրա փորձանք բերել:Эту девушку никто не любит, потому что думают, что это она накаркала беду на деревню.
армянскийголубьաղավնիղունղունալ ворковатьԱնեմ առավոտ մեր պատուհանների տակ ղունղունում աղունիկները:Каждое утро под нашими окнами воркуют голуби.
армянскийгусьսագղռղռալ, կռնչալгоготатьՍագը կռնչում է լճի մոտ։Гусь гогочет около озера.человек: смех: грубый громкий смехгрубо смеятьсяՏղաները պորոչում բարձրաձայն խոսում եւ ղրղրում եին:Молодежь на улице громко разговаривала и гоготала.
армянскийжукբզեզբզզալ жужжатьԾաղիկների վրայով թռնում էին ահռելի բզեզեր և բզզում:Над цветами летали огромные жуки и жужжали.человек: семиотически значимая речь: надоедливая речьмного говоритьԷտքան բազզաց իր, որ գլուհաս տարար:Она мне все уши прожужжала (так много говорила, что голова заболела)
армянскийкомарմոծակտզզալ пищатьՄոծակը անդուր կերպով ծվծվում էր ականջի տակ, և ես չէի կարողանում քնել:Комар неприятно пищал над ухом, и я не мог уснуть.человек: плач: просительный монотонныйкапризничать (о ребенке)Մանեն շատ տժժան:Манэ была очень плаксивым ребёнком.
армянскийкороваկովբառաչելмычать, реветьԳովը բառաչում է դաշտում։ Корова мычит в поле.
армянскийкошкаկատումլավելмяукатьԿատուն մլավում է զգեստապահարանից։Кот мяукает из шкафа.
коми-пермяцкийбыкбык, öшкабуксыны/баксынымычать, реветьБык буксö.Бык мычит/ревёт.человек: плач: громкийплакать, реветь
коми-пермяцкийбаранбаранбексыныблеятьБараныс бексö. Баран блеет.человек: плач: от боли, человек: нечленораздельная речь: неуверенная речь1) плакать2) бормотать, невнятно говоритьМый бексан, кыдз баран?Что блеешь, как баран?Мый бексан, ладом висьтавЧто лепечешь, ладом скажи.
коми-пермяцкийбыкбык, öшкабазанитнымычать, реветьБык базанитöБык мычитчеловек: плач: громкийреветь, груб. голос (про ребёнка)Быдса ни лун базанитöЦелый день уже ревёт
коми-пермяцкийволккöинуннялнывытьЭн мун талун вöрас, сэтчин умöль – кöиннэз уннялöны.Не ходи сегодня в лес, там неспокойно - волки воют.человек: поведение: одиночество, человек: плач: от горя1) об одиночестве2) рыдать, реветь1) Ваняыс [X] öнас олтöн уннялö [V] уже.Ваня [X], живя один, уже воет [V].2) Инькаыс уннялис грöб весьтын Женщина плакала над гробом.X[Nom] VX[Nom] V
коми-пермяцкийворобейворобейчирикснычирикатьВоробей чирикайтöВоробей чирикаетчеловек: характеристика голоса: высокий голос быстро говорить тонким голосом, петьЧириксö кыдз кайЧирикает как птица
коми-пермяцкийворонаракакарзыныкаркатьРаркаыс карзöВорона каркаетчеловек: семиотически значимая речь: предсказание беды, накликивать беду; о неприятном голосе1)Мый тэ карзанЧто ты каркаешь!Эн карзыНе каркай2) Сiя карзö кы рака.Он каркает, как ворона
коми-пермяцкийголубьдудiгульзьыныворковатьДудi гульзьöГолубь воркуетчеловек: поведение: флиртворковать (о влюблённых)Ме милöйкöт гульзиЯ с милым ворковала
коми-пермяцкийгусьдзодзоггегзыныгоготатьДзодзогыс гегзöГусь гогочет.человек: нечленораздельная речь: разговор про себябормотать; мыйкö гегзöчто-то бормочет, наговаривает
коми-пермяцкийгусьдзодзогготсьыны (лит.)гоготатьДзодзогыс готсьöГусь гогочет.человек: поведение: нерасторопностьдолго собираться, копатьсяМый-нö готсян гули моз?Что ты всё копаешься?
коми-пермяцкийжукжужгыныжужжатьчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речьтихо, неразборчиво говорить, бормотатьБабö нырувтас мыйкö жужгöБабушка под нос что-то жужжит
коми-пермяцкийжукжужгыныжужжатьприрода: река: журчаниежурчатьВаыс жужгö-котöртöВода журчит, бежит
коми-пермяцкийкозакозамексыны; бексынымекать, бекатьКозаыс бексö/мексöчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речьбормотатьМый бексан, ладом висьтав – Что лепечешь, ладом скажи.
коми-пермяцкийкомар, мышьном, шырпиксыныпищатьНомыс пиксö.Комар пищит.человек: плач: громкийплакать, пищатьНапыс пиксöРебёнок пищитКагажугыс пиксö дугдывжöгРебёнок беспрестанно пищит
коми-пермяцкийкомар, муханом, мошдзингыныпищать (звенеть)Номыс дзингö.Комар пищит (звенит).человек: поведение: ?мешать, надоедатьДзингö пель одзынЖужжит под ухомМый тэ пель одзам дзиньган? Что ты мне всё жужжишь под ухом?
коми-пермяцкийкоровамöсбаксыны/быксынымычать, реветьMöcыс баксö.Корова мычит.человек: плач: громкийплакатьЗонкаыс быксöПарень ревёт.
коми-пермяцкийкотёнокканьпияннявгыны/мявгынымяукатьКаньпияныс мявгöКотёнок мяукает.человек: характеристика голоса: некрасивый голос, человек: пение: фальшивое пениенекрасивый голос; фальшивое пениеЭн ни мявгыПерестань петь! (мяукать)
коми-пермяцкийкошкаканьнявзыны/мявзынымяукатьКаньыс нявзö.Кошка мяукаетчеловек: характеристика голоса: некрасивый голос, человек: пение: фальшивое пениенекрасивый голос; фальшивое пениеИрина оз куж сьылны, а тöкö нявзöИрина не умеет петь, а только мяукает.Дугды ни мявзыныХватит уже мяукать!
коми-пермяцкийкошкаканьмурзьынымурлыкатьКаньыс мурзьö.Кошка мурлычет.человек: нечленораздельная речь: неуверенная речь, человек: пение: тихое пение, человек: физиологические реакции: храпбормотать; похрапывать; напеватьМый мурзян, кыдз кань?Что бормочешь, как кошка?узьы мурзьыньенспать с мурлыканьемМурзьö ныр увтасМурлычет себе под нос
коми-пермяцкийкукушкакöккöкыныкуковатьКöк кöкöКукушка кукует.человек: поведение: одиночествооб одиноком человекеКöкö кыдз кöкКукует как кукушка
коми-пермяцкийкурицакольттялныкудахтатьчеловек: семиотически значимая речь: ?, человек: поведение: ?болтать, мешатьДугды ни кольттялнытöХватит уже кудахтать
коми-пермяцкийкурицахудакчитныкудахтатьчеловек: семиотически значимая речь: ?сплетничать, обсуждать кого-л.Худакчитöны кинöскö баббез бöра.Бабки опять сплетничают про кого-то.
коми-пермяцкийлошадьвöлгöрдлыныржатьВöлыс гöрдлö.Лошадь ржёт.человек: смех: грубый громкий смехсмеятьсяЭн гöрдлы кы вöл.Не ржи, как лошадь.
коми-пермяцкийлягушкакваксыныквакатьчеловек: семиотически значимая речь: пустословие
коми-пермяцкиймедведьыксыныреветьчеловек: семиотически значимая речь: ?очень громко говорить, кричатьМый ыксан – дугды ни Что кричишь – перестань уже
коми-пермяцкийпетухпетухкитсасьныкукарекатьУже китсасисö петуххезУже пропели петухичеловек: семиотически значимая речь: ?похвальба, хвастовствоЭн ни китсась.Не кукарекай уже.
коми-пермяцкийптицакайдзульзьыныщебетатьКайез дзульзьöны.Птицы щебечут.человек: нечленораздельная речь: ?, человек: поведение: ?кричать, баловатьсяЗонкаэз дзульзьöны.Ребята кричат (балуются)
коми-пермяцкийпчелазiжужжитныжужжатьЖужжитö зi.Пчела жужжит.человек
коми-пермяцкийсвиньяпорсьружтыныхрюкатьПорсьыс куйлö нять гöпын да ружтöСвинья лежит в грязи и хрюкаетчеловек: ?о походке полного человекаРуштö-мунö, кыдз порсь.Тихонько идёт, как свинья.
коми-пермяцкийсвиньяпорсьвиксынывизжатьПорсьыс виксö.Поросёнок визжит.человек: характеристика голоса: высокий голосо тонком голосе
коми-пермяцкийсобакавувтынылаятьПоныс вувтö.Собака лает.человек: семиотически значимая речь: ?ругатьсяМужикыс пон моз вувтöМужик кричит как собака
коми-пермяцкийсобакалявгынылаятьПоныс лявгö.Собака лает.человекругатьсяЛявгö кыдз понЛает как собака
коми-пермяцкийсобакаэрзынырычатьПоныс эрзö.Собака рычит.человекругатьсяМый эрзан?Что ругаешься?
коми-пермяцкийсобаканиксыныскулитьПоныс никсö.Собака скулит.человек: плачплакатьВаню никсö.Ваня скулит (плачет).
коми-пермяцкийсовауксыныухатьСюзь уксö.Сова ухаетчеловекаукатьуксыны вöрынаукать в лесу
коми-пермяцкийсорокакитинкыныстрекотатьКатшаыс китинкö.Сорока стрекочет.человек: смех: громкий смехгромко смеятьсякитинкö-сералöгромко, сильно смеётся
коми-пермяцкийуткауткакряксыныкрякатьУткаыс кряксö.Утка крякает.человеккричатьМый тэ кряксан?Что ты крякаешь?
коми-пермяцкийпоросёноккряксыныхрюкатьПорсьыс кряксöПоросёнок хрюкаетчеловек
коми-пермяцкийцыплёнок, птицачивзыныпищать, щебетатьчеловек: плач: младенецплакать (о ребёнке)Кагаыс чивзöРебёнок пищит
коми-пермяцкийщенокпоноктявгынытявкатьПонокыс тявгö.Щенок тявкает.человекругатьсяМый тявган?Что ругаешься?
коми-пермяцкийщенокпоноккивзынытявкатьПонокыс кивзö.Щенок тявкает.человекпустословитьКивзын-кивзiс а не мыс эз керКричал, кричал, а так ничего и не сделал
эрзянский (шокшинский диал.)собака, щенокпине (собака), пинелекс (щенок)тявкснамсскулить, тявкать (например, когда собаке больно сделали и она жалобный звук издает щенок этот же звук издает)Пинись [X] ай тявкснэ [V] - Собака [X] тявкает [V].X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речь: разглашение информации, человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивление1. кричать, болтать лишнего, говорить что попало2. возражать неуверенно, но надоедливо1. Ванук, тон [X] ля тявкснак [V] ват месть ат эряве кудуса - Смотри, ты [X] уж не кричи/не болтай лишнего/не говори [V], что попало,/что не надо дома. Цела че тече ай тявкснэ [V] мархтун - Целый день сегодня ругается со мной/кричит [V] на меня.2. Сатэ тявкснамс [V]! - Хватит тявкать [V]! (окрик на того, кто возражает неуверенно, но надоедливо)X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)собака, волк, медведь, лисапине (собака), верьгиз (волк), офта (медведь), лиса (лиса)урнамс / урнумсскулить, рычать, вытьПинись [X] ай урнэ [V] - Собака [X] скулит, рычит [V]. Мекс верьгистнэ [X] чокснива урныть [V]? - Почему волки [X] воют [V] по ночам?X [Nom] Vчеловек: плач: от горя, множественный субъект: нечленораздельная речь: шум толпы1. Плакать от горя, от сильной боли, по другой серьезной причине, как тихо, так и громко.2. Шуметь, кричать (об играющих на улице детях).1. Урнук, урнук [V]! - Плачь, плачь [V]! Мизярда кулэ ломаньсь, то мельганда ат парыть, а ай урныть [V] - Когда умер человек, то по нему не ревут, а воют [V]. Мизярда ломаньте ёвтызь правдать сельмис, то сон [X] ат урнэ [V], а ай парэ досадаста - Когда человеку сказали правду в глаза, то он [X] не воет [V], а ревет от досады. 2. Нав, ват, кармасть урнума [V] - Ну, вот, начали шуметь [V].X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)собака, волк, лисапине (собака), верьгиз (волк), лиса (лиса)увамслаять (скорее когда отдельные гав, не вой)Пинись [X] ай уве [V] - Собака [X] лает [V]X [Nom] Vприрода: ветервыть (о ветре)Вармась [X] ай уве [V] - Ветер [X] воет [V] (и когда равномерно гудит, и когда то усиливается, то затихает).X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)собака, волк, лисапине (собака), верьгиз (волк), лиса (лиса)увамслаятьПинись [X] ай уве [V] - Собака [X] лает [V]X [Nom] Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)обругать, облаятьУвиминь [V] ансяк азуравась [X] монь [Y] тоса тече - Облаяла [V] только меня [Y] там сегодня хозяйка [X]. Мезть уват [V], пине кода? - Что лаешь, как собака? (когда человек громко и долго кричит на кого-то)X [Nom] V (Y [Gen=Acc])X [Nom] V (Y [Gen=Acc])
эрзянский (шокшинский диал.)птица (скворец, тетерев, петух), кузнечикписьмар (скворец), вирьсараз (тетерев), атякш (петух), тирьне (кузнечик)морамспетьПисьмар [X] ай морэ [V] - Скворец [X] поет [V]. Кизна, пизимить мельде, кода мазыстэ морыть [V] миник пирисэ тирьнитне [X] - Летом, после дождя, как красиво поют [V] в нашем саду кузнечики [X].X [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)животное (свинья, осел, медведь, корова, лиса, кошка, лягушка, коршун, ворона, голубь, гусь, сова, сорока, тетерев)тува (свинья), осёл (осёл), офта (медведь), скал (корова), лиса (лиса), катка (кошка), ватракш (лягушка), кавал (коршун), кварксий (ворона), мече (голубь), матий (гусь), коршун пря (сова), чекипула (сорока), вирьсараз (тетерев)рангумсиздавать громкий звук, кричатьТувусь [X] ай ранге [V] - Свинья [X] громко хрюкает [V]. Тон марсик мизярдыяк, кода осёлс [X] ранге [V]? - Ты когда-нибудь слышал, как кричит осёл? Сынь вирьхсэ ёнкста маризь офтунь [X - Gen] рангумать [V - Nmn] - Они хорошо слышали в лесу рев [V - Nmn] медведя [X - Gen]. Пизимить икиле ватракшнэ [X] лей нангса рангить [V] - Перед дождем лягушки [X] на речке громко квакают [V]. Пинись таргизэ лисать нораста, тужесь [X] тене уш лоткась рангумста [V - Nmn/Inf] - Собака вытащила лису из норы, желтая красавица [X] теперь перестала уж скулить [V - Nmn/Inf].X [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)птенецнармуниньгетилькиямсщебетатьНармуниньгитне [X] тунда кода чуфту нанга тилькиить [V] - Как весной птенчики [X] на деревьях щебечут [V].X [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)свиньятуварёхиямсхрюкатьТувусь [X] ай рёхие [V] - Свинья [X] хрюкает [V].X [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)свиньятувахрюкиямсхрюкатьТувусь [X] ай хрюкие [V] - Свинья [X] хрюкает [V].X [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)небольшая птица (птенец, ласточка, воробей, голубь, скворец), стрекозанармуниньге (птенец), сянав(ласточка), мече (голубь), письмар (скворец), салмукссалы (стрекоза), тильнимсщебетать, чирикать, стрекотатьНармуниньгитне [X] тунда кода чуфту нанга тильнить [V] - Как весной птенчики [X] на деревьях щебечут [V]. Салмукссалысь [X] пирисэ ай тильне [V] - Стрекоза [X] в саду стрекочет [V].X [Nom] Vчеловек: не звуки (характеристика свойства или поведения человека, ср. рус. о крике кукушки: куковать ‘жить одному’)резвиться, дурачиться, баловаться, строить глазки парням (всё о девушках)Од стырьхне [X] ай тильнить [V] - Молодые девушки [X] резвятся [V].X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)небольшая птица (птенец, ласточка, воробей, голубь, скворец), стрекозанармуниньге (птенец), сянав(ласточка), мече (голубь), письмар (скворец), салмукссалы (стрекоза)тильнимсщебетать, чирикать, стрекотатьНармуниньгитне [X] тунда кода чуфту нанга тильнить [V] - Как весной птенчики [X] на деревьях щебечут [V].X [Nom] Vартефакты: звон (колокольчик)звенеть (о колокольчике)Паякиньгитне [X] мазыстэ тильнить [V] - Колокольчики [X] красиво звенят [V].X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)небольшая птица (птенец, ласточка, воробей, голубь, скворец), стрекозанармуниньге (птенец), сянав(ласточка), мече (голубь), письмар (скворец), салмукссалы (стрекоза)тильнимсщебетать, чирикать, стрекотатьНармуниньгитне [X] тунда кода чуфту нанга тильнить [V] - Как весной птенчики [X] на деревьях щебечут [V].X [Nom] Vфизиологические ощущения: звон в ушахзвенеть в ушах (от угара, высокого давления)Пилитнинь [X] потса [Postp] тильне [V] - В [Prep] ушах [X] звенит [V]. X [PostpP] VX [PostpP] V
эрзянский (шокшинский диал.)курица, петухсараз (курица), атякш (петух)клокнамсквохтать (в случае курицы - обычно о наседке)Атякшсь [X] ай клокнэ [V] - Петух [X] квохчет [V].X [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)мышь, кузнечикчиерь (мышь), тирьне (кузнечик)вишкимспищать, стрекотатьШаву кудутест ансяк чиерьхть [X] вишкить [V] - В пустом (нежилом) доме только мыши [X] пищат [V]. Чокснива пожала сиде пек тирьнетне [X] вишкить [V], мон сынст сиде сиитьстэ марьсикшнисынь - По вечерам, пожалуй, больше кузнечики [X] стрекочут [V], я их чаще слышу.X [Nom] Vчеловек: характеристика голоса: охрипший голос, человек: пение: свист1. хрипеть (о простуженном человеке)2. свистетьПотнусь [X] вишксь [V], ай ниивсь, што ломансь ай сэрде - Внутри (букв.: внутренность, [X]) всё хрипело [V], было видно, что человек болеет.Од ломатне [X] миник вальмала вишкить [V] - Молодые люди [X] свистят [V] под нашими окнами.X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)муха, пчела, оса, мелкий овод, комар, стрекозакоров (муха), мекше (пчела), укуска (оса), бурма (мелкий овод), сиське (комар), салмукссалы (стрекоза)бизнамсжужжатьКоровсь [X] ай бизнэ [V] - Муха [X] жужжит [V].X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речь: надоедливая речь, человек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речь, человек: поведение: погруженность в дела1. Надоедать частыми разговорами, мешать, шептать на ухо, говорить быстро, непонятно в ухо.2. Копошиться (когда человек весь в делах).1. Васесь [X] таг-мезе кувать тень пилите ай бизнась [V] - Вася [X] что-то долго мне шептал [V] в ухо. Сон [X] уш бизнась [V] и бизнась [V] тече, што пилитнияк уш монь лоткасть марямста - Он уж так надоел сегодня своими разговорами, что у меня уши уже перестали слышать.2. Мезть эпеть бизнат [V]? - Что опять копошишься? Оймафт ат кувать, озак ваксузун, сатэ уш тенть чимбимирьх кода мекше бизнамс [V] - Отдохни немного, присядь рядом, хватит уж тебе целый день как пчела копошиться [V].X [Nom] VX [Nom] V
сербскийовца, ягнёнок, корова, телёноковца, јагње, крава, телеблејатиблеять, мычатьТелићи блеје. Телята мычат.X Vчеловек: семиотически значимая речь: говорить глупостиговорить глупостиШто блејиш [V] увијек то једно те исто [Y]? Что ты [X] всё мычишь [V] одно и то же [Y]?X V Y-AccX V Y-Acc
эрзянский (шокшинский диал.)лягушкаватракшквакиямсквакатьX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)лошадьалашасявамсржатьАлашесь [X] ай сяве [V] - Лошадь [X] ржет [V].X [Nom] Vчеловек: смех: грубый громкий смехгромко смеятьсяX [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)змеякуйчирнамсшипетьКуй [X] ай чирнэ [V] - Змея [X] шипит [V].X [Nom] V
калмыцкийбаранхөнмәәлхблеятьХөд мәәлнә.
калмыцкийкозаяманмәәлхблеятьЯмад мәәлнә.
калмыцкийкошкамисмәәлхмяукатьМис мәәлнә. Кошка мяукает.
эрзянский (шокшинский диал.)курицасаразкутакснамскудахтать (обычно когда несет яйца)Шушула нангса чимбимирьх сарастнэ [X] ай кутакснасть [V], вальмала учетне ай парасть - На сушиле целый день кудахтали [V] курицы [X], на улице блеяли овцы.X [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)кошка, котеноккаткамурнамсмурлыкать (о недовольной кошке или о кошке, мурлыканье которой неприятно говорящему)Каткась [X] ай мурнэ [V] - Кошка [X] мурлычет [V] Барсик, азю телдэ, седийте сувыть уш мурнамста [V - Nmn] - Барсик, иди отсюда, надоел уже мурлыкать [V].X [Nom] Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной)ворчать, выражать недовольствоМезть мурнат [V], апак лотксе? - Что ворчишь [V], не переставая?X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)кошка, котеноккаткамуркиямсмурлыкать, урчать (например, когда кошку гладят и она довольная издает звуки)Каткась [X] ай муркие [V] - Кошка [X] мурлычет [V]X [Nom] Vчеловек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакции: удовольствиеговорить ласковые, нежные словаМезть муркият [V] пилить ала? - Что мурлычешь мне в ухо? (жена так может сказать мужу)X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)кошка, котеноккаткамявкснамсмяукатьКаткась [X] ай мявкснэ [V] - Кошка [X] мяукает [V]X [Nom] Vчеловек: плач: младенецкапризничать (о маленьком ребенке)Мезть эпеть мявкснат [V]? - Что опять капризничаешь [V]? (мама так может маленькому ребенку сказать, когда злится)X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)козасеямекиямсмекатьСеесь [X] ай мекие [V] - Коза/козел [X] мекает [V].X [Nom] Vчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речь (например, ответ двоечника на экзамене)1. мямлить, говорить уклончиво, не по сути2. говорить нечленораздельно, мямлить1. Тон [X] монень ля мекияк [V] тесэ, корхтак видьстэ - Ты [X] мне не мямли [V] тут, говори прямо. Тон [X] мархтун парсте корхтак, ля мекияк [V] тесэ, икилинь - Ты [X] со мной нормально разговаривай, не мямли [V]тут, передо мной. Эйхкакшсь эзизэ тонафтник урокть, сон [X] ансяк кафта-колма валхт мекатсь [V] и ме кинанк озась сонсиндэ таркав - Ребенок не выучил урок, он [X] только два-три слова промямлил [V] и снова сел на свое место.2. Курук сембе кармасть содама: ломаньсь иль ирицтэ, кияк эзь чарьхкудть, мезе сон [X] тоса эстендэ мекиесь [V] - Скоро все узнали: человек был пьян, никто не понимал, что он [X] там себе мямлил [V]. Покштесь вечкилизэ корхтамуть, ансяк тене, пейхтимить, корхтамусь сиде пек паньхте мекиямуть [V - Nmn] нангс - Дед любил говорить, только теперь, у беззубого, разговор больше похож на бормотание [V - Nmn]. Стол экшнэ сон [X] ай ярхцэ и таг-мезе эстенде ай мекие [V] - За столом он [X] кушает и что-то мямлит [V] себе.X [Nom] VX [Nom] V
хантыйскийкомар, мухаpełŋa, serɨpăŋitɨпищатьPelŋa păŋiɨłКомар пищит.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениезлитьсяŁuw isa ma pełŋaən păŋɨiłОн на меня все время зуб держит.
эрзянский (шокшинский диал.)комарсиськебийнимсжужжать, зудетьСиськись [X] бийне [V] - Комар [X] пищит [V].X [Nom] Vчеловек: не звуки (характеристика свойства или поведения человека, ср. рус. о крике кукушки: куковать ‘жить одному’)волноваться, тревожиться (о сердце)Кода седийсь [X] таг-мекс бийне [V] - Что-то сердце [X] растревожилось (тревожится, волнуется) [V]X [Nom] VX [Nom] V
сербскийволк, собакавук, пасарлаукативыть, завыватьЗашто куче [X] арлауче [V]? Почему воет [V] щенок [X]?X Vартефакты: высокий громкий длительный звук (сирена, тормоза)издавать громкий длительный звук (о будильнике, сирене...)Једне ноћи арлауче [V] сирена [X]: узбуна! Однажды ночью орёт [V] сирена [X]: тревога!X VX V
башкирскийбаранһарыҡбаҡырыуоратьһарыҡ баҡырып ебәрҙе / баран заблеялчеловек: характеристика голоса: громкий голосорать грубым голосом
башкирскийбыкүгеҙүкереүмычатьүгеҙ кеүек үкерә / как бык мычитчеловек: характеристика голоса: громкий голосгромко говорит (кричит) неестественным голосомТәли бөгөн көнө булы үкерә / Тали сегодня целый день орал
башкирскийволкбүреолоувытьбүре олой / волк воетчеловек: пение: фальшивое пениеплохо петьбүре кеүек олоп ебәрҙе / как волк воет
башкирскийволкбүреолоувытьбүре олой / волк воетчеловекныть, гореватьОлома же, зинһар / Не ной, пожалуйста
башкирскийворобейтурғайсутылдаучирикатьтурғай сутылдай / воробей чирикает
башкирскийворобейтурғайсырылдаучирикатьчеловек: смех: веселый открытый смехсмеяться (относится к болтушкам, которые шепчутся между собой)ҡыҙҙар сырылдаша ине / девушки смеялись
башкирскийворонҡарғаҡарҡылдау, вариант: ҡарғырлдаукаркатьҡарға ҡарҡылдай / ворон каркаетчеловекговорить многоҡарҡылдама! / не болтай!
башкирскийворонҡарғаҡарҡылдау, вариант: ҡарғырлдаукаркатьҡарға ҡарҡылдай / ворон каркаетчеловекнаговаривать на кого-то
башкирскийворонасәүкәто же, что ворон
башкирскийголубькүгәрсенгөрөлдәүворковатьчеловеко разговоре близких людей (друзей или влюблённых)
башкирскийгусьҡаҙҡаңҡылдаукричать
башкирскийгусьҡаҙғағылдаукричатьчеловекговорить многоСалават күп ғағылдай / Салават много говорит
башкирскийжукбөтәк, куңыҙжужылдау, вариант: быжылдаужужжатьчеловекговорить быстро
башкирскийжукбөтәк, куңыҙбезелдәүжужжатькуңыҙ безелдәп осто / жук полетел, зажужжавчеловекчто-то не договариваетҺин безелдәйһең / Он чего-то не договариваетҺин безелдәйһең / Он чего-то не договаривает
башкирскийжукбөтәк, куңыҙбызылдаужужжать
башкирскийзмеяйыланҫыҫылдау, вариант: ыҫылдаушипетьйылан ҫыҫылдай / змея шипитчеловекговорить со злостью, произнося слова сквозь зубыУл ҫыҫылдап һөйләне / Он говорил сквозь зубы (злобно)
башкирскийкозакәзәмәелдәүмекатьчеловекперестать говорить (в повелит. форме)Етәр, мәелдәмә / Хватит, молчи
башкирскийкомарсерәкәйбезелдәү см. жук
башкирскийкомарсерәкәйбезләү жужжатьсерәкәй безләй / комар жужитчеловекВзгляд человека, который смотрит пристальноКүҙҙәреңде безләтеп торма әле / Не смотри так пристально
башкирскийкороваһыйырмөңрәү мычатьһыйыр мөңрәй / корова мычитчеловекмямлить, мычать, невнятно говоритьМөңрәп һөйләмә әле / Не мямли
башкирскийкороваһыйырүкерәү кричать см. бык
башкирскийкороваһыйырбаҡырау кричать см. баран
башкирскийкоршунҡарсығаҡысҡырыу см. птица
башкирскийкошкабесәймыйаулдау вариант: мыйаулаумяукатьбесәй мыйаулдай / кошка мяукает, бесәй мыйаулай / кошка мяучитчеловекговорить льстивным, ласковым голосомУл мыйаулап һына әйтте / Она сказала льстиво (мурлыча)
башкирскийкошкабесәймырылдаумурлыкатьбесәй мырылдай / кошка мурлычетчеловекговорить ласковым голосом
башкирскийкузнечиксиңерткәсеңләү стрекотатьсиңерткә сеңләй / кузнечик стрекочет
башкирскийкукушкакәкүксаҡырыу кричатькәкүк саҡыра / кукушка кукует
башкирскийкукушкакәкүкҡысҡырыу см. птица
башкирскийкурица тауыккеткелдәү кудахтатьчеловексмеяться
башкирскийкурица тауыкҡорҡолдаукудахтать
башкирскийкурица тауыкҡытҡылдау кудахтатьчеловексмеяться, весёлый открытый смехУл ҡытҡылдай / Она смеётся
башкирскийлеварыҫланүкерәү см. бык
башкирскийлеварыҫланажғырыу рычатьарыҫлан ажғыра / лев рычитчеловекгромко, угрюмо кричать
башкирскийлошадьат, йылҡыкешнәү, вариант: кешәнәүржатьат кешнәней, ат кешнәй / лошадь ржётчеловексмеяться, ржать
башкирскийлягушкателмәрйен, баҡабаҡылдау квакатьтелмәрйен баҡылдай / лягушка квакаетчеловекневнятно говорить
башкирскиймедведьайыуүкерәү см. бык
башкирскиймухасебенбезелдәү, бызылдау, см. жук
башкирскиймышьсысҡансыйылдау пищатьсысҡан сыйылданы / мышь запищала
башкирскиймышьсысҡанпипелдәү пищатьчеловекговорить тонким голосом
башкирскийоленьболанүкерәү см. бык
башкирскийорёлбөркөтҡысҡырыу см. птица
башкирскийорёлбөркөтсаңҡылдау кричатьбөркөт саңҡылдай / орёл кричит
башкирскийосёлишәкүкерәү см. бык
башкирскийосёлишәкоҡырҙыу кичатьчеловеккричать, дразниться
башкирскийпетухәтәсҡысҡырыу см. птица
башкирскийпоросёноксусҡа балаһысәрелдәү, вариант: сарылдаувизжатьсусҡа балаһы сәрелдәй / порсёнок визжит
башкирскийпоросёноксусҡа балаһыҡысҡырыу см. птица
башкирскийптенецҡошсоҡҡысҡырыу см. птица
башкирскийптицаҡошҡысҡырыу кричатьҡош ҡысҡыра / птица кричит
башкирскийптицаҡошһайраупетьҡош һайрай / птица поётчеловекхорошо петь
башкирскийптицаҡошһайраупетьчеловекхорошо рассказывать, заливаться соловьёмәйҙә һайрап әле! / А ну-ка рассказывай!
башкирскийптицаҡошсутылдау петьҡош сутылдай / птица поёт
башкирскийпчелабал ҡортобезелдәү, бызылдау, см. жук
башкирскийсвиньясусҡахырылдау хрюкатьсусҡа хырылдай / свинья хрюкаетчеловекхрапетьУл хырылдай / Он храпит
башкирскийсобакаэтөрөүлаятьэт өрә / собака лаетчеловекорать, громко ругатьсяЭт кеүек өрөп йөрөм / Не ори, как собака
башкирскийсобакаэтолоу см. волк
башкирскийсобакаэтлаңҡылдау бесполезно гавкатьчеловеккричать (в повелит. наклонении)лаңҡылдама! / не кричи!
башкирскийсоваөкөухылдау ухать
башкирскийсорокаһайыҫканшыҡырлау, варианты: шығылдау, шыҡырҙау, шығырлау, шығырҙау, шыһылдаустрекотатьһайыҫкан шыҡырлай / сорока стрекочет
башкирскийсорокаһайыҫканшыһылдау стрекотатьһайыҫкан шыһылдай / сорока стрекочетчеловексплетничатьНимә һайыҫкан кеүек шыһылдайһың / Почему сплетничаешь?
башкирскийуткаөйрәкбарҡылдау крякать
башкирскийуткаөйрәккөркөлдәү крякать
башкирскийцыплёноксебешпипелдәү, пипылдау см. мышь
башкирскийшмельиңкешжужылдау см. жук
башкирскийщеноккөсөколоу, см. волк
башкирскийщеноккөсөкөрәү, см. собака
башкирскийщеноккөсөксәрелдәү, см. поросёнок
башкирскийястребыласынҡысҡырыу см. птица
башкирскийкошкабесәймыйылдаумяукатьбесәй мыйылдай / кошка мяучетчеловекнуть, хныкать, с оттенком надоедливости
башкирскийкузнечиксиңерткәсырылдау см. воробей
башкирскийптенецҡошсоҡпипылдау, пипелдәү см. мышь
эрзянский (шокшинский диал.)баран, овца, корова, быкуча (баран, овца), скал (корова), бука (бык)парамс1. блеять, 2. мычатьУчетне [X] накс вешить лисимс, чимбимирьх ай парыть [V] - Овцы/бараны [X] на улицу выйти хотят, целый день блеют [V]. Скалс [X] ай парэ [V] - Корова [X] мычит [V]X [Nom] Vчеловек: плач: громкий, человек: пение: фальшивое пение1. Громко, сильно, надоедливо плакать (о младенце реже, про остальных нормально), часто о плаче от физической боли. 2. Очень плохо петь.1. Ля парак [V] стя уш! - Да не плачь [V] ты уж так сильно! Тат-колда васулда марявсь, кода иритьстэ ломаньсь [X] зыря вайгильхсэ парась [V] - Откуда-то издалека было слышно, как пьяный человек [X] не своим голосом плакал [V] (имеется в виду именно плач, не нечленораздельная речь) Авингись [X] скалкс парэ [V], сонде таго-ке обужизэ - Женщина [X] как корова ревет [V], ее кто-то обидел (если очень сильно обидели, можно так сказать) Пектендэ скалкс парась [V] - От боли ревела [V], как корова2. Сатэ парамс [V]! - Хватит мычать [V]! (могут сказать плохо поющему человеку)X [Nom] VX [Nom] V
эрзянский (шокшинский диал.)собака, лисапине (собака), лиса (лиса)тяфкиямсгавкать, тявкатьПинись [X] ай тяфкие [V] - Собака [X] гавкает, тявкает [V].X [Nom] V
сербскийовцаовцабекнутипроблеять, издать один квант блеяния Овца [X] бекне [V]. Овца [X] проблеяла [V].X Vчеловек: квант звука (обычно используется в контексте отрицания в значении ‘не произнес даже малейшего звука’)пикнуть, вякнуть1. Ništa ti više ne mogu reći jer je support na talijanskom kojeg ne znam ni beknuti [V]. Больше ничего не могу тебе сказать, потому что поддержка на итальянском, на котором я [X] ни пикнуть [V] не могу.2. Pa ja nju zovem, pa se neće javiti i tako pola sata natezanja dok se ne udostoji beknuti [V] nešto [Y] u slušalicu. Я ей звоню, она не ответит, и так полчаса мучений, пока она [X] не удосужится что-нибудь [Y] вякнуть [V] в трубку.3. Не усуђују се о [prep] том [Y] ни бекнути [V] јер би их другови утукли. Они [X] не осмеливаются даже вякнуть [V] об [prep] этом [Y], потому что друзья забили бы их до смерти.4. Живимо у Југославији, а не смијемо ни бекнути [V] да смо југословени [Comp]. Мы [X] живём в Югославии, но не смеем даже заикнуться [V], что мы югославы [Comp]. XV / X-Nom V Y-Acc / X V prep Y-Loc / XVCompXV / X-Nom V Y-Acc / X V prep Y-Loc / XVComp
эрзянский (шокшинский диал.)уткашенжекрякиямскрякатьШенже [X] ай крякие [V] - Утка [X] крякает [V].X [Nom] V
калмыцкийкошкамисхорҗңнхмурлыкатьМис хорҗңнад кевтнә. Кошка мурлыкая лежит.См. свиньячеловек: физиологические реакции: храпхрапетьЧи унтхлачн хорҗңнач. Ты во сне храпишь.
калмыцкийкороваүкрмөөрхмычатьҮкрмүд мөөрнә. Коровы мычат.
калмыцкийсвиньяһахахорҗңнххрюкатьҺаха хорҗңна. Свинья хрюкает.человек: физиологические реакции: храпхрапетьЧи унтхлачн хорҗңнач. Ты во сне храпишь.Чи унтхлачн һаха кевтәһәр хорҗңнач. Ты во сне как свинья храпишь.
калмыцкийлошадьмөрнинцхәхржатьмөрн инцхәҗәнә. лошадь ржет.
калмыцкийверблюдтемәнхәркрхреветьТемән хәркрнә. Верблюд ревет.
калмыцкийсобаканохахуцхлаятьНоха хуцҗана. Собака лает.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениебранить, ругатьБичә хуцад бә! Хватит ругаться!
калмыцкийхореккүрнхуцхсвистетькүрн хуцҗана. Хорек свистит.См. собака
калмыцкийкошка, свиньямис, һахахорҗңнхмурлыкать, хрюкатьМис хорҗңнҗана. Кошка мурлыкает.Һаха хорҗңнаҗана. Свинья хрюкает.природа: река: журчаниежурчатьСалаһар усн хорҗңна. В балке ручей (вода) журчит.
калмыцкийсвиньяһахачишкхвизжать, громко кричатьҺаха чишкҗәнә. Свинья визжит.человек: характеристика голоса: высокий голосгромко кричатьБадм Баатрин ардас чишкәд авв. Бадма Батару вслед крикнул.
калмыцкийсвиньяһахахорҗңнххрюкатьһаха хорҗңначеловекхрюкнуть (от смеха)Бадм инәҗәһәд хорҗңнад авв. Бадма смеясь хрюкнул.
калмыцкийсобака, щенокноха, нохан кичгэңсхскулитьНоха эңсәд бәәнә. Собака скулит не переставая.человек: плач: просительный монотонныйжаловаться, хныкать, просить чего-л. (обычно о детях)Бичкн Бадм муурад экиннь һар дер бәәсн деернь эңсәд бәәв. Маленький Бадма устал и, сидя на руках у матери, хныкал.
калмыцкийсобака, щенокноха, нохан кичгэңсхскулитьНоха эңсҗәнә. Собака скулит.человек: плач: прерывистыйплакать навзрыдҮксн эцкән эңсәд бәәнәч? Какого черта ты рыдаешь?
корейскийбаран양 yang(may-may) wul-ta блеять
корейскийбык황소 hwangso(ummay) wul-taмычать
корейскийверблюд낙타 nakthawul-taреветь (о животном)
корейскийволк늑대 nuktaywul-taреветь (о животном)
корейскийволк늑대 nuktaywulpwucic-taвыть, реветь (о животном)Nuktay-ka [X] kwangya-eyse wulpwucic-nun-ta [V] Волк воет на полеX [Nom] Vчеловек: нечленораздельная речь / человек: плач: громкий / человек: плач: от горягромко кричать, плача (от сильного горя, гнева) Salam-tul-un [X] wulpwucic-umeynse[V] makwu ttwie-nao-ass-ta Люди кричали и выбежали X [Nom] VX [Nom] V
корейскийволк늑대 nuktaywulpwucic-taвыть, реветь (о животном)Nuktay-ka [X] kwangya-eyse wulpwucic-nun-ta [V] Волк воет на полеX [Nom] Vприрода: ветер: вой, гудение, свист / природа: море: штормвыть, бушевать (о ветре или вьюге, волне) Palam-i [X] wulpwucic-ko iss-ta [V] Ветер воетX [Nom] VX [Nom] V
корейскийволк늑대 nuktayphohyoha-taвыть, реветь, выражая силу (о животном)Ku-uy kulim sok-eyse-nun han mali ketayhan nuktay-ka[X] san-kkoktayki-eyse phoyoha-ko iss-ess-ta [V] На его картине большой волк ревел на вершине горы X [Nom] Vчеловек: нечленораздельная речь / человек: характеристика голоса: громкий голос / человек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакции: удовольствие громко кричать, выражая силуSwuyeng-senswu-ka [X] sinkilok-ulo kolin hwu phohyoha-ko iss-ta [V] Пловец финишировал с новым рекордом и победно кричитX [Nom] VX [Nom] V
корейскийволк늑대 nuktayphohyoha-taвыть, реветь. выражая силу (о животном)Ku-uy kulim sok-eyse-nun han mali ketayhan nuktay-ka[X] san-kkoktayki-eyse phoyoha-ko iss-ess-ta[V] На его картине большой волк ревел на вершине горыX [Nom] Vприрода: море: штормреветь (о волне, море, реке) Tonghay-uy huyko nelun payksacang aph-eyse kyewul phato-ka[X] phohyoha-n-ta[V] У берега (букв. перед песком) Восточного моря, белого и просторного, волна воинственно ревет X [Nom] VX [Nom] V
корейскийворобей참새 chamsayccayk-ccayk-keli/tay-taчирикать
корейскийворобей참새 chamsaycicekwi-taщебетатьChamsay-ka [X] achim ilccik cicekwi-myen[V] nalssi-ka coh-ta-n-ta Говорят, что хорошо будет, если воробей щебечет с раннего утраX [Nom] Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: женщины между собой / человек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьтараторить, бестолково болтать(о ребенке, детях, девушке/ девушках) Hakkyo-lo ka-nun aitul-i [X] ceykakki kiwuncohkey cicekwi-ko iss-ta [V] Каждый ребенок на пути в школу громко и весело тараторит X [Nom] VX [Nom] V
корейскийворон 갈까마귀 kal-kkamakwikkak-kkak-keli/tay-taкаркать
корейскийворон 갈까마귀 kal-kkamakwiwucic-ta кричать, галдеть (о птице)
корейскийворона까마귀 kkamakwikkak-kkak-keli/tay-taкаркать
корейскийворона까마귀 kkamakwiwucic-taкричать, галдеть (о птице)
корейскийворона까마귀 kkamakwicic-taкричать, лаять (о некоторых птицах и животных: сороке, вороне, собаке) Kkamakwi-ka [X] sikkulepkey cic-u-mye [V] nal-a-ka-n-ta Ворона громко кричит и летает X [Nom] (Y [Dat]) Vчеловек: семиотически значимая речь: сплетни / человек: характеристика голоса: громкий голосшумно и грубо рассказывать что-л., сплетничая Ku nyesek-i [X] totaychey mwe-lako [Y] cic-ko [V] tany-ess-ki-ey kulen somwun-i ta na-ss-na? Что же этот парень шумно и грубо рассказывал, так что появился тот слух? X [Nom] Y [Quot] VX [Nom] Y [Quot] V
корейскийглухарь멧닭 meys-talkwul-taтоковать
корейскийголубь비둘기 pitwulkikwu-kwu-keli/tay-taворковать
корейскийгриф콘도르 khontoluwul-taклекотать
корейскийгусёнок새끼거위 saykki-kewikkwayk-kkwayk-keli/tay-taгоготатьMatang-eyse saykki-kewi-tul-i [X] kkwayk-kkwayk-keli-ko iss-ess-ta [V] На дворе гусята гоготалиX [Nom] Vчеловек: нечленораздельная речь / человек: характеристика голоса: громкий голос / человек: пение: громкое пение / человек: пение: фальшивое пениекричать, крикливо петь Ku-nun [X] cip-ey o-nun kil-ey nolay-pang-eyse kkwayk-kkwayk-keli-ta [V] tule-wa-ss-ta По пути домой он в караоке крикливо пел и (потом) вернулся (домой) X [Nom] VX [Nom] V
корейскийгусь거위 kewuikkwayk-kkwayk-keli/tay-taгоготатьMatang-eyse-nun kewi-ka [X] cwuin-pota mence ipangin-ul palkyenha-konun kkwayk-kkwayk-keli-ess-ta [V] На дворе гусь заметил чужого прежде, чем хозяйка, и загоготалX [Nom] Vсм. гусёнок
корейскийдрозд개똥지빠귀 kayttongcippakwiwul-taтрещать
корейскийёж두더쥐 twutecwuiwul-taшипеть
корейскийжаба두꺼비 twukkepiwul-taквакать
корейскийжук무당벌레 mwutangpelleypwung-pwung-keli/tay-taжужжать, гудеть (о большом летающем насекомом)Mwutangpelley-ka [X] pwung-pwung-keli-n-ta [V] Жук жужжитX [Nom] Vартефакты: гудение (исправный мотор)громко гудеть (о корабле, машине)Cha-ka [X] pwung-pwung-keli-teni [V] kyelkwuk sitong-i an keli-ess-ta Машина гудела, гудела, и в конце концов стартер не заработал X [Nom] V X [Nom] V
корейскийжуравль학 hak(kok-kok) wul-taкурлыкать
корейскийзмея뱀 paymswik-swik-keli-taшипетьHangali an-eyse paym-i[X] swik-swik-keli-n-ta[V] В горшке змея шипит X [Nom] Vартефакты: свист (пуля или иной быстро движущийся объект, или воздух)свистеть (о воздухе или артефакте, в контакте с которым движется воздух)Pwungsen-eyse palam-i [X] swik.swik-keli-mye [V] say-e nao-ass-ta Из воздушного шарика, свистя, выходил воздух; Yele kay-uy sinhothan-i [X] swik-swik-keli-mye [V] sos-a-ol-lass-ta Несколько сигнальных пуль взлетело, свистя; Cwucenca-ka [X] swikswik-keli-mye [V] kkulh-ko iss-ta. Чайник свистит и кипитX [Nom] VX [Nom] V
корейскийкоза염소 yemso(may-may) wul-ta мекать
корейскийкомар모기 mokiwayng-wayng-keli/tay-taгромко жужжать (о летающем насекомом)Moki-ka [X] ttey-lul ci-e wayng-wayng-keli-ko [V] nal-a-tani-n-ta Комары стаями летают, жужжаX [Nom] Vприрода: ветер: вой, гудение, свистдовольно громко гудеть (о ветре или проволоке/ электрическом проводе)Ku kos-un kyewul-palam-I [X] wayng-wayng-keli-ko iss-ess-ta [V] Там зимний ветер гудел; Kechin palam-ey cenkiscwul-i [X] wayng-wayng-keli-n-ta [V] От сильного ветра электрический провод гуделX [Nom] V X [Nom] V
корейскийкомар모기 mokiwing-wing-keli/tay-taжужжать (о летающем насекомом)Pam-mata moki-ka [X] wing-wing-keli-n-ta [V] По вечерам комары жужжат X [Nom] Vприрода: ветер: вой, гудение, свистгромко гудеть (о ветре или проволоке/ электрическом проводе)Nus-kaul-uy pyelak-palam-i [X] mwusepkey wing-wing-keli-ess-ta [V] Сильный ветер поздней осени страшно гудел; Palam-ey ppallay-s-cwul-i [X] wing-wing-tay-ss-ta [V] Веревка для белья гудела от ветраX [Nom] VX [Nom] V
корейскийкомар모기 mokiing-ing-keli-taжужжать, зудеть (о летающем насекомом)Moki han mali-ka [X] kwi-s-ka-eyse ing-ing-keli-ess-ta [V] Какой-то комар зудел в ушахX [Nom] Vприрода: ветер: вой, гудение, свистгудеть (о ветре или проволоке/ электрическом проводе)Kolmokkil-ey palam-i [X] ing-ing-keli-n-ta [V] В переулке ветер гудит; Palam-ey cenki-s-cwul-tul-i [X] ing-ing-keli-ess-ta [V] От ветра электрические провода гудели;X [Nom] VX [Nom] V
корейскийкомар모기 mokiing-ing-keli-taжужжать, зудеть (о летающем насекомом)Moki han mali-ka [X] kwi-s-ka-eyse ing-ing-keli-ess-ta [V] Какой-то комар зудел в ушахX [Nom] Vчеловек: плач: младенец / человек: плач: просительный монотонный (нытье)ныть с озлобленным видом (о ребенке)Ai-ka [X] ing-ing-keli-mye [V] emma-lul colla-tay-ss-ta Ребёнок ныл и умолял мамуX [Nom] VX [Nom] V
корейскийкорова암소 amso(ummay) wul-taмычать
корейскийкоршун솔개 solkaywul-taклекотать
корейскийкошка고양이 koyangiyaong-keli/tay-ta, yaong-yaong-ha-taмяукать
корейскийкошка고양이 koyangikalulang-keli/tay-taмурлыкать, урчатьKoyangi-nun [X] kipwun-i coh-ul ttay kalulang-keli-n-ta [V] Когда кошка чувствует себя хорошо, она мурлычет (урчит)X [Nom] Vчеловек: физиологические реакции: затрудненное дыханиеклокотать (в горле) во сне, во время простуды или болезниKamki ttaymwun-ey ai-ka [X] pamsay kalulang-keli-ess-ta [V] У ребенка в горле ночью клокотало от простудыX [Nom] VX [Nom] V
корейскийкузнечик여치 yechicciluluk-keli/tay-taстрекотать
корейскийкукушка뻐꾸기 ppekkwuki(ppekkwuk-ppekkwuk) wul-taкуковать
корейскийкурица암탉 am-thalkkkokkotayk-keli/tay-taкудахтать
корейскийкурица암탉 am-thalkkkwululuk-keli/tay-taбыстро кудахтать от возбуждения Am-thalk-i [X] kkwululuk-keli-mye [V] tolatani-ko iss-ta Курица ходит и нервно и быстро кудахчетX [Nom] Vчеловек: физиологические реакции: урчание в животе (при повышенном газообразовании)бурчать (о животе)Pay-ka [X] kkwululuk-keli-mye [V] salsal aph-a-wa-ss-ta Живот забурчал и заболелX [Nom] VX [Nom] V
корейскийкурица암탉 am-thalkkol-kol-keli/tay-taквохтать
корейскийлев사자 sacaululeng-keli/tay-taрычатьSaca-ka [X] ululeng-keli-ess-ta [V] Лев рычалX [Nom] Vмножественный субъект: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: взаимная ругань / человек: характеристика голоса: громкий голосгромко кричать и ругаться Kutul-un [X] manna-ki-man-ha-myen nul ululeng-keli-mye [V] ssawu-n-ta Когда они встречаются, они всегда ссорятся, громко крича и ругаясь X [Nom] VX [Nom] V
корейскийлев사자 sacaululeng-keli/tay-taрычатьSaca-ka [X] ululeng-keli-ess-ta [V] Лев рычалX [Nom] Vприрода: море: штормгреметь, шуметь (о волнах при шторме)Phato-ka [X] ululeng-keli-ess-ta [V] Волны шумелиX [Nom] VX [Nom] V
корейскийлев사자 sacawulpwucic-taвыть, реветь (о животном)Saca-ka [X] wulpwucic-ess-ta [V] Лев ревелX [Nom] V см. волк
корейскийлев사자 sacawulpwucic-taвыть, реветь (о животном)Saca-ka [X] wulpwucic-ess-ta [V] Лев ревелX [Nom] Vсм. волк
корейскийлев사자 sacaphohyoha-taвыть, реветь, выражая силу (о животном)Wuli an-eyse saca-ka [X] phohyoha-ko iss-ta [V] Лев в клетке ревет X [Nom] Vсм. волк
корейскийлев사자 sacaphohyoha-taвыть, рычать, выражая силу (о животном)Wuli an-eyse saca-ka [X] phohyoha-ko [V] iss-ta Лев в клетке реветX [Nom] Vсм. волк
корейскийлеопард표범 phyopemululeng-keli/tay-taрычатьSengna-n phyopem-i [X] kunche-eyse ululeng-keli-ess-ta[V] Cердитый леопард рычал (где-то) в округе X [Nom] Vсм. лев
корейскийлеопард표범 phyopemululeng-keli/tay-taрычатьSengna-n phyopem-i [X] kunche-eyse ululeng-keli-ess-ta [V] Cердитый леопард рычал (где-то) в округеX [Nom] Vсм. лев
корейскийлеопард표범 phyopemwulpwucic-taвыть, реветь (о животном)Phyopem-i [X] kilseph-eyse wulpwucic-ko iss-ess-ta [V] Леопард ревел на краю дорогиX [Nom] Vсм. волк
корейскийлеопард표범 phyopemwulpwucic-taвыть, реветь (о животном)Phyopem-i [X] kilseph-eyse wulpwucic-ko iss-ess-ta [V] Леопард ревел на краю дорогиX [Nom] Vсм. волк
корейскийлеопард표범 phyopemphohyoha-taвыть, реветь, выражая силу (о животном)Phyopem-un [X] khukey phohyoha-mye [V] yemso-eykey talyetul-ess-ta Леопард громко заревел и бросился на козуX [Nom] V см. волк
корейскийлеопард표범 phyopemphohyoha-taвыть, реветь, выражая силу (о животном) Phyopem-un [X] khukey phohyoha-mye [V] yemso-eykey talyetul-ess-ta Леопард громко заревел и бросился на козуX [Nom] V см. волк
корейскийлиса여우 yewukhayng-khayng-keli/tay-taлаять яростно (о лисе)
корейскийлошадь말 mal(hihing) wul-taржать
корейскийлягушка개구리 kaykwulikaykwul-kaykwul wul-ta (kaykwul-kaykwul-ha-ta) квакать
корейскиймедведь곰 komwulpwucic-taвыть, реветь (о животном) Kom-i [X] khukey han pen wulpwucic-ess-ta [V] Медведь один раз громко проревелX [Nom] Vсм. волк
корейскиймедведь곰 komwulpwucic-taвыть, реветь (о животном) Kom-i [X] khukey han pen wulpwucic-ess-ta [V] Медведь один раз громко проревелX [Nom] Vсм. волк
корейскиймедведь곰 komphohyoha-taвыть, рычать, выражая силу (о животном)Mellise kom-i [X] phohyoha-ko iss-ta [V] Где-то вдалеке (букв. издалека) рычит медведь X [Nom] Vсм. волк
корейскиймедведь곰 komphohyoha-taвыть, реветь, выражая силу (о животном)Mellise kom-i [X] phohyoha-ko iss-ta [V] Где-то вдалеке (букв. издалека) рычит медведь X [Nom] Vсм. волк
корейскийморская свинка기니피그wul-taкричать (о животном, птице)
корейскиймуха파리 phaliwayng-wayng-keli/tay-taгромко жужжать (о летающем насекомом)Siktang-ey-nun phali-man [X] wayng-wayng-keli-ko iss-ess-ta [V] В ресторане только мухи жужжалиX [Nom] Vсм. комар
корейскиймуха파리 phaliwing-wing-keli/tay-taжужжать (о летающем насекомом)Pang-eyse phali twu mali-ka [X] wing-wing-keli-n-ta [V] В комате жужжат две мухи X [Nom] Vсм. комар
корейскиймуха파리 phaliing-ing-keli/tay-taжужжать, зудеть (о летающем насекомом)Phali ttey-ka [X] ing-ing-keli-myense [V] talla pwuth-ess-ta Мухи, жжужа, бросились на насX [Nom] Vсм. комар
корейскиймуха파리 phaliing-ing-keli/tay-taжужжать, зудеть (о летающем насекомом)Phali ttey-ka[X] ing-ing-keli-myense [V] talla pwuth-ess-ta Мухи, жужжа, бросились на насX [Nom] Vсм. комар
корейскиймышь쥐 cwiccik-ccik-keli/tay-taпищать (о мыши)Pamsay cwi-tul-i [X] ccik-ccik-keli-ese [V] hanswum-to ca-ci mosha-yss-ta Всю ночь мыши пищали, и я ни на минуту не могла заснутьX [Nom] Vартефакты: писк (короткий высокий звук при работе компьютера или иного прибора)издавать писк (о механизме)Cenhwaki-ka [X] kocang-na-se kyesok ccik-ccik-keli-ess-ta [V] Телефон сломался и пищал X [Nom] VX [Nom] V
корейскийносорог코뿔소 khoppwulsowul-taреветь (о животном)
корейскийолень사슴 sasumwul-taреветь (о животном)
корейскийорёл독수리 tokswuliwul-taклекотать
корейскийосёл당나귀(hihing) wul-taреветь (о животном)
корейскийпесец북극여우 pwukkuk-yewuwul-taтявкать
корейскийпетух수탉 swu-thalk(kkokkio) wul-taкукарекать
корейскийпетух수탉 swu-thalkkkwululuk-keli/tay-taбыстро кукарекать от возбуждения Swuthalk-i [X] kkwululuk-keli-mye [V] cipwung wi-lo nalaka-ss-ta Петух взетел над крышей, прокукарекавX [Nom] Vсм. курица
корейскийпоросенок새끼돼지 saykki-twaycikkwul-kkwul-keli/tay-ta хрюкатьCangkkwun-tul-i wakul-keli-ko phalli-e o-n saykki-twayci-ka [X] kkwul-kkwul-keli-ko [V]… Торговцы толпятся, и проданный поросенок хрюкает…X [Nom] Vчеловек: физиологические реакции: урчание в животе (при повышенном газообразовании) булькать/ бурлить (о животе)Pay-ka [X] kkwul-kkwul-keli-ko [V] sinthulim-i na-n-ta (У меня) в животе послышалось бульканье, и (я) и рыгнулX [Nom] VX [Nom] V
корейскийпоросенок새끼돼지 saykki-twaycikkwul-kkwul-keli/tay-ta хрюкатьCangkkwun-tul-i wakul-keli-ko phalli-e o-n saykki-twayci-ka [X] kkwul-kkwul-keli-ko [V]… Торговцы толпятся, и проданный поросенок хрюкает…X [Nom] Vне звукинуждаться в чем-л. (о машине, которая, подобно прожорливой свинье, потребляет много бензина и постоянно нуждается в нем) Catongcha-ka [X] pap tal-lako kkwul-kkwul-keli-n-ta [V] Машина жрет много бензина (потребляет много бензина) (букв. просит еду и хрюкает)X [Nom] VX [Nom] V
корейскийптенец새끼새 saykki-saycaycal-keli/tay-taщебетать (о маленькой птице)Onkac say-ka [X] yu-wel-uy nokum sok-eyse caycal-keli-ess-ta [V] Разные птицы щебетали в июньской зелени X [Nom] Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: женщины между собой / человек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьболтать, щебетать, тараторить (о ребёнке, детях, девушке/ девушках)Kyecip-ai-tul-un [X] kkili-kkili moi-e caycal-keli-ess-ta [V] Девушки собрались и громко болтали (щебетали)X [Nom] VX [Nom] V
корейскийптенец새끼새 saykki-saycaycal-keli/tay-taщебетать (о маленькой птице)Onkac say-ka [X] yu-wel-uy nokum sok-eyse caycal-keli-ess-ta [V] Разные птицы щебетали в июньской зелени X [Nom] Vприрода: вода: журчание (ручей)журчать (о ручье)Sinay-s-mwul-i [X] caycal-keli-mye [V] hulu-n-ta Ручей журчит и течёт X [Nom] VX [Nom] V
корейскийптенец새끼새 saykki-sayppayk-ppayk-keli/tay-taпищать, кричать (о птице) Achim-mata saykki-say-tul-i [X] ppayk-ppayk-keli-n-ta [V] По утрам птенцы кричатX [Nom] Vчеловек: нечленораздельная речь / человек: характеристика голоса: высокий голос / человек: характеристика голоса: громкий голосвизжать, кричатьKeli-eyse han namca-ka [X] ppayk-ppayk-keli-mye [V] nolay-lul pwul-less-ta На улице один мужчина крикливо пел (букв. крича, пел)X [Nom] VX [Nom] V
корейскийптенец새끼새 saykki-sayppayk-ppayk-keli/tay-taпищать, кричать (о птице) Achim-mata saykki-say-tul-i [X] ppayk-ppayk-keli-n-ta [V] По утрам птенцы кричатX [Nom] Vартефакты: высокий громкий длительный звук (сирена, тормоза)громко, высоко и неприятно гудеть (о гудке мотоцикла, машины, или о мегафоне)Cwunghwancasil-eyse onkac monithe cangchi-tul-i [X] ppayk-ppayk-keli-ess-ta [V] В комнате для тяжелобольных пронзительно гудели разные мониторыX [Nom] VX [Nom] V
корейскийптица새 saycicekwi-taщебетатьSay han mali-ka [X] namwu-ey anc-ase cicekwi-ko iss-ta [V] Птица сидит на дереве и щебечетX [Nom] Vсм. воробей
корейскийптица새 saycaycal-keli/tay-taщебетать (о маленькой птице)Onkac say-ka [X] yu-wel-uy nokum sok-eyse caycal-keli-ess-ta [V]Разные птицы щебетали в июньской зелени X [Nom] Vсм. птенец
корейскийптица새 saycaycal-keli/tay-taщебетать (о маленькой птице)Onkac say-ka [X] yu-wel-uy nokum sok-eyse caycal-keli-ess-ta [V] Разные птицы щебетали в июньской зелени X [Nom] Vсм. птенец
корейскийптица새 sayppayk-ppayk-keli/tay-taпищать, кричать (о птице) Achim-mata say-tul-i [X] ppayk-ppayk-keli-n-ta [V] По утрам птицы кричатX [Nom] Vсм. птенец
корейскийптица새 sayppayk-ppayk-keli/tay-taпищать, кричать (о птице) Achim-mata say-tul-i [X] ppayk-ppayk-keli-n-ta [V] По утрам птицы кричатX [Nom] Vсм. птенец
корейскийптица새 saywucic-ta кричать, галдеть (о птице)
корейскийпчела벌 pelpwung-pwung-keli/tay-taжужжать. гудеть (о большом летающем насекомом)Pel-i [X] pwung-pwung-keli-n-ta [V] Пчела жужжитX [Nom] Vсм. жук
корейскийпчела벌 pelwayng-wayng-keli/tay-taгромко жужжать (о летающем насекомым)Pel-i [X] wayng-wayng-keli-myense [V] cwuwi-lul maymto-n-ta Пчела вертится вокруг, жужжаX [Nom] Vсм. комар
корейскийпчела벌 pelwing-wing-keli/tay-taжужжать (о летающем насекомом)Kyoceng-ey-nun kkoch naymsay-ka kutukha-yss-ko pel-tul-i [X] wing-wingtay-ss-ta [V] Школьная площадка была наполнена запахом цветов, и пчелы жужжали X [Nom] Vсм. комар
корейскийпчела벌 peling-ing-keli/tay-taжужжать, зудеть (о летающем насекомым)Kkochpath-ey-nun pel-tul-i [X] ing-ing-keli-mye [V] nal-a-tani-n-ta На дворе пчелы летают, жужжаX [Nom] Vсм. комар
корейскийпчела벌 peling-ing-keli/tay-taжужжать (о небольшом летающем насекомым)Kkochpath-eyse pel-tul-i [X] ing-ing-keli-mye [V] nal-a-tani-n-ta На дворе пчелы летают, жужжаX [Nom] Vсм. комар
корейскийрысь살쾡이 salkhwayngiululeng-keli/tay-taрычатьChwu-wun ce pakkath melli-eyse salkhwayngi-ka [X] ululeng-keli-ko [V]… В холодную погоду, далеко, на улице ревет рысь... X [Nom] Vсм. лев
корейскийрысь살쾡이 salkhwayngiululeng-keli/tay-taрычатьChwu-wun ce pakkath melli-eyse salkhwayngi-ka [X] ululeng-keli-ko[V]… В холодную погоду, далеко, на улице ревет рысь... X [Nom] Vсм. лев
корейскийсверчок귀뚜라미 kwittwulami(kwuittwul-kwuittwul) wul-taстрекотать
корейскийсвинья돼지 twaycikkwul-kkwul-keli/tay-taхрюкатьCangkkwun-tul-i wakul-keli-ko phalli-e o-n twayci-ka [X] kkwul-kkwul-keli-ko [V]… Торговцы толпятся, и проданная свинья хрюкает…X [Nom] Vсм. поросенок
корейскийсвинья돼지 twaycikkwul-kkwul-keli/tay-taхрюкатьCangkkwun-tul-i wakul-keli-ko phalli-e o-n twayci-ka [X] kkwul-kkwul-keli-ko [V]… Торговцы толпятся, и проданная свинья хрюкает…X [Nom] Vсм. поросенок
корейскийсобака개 kaycic-taкричать, лаять (о некоторых птицах и животных: сороке, вороне, собаке)Kay-ka[X] nachsen salam-eykey [Y] sanapkey cic-e tay-ss-ta [V] Собака яростно лаяла на незнакомцаX [Nom] (Y [Dat]) Vсм. ворона
корейскийсобака개 kaymeng-meng-keli/tay-ta тявкать
корейскийсобака개 kaykheng-kheng-keli/tay-taгромко лаять
корейскийсобака개 kayululeng-keli/tay-taрычатьkay-ka [X] ululeng-keli-ess-ta [V] Собака рычалаX [Nom] Vcм. лев
корейскийсобака개 kayululeng-keli/tay-taрычатьkay-ka [X] ululeng-keli-ess-ta [V] Собака рычалаX [Nom] Vсм. лев
корейскийсова부엉이 pwuengi(pwueng-pwueng) wul-taухать
корейскийсокол매 maywul-taклекотать
корейскийсорока까치 kkachikkak-kkak-keli/tay-taстрекочет
корейскийсорока까치 kkachicic-taкричать, лаять (о некоторых птицах и животных: сороке, вороне, собаке)Аchim-ey kkachi-ka [X] cic-u-myen [V] sonnim-i on-ta Если с утра сорока кричит, гость придетX [Nom] (Y [Dat]) Vсм. ворона
корейскийстрекоза잠자리 camcaliwing-wing-keli/tay-taжужжать (о летающем насекомом)Camcali-ka [X] wing-wing-keli-mye [V] nal-a tani-n-ta Стрекоза жужжит и летает X [Nom] Vсм. комар
корейскийтетерев멧닭 (수컷) meys-talk wul-taтокует
корейскийтигр호랑이 holangi(ehung) wul-taреветь (о животном)
корейскийтигр호랑이 holangiululeng-keli/tay-taрычатьHolangi-ka [X] ippal-ul tulenay-ko sanapkey ululeng-tay-ss-ta [V] Тигр оскалил зубы и яростно рычалX [Nom] Vсм. лев
корейскийтигр호랑이 holangiululeng-keli/tay-taрычатьHolangi-ka [X] ippal-ul tulenay-ko sanapkey ululeng-tay-ss-ta [V] Тигр оскалил зубы и яростно рычалX [Nom] Vсм. лев
корейскийутка오리 olikkwayk-kkwayk-keli/tay-taкрякатьSongsali ttey-lul ccoch-umye sip-ye mali-uy oli-tul-i [X] kkwayk-kkwayk-keli-ess-ta [V] Преследуя стаи пискарей, десятки уток крякалиX [Nom] Vсм. гусёнок
корейскийфазан꿩 kkwengkkek-kkek-keli/tay-taкричать (о фазане)Melli swuph sok-eyse kkweng-i [X] kkek-kkek-keli-n-ta [V] Вдали в лесу фазан кричит X [Nom] Vчеловек: физиологические реакции: хрип (звук затрудненного дыхания при заболевании)хрипеть, задыхаясьPwuyong-un [X] mok-i mey-e myech pen-ul kkek-kkek-keli-mye [V] mal-ul i-ess-ta Пуён (букв. горло у Пуён) несколько раз прохрипела, задыхаясь, и продолжала говоритьX [Nom] VX [Nom] V
корейскийфилин큰 부엉이 khun-pwuengi(pwueng-pwueng) wul-taухать
корейскийцикада매미 maymi(maym-maym) ha-ta трещать
корейскийцыплёнок병아리 pyengalippiak(-ppiak )-keli/tay-taпищать (о цыплёнке)
корейскийшмель땅벌 ttangpelwayng-wayng-keli/tay-taгромко жужжать (о летающем насекомым)Ttangpel-i [X] wayng-wayng-keli-myense [V] cwuwi-lul maymto-n-ta Шмель вертится вокруг, жужжаX [Nom] Vсм. комар
корейскийшмель땅벌 ttangpelwing-wing-keli/tay-taжужжать (о летающем насекомом)Ku swunkan kapcaki ttangpel ttey-ka [X] wing-wing-keli-mye [V] nathana-ss-ta В тот момент вдруг появился рой жужжащих шмелей (букв. появился рой шмелей, жужжа)X [Nom] Vсм. комар
корейскийшмель땅벌 ttangpeling-ing-keli/tay-taжужжать, зудеть (о летающем насекомым)Kkochpath-eyse ttangpel-tul-i [X] ing-ing-keli-mye [V] nal-a-tani-n-ta На дворе шымели летают, жужжаX [Nom] Vсм. комар
корейскийшмель땅벌 ttangpeling-ing-keli/tay-taжужжать, зудеть (о летающем насекомым)Kkochpath-eyse pel-tul-i [X] ing-ing-keli-mye [V] nal-a-tani-n-ta На дворе пчелы летают, жужжаX [Nom] Vсм. комар
корейскийшмель땅벌 ttangpelpwung-pwung-keli/tay-taжужжать, гудеть (о большом летающем насекомом)Ttangpel-tul-i [X] pwung-pwung-tay-mye [V] ttey-lo na-o-ki sicakha-yss-ta Шмели жужжали и начали вылетать, роясьX [Nom] V см. жук
корейскийщенок강아지 kangacikkayng-kkayng-keli/tay-taскулить Kangaci han mali-ka [X] kitwung-ey ocwum-ul kalki-taka cey pwul-ey nolla-sey kkayng-kkayng-keli-mye [V] talana-n-ta Щенок помочился на столб, удивился и, визжа, убегает X [Nom] Vчеловек: характеристика голоса: высокий голос / человек: физиологические реакции: стон (протяжный звук, например, от боли)стонать (визжать) от боли или от напряжения (о ребёнке, женщине);Ai-ka [X] tap-ul cek-taka phal-i aphu-ta-mye kkayng-kkayng-keli-ess-ta [V] Когда ребёнок писал ответ(, у него), по его словам, болела рука, и (он) постанывал X [Nom] V ;X [Nom] V ;
корейскийщенок강아지 kangacikkay-kayng-keli/tay-ta визжать от страха, боли (о щенке) Wuli an-eyse kkaman kangaci-ka [X] kkaykayng-keli-ko iss-ess-ta [V] В клетке чёрный щенок визжит (от страха) X [Nom] Vчеловек: не звукииспугаться (о слабом человеке)Acumeni-uy nalkhalow-un nwunmay-ey na-nun [X] kkaykayng-keli-myense [V] yeph-ulo milli-e-na-ss-ta Испугавшись из-за пронзительного взгляда тети, я была толчками оттеснена в сторонуX [Nom] VX [Nom] V
корейскийщенок강아지 kangacikhayng-khayng-keli/tay-ta скулить
корейскийщенок강아지 kangacicic-taкричать, лаять (о некоторых птицах и животных: сороке, вороне, собаке)Kangaci-ka [X] pamsay sikkulepkey cic-e tay-ss-ta [V] Щенок шумно лаял всю ночьX [Nom] (Y [Dat]) Vсм. ворона
корейскийщенок강아지 kangacimeng-meng-keli/tay-taтявкать
корейскийястреб매 maywul-taклекотать
финскийпчела, оса, шершень, комар, мухаmehiläinen, ampiainen, herhiläinen, hyttynen, kärpänensuristaжужжать1) Mehiläinen [X] surisi [V] häiritsevästi korvani juuressa. Пчела [X] назойливо жужжала [V] мне прямо в ухо. 2) Keittiössä surisi [V] tokkuraisia ampiaisia [X], joista yksi pisti isäntää kantapäähän. В кухне вяло жужжали [V] осы [X], одна из которых ужалила хозяина в пятку. 3) Varmasti hienoa istua tuolla oleskelukasvihuoneessa iltaisin kun hyttyset [X] surisevat [V] ulkopuolella verenhimoisesti. Наверное, приятно сидеть там в беседке вечерами, когда комары [X] кровожадно звенят [V] снаружи. 4) Kärpänen [X] surisee [V] hiljakseen katossa ja pörräilee sinne tänne. Муха [X] жужжит [V] потихоньку на крыше и носится туда-сюда.X Vмелькать, проноситься в голове (о мыслях)Päässäni [X] surisee [V] kysymyksiä [Y] näitä kuvia katsoessani. В голове [X] моей мелькают [V] вопросы [Y] при взгляде на эти фотографии.X [Ine] V Y [Part]X [Ine] V Y [Part]
финскийпчела, оса, шершень, комар, мухаmehiläinen, ampiainen, herhiläinen, hyttynen, kärpänensuristaжужжать1) Mehiläinen [X] surisi [V] häiritsevästi korvani juuressa. Пчела [X] назойливо жужжала [V] мне прямо в ухо. 2) Keittiössä surisi [V] tokkuraisia ampiaisia [X], joista yksi pisti isäntää kantapäähän. В кухне вяло жужжали [V] осы [X], одна из которых ужалила хозяина в пятку. 3) Varmasti hienoa istua tuolla oleskelukasvihuoneessa iltaisin kun hyttyset [X] surisevat [V] ulkopuolella verenhimoisesti. Наверное, приятно сидеть там в беседке вечерами, когда комары [X] кровожадно звенят [V] снаружи. 4) Kärpänen [X] surisee [V] hiljakseen katossa ja pörräilee sinne tänne. Муха [X] жужжит [V] потихоньку на крыше и носится туда-сюда.X Vфизиологические ощущения: звон в ушах, физиологические ощущения: шум в головешуметь (в голове), звенеть (в ушах)1) Hänen silmiään särki ja hänen päässään [X] surisi [V] (Reijo Vahtokari, Peliin kadonnut poika). У него потемнело в глазах и зашумело [V] в голове [X]. 2) Puolella miljoonalla suomalaisella vinkuu ja surisee [V] korvissa [X] koko ajan. У полмиллиона финнов свистит и шумит [V] в ушах [X] все время.X [Ine] VX [Ine] V
финскийпчела, осаmehiläinen, ampiainenpörrätäжужжать1) Mehiläinen [X] pörräsi [V] ikkunassa. Пчела [X] жужжала [V] в окне. 2) Ampiainen [X] pörrää [V] ruusupensaassa. Оса [X] жужжит [V] в розовых кустах.X [Nom] V
финскийягненок, козел, овца, баранkaritsa, kilipukki/vuohipukki, lammas, pässimääkiäблеять (ягненок, овца, баран), мекать (козел)1) Karitsa [X] määkii [V] lapsille [Y]. Ягненок [X] блеет [V] на ребенка [Y]. 2) Kilipukki [X] määki [V] hädissään aidan takaa. Козел [X] мекал [V] за забором, чувствуя беду. 3) Lampaat [X] määkivät [V] Helsingin keskipisteessä. Овцы [X] блеют [V] в центре Хельсинки. 4) Pässi [X] määki [V] nälissään. Баран [X] блеял [V], будучи голодным.X [Nom] V (Y [All])человек: нечленораздельная речь: неуверенная речь, человек: характеристика голоса: тихий голосГоворить неуверенно и/или тихо; кроме того, может употребляться о речи какого-либо человека, которого говорящий не ценит либо из-за особенностей его речи (голоса, манеры говорить), либо в силу других причинMitähän [Y] tuo ukko [X] oikein yrittää määkiä [V]? Что [Y] тот старик [X], в самом деле, блеет [V]?X [Nom] V (Y [Part])X [Nom] V (Y [Part])
финскийягненок, овцаkaritsa, lammasmääkyäблеять1) Kuulin, että karitsa [X] määkyi [V] siellä väärällä puoliskolla laidunta, kääk! Я слышал, как ягненок [X] блеял [V] там, не на той стороне пастбища, бе-э-ээ! 2) Lammas [X] määkyy [V] karitsaa [Y], lehmä lastaan vartioi, härkä kaihtaa, paikkaa vaihtaa, rastaan laulu soi. Овечка [X] блеет [V], зовет ягненка [Y], корова сторожит теленка, бык сторонится, меняет место, слышится песня дрозда.X [Nom] V (Y [Part])человек: семиотически значимая речь: говорить глупостивякать1) Mua oikiasti joskus kyrsii nämä alle 30v. lapsilukunsa täyteen saaneet naiset, jotka [X] määkyvät [V], että [Y] yli 30-vuotiaana ei saa lapsia enää saada. Меня порой дико бесят эти женщины моложе 30, уже нарожавшие себе детей, которые [X] лепечут [V], что [Y] после 30 уже нельзя заводить детей. 2) Minä määyn tästä, kun tuntuu pahalta. Я ною, когда кажется, что все идет плохо. 3) Minulle on mielipidetasolla samantekevää, mitä määyt, mutta koeta nyt kumminkin tsekata edes perusasiat biologian nykykäsitysten mukaisiksi, niin ei tarvitsisi myötäkiusaantua niin pahuksesti. На уровне мнений мне совершенно безразлично, что ты там мяукаешь, но попробуй все же проверить хотя бы основные вещи на соответствие современным представлениям биологии, тогда не пришлось бы так чертовски мучаться. 4) Sinä voisit mennäpois palstalta koska et tiiä mitään Agnesin tilanteesta, olet vaan hölmö ja määyt kuorossa. Ты можешь идти прочь из этой темы, потому что ты ничего не знаешь о ситуации Агнес, ты лишь дурак и мяукаешь в хоре.X [Nom] V (Y [Comp-r])X [Nom] V (Y [Comp-r])
финскийхомяк, морская свинка, голубь, волнистый попугайчик, альбатросhamsteri, marsu, kyyhkynen, undulaatti, albatrossipiipittääX [Nom] Vпищать (хомяк, морская свинка), пищать/щебетать (голубь, волнистый попугайчик, альбатрос)1) onko ihmeellistä tai onko hamsulla joku vaiva kun juttelin sille niin se narisi mökissään? joskus se [x] piipittää [v] tai narisee myös kävellessään. есть ли что-нибудь удивительное, или, может, у хомячка какая-нибудь болезнь, что он скрипит в своей клетке, когда я что-нибудь ему говорю? иногда он [x] пищит [v] или скрипит также, когда ходит. 2) marsu [x] voi piipittää [v] mm. toiselle lajitoverilleen, koska pelkää tai alistuu. морская свинка [x] может пищать [v] также другой морской свинке, потому что боится или подчиняется. 3) kyyhkynen [x] piipittää [v] suruisena häkissään. голубь [x] грустно щебечет [v] в клетке. 4) nukun lattialla peittona takki ja kuuntelen, kun undulaatti [x] piipittää [v] koko ajan niin äänekkäästi, etten saa unta ja pitäis mennä aamulla töihin. я сплю на полу, укрываясь пальто, и слушаю, как попугайчик [x] все время пищит [v] так громко, что я не могу спать, а утром надо идти на работу. 5) albatrossi [x] piipittää [v] kalastusveneen nokalla. альбатрос [x] чирикает [v] на носу рыболовной лодки.Артефакты: скрип/писк (дверь, колесо/короткий высокий звук при работе компьютера или иного прибора)X [Nom] Vпищать (в т.ч. о неисправных механизмах)пищать (в т.ч. о неисправных механизмах)
финскийхомяк, морская свинка, голубь, волнистый попугайчик, альбатросhamsteri, marsu, kyyhkynen, undulaatti, albatrossipiipittääпищать (хомяк, морская свинка), пищать/щебетать (голубь, волнистый попугайчик, альбатрос)1) Onko ihmeellistä tai onko hamsulla joku vaiva kun juttelin sille niin se narisi mökissään? Joskus se [X] piipittää [V] tai narisee myös kävellessään. Есть ли что-нибудь удивительное, или, может, у хомячка какая-нибудь болезнь, что он скрипит в своей клетке, когда я что-нибудь ему говорю? Иногда он [X] пищит [V] или скрипит также, когда ходит. 2) Marsu [X] voi piipittää [V] mm. toiselle lajitoverilleen, koska pelkää tai alistuu. Морская свинка [X] может пищать [V] также другой морской свинке, потому что боится или подчиняется. 3) Kyyhkynen [X] piipittää [V] suruisena häkissään. Голубь [X] грустно щебечет [V] в клетке. 4) Nukun lattialla peittona takki ja kuuntelen, kun undulaatti [X] piipittää [V] koko ajan niin äänekkäästi, etten saa unta ja pitäis mennä aamulla töihin. Я сплю на полу, укрываясь пальто, и слушаю, как попугайчик [X] все время пищит [V] так громко, что я не могу спать, а утром надо идти на работу. 5) Albatrossi [X] piipittää [V] kalastusveneen nokalla. Альбатрос [X] чирикает [V] на носу рыболовной лодки.X [Nom] Vчеловек: характеристика голоса: высокий голос, тихий голоспищать (говорить тонким голосом и/или тихо), пренебрежительно о чьей-либо речи1) Älä piipitä, puhu kovempaa! Не пищи, говори громче! 2) Nainen [X] piipittää [V], että [Y] ei edes muista sellaista... Женщина [X] пищит [V], что [Y] не помнит ничего такого... 3) En saa mitään selvää. Mitä oikein piipität [V]? Ничего не могу понять, что ты там, в самом деле, пищишь?X [Nom] V (Y [Part/Comp-r])X [Nom] V (Y [Part/Comp-r])
финскийжаворонок, ласточка, соловей и пр. певчие птичкиleivonen (kiuru), pääskynen, satakieli etc.livertääпеть, щебетать, заливаться1) Leivoset [X] livertelivät [V] kesäyössä. Жаворонки заливались летней ночью. 2) Istun mökin portailla ja kun pääskynen livertää langalla, uskon poikani tuovan linnun muodossa lohtua. Сижу на ступеньках избушки, и когда ласточка щебечет на изгороди, верю, что это мой мальчик приносит утешение в образе птички. 3) Lukuisat satakielet, kerttuset ja muut laululinnut livertävät pesimäaikana Vantaanjokivarrella ja Vanhankaupunginlahden reunamilla. Многочисленные соловьи, малиновки и прочие певчие птички щебечут во время гнездования на берегах Вантаанйоки и Ванхакаупунгинлахти.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речь: говорить глупости1) Ole livertämättä [V] joutavia [Z]! Не болтай чепухи! 2) Pitäiskö livertää [V] aikuisille lapsille [Y], että [Z] iskä oli maailman paras iskä, vaikka jätti perheen elämään täysin vaimonsa eli minun kukkaroni varaan? Стоит ли взрослым детям петь песенку про то, что их папа был лучший папа на свете, хоть и оставил семью полностью на попечение своей жены, то есть меня?X [Nom] V (Y [All]) (Z [Part/Comp])X [Nom] V (Y [All]) (Z [Part/Comp])
финскийжаворонок, ласточка, соловей и пр. певчие птичкиleivonen (kiuru), pääskynen, satakieli etc.livertääпеть, щебетать, заливаться1) Leivoset [X] livertelivät [V] kesäyössä. Жаворонки заливались летней ночью. 2) Istun mökin portailla ja kun pääskynen livertää langalla, uskon poikani tuovan linnun muodossa lohtua. Сижу на ступеньках избушки, и когда ласточка щебечет на изгороди, верю, что это мой мальчик приносит утешение в образе птички. 3) Lukuisat satakielet, kerttuset ja muut laululinnut livertävät pesimäaikana Vantaanjokivarrella ja Vanhankaupunginlahden reunamilla. Многочисленные соловьи, малиновки и прочие певчие птички щебечут во время гнездования на берегах Вантаанйоки и Ванхакаупунгинлахти.X [Nom] Vчеловек: характеристика голоса: высокий голос, множественный субъект: нечленораздельная речь: женщины между собойщебетать (о высоком голосе)Tyttösten äänet [X] liversivät [V] kirkkaina. Девичьи голоса звучали очень звонко.X [Nom] VX [Nom] V
финскийжаворонок, ласточка, попугай, воробей, трясогузка, канарейка и пр.leivonen (kiuru), pääskynen, undulaatti, varpunen, västäräkki, kanarialintu etc.visertääщебетать1) Leivonen [X] visersi [V] kesäillassa. Жаворонок щебетал летним вечером. 2) Pääskynen visertää iloisena puutarhassa. Ласточка весело щебечет в саду. 3) Eipä tuo undulaatti mitään puhele, visertää vain. А этот попугай не разговаривает, только чирикает. 4) Varpunen visertää puunoksalla. Воробей чирикает на ветке. 5) Västäräkki laulaa kirkkaasti visertäen, tsi litt, etenkin variksia ja muita petolintuja seuratessaan. Трясогузка поет, весело чирикая, тси-лит, в особенности, наблюдая за воробьями и другими хищными птицами. 6) Olalla tuolla nuorukaisella oli värikäs kanarialintu, joka viserteli aina välillä jotain. На плече у того парня была цветная канарейка, которая щебетала постоянно что-то.X [Nom] Vчеловек: нечленораздельная речь: разговор матери с младенцем, человек: характеристика голоса: высокий голосщебетать (ласково говорить)1) Suurimmat naurut irtosi siinä videossa, jossa hyysääjätäti [X] purjehtii aamuvarhaisella (klo 8) lapsosen huoneeseen, visertää [V] lempeästi ja äidillisesti hyvät huomenet [Y], istuu hellästi nukkuvan pienokaisen sängyn laidalle, ja kirjaimellisesti halii nukkujan hereille. Еще больший смех раздается в том видео, где няня с утра пораньше (в восемь часов) проходит на цыпочках в комнату ребенка, нежно и по-матерински щебечет Доброе утро!, осторожно садится к малышу на край кровати и буквально будит его объятьями. 2) Vaimo visertää syvässä yhteisymmärryksessä ystävänsä kanssa puhelimessa. Tuottaa mulle mielihyvää. Жена щебечет с подругой по телефону при полном взаимопонимании. [Это] Доставляет мне удовольствие.X [Nom] V (Y [Acc])X [Nom] V (Y [Acc])
финскийосел, медведь, лев, чайкаaasi, karhu, leijona, lokkikiljuaорать, реветь1) Aasi [X] kuitenkin kiljui [V] niin paljon, että rannalla olleet pelästyivät sitä. Осел, однако, кричал так сильно, что бывшие на берегу [люди] испугались его. 2) Karhu osaa viheltää, kiljua ja tuhahdella. Медведь умеет свистеть, реветь и пыхтеть. 3) Niin Simson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan. Mutta kun he saapuivat Timnan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев рыкая [идет] навстречу ему (Книга Судей израилевых 14:5. 4) Lokit kiljuvat kilpaa ja valo koskettaa kasvojani. Чайки кричат наперебой и свет касается моего лица.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речь: звать (например, в лесу, когда потерял человека из виду)звать (кого-либо), взывать (к кому-либо), крича1) Katariina pidätettiin 12. marraskuuta, ja hän [X] kiljui [V] kuningasta [Y] apuun [Z], kun hänet vietiin Hampton Courtin huoneisiinsa, minne hänet teljettiin seuranaan vain lady Rochford. Королеву Екатерину задержали 12 ноября, и она взывала к королю с просьбой о помощи, когда ее вели в комнаты дворца Хэмптон-корт, где она была заточена лишь в сопровождении леди Рокфорд. 2) - Äitii! Äitii! kiljui [V] tyttö [X], mutta äiti ei ollut huomaavinaankaan. -Мама! Мама! - кричала девочка, но мамы не было даже видно. 3) Äiti [X] kiljui [V] meidät [Y] syömään [Z]. Мама звала [крича] нас кушать.X [Nom] V (Y [Part/Acc]) (Z [Ill/Sup-Ill])X [Nom] V (Y [Part/Acc]) (Z [Ill/Sup-Ill])
финскийосел, медведь, лев, чайкаaasi, karhu, leijona, lokkikiljuaорать, реветь1) Aasi [X] kuitenkin kiljui [V] niin paljon, että rannalla olleet pelästyivät sitä. Осел, однако, кричал так сильно, что бывшие на берегу [люди] испугались его. 2) Karhu osaa viheltää, kiljua ja tuhahdella. Медведь умеет свистеть, реветь и пыхтеть. 3) Niin Simson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan. Mutta kun he saapuivat Timnan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев рыкая [идет] навстречу ему (Книга Судей израилевых 14:5. 4) Lokit kiljuvat kilpaa ja valo koskettaa kasvojani. Чайки кричат наперебой и свет касается моего лица.X [Nom] Vмножественный субъект: семиотически значимая речь: скандирование толпыNäimme jo kivoja faneja hotellilla, jotka [X] lauloivat ja kiljuivat [V] meille [Y] koko yön. Еще видели забавных фанатов в гостинице, которые пели и кричали нам всю ночь.X [Nom] V (Y [All])X [Nom] V (Y [All])
финскийосел, медведь, лев, чайкаaasi, karhu, leijona, lokkikiljuaорать, реветь1) Aasi [X] kuitenkin kiljui [V] niin paljon, että rannalla olleet pelästyivät sitä. Осел, однако, кричал так сильно, что бывшие на берегу [люди] испугались его. 2) Karhu osaa viheltää, kiljua ja tuhahdella. Медведь умеет свистеть, реветь и пыхтеть. 3) Niin Simson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan. Mutta kun he saapuivat Timnan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев рыкая [идет] навстречу ему (Книга Судей израилевых 14:5. 4) Lokit kiljuvat kilpaa ja valo koskettaa kasvojani. Чайки кричат наперебой и свет касается моего лица.X [Nom] Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: шум толпыреветь (о толпе)Kiihtynyt väkijoukko [X] alkoi kiljua [V]. Возбужденная толпа заревела.X [Nom] VX [Nom] V
финскийосел, лошадь, зебра, ламаaasi, hevonen, seepra, laamahirnuaржать (сильный и высокий звук)1) Aasi hirnuu lasten ilmestyessä näkyviin. Осел ржет, когда дети появляются перед ним. 2) Hevonen hirnuu piltuussa ja maiskuttaa porkkanaa. Лошадь ржет на привязи и чавкает, жуя морковь. 3) Seeprat hirnuivat rauhallisesti vesipisteen äärellä. Зебры спокойно ржали у водоема. 4) Laama hirnuu pusikossa. Лама ржет в зарослях кустарника.человек: смех: грубый громкий смех1) Mikko hirnui pikkusiskonsa hölmöille vitseille. Микко ржал над глупой шуткой своей сестры. 2) Saako esimiesasemassa oleva hirnua alaisensa lyhyydelle? Olen siis alle 160 cm pitkä ja esimies on reilusti pitempi (ja nuorempi!) ja olen nyt pannut merkille kuinka oudosti hän hirnahtelee tai hihittelee jos en yllä ottamaan esim. ylähyllyltä kahvinpuruja keittääkseni kahvia tai lähettämään faxia (esimies itse on asentanut faxin ylähyllylle). Может ли находящийся в положении начальника смеяться над маленьким ростом своего подчиненного? Я ниже 160 см, а начальник значительно выше (и моложе!), и я уже замечал, как тупо он посмеивается, если я, например, не могу взять с верхней полки кофейные зерна, чтобы приготовить кофе, или отправить факс (начальник сам поставил его на верхнюю полку).X V (Y-All)X V (Y-All)
финскийосел, лошадьaasi, hevonenhörähtääзаржать (низкий, горловой звук)1) Aasi heilautti päätään ja hörähti. Осел вильнул головой и заржал. 2) Hevonen hörähti selvästi ilahtuneena näkemisestäni. Лошадь заржала, очевидно радуясь моему появлению.человек: смех: грубый громкий смехразразиться смехом, расхохотатьсяHän hörähti kuullessaan hauskan jutun. Он разразился смехом, слушая смешную историю.
финскийосел, лошадьaasi, hevonenhörähtääзаржать (низкий, горловой звук)1) Aasi heilautti päätään ja hörähti. Осел вильнул головой и заржал. 2) Hevonen hörähti selvästi ilahtuneena näkemisestäni. Лошадь заржала, очевидно радуясь моему появлению.артефакты: треск (дерево при ломке или горении)трещатьJos mopo hörähtää mutta ei jää käyntiin niin vika on kaasarissa, jos ei hörähdä niin vika on kipinä puolella. Если мопед трещит, но не едет, то проблема с карбюратором, если звука нет, то проблема в чем-то другом.
финскийбык, корова, буйвол, лосьhärkä (sonni), lehmä, puhveli, hirvimylviäреветь (громкий и злобный звук)1) Härkä mylvi vihaisena aitauksessa. Был сердито ревел на огороженном выгоне. 2) Mutta vaikka oma lehmä mylvii ojassa, video on hyvä ja hienokin. И хоть в канаве мычит собственная корова, видео хорошее. 3) Puhveli mylvii vihaisena joen varrella. Буйвол злобно ревел на берегу реки. 4) Haavoittunut hirvi laukkaa kaameasti mylvien metsän läpi suolle. Раненый лось скачет галопом сквозь лес к болоту, при этом ужасно ревя.человек: нечленораздельная речь: неуверенная речь, множественный субъект: нечленораздельная речь: шум толпыреветь1) Kuoro mylvii ja aplodeeraa, mutta ohjaaja pyytää Suvia tulemaan uudestaan luokkaan sisään. Ja kuoro mylvii uudestaan. Хор мычит и аплодирует, но дирижер просит Суви войти в аудиторию снова. И хор опять мычит. 2) Mies juo olutta ja mylvii yksin yössä... Мужчина пьет пиво и мычит одиноко в ночи...
финскийбык, корова, буйвол, лосьhärkä (sonni), lehmä, puhveli, hirvimylviäреветь (громкий и злобный звук)1) Härkä mylvi vihaisena aitauksessa. Был сердито ревел на огороженном выгоне. 2) Mutta vaikka oma lehmä mylvii ojassa, video on hyvä ja hienokin. И хоть в канаве мычит собственная корова, видео хорошее. 3) Puhveli mylvii vihaisena joen varrella. Буйвол злобно ревел на берегу реки. 4) Haavoittunut hirvi laukkaa kaameasti mylvien metsän läpi suolle. Раненый лось скачет галопом сквозь лес к болоту, при этом ужасно ревя.артефакты: гудение (исправный мотор)реветьTraktori mylvi, kun se kulki tiellä. Трактор с ревом ехал по дороге.
финскийбык, корова, буйвол, лосьhärkä (sonni), lehmä, puhveli, hirvimylviäреветь (громкий и злобный звук)1) Härkä mylvi vihaisena aitauksessa. Был сердито ревел на огороженном выгоне. 2) Mutta vaikka oma lehmä mylvii ojassa, video on hyvä ja hienokin. И хоть в канаве мычит собственная корова, видео хорошее. 3) Puhveli mylvii vihaisena joen varrella. Буйвол злобно ревел на берегу реки. 4) Haavoittunut hirvi laukkaa kaameasti mylvien metsän läpi suolle. Раненый лось скачет галопом сквозь лес к болоту, при этом ужасно ревя.природа: ветербушеватьMyrsky mylvi Kainuun metsissä. Буря бушевала в лесах Кайнуу.
финскийбыкhärkä (sonni)puhistaтяжело дышать, пыхтетьHärkä täällä puhisee ja puhkuu ja kuopii maata. Бык тут пыхтит, сопит и роет землю.человек: физиологические реакции: затрудненное дыханиетяжело дышать, пыхтетьAino puhisi noustessaan portaita. Айно пыхтела, поднимаясь по лестнице.
финский утка, курица, гусь, лебедьankka (sorsa), kana, hanhi, joutsenkaakattaaкрякать (утка), гоготать (гусь, лебедь), кудахтать (курица)1) Ankka kaakatti kaislikossa. Утка крякала в зарослях камыша. 2) Kanat kaakattavat nälkäänsä, talo on kylmä...Куры кудахчут от голода, в доме холодно... 3) Hauhalassa hanhet kaakattavat vapaasti ulkona tarhauksissaan ja laumaeläiminä viihtyvät toistensa seurassa. В Хаухале гуси гогочут свободно на улице, в огородах, и, будучи стадными животными, наслаждаются компанией друг друга. 4) Toinen joutsen kaakatti ja yritti pakottaa toisen seuraamaan. Один лебедь гоготал и пытался заставить другого следовать за ним.множественный субъект: нечленораздельная речь: женщины между собой, человек: характеристика голоса: громкий голоскудахтать, говорить невнятно (про группу женщин, говорящих одновременно и громко) 1) Vasta jo käveltyäni muutaman metrin naiset alkoivat kaakattaa keskenään siitä miten on hirvittävän liukasta nykyään. Уже после того, как я отошел на несколько метров, женщины начали гоготать (кудахтать) между собой о том, как же ужасно скользко сейчас. 2) Onko se joku geeni mikä pistää naisen kaakattamaan?.. Это ген, что ли, такой, который заставляет женщину кудахтать?..
финскийуткаankka (sorsa)ränkättääкрякатьKaikilla sinisorsilla näkyy tummansininen valkeakehyksinen siipipeili. Koiras viheltää hiljaisesti ”piy”, naaras ränkättää vahingoniloisesti. У всякой кряквы можно увидеть темно-синее в белой оправе оперение. Самец свистит тихонько пиу, самка злорадно крякает.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной)жаловаться, нытьMutta voi sitten olla vaikka kutosen oppilas, jos ränkättää joka asiasta ja käyttäytyy inhottavasti. Но то мог быть хоть ученик шестого класса, если он пищит по каждому поводу и ведет себя отвратительно.X V (Y-Ela)X V (Y-Ela)
финскийутка, воронаankka (sorsa), varisvaakkuaкрякать1) Äiti ankka vaakkuu vaikka kuinka ja lapset eivät tottele. Мама-утка сколько ни крякает, а птенцы не повторяют. 2) Kun varis vaakkuu tammikuulla aamulla, niin tulee nuoskakeli, jos illalla niin tulee pakkanen. Когда ворона каркает январским утром, то будет влажный снег, если вечером — мороз.
финскийоленьpororoukua/(roukuta)хоркать1) Korvat hakevat äskeistä ääntä ja niin pikkuinen poron vasa roukuaa emollensa vastauksen. Уши ищут последний звук, и тогда маленький олененок отвечает своей маме. 2) Poro tai pari roukuu teltan ympärillä päästellen röhkäisyjään milloin miltäkin puolelta. Один или два оленя хоркают поблизости от палатки, и хорканье раздается практически со всех сторон.
финскийверблюд, медведьkameli (dromedaari), karhumöristäреветь1) Kameli mörisee aavikolla. Верблюд ревет в пустыне. 2) Isovaarin kummisetä... sanoi, ettei musikaalisen ihmisen nimi voi olla karhu, koska karhu mörisee. Крестный отец дедушки говорил, что музыканта не могут звать Медведь, потому что медведь рычит.человек: характеристика голоса: низкий громкий голосрычать, реветьJa Tikku puolestaan mörisee matalalla bassollaan niin, että peruskalliokin vavahtelee. И Тикку, со своей стороны, рычит своим низким басом так, что скала [первичная порода] дрожит.
финскийверблюдkameli (dromedaari)mölistäмычатьKameli mölisee aavikolla. Верблюд мычит в пустыне.человек: нечленораздельная речь: нечеткая артикуляция (например, пьяный, беззубый)издавать нечленораздельные звукиAleksis ei pysty enää puhumaan, hän vain mölisee. Алексис больше не в состоянии говорить, он лишь мычит.
финскийкошка, ягуар и пр. кошачьи, белкаkissa, jaguaari yms., oravanaukuaмяукать1) Toisinaan kyllä pistää ärsyttämään jos pitäisi opiskella ja kissa naukuu vieressä huomionkipeenä. Иногда, правда, очень раздражает, если нужно заниматься, а кошка мяучит рядом, требуя внимания. 2) Jaguaarit urisevat, ärisevät ja naukuvat. Vaikka jaguaari luetaan kuuluvaksi isoihin karjuviin kissoihin, niin se ei osaa oikein kunnolla karjua. Saalistaessaan jaguaari aika ajoin urahtaa ja ahdistettuna se murisee ja ärisee. Paritteluaikana koiraan äänivalikoimaan tulee mukaan naukuminen. Ягуары рычат, ворчат и мяукают. Хотя считается, что ягуары принадлежат к ревущим кошкам, на самом деле они не умеют реветь. Когда ягуары охотятся, они время от времени тявкают, а когда на них нападают, они рычат и ворчат. В период спаривания в число звуков, которые издают самцы, входит также мяуканье. 3) Jotkut olivat kuulleet oravan myös naukuvan, sen merkitystä ei tiedetä. Некоторые слышали также, как белки мяукают, о чем это говорит, неизвестно.человек: семиотически значимая речь: требовать что-л.клянчить1) Lapset meillä naukuvat maailmanympärimatkalle, kun olen omasta 80-luvun reissustani kertoillut. Дети у нас просятся в кругосветку [теперь], когда я рассказал о своем путешествии, которое было в 80-х годах. 2) Aikuiset lapset naukuvat aina jotakin. Взрослые дети всегда что-нибудь клянчат.X V (Y-All/Part)X V (Y-All/Part)
финскийкошка, ягуар и пр. кошачьи, белкаkissa, jaguaari yms., oravanaukuaмяукать1) Toisinaan kyllä pistää ärsyttämään jos pitäisi opiskella ja kissa naukuu vieressä huomionkipeenä. Иногда, правда, очень раздражает, если нужно заниматься, а кошка мяучит рядом, требуя внимания. 2) Jaguaarit urisevat, ärisevät ja naukuvat. Vaikka jaguaari luetaan kuuluvaksi isoihin karjuviin kissoihin, niin se ei osaa oikein kunnolla karjua. Saalistaessaan jaguaari aika ajoin urahtaa ja ahdistettuna se murisee ja ärisee. Paritteluaikana koiraan äänivalikoimaan tulee mukaan naukuminen. Ягуары рычат, ворчат и мяукают. Хотя считается, что ягуары принадлежат к ревущим кошкам, на самом деле они не умеют реветь. Когда ягуары охотятся, они время от времени тявкают, а когда на них нападают, они рычат и ворчат. В период спаривания в число звуков, которые издают самцы, входит также мяуканье. 3) Jotkut olivat kuulleet oravan myös naukuvan, sen merkitystä ei tiedetä. Некоторые слышали также, как белки мяукают, о чем это говорит, неизвестно.артефакты: скрип (дверь, колесо)скрипетьKatot naukuvat lumikuormien alla. Крыши скрипят под тяжестью снега.
финскийкошка, ягуар, лев и пр. кошачьи, собакаkissa, jaguaari, leijona yms., koiramourutaмяукать (настойчиво и громко), (?) рычать1) Kissa mouruaa välillä päivisin monta tuntia ja lähes poikkeuksetta öisin 3-5 tuntia. Кошка мурлыкает время от времени днем, помногу часов, и, почти без исключения, ночью, часа 3, а то и 5. 2) Kotikissan tavoin ilves mouruaa maaliskuussa. Ympäri Suomea tunnetaan ilveskallioita, joille ilveskoiraat maaliskuussa kokoontuvat mouruamaan ja tappelemaankin siitä, mikä yksilö pääsee jatkamaan sukuaan. В марте рысь мяукает, как домашняя кошка. В Финляндии известно несколько рысьих скал, где в марте самцы собираются, чтобы мяукать и сражаться за то, какая особь продолжит свой род. 3) Olikohan se Italiassa pari vuotta sitten kun ihmiset soittelivat hädissään poliisille, että talossa mouruaa leijona yökaudet. В Италии это что ли было пару лет назад, когда люди в панике звонили в полицию, сообщая, что в доме мяукает лев все ночи напролет. 4) Ja jos koira mouruaa ja haukkuu jatkuvasti ulkona yksinään, niin pitäisi jo miettiä missä se ongelma on. И если собака рычит и лает постоянно, когда она одна на улице, стоит уже подумать, в чем проблема.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной)жаловаться, ныть, хныкатьEn voi henkilökohtaisesti ymmärtää esimerkiksi niitä suomalaisia, jotka mouruavat Ruotsissa, kun eivät saa lapsiaan suomenkielisiin kouluihin. Лично я не могу понять, например, финнов, которые, оказавшись в Швеции, хнычут, когда не могут отдать детей в финноязычную школу.
финскийкошка, ягуар, лев и пр. кошачьи, собакаkissa, jaguaari, leijona yms., koiramourutaмяукать (настойчиво и громко), (?) рычать1) Kissa mouruaa välillä päivisin monta tuntia ja lähes poikkeuksetta öisin 3-5 tuntia. Кошка мурлыкает время от времени днем, помногу часов, и, почти без исключения, ночью, часа 3, а то и 5. 2) Kotikissan tavoin ilves mouruaa maaliskuussa. Ympäri Suomea tunnetaan ilveskallioita, joille ilveskoiraat maaliskuussa kokoontuvat mouruamaan ja tappelemaankin siitä, mikä yksilö pääsee jatkamaan sukuaan. В марте рысь мяукает, как домашняя кошка. В Финляндии известно несколько рысьих скал, где в марте самцы собираются, чтобы мяукать и сражаться за то, какая особь продолжит свой род. 3) Olikohan se Italiassa pari vuotta sitten kun ihmiset soittelivat hädissään poliisille, että talossa mouruaa leijona yökaudet. В Италии это что ли было пару лет назад, когда люди в панике звонили в полицию, сообщая, что в доме мяукает лев все ночи напролет. 4) Ja jos koira mouruaa ja haukkuu jatkuvasti ulkona yksinään, niin pitäisi jo miettiä missä se ongelma on. И если собака рычит и лает постоянно, когда она одна на улице, стоит уже подумать, в чем проблема.артефакты: музыкальные инструментыбушеватьKitarariffit mouruavat, rummut ja basso hakkaavat taustalle rytmin... Гитарные риффы бушуют, ударные и бас выбивают на фоне ритм.
французскийсобака, гусь, лягушка, уткаchien, oie, grenouille, canardclabauderлаять, тавкать, крякать, квакатьDes canards [X] clabaudaient [V], en pataugeant dans l'eau de la fontaine - Утки [X] крякали [V], шлепая в воде фонтана; Je m'en suis allé pendant que les chiens [X], sur mes pas, recommençaient de clabauder [V]. - Я пошел прочь, а собаки [X] снова начали лаять [V] мне в след.X Vчеловек: семиотически значимая речь: разглашение информации1. поднимать крик попусту; 2. разболтать, растрепать; 3. злословить, оклеветать кого-л1.Ils [X] clabaudent [V], ils crient comme si on les écorchait - они попусту поднимают крик, они кричат, как будто с них кожу сдирают; 2. S'il [le notaire] apprend, dans quelques mois, que Costals s'est marié, il [X] clabaudera [V] partout l'histoire [Acc] de la lettre-parachute - Если он (нотариус) в течение нескольких месяцев узнает, что Косталь женился, он [X] всем раструбит [V] историю [Acc] о письме-парашюте; 3. Il [le pays] [X] se vengeait en clabaudant [V] sur [Prep] le couple [S] - Он (земляк) [X] мстил, наговаривая [V] на [Prep] пару [S].1. X V; 2. X V Y [Acc/rel]; 3. X V Y [Prep+S], Prep = sur, contre1. X V; 2. X V Y [Acc/rel]; 3. X V Y [Prep+S], Prep = sur, contre
финскийкошкаkissamaukuaобычное мяуканьеMeidän kissa maukuu aina, kun joku yskii, haukottelee, aivastaa, tai joskus kun joku puhuu jotain nii se vastaa siihen maukumalla. Наша кошка мяукает всегда, когда кто-нибудь кашляет, зевает, чихает, или иногда, когда кто-нибудь говорит что-нибудь, тогда она отвечает на это мяуканьем.человек: нечленораздельная речь: неуверенная речь (например, ответ двоечника на экзамене) Mitä sä siinä mau’ut? . Что ты здесь мяучишь?X V (Y-Part)X V (Y-Part)
финскийкошкаkissamiukuaсильное мяуканьеMeidän kissamme miukuu ja mouruaa, niin kauan, kunnes se ulos pääsee, tai no se miukuu yleensä jalkojen tiellä, ja jos ihminen siihen huomionsa kiinnittää, se ryntää ulko-ovelle miukumaan, kunnes se päästetään ulos. Наша кошка мяукает и урчит, так долго, пока ее не выпустят на улицу, или с мяуканьем путается под ногами, и, если человек обращает на нее внимание, бросается мяукать к входной двери, пока ее не выпустят наружу.
финскийкошка, лев и др. кошачьиkissa, leijona yms.kehrätäурчать1) Yleensä kehräämistä on pidetty eläimen tyytyväisyyden ja onnellisuuden merkkinä, mutta kehräämistä tapahtuu myös muulloin, esimerkiksi tappelun seurauksena. Myös kuoleva, kärsivä kissa kehrää. Обычно урчание считается признаком того, что животное довольно или счастливо, но урчание возможно и в других случаях, например, после драки. Также умирающая, страдающая кошка урчит. 2) Leijona kehrää kyllä, mutta vain uloshengittäessä toisin kuin kotikissat joiden kehrääminen on jatkuvaa. Лев урчит, конечно, но только на выдохе и не так, как домашние кошки, чье урчание продолжительно.
финскийкошка, лебедь, гусь, змеяkissa, joutsen, hanhi, käärmesähistäшипеть (злобно или с опасением)1) Perheeseen tuli vauva ja kissa sähisee sille, vaikka muuten se on lempeä luonteinen eikä millekään muulle koskaan sähise. В семье появился ребенок, и кошка шипит на него, хотя вообще она спокойного нрава, и никогда в других случаях не шипит. 2) Tytöt tutustuivat myös joutseneen, ei kyllä uskaltaneet mennä hirveän lähelle kun joutsen sähisi vaan koko ajan. Девочки познакомились также с лебедем, но не решились, конечно, подойти к нему слишком близко, когда он шипел все время.артефакты: шипение (жидкость на горячей поверхности)о приборах, служащих для передачи звука (радио, телефон, телевизор)Meillä salilla radio sähisee ja sihisee aina välillä kun kanava ei ole kunnolla kohdallaan. У нас в зале радио шипит всегда, когда канал не настроен как следует.
финскийкошка, лебедь, гусь, змеяkissa, joutsen, hanhi, käärmesähistäшипеть (злобно или с опасением)1) Perheeseen tuli vauva ja kissa sähisee sille, vaikka muuten se on lempeä luonteinen eikä millekään muulle koskaan sähise. В семье появился ребенок, и кошка шипит на него, хотя вообще она спокойного нрава, и никогда в других случаях не шипит. 2) Tytöt tutustuivat myös joutseneen, ei kyllä uskaltaneet mennä hirveän lähelle kun joutsen sähisi vaan koko ajan. Девочки познакомились также с лебедем, но не решились, конечно, подойти к нему слишком близко, когда он шипел все время.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)говорить сквозь зубы, злобно, раздраженноEn ole superäiti, mutta en myöskään huuda enkä sähise. Я не супер-мама, но тоже не кричу и не шиплю [на ребенка].X V (Y-All)X V (Y-All)
финскийкошка, лев, морской лев, медведь, кабан, гиппопотам, волк, собакаkissa, leijona, merileijona, karhu, villisika, virtahepo, susi, koiramuristaшипеть (злобно или с опасением), рычать, ворчать1) Tämä kyseinen kissa on yhtäkkiä alkanut murisemaan ja sähisemään minulle... Эта кошка [про которую идет речь] вдруг начала шипеть и рычать на меня... 2) Leijonat murisevat lempeästi tervehtiessään toisiaan, kun taas erilaiset murinat ja ärinät ovat varoittavia ääniä. Львы ласково ворчат, приветствуя друг друга, в то время как другое ворчание и рычание - предостерегающие звуки. 3) Merileijona murisee tylsistyneenä altaassa. Морской лев в отупении ворчит в бассейне. 4) Karhu murisi vihaisena metsässä. Медведь сердито рычал в лесу. 5) Villisika murisi ja hävisi metsään nähdessään metsästäjät. Кабан зарычал и скрылся в лесу, увидев охотников. 6) Virtahepo murisee unisena mutalammikossa. Гиппопотам сонно бурчит, лежа в грязной луже. 7) Susi murisi levottomasti ja valmiina hyökkäykseen. Волк беспокойно рычал, готовый напасть. 8) Mitä tehdä kun koira murisee lapsille ja vieraillekin? Что делать, когда собака рычит детям и гостям?человек: физиологические реакции: урчание в животеурчать в животеHenkilön maha murisee, kun on nälkä. Живот урчит, когда человек голоден.
финскийкошка, лев, морской лев, медведь, кабан, гиппопотам, волк, собакаkissa, leijona, merileijona, karhu, villisika, virtahepo, susi, koiramuristaшипеть (злобно или с опасением), рычать, ворчать1) Tämä kyseinen kissa on yhtäkkiä alkanut murisemaan ja sähisemään minulle... Эта кошка [про которую идет речь] вдруг начала шипеть и рычать на меня... 2) Leijonat murisevat lempeästi tervehtiessään toisiaan, kun taas erilaiset murinat ja ärinät ovat varoittavia ääniä. Львы ласково ворчат, приветствуя друг друга, в то время как другое ворчание и рычание - предостерегающие звуки. 3) Merileijona murisee tylsistyneenä altaassa. Морской лев в отупении ворчит в бассейне. 4) Karhu murisi vihaisena metsässä. Медведь сердито рычал в лесу. 5) Villisika murisi ja hävisi metsään nähdessään metsästäjät. Кабан зарычал и скрылся в лесу, увидев охотников. 6) Virtahepo murisee unisena mutalammikossa. Гиппопотам сонно бурчит, лежа в грязной луже. 7) Susi murisi levottomasti ja valmiina hyökkäykseen. Волк беспокойно рычал, готовый напасть. 8) Mitä tehdä kun koira murisee lapsille ja vieraillekin? Что делать, когда собака рычит детям и гостям?артефакты: гудение/тарахтение (исправный мотор/неисправный мотор)урчатьKyllä meidänkin jääkaappi murisee joka päivä. Конечно, и наш холодильник урчит каждый день.
финскийкошка, белкаkissa, oravasäksättääшипеть (частые резкие кванты)1) Meidän kaikki kissat säksättävät kaikille itikoille mitkä liikkuvat ja mihin ne eivät pääse käsiksi. Все наши кошки шипят на всех насекомых, которые движутся и которых они не могут поймать. 2) Silloin kun ne ovat vihaisia, ne säksättävät äkäiseen. Yleensä naarasorava säksättää enemmän koiraalle kuin päinvastoin. Когда они сердятся, они злобно трещат. В общем, самка белки чаще трещит на самца, чем наоборот.X [Nom] V Y [All]артефакты: треск (дерево при ломке или горении)трещать Vasemmalta katsottuna ensimmäinen rele (ylempi ja siinä oli numerointi 67) säksättää todella nopealla tahdilla kun laittaa virrat päälle. Первое, если смотреть слева, реле (оно выше и на нем номер 67) действительно трещит при большой скорости, если включить ток.
финскийкошка, белкаkissa, oravasäksättääшипеть (частые резкие кванты)1) Meidän kaikki kissat säksättävät kaikille itikoille mitkä liikkuvat ja mihin ne eivät pääse käsiksi. Все наши кошки шипят на всех насекомых, которые движутся и которых они не могут поймать. 2) Silloin kun ne ovat vihaisia, ne säksättävät äkäiseen. Yleensä naarasorava säksättää enemmän koiraalle kuin päinvastoin. Когда они сердятся, они злобно трещат. В общем, самка белки чаще трещит на самца, чем наоборот.X [Nom] V Y [All]человек: семиотически значимая речь: надоедливая речь (когда много говорят об одном и том же)трещатьHauska kesämainos on pariskunta, jossa nainen säksättää miehelle, että ei ole mitään tarjottavaa ja vieraat just tulossa ja mies lähtee renkaat ulvoen kauppaan ja grilli sytytetään ja vieraat tulee pihaan.Забавная летняя реклама - семейная пара, где женщина трещит мужчине, что сейчас придут гости, а их нечем угостить, и мужчина едет в магазин, шины ревут, потом зажигают гриль, и во двор приходят гости.X [Nom] V (Y [All]) (Comp)X [Nom] V (Y [All]) (Comp)
финскийсоваpöllöhuhuillaухатьPöllö huhuilee tyytyväisenä saaliistaan. Сова ухает, довольная своей добычей.человек: семиотически значимая речь: звать (например, в лесу, когда потерял человека из виду)кричать вслед за кем-то или кричать, призывая кого-либо явиться1) Äiti huhuili lapsia syömään. Мама уговаривала ребенка покушать. 2) Missä sä olet?, – Pauli huhuili Hannaa. Где ты?, – аукнул Паули Ханну. 3) Hän huhuili lapsilleen, että nämä tulisivat kotiin. Он крикнул детям, чтобы они пришли домой. 4) Paimen huhuili lampaitaan metsässä. Пастух окликал овец в лесу.X [Nom] V (Y [All/Part]) X [Nom] V (Y [All/Part])
финскийлошадьhevonenpärskähdelläфыркатьHevonen pärskähtelee laitumella. Лошадь фыркает на пастбище.X [Nom] Vприрода: вода: плеск, журчаниеплеск водыVeneen kulkiessa vasten aaltoja, vesi pärskähtelee veneeseen. Когда лодка идет против волны, вода плещется в лодку.X [Nom] V (Y [Ill])X [Nom] V (Y [Ill])
финскийсобака, волк и др. волчьиkoira, susi yms.haukkuaлаять1) Koira haukkuu kulkijoita. Собака лает на прохожих. 2) Susi haukkuu vain aivan tietyssä tilanteessa. Волк лает только в определенной ситуации.X [Nom] V (Y [Part])человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)обзыватьHän haukkui minua tyhmäksi. Он обозвал меня глупым.X [Nom] V Y [Part] Z [Transl]X [Nom] V Y [Part] Z [Transl]
финскийсобака, волк и др. волчьиkoira, susi yms.haukkuaлаять1) Koira haukkuu kulkijoita. Собака лает на прохожих. 2) Susi haukkuu vain aivan tietyssä tilanteessa. Волк лает только в определенной ситуации.X [Nom] V (Y [Part])человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)ругать, ругаться, бранитьсяNykyään hän ei siis enää käy minuun käsiksi, mutta hän haukkuu minua päivittäin. Теперь он больше не поднимает на меня руку, но каждый день ругает меня.X [Nom] V (Y [Part]) X [Nom] V (Y [Part])
финскийсобака; заяцkoira; jänisulistaвыть; пищать1) Koira ulisee öisin jos minä en ole kotona ja lopettaa ulinan vasta minun tultua kotiin. Собака воет ночью, если меня нет дома, и прекращает вой сразу, как я прихожу домой. 2) Jänis ulisee pensaan takana. Заяц пищал за кустом.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речь: требовать что-л.выть, кричать (чаще о ребенке), требовать чего-либоLapsi ulisi täyttä kurkkua. Ребенок вопил во все горло.X [Nom] V (Y [All])X [Nom] V (Y [All])
финскийсобака; заяцkoira; jänisulistaвыть; пищать1) Koira ulisee öisin jos minä en ole kotona ja lopettaa ulinan vasta minun tultua kotiin. Собака воет ночью, если меня нет дома, и прекращает вой сразу, как я прихожу домой. 2) Jänis ulisee pensaan takana. Заяц пищал за кустом.X [Nom] Vартефакты: высокий громкий длительный звук (сирена, тормоза)выть 1) Ambulanssi ajoi pillit ulisten. Скорая помощь ехала с воем сирен. 2) Salmisaaren voimala vinkuu ja ulisee. Электростанция в Салмисаари визжит и воет.X [Nom] VX [Nom] V
финскийсобака; кролик, морская свинкаkoira; kani, marsuuikuttaaпищать, подвывать (например, от боли)1) Ajauduin ehkä hieman paniikkiin, kun koira uikutti niin hätääntyneesti, että tuli mieleen, että teenkö jotain peruuttamatonta vahinkoa sille, mutta taisin vain taas kerran syyllistyä koiran inhimillistämiseen. Я впал немного в панику, когда собака подвывала так обеспокоенно, что я начал думать, а не причинил ли я ей какого-нибудь ужасного [бесповоротного] вреда, но лишь в очередной раз убедился в человечности собаки и почувствовал себя виноватым. 2) Minun kani uikuttaa usein. Мой кролик часто пищит. 3) Marsu uikuttaa hädissään häkissä. Морская свинка взволнованно завывает в клетке.X [Nom] Vчеловек: плач: от горя, человек: плач: прерывистый (хныканье ребенка)ныть, жаловатьсяKun suhde loppuu, nainen itkee ja uikuttaa sydänsurujaan kaikille ystävilleen. Когда отношения прекращаются, женщина плачет и ноет, рассказывая свои сердечные горести всем своим подругам.X [Nom] V (Y [Part]) (Z [All])X [Nom] V (Y [Part]) (Z [All])
финскийсобака; кролик, морская свинкаkoira; kani, marsuuikuttaaпищать, подвывать (например, от боли)1) Ajauduin ehkä hieman paniikkiin, kun koira uikutti niin hätääntyneesti, että tuli mieleen, että teenkö jotain peruuttamatonta vahinkoa sille, mutta taisin vain taas kerran syyllistyä koiran inhimillistämiseen. Я впал немного в панику, когда собака подвывала так обеспокоенно, что я начал думать, а не причинил ли я ей какого-нибудь ужасного [бесповоротного] вреда, но лишь в очередной раз убедился в человечности собаки и почувствовал себя виноватым. 2) Minun kani uikuttaa usein. Мой кролик часто пищит. 3) Marsu uikuttaa hädissään häkissä. Морская свинка взволнованно завывает в клетке.X [Nom] Vартефакты: скрип (дверь, колесо)скрипеть1) Etupyörän laakeri uikuttaa. Подшипник на переднем колесе скрипит. 2) Lukko uikuttaa. Замок скрипит.X [Nom] VX [Nom] V
финскийсобака; медведь; ягуарkoira; karhu; jaguaariäristäрычать (от недовольства)1) Koira ärisee syliin nostettaessa. Собака ворчит, когда ее берут на руки. 2) Kevätkarhu ärisee kiukusta ja mylvii elämisen riemua. Весной медведь рычит от гнева и мычит от радости жизни. 3) Jaguaarit urisevat, ärisevät ja naukuvat. Vaikka jaguaari luetaan kuuluvaksi isoihin karjuviin kissoihin, niin se ei osaa oikein kunnolla karjua. Saalistaessaan jaguaari aika ajoin urahtaa ja ahdistettuna se murisee ja ärisee. Paritteluaikana koiraan äänivalikoimaan tulee mukaan naukuminen. Ягуары рычат, ворчат и мяукают. Хотя считается, что ягуары принадлежат к ревущим кошкам, на самом деле они не умеют реветь. Когда ягуары охотятся, они время от времени тявкают, а когда на них нападают, они рычат и ворчат. В период спаривания в число звуков, которые издают самцы, входит также мяуканье.X [Nom] V (Y [All])человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)ворчать (на кого-либо)Mies ärisi vihaisesti lapsilleen. Мужчина сердито ворчал на ребенка.X [Nom] V (Y [All])X [Nom] V (Y [All])
финскийсобака; медведь; ягуарkoira; karhu; jaguaariäristäрычать (от недовольства)1) Koira ärisee syliin nostettaessa. Собака ворчит, когда ее берут на руки. 2) Kevätkarhu ärisee kiukusta ja mylvii elämisen riemua. Весной медведь рычит от гнева и мычит от радости жизни. 3) Jaguaarit urisevat, ärisevät ja naukuvat. Vaikka jaguaari luetaan kuuluvaksi isoihin karjuviin kissoihin, niin se ei osaa oikein kunnolla karjua. Saalistaessaan jaguaari aika ajoin urahtaa ja ahdistettuna se murisee ja ärisee. Paritteluaikana koiraan äänivalikoimaan tulee mukaan naukuminen. Ягуары рычат, ворчат и мяукают. Хотя считается, что ягуары принадлежат к ревущим кошкам, на самом деле они не умеют реветь. Когда ягуары охотятся, они время от времени тявкают, а когда на них нападают, они рычат и ворчат. В период спаривания в число звуков, которые издают самцы, входит также мяуканье.X [Nom] V (Y [All])артефакты: гудение (исправный мотор)рычать, ворчать (о моторе)1) Näyttiksen tuuletin varmasti ärisee. Вентилятор на видеокарте, конечно, ворчит. 2) Konepellin alla ärisee Volkswagenin rakentama kaksilitrainen dieselmoottori. Moottori todella ärisee, sillä ääntä riittää varsinkin koneen ollessa kylmä. Под капотом рычит двухлитровый дизельный мотор от Фольксвагена. Мотор действительно рычит, поэтому звуков хватает, особенно, когда механизм холодный.X [Nom] VX [Nom] V
финскийкошка, лев, морской лев, медведь, кабан, гиппопотам, волк, собакаkissa, leijona, merileijona, karhu, villisika, virtahepo, susi, koiramuristaшипеть (злобно или с опасением), рычать, ворчать1) Tämä kyseinen kissa on yhtäkkiä alkanut murisemaan ja sähisemään minulle... Эта кошка [про которую идет речь] вдруг начала шипеть и рычать на меня... 2) Leijonat murisevat lempeästi tervehtiessään toisiaan, kun taas erilaiset murinat ja ärinät ovat varoittavia ääniä. Львы ласково ворчат, приветствуя друг друга, в то время как другое ворчание и рычание - предостерегающие звуки. 3) Merileijona murisee tylsistyneenä altaassa. Морской лев в отупении ворчит в бассейне. 4) Karhu murisi vihaisena metsässä. Медведь сердито рычал в лесу. 5) Villisika murisi ja hävisi metsään nähdessään metsästäjät. Кабан зарычал и скрылся в лесу, увидев охотников. 6) Virtahepo murisee unisena mutalammikossa. Гиппопотам сонно бурчит, лежа в грязной луже. 7) Susi murisi levottomasti ja valmiina hyökkäykseen. Волк беспокойно рычал, готовый напасть. 8) Mitä tehdä kun koira murisee lapsille ja vieraillekin? Что делать, когда собака рычит детям и гостям?X V (Y-All)человек: физиологические реакции: урчание в животеурчать в животеHenkilön maha murisee, kun on nälkä. Живот урчит, когда человек голоден.
финскийкошка, лев, морской лев, медведь, кабан, гиппопотам, волк, собакаkissa, leijona, merileijona, karhu, villisika, virtahepo, susi, koiramuristaшипеть (злобно или с опасением), рычать, ворчать1) Tämä kyseinen kissa on yhtäkkiä alkanut murisemaan ja sähisemään minulle... Эта кошка [про которую идет речь] вдруг начала шипеть и рычать на меня... 2) Leijonat murisevat lempeästi tervehtiessään toisiaan, kun taas erilaiset murinat ja ärinät ovat varoittavia ääniä. Львы ласково ворчат, приветствуя друг друга, в то время как другое ворчание и рычание - предостерегающие звуки. 3) Merileijona murisee tylsistyneenä altaassa. Морской лев в отупении ворчит в бассейне. 4) Karhu murisi vihaisena metsässä. Медведь сердито рычал в лесу. 5) Villisika murisi ja hävisi metsään nähdessään metsästäjät. Кабан зарычал и скрылся в лесу, увидев охотников. 6) Virtahepo murisee unisena mutalammikossa. Гиппопотам сонно бурчит, лежа в грязной луже. 7) Susi murisi levottomasti ja valmiina hyökkäykseen. Волк беспокойно рычал, готовый напасть. 8) Mitä tehdä kun koira murisee lapsille ja vieraillekin? Что делать, когда собака рычит детям и гостям?X V Y-Partчеловек: нечленораздельная речь: гуление младенцев, человек: нечленораздельная речь: нечеткая артикуляция (например, пьяный, беззубый)1) Meilläkin poika noin vuoden iässä puhui murisemalla sanoja mutta se on jo nyt (1.6 v.) jäänyt pois. И у нас сын примерно в год говорил, лепеча слова, но сейчас (в полтора года) это уже прошло. 2) Hän murisee matalalla äänellä jotain epämääräistä. Он урчит низким голосом что-то неясное.
финскийсобакаkoiraärhennelläлаять, брехатьKoira ärhentelee lapsille. Собака брешет на детей.X V (Y-All/Ill)человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)ворчать, браниться (на что-либо/кого-либо)1) Mies ärhentelee vieressä, ettei se asia noin ole. Муж брешет неподалеку, что дело обстоит совсем не так. 2) Päihtynyt ärhenteli poliisille. Пьяный бранится на полицию.X V (Y-All/Ill) (Z-Ela)/ (Comp)X V (Y-All/Ill) (Z-Ela)/ (Comp)
финскийсобака; поросенок; морская свинка, хомяк; мышьkoira; porsas; marsu, hamsteri; hiirivinkuaпищать 1) Mitä voisin tehdä koiralle joka vinkuu joskus päivät läpeensä, joskus vain hetkittäin? Что можно сделать с собакой, которая пищит иногда дни напролет, иногда лишь временами. 2) Sianporsas vinkuu nälissään. Поросенок визжит от голода. 3) Ainakin meidän talossa asuvat marsut vinkuu tosi kovaa! По крайней мере, морские свинки, которые живут в нашем доме, визжат очень громко! 4) Hamsterini narisee ja vinkuu unissaan, miksi? У меня хомяк скрипит и повизгивает во сне, отчего так? 5) Hiiri vinkui pelosta ja karkasi nähdessään kissan. Мышь запищала от страха и убежала, увидев мышь.X [Nom] Vартефакты: скрип/свист (дверь, колесо/пуля или иной быстро движущийся объект, или воздух)свистеть (о пулях, о дверных петлях)Oven saranat vinkuvat. Дверные петли скрипят.X [Nom] VX [Nom] V
финскийсобака; поросенок; морская свинка, хомяк; мышьkoira; porsas; marsu, hamsteri; hiirivinkuaпищатьX [Nom] V1) mitä voisin tehdä koiralle joka vinkuu joskus päivät läpeensä, joskus vain hetkittäin? что можно сделать с собакой, которая пищит иногда дни напролет, иногда лишь временами. 2) sianporsas vinkuu nälissään. поросенок визжит от голода. 3) ainakin meidän talossa asuvat marsut vinkuu tosi kovaa! по крайней мере, морские свинки, которые живут в нашем доме, визжат очень громко! 4) hamsterini narisee ja vinkuu unissaan, miksi? у меня хомяк скрипит и повизгивает во сне, отчего так? 5) hiiri vinkui pelosta ja karkasi nähdessään kissan. мышь запищала от страха и убежала, увидев мышь.Природа: ветер, Человек: физиологические реакции: тяжело дышатьX [Nom] Vсвистеть о ветре, также о дыхании человека (со свистом)свистеть о ветре, также о дыхании человека (со свистом)
финскийсобака; поросенок; морская свинка, хомяк; мышьkoira; porsas; marsu, hamsteri; hiirivinkuaпищать1) Mitä voisin tehdä koiralle joka vinkuu joskus päivät läpeensä, joskus vain hetkittäin? Что можно сделать с собакой, которая пищит иногда дни напролет, иногда лишь временами. 2) Sianporsas vinkuu nälissään. Поросенок визжит от голода. 3) Ainakin meidän talossa asuvat marsut vinkuu tosi kovaa! По крайней мере, морские свинки, которые живут в нашем доме, визжат очень громко! 4) Hamsterini narisee ja vinkuu unissaan, miksi? У меня хомяк скрипит и повизгивает во сне, отчего так? 5) Hiiri vinkui pelosta ja karkasi nähdessään kissan. Мышь запищала от страха и убежала, увидев мышь.X [Nom] Vчеловек: плач: просительный монотонный (нытье)жаловаться, нытьÄlä aina vingu!. Не ной постоянно!.
финскийсобака; поросенок; морская свинка, хомяк; мышьkoira; porsas; marsu, hamsteri; hiirivinkuaпищать1) Mitä voisin tehdä koiralle joka vinkuu joskus päivät läpeensä, joskus vain hetkittäin? Что можно сделать с собакой, которая пищит иногда дни напролет, иногда лишь временами. 2) Sianporsas vinkuu nälissään. Поросенок визжит от голода. 3) Ainakin meidän talossa asuvat marsut vinkuu tosi kovaa! По крайней мере, морские свинки, которые живут в нашем доме, визжат очень громко! 4) Hamsterini narisee ja vinkuu unissaan, miksi? У меня хомяк скрипит и повизгивает во сне, отчего так? 5) Hiiri vinkui pelosta ja karkasi nähdessään kissan. Мышь запищала от страха и убежала, увидев мышь.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речь: требовать что-л.клянчить1) Lapset vinkuivat karkkia. Дети клянчат конфеты. 2) Lapsi vinkui lelua. Ребенок клянчил игрушку.X [Nom] V Y [Part]X [Nom] V Y [Part]
финскийсобака, волк, гиена, лисаkoira, susi, hyeena, kettuulvoaвыть1) Aina kun lähden kotoa ja joku jää kotiin, koira ulvoo perääni. Se ei ulvo perääni jos jää yksin. Всегда, когда ухожу из дома и кто-то остается дома, собака воет вслед мне. Она не воет, если остается одна. 2) Sudet ulvovat ilmoittaakseen olinpaikkansa tai kysyäkseen toisen olinpaikkaa. Волки воют, чтобы заявить о своей территории или обозначить новую территорию. 3) Hyeena ulvoi onkalossa. Гиена выла в ущелье. 4) Made, tuo vesiemme viiksivallu, on niin ruma, ettei se kykene lisääntymään jos näkee kumppaninsa, mistä syystä sen kuten savolaistenkin mahdollinen kutuaika osuu kuukauden ja yön pimeimpään ja synkimpään hetkeen, aikaan, jolloin kettu ulvoo ja metsän puut pakkasessa paukkaavat. Налим, этот усач наших вод, настолько безобразен, что не может размножаться, если видит своего партнера, поэтому возможное время его нереста, как и у савосцев, приходится на самые долгие и мрачные моменты месяца и ночи, время, когда лиса воет и деревья в лесу трещат на морозе.человек: плач: громкийвыть (напр., от боли)Lapsi ulvoi täyttä kurkkua kaupassa. Ребенок вопил во все горло в магазине.
финскийсобака, волк, гиена, лисаkoira, susi, hyeena, kettuulvoaвыть1) Aina kun lähden kotoa ja joku jää kotiin, koira ulvoo perääni. Se ei ulvo perääni jos jää yksin. Всегда, когда ухожу из дома и кто-то остается дома, собака воет вслед мне. Она не воет, если остается одна. 2) Sudet ulvovat ilmoittaakseen olinpaikkansa tai kysyäkseen toisen olinpaikkaa. Волки воют, чтобы заявить о своей территории или обозначить новую территорию. 3) Hyeena ulvoi onkalossa. Гиена выла в ущелье. 4) Made, tuo vesiemme viiksivallu, on niin ruma, ettei se kykene lisääntymään jos näkee kumppaninsa, mistä syystä sen kuten savolaistenkin mahdollinen kutuaika osuu kuukauden ja yön pimeimpään ja synkimpään hetkeen, aikaan, jolloin kettu ulvoo ja metsän puut pakkasessa paukkaavat. Налим, этот усач наших вод, настолько безобразен, что не может размножаться, если видит своего партнера, поэтому возможное время его нереста, как и у савосцев, приходится на самые долгие и мрачные моменты месяца и ночи, время, когда лиса воет и деревья в лесу трещат на морозе.природа: ветерTuuli ulvoo. Ветер воет.
финскийсобака, волк, гиена, лисаkoira, susi, hyeena, kettuulvoaвыть1) Aina kun lähden kotoa ja joku jää kotiin, koira ulvoo perääni. Se ei ulvo perääni jos jää yksin. Всегда, когда ухожу из дома и кто-то остается дома, собака воет вслед мне. Она не воет, если остается одна. 2) Sudet ulvovat ilmoittaakseen olinpaikkansa tai kysyäkseen toisen olinpaikkaa. Волки воют, чтобы заявить о своей территории или обозначить новую территорию. 3) Hyeena ulvoi onkalossa. Гиена выла в ущелье. 4) Made, tuo vesiemme viiksivallu, on niin ruma, ettei se kykene lisääntymään jos näkee kumppaninsa, mistä syystä sen kuten savolaistenkin mahdollinen kutuaika osuu kuukauden ja yön pimeimpään ja synkimpään hetkeen, aikaan, jolloin kettu ulvoo ja metsän puut pakkasessa paukkaavat. Налим, этот усач наших вод, настолько безобразен, что не может размножаться, если видит своего партнера, поэтому возможное время его нереста, как и у савосцев, приходится на самые долгие и мрачные моменты месяца и ночи, время, когда лиса воет и деревья в лесу трещат на морозе.Артефакты: высокий громкий длительный звук (сирена, тормоза)выть, реветьвыть, реветь
финскийсобакаkoirahoristaрычать, хрипетьKoira rupesi horisemaan. Собака начала рычать.человек: нечленораздельная речь: разговор с самим собой, человек: семиотически значимая речь: говорить глупости1) болтать вздор, нести чепуху 2) бормотать1) Mitähän Lipponen nyt horisee? О чем рычит там Липпонен сейчас? 2) Hän horisee itsekseen: ”nyt on kiire nyt on kiire!”. Он бормочет себе под нос: надо спешить, надо спешить!.
финскийсобака; крыса, мышь; хомякkoira; rotta, hiiri; hamsterivikistäпищать, визжать1) Meidänkin koira kyllä kiimassa tärisee ja vikisee koko ajan. Наша собака во время течки, конечно, тоже все время дрожит и пищит. 2) Rotta vikisi keittiökomerossa. Крыса пищала в кухонном шкафу. 3) Hiiri vikisee kissalle. Мышь пищит на кошку. 4) Hamsteri vikisee nälästä. Хомячок пищит от голода.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной)пищатьLapset vikisevät olessaan tyytymättömiä. Дети недовольно пищат.
финскийсобакаkoiraräksyttääрявкать1) Meillä naapurissa kaksi koiraa, jotka räksyttävät pihalla tuntikausia. У нас у соседей две собаки, которые рычат часами во дворе. 2) Sille, että koira räksyttää jokaista ohikulkijaa, ei ole kerrassaan mitään funktiota. В том, что собака рявкает на прохожего, нет совершенно никакой функции.X [Nom] V (Y [Part])человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)резко, неодобрительно высказыватьсяOppositio räksyttää lukematta edes tekstiä. Оппозиция рявкает, даже не читая текста.
сербскийзмея, некоторые птицызмија, неке птицесиктатишипеть1. Змије [X] и але [X] . . . су сиктале [V]. Змеи [X] и драконы [X] шипели [V]. 2. Нада мном сикташе [V] крик [X] посмртних јата. Надо мной раздавался [V] крик [X] стервятников.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной)шипеть, ругаться, произносить что-либо со злостью, раздражением, ненавистью1. Глас [X] сикће [V] кроз полузатворене усне. Голос [X] шипит [V] сквозь приоткрытый рот. 2. Ти тамо, језик за зубе! — сиктао [V] је наредник [X]. Эй ты там, язык за зубами! - шипел [V] унтер-офицер [X]. 3. Сиктао [V] [је], псовао, грдио, а људи није било ниоткуда. Он [X] шипел [V], ругался, возмущался, а людей ниоткуда не было.X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
сербскийзмея, некоторые птицызмија, неке птицесиктатишипеть1. Змије [X] и але [X] . . . су сиктале [V]. Змеи [X] и драконы [X] шипели [V]. 2. Нада мном сикташе [V] крик [X] посмртних јата. Надо мной раздавался [V] крик [X] стервятников.X Vприрода: вода: журчание (ручей)струиться, сочиться, бить (о струе)1. Његова крв [X]. . . сиктала [V] [је] кроз просечене вене и артерије. Его кровь [X] струилась [V] по венам и артериям. 2. Из сваког слова сиктао [V] је бол [X], бес [X] и мржња [X]. Из каждой буквы струились [V] боль [X], ярость [X] и ненависть [X].X VX V
финскийгалка, ворон, ворона, сорокаnaakka, korppi, varis, harakkaraakkuaкаркать1) Kun seurakunta istuu kirkonpenkeissä, naakat raakkuvat tapulissa. Когда паства сидит в церкви на скамейках, галки каркают на колокольне. 2) Korpin poikanen raakkuu pesässään. Птенец ворона каркает в своем гнезде. 3) Varis raakkuu oksalla. Ворона каркает на ветке. 4) Jossain raakkuu harakka ja se rikkoo illuusion. Где-то каркает сорока, и это разбивает иллюзию.X [Nom] Vчеловек: пение: фальшивое пение, громкое пениеиздавать громкие, резкие, неприятные звукиKuuntelin M. Vilkkumaata televisiosta ja mietin että taas yksi tuote. Kyse ei ole laulusta tai musiikista. Eihän hän laula, vaan raakkuu ja kiljuu. Слушал М. Вилккумаа по телевизору и думал, что вот опять какой-то товар. Речь не о песне или музыке. Он вообще не поет, лишь каркает и орет.X [Nom] VX [Nom] V
финскийгалка, ворон, ворона, сорокаnaakka, korppi, varis, harakkaraakkuaX [Nom] Vкаркать1) kun seurakunta istuu kirkonpenkeissä, naakat raakkuvat tapulissa. когда паства сидит в церкви на скамейках, галки каркают на колокольне. 2) korpin poikanen raakkuu pesässään. птенец ворона каркает в своем гнезде. 3) varis raakkuu oksalla. ворона каркает на ветке. 4) jossain raakkuu harakka ja se rikkoo illuusion. где-то каркает сорока, и это разбивает иллюзию.Человек: семиотически значимая речь: надоедливая речь (когда много говорят об одном и том же)X [Nom] V Y [Part]настойчиво повторять одно и то женастойчиво повторять одно и то же
финскийлошадьhevonenpärskähdelläфыркатьHevonen pärskähtelee laitumella. Лошадь фыркает на пастбище.X [Nom] Vчеловек: физиологические реакции: чиханиечихатьHän on allerginen jollekin ja pärskähteli vähän. У него аллергия на что-то, и [потому] он чихал немного.X [Nom] VX [Nom] V
финскийлошадьhevonenpärskähdelläфыркатьHevonen pärskähtelee laitumella. Лошадь фыркает на пастбище.X [Nom] Vчеловек: смех: грубый громкий смехнекрасиво смеяться (ржать, прыскать от смеха)1) Sain pärskähdellä tälle niin paljon, että näyttö on märkä. Я смеялся над этим так сильно, что монитор мокрый. 2) Kyllähän minä pärskähtelen niin että kyynelet valuvat pitkin poskia. Ne ovat tosin naurun pärskähdyksistä johtuvia. Конечно, я смеюсь так, что у меня слезы текут по щекам. Это, правда, слезы от смеха.X [Nom] V (Y [All])X [Nom] V (Y [All])
сербскийзмея, некоторые птицызмија, неке птицесиктатишипеть1. Змије [X] и але [X] . . . су сиктале [V]. Змеи [X] и драконы [X] шипели [V]. 2. Нада мном сикташе [V] крик [X] посмртних јата. Надо мной раздавался [V] крик [X] стервятников.X Vприрода: ветерсвистеть (о ветре)Кроз уске продолине протискује се бура [X] сикћући [V]. Сквозь узкие долины протискивается, свистя [V], буря [X].X VX V
сербскийзмея, некоторые птицызмија, неке птицесиктатишипеть1. Змије [X] и але [X] . . . су сиктале [V]. Змеи [X] и драконы [X] шипели [V]. 2. Нада мном сикташе [V] крик [X] посмртних јата. Надо мной раздавался [V] крик [X] стервятников.X Vартефакты: свист (пуля или иной быстро движущийся объект, или воздух)свистеть (при быстром рассекании воздуха)1. Оштре стрелице [X] сикћу [V]. Свистят [V] острые стрелы [X]. 2. Наши митраљези [X] сикћу [V]. Свистят [V] наши пулемёты [X]. 3. И сикће [V] коса [X], и у сјају злата откоси леже. И свистит [V] коса [X], и в сиянии золота лежит скошенная трава.X VX V
немецкийсобака, волкder hund, der wolfheulenвыть: громкий, протяжный звукEs ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man im Freien übernachtet und einen Wolf heulen hört. Это неописуемое чувство, когда ночуешь на улице и слышишь, как воет волк. Lachend erzahlt sie, dass ihr Hund immer geheult hat, wenn ihr Mann manchmal auf den Tasten daneben griff. Смеясь, она рассказывает, что ее собака всегда выла, когда ее муж не попадал по клавишам.Der Hund heulte den Mond an. Собака выла на Лунучеловек: плаччеловек: эмоции: радостьмножественный субъект: эмоции; природа: ветер; артефакты: монотонный звук1)громко плакать (протяжный звук). Субъект: чаще о взрослых, реже о детях. Стимул: чаще различные отрицательные эмоции, реже – от радости.2)О множественном субъекте (толпа): громко выражать эмоции, часто с приставкой auf-, указывающей на начало действия3)о ветре4)о более монотонном звуке: сирена, мотор1)Ich saß dann neben dem verhungernden Pferd <…> und heulte , vor Angst und Trauer und vor Scham darüber, dass ich nicht für mein Pferd gesorgt hatte. И я сидел возле умершего с голоду коня ... и плакал от страха, горя и стыда от того, что я не заботился о своем коне. {The Art Institute of Chicago}. Als ich da das erste Mal durchgegangen bin, habe ich vor Freude geheult . 2)Der Skandal drang bis nach Bayern, zuhause in Ingolstadt heulte die Presse auf. Скандал достиг Баварии, дома в Ингольштаде взвыла (может иметься в виду любая громкая реакция) пресса.3) Es ist ruhig auf dem Zeltplatz, denn auf der Rennstrecke heulen die Motoren nicht. На поляне с палатками тихо, потому что на трассе не ревут моторы.
французскийсова, гагара, неясыть, цапля, лесная соваhibou, plongeon, chat-huant, héron, hulotte huerгикать, кричатьLe chat huant [X] hue [V] toute la nuit. Dans les champs, le chant des cri-cris. - Неясыть [X] гикает [V] всю ночь, в полях (слышна) песня сверчков. (слова из песни)X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голосПреследовать диких животных, сопровождая это действие гиканьем и криком.Ces hommes peuvent-ils être tenus pour fidèles à leurs engagements qui [X] passent leur temps à chasser, à courir les bois, à huer [V] et à corner au derrière des bêtes? - Можно ли считать этих мужчин верными своим обязательствам, если они [X] проводят все время в охоте, бегая по лесу, гикая [V] и крича в догонку животным?; Huer [V] le loup [Y] - Загонять [V] (криками) волка [Y]. X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
французскийкотchatronronnerмурлыкатьQuand votre chat [X] ronronne [V] lorsque vous le câlinez, il vous signale qu‘il se sent apaisé sur vos genoux. - Если ваш кот [X] мурлыкает [V], когда вы его гладите, он хочет вам сообщить, что на ваших коленях он себя чувствует умиротворенно.X Vартефакты: треск/артефакты: гудениеПроизводить негромкие, низкого тона звуки, урчать (о механизмах)L‘avion [X] ronronne [V]. Certains passagers bavardent à mi-voix. Les autres dorment. - Мотор [X] самолета урчит [V]. Некоторые пассажиры разговаривают в полголоса, другие спят; La bouillotte [X], le feu [X], la machine [X], le moteur [X] ronronne [V]. - Чайник [X] кипит [V](=издает характерный для закипания звук), огонь [X] потрескивает [V], механизм [X] урчит [V], мотор [X] урчит [V].X VX V
финскийсвинья, кабанsika, villisikaröhkiäхрюкатьSika röhkii tyytyväisena karsinassa. Свинья довольно хрюкает, стоя в закуте.X [Nom] V (Y [All])
корейскийкомар모기 mokiing-ing-keli-taжужжать, зудеть (о летающем насекомом)Moki han mali-ka [X] kwi-s-ka-eyse ing-ing-keli-ess-ta [V] Какой-то комар зудел в ушахX [Nom] Vартефакты: гудение (исправный мотор)гудеть (о машине, механизме)Acikto kwi-s-ka-eynun hwamwulsen-uy kikye [X] soli-ka [Y] ing-ing-keli-ko [V]… Пока в ушах гудит звук механизма грузового судна…X [(Gen) Modif] Y [Nom] VX [(Gen) Modif] Y [Nom] V
финскийпетухkukkokiekuaкукарекать1) Piti oikein pysähtyä, kuulinko oikein ja kyllä, kukko jossain kiekui aamuherätystä. Стоило, верно, остановиться и понять, правильно ли я расслышал, и да, действительно, где-то кукарекал петух, провозглашая утреннее пробуждение. 2) Kukko kiekuu aamuvarhaisella. Петух кукарекает рано утром.артефакты: не звукиVaan kun pelit ei lähde käyntiin, kone kiekuu miltei aina, ettei tapahdu mitään ellei löydy 256 väriä. Kone on 2 v. vanha [näyttö] Siemens. Но, когда игрушка не запускается, монитор кукарекает почти всегда, что ничего не произойдет, пока не найдутся 256 цветов. Монитор — двухлетней давности Сиеменс.X V (Comp)X V (Comp)
немецкийсобака, волк, лев, тигр der hund, der wolf, der löwe, der tigerknurrenрычать: раскатистый звук, знак враждебно настроенного животногоTiere sind ehrlich, gerade weil sie manchmal knurren, wenn sie einen nicht mögen. Звери искренние, именно потому, что они рычат, когда им что-то не нравится.человек: физиологические реакции: урчание в животечеловек: речь: недовольство1)речь: выражение недовольства звук живота при чувстве голода2)звук живота при чувстве голода2)
финскийворона; уткаvaris; ankka (sorsa)vaakkuaкаркать1) Kun varis vaakkuu tammikuulla aamulla, niin tulee nuoskakeli, jos illalla niin tulee pakkanen. Когда ворона каркает январским утром, то будет влажный снег, если вечером — мороз. 2) Äiti ankka vaakkuu vaikka kuinka ja lapset eivät tottele. Мама-утка сколько ни крякает, а птенцы не повторяют.X [Nom] V
финскийкукушкаkäkikukkuaкуковатьKun kuulee käen kukkuvan, rupeaa vaistomaisesti laskemaan. Когда слышишь, что кукует кукушка, то невольно начинаешь считать.человек: не звуки (характеристика свойства или поведения человека, ср. рус. о крике кукушки: куковать ‘жить одному’)бодрствовать в позднее времяHän kukkui puoleenyöhön. Он куковал в полночный час.
немецкийсобака, шакалder hund, der schakaljaulenвыть, громкий неблагозвучный звукHelga Kaufmann zittert, senkt den Kopf, sie kann nicht hinschauen. Ihre Hündin Flo liegt auf dem Behandlungstisch und jault, wehrt sich gegen die Narkosespritze.множественный субъект: эмоции/природа: ветерартефактыО множественном субъекте (толпа): громко выражать эмоции, часто с приставкой auf-, указывающей на начало действия; ветер; артефакты: чаще о немонотонном звуке: скорая помощь, электрогитара<…> jaulte das Publikum immerhin vor Begeisterung. Публика все-таки выла от восторга.Die Rhythmen sind eingängig, die Refrains zum Mitsingen, und Gitarrist Nick, der mit dem verbeulten Zylinderhut, lässt die Bluesgitarre jaulen.
финскийкошка, ягуар, лев и пр. кошачьи, собакаkissa, jaguaari, leijona yms., koiramourutaмяукать (настойчиво и громко), (?) рычать1) Kissa mouruaa välillä päivisin monta tuntia ja lähes poikkeuksetta öisin 3-5 tuntia. Кошка мурлыкает время от времени днем, помногу часов, и, почти без исключения, ночью, часа 3, а то и 5. 2) Kotikissan tavoin ilves mouruaa maaliskuussa. Ympäri Suomea tunnetaan ilveskallioita, joille ilveskoiraat maaliskuussa kokoontuvat mouruamaan ja tappelemaankin siitä, mikä yksilö pääsee jatkamaan sukuaan. В марте рысь мяукает, как домашняя кошка. В Финляндии известно несколько рысьих скал, где в марте самцы собираются, чтобы мяукать и сражаться за то, какая особь продолжит свой род. 3) Olikohan se Italiassa pari vuotta sitten kun ihmiset soittelivat hädissään poliisille, että talossa mouruaa leijona yökaudet. В Италии это что ли было пару лет назад, когда люди в панике звонили в полицию, сообщая, что в доме мяукает лев все ночи напролет. 4) Ja jos koira mouruaa ja haukkuu jatkuvasti ulkona yksinään, niin pitäisi jo miettiä missä se ongelma on. И если собака рычит и лает постоянно, когда она одна на улице, стоит уже подумать, в чем проблема.человек: физиологические реакции: урчание в животеMaha mouruaa ennen ja jälkeen ruoan, joskus on siellä täällä kipuja. Живот урчит до и после еды, иногда боли то тут, то там.
французскийсобака, волк, шакал, гиена, медведь, обезьянаchien, loup, chacal, hyène, ours, singehurlerвытьComme ils passaient devant une maison au bord de la route, un chien [X] se mit à hurler [V] d'une façon lamentable - Когда они проходили мимо какого-то дома, жалобно принялась выть [V] собака [X].X Vартефактырезко контрастировать, диссонироватьCes couleurs [X] hurlent [V] ensemble. - Эти цвета [X] диссонируют [V] друг с другом; [Dans les toiles académiques] des toges rouges [X] hurlent [V] auprès de [Prep] robes bleues [S]. - (На академических полотнах) красные тоги [X] резко контрастируют [V] с [Prep] голубыми рясами [S].X V (Y[Prep+S]; Prep = avec, à côté de, auprès)X V (Y[Prep+S]; Prep = avec, à côté de, auprès)
французскийсобака, волк, шакал, гиена, медведь, обезьянаchien, loup, chacal, hyène, ours, singehurlerвытьComme ils passaient devant une maison au bord de la route, un chien [X] se mit à hurler [V] d'une façon lamentable - Когда они проходили мимо какого-то дома, жалобно принялась выть [V] собака [X].X Vартефакты: скрип/артефакты: звук сирены/природа: ветервыть, скрежетать, производить резкий звук (о ветре, сирене, тормозах, машинном моторе)...le vent [X] ébranlait les fenêtres, hurlait [V] sous les portes… - …ветер [X] сотрясал окна, завывал [V] под дверьми...X VX V
финскийлягушкаsamakkokurnuttaaквакатьSammakko kurnuttaa etupäässä lisääntymisaikanaan. Ääni on kumeaa kurnutusta, joka muistuttaa nahan narinaa. Лягушка квакает преимущественно в период размножения. Звук этот глухой и гулкий, напоминающий треск [разрываемой] кожи.человек: физиологические реакции: урчание в животеурчать в животеNikin maha kurnuttaa toisinaan aamuyöstä tosi voimakkaasti, ihan kuin karhupumpulla tyhjentäisi lavuaaria. Так в животе урчит иногда очень сильно с утра до ночи, как будто кто-то очищает раковину вантузом.
финскийлягушкаsamakkokurnuttaaквакатьSammakko kurnuttaa etupäässä lisääntymisaikanaan. Ääni on kumeaa kurnutusta, joka muistuttaa nahan narinaa. Лягушка квакает преимущественно в период размножения. Звук этот глухой и гулкий, напоминающий треск [разрываемой] кожи.артефакты: шипение (жидкость на горячей поверхности)квакать, булькатьKahvinkeitin korahtelee ja kurnuttaa. Pinttynyt lika on jämähtänyt kiinni liesitasoon... Кофеварка хрипит и квакает. Застарелая грязь въелась в нагревательную поверхность.
финскийлягушкаsamakkokurnuttaaквакатьSammakko kurnuttaa etupäässä lisääntymisaikanaan. Ääni on kumeaa kurnutusta, joka muistuttaa nahan narinaa. Лягушка квакает преимущественно в период размножения. Звук этот глухой и гулкий, напоминающий треск [разрываемой] кожи.человек: физиологические реакции: хрип (звук затрудненного дыхания при заболевании)издавать странные горловые звукиMun mies kurnuttelee ärsyttävästi kun alkaa saada allergisia oireita ja kitalakeansa kutittaa. Мой муж раздражающе квакает, когда у него начинается аллергическая реакция и нёбо щекочет.
финскийлягушкаsamakkokvaakkuaквакатьIllan hämärtyessä pihalta kuului sammakoitten kvaakkuminen. С приходом сумерек во дворе стало слышно кваканье лягушек.
финскийдрозд, сорокаräkättirastas, harakkaräkättääтрещать1) Räkättirastas räkättää marjapensaassa. Дрозд-рябинник трещит в ягодных кустах. 2) Usein lähden töistä kotiin ja harakka räkättää vahingoniloisesti tien laidassa. Часто иду с работы домой, и сорока злорадно трещит на обочине.X [Nom] Vчеловек: смех: веселый открытый смехсильно смеятьсяHän räkätti kuullessaan vitsin. Он ржал, слушая шутку.
финскийдрозд, сорокаräkättirastas, harakkaräkättääтрещать1) Räkättirastas räkättää marjapensaassa. Дрозд-рябинник трещит в ягодных кустах. 2) Usein lähden töistä kotiin ja harakka räkättää vahingoniloisesti tien laidassa. Часто иду с работы домой, и сорока злорадно трещит на обочине.X [Nom] Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: женщины между собойболтать, трещатьHeidillä laulettiin karaokea ja räkätettiin kun hullut, monellekkin asialle. У Хейди пели в караоке и трепались, как больные, обо всем на свете.X [Nom] VX [Nom] V
финскийжуравльkurkinaristaтрещатьKurki narisee vesipisteessä. Журавль трещит у водоема.X [Nom] Vартефакты: скрип (дверь, колесо)скрипетьSuosittele sänkyä, joka ei narise. Посоветуй кровать, которая не скрипит.
финскийжуравльkurkinaristaтрещатьX [Nom] Vkurki narisee vesipisteessä. журавль трещит у водоема.Человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной)X [Nom] V (Y [All]) (Z [Comp])хныкать, ныть, жаловатьсяхныкать, ныть, жаловаться
финскийжуравльkurkinaristaтрещатьKurki narisee vesipisteessä. Журавль трещит у водоема.X [Nom] Vприрода: снег под ногамихрустеть (о снеге)Lumi narisee jalkojeni alla. Снег хрустит под ногами.
финскийжуравльkurkitoitottaaтрубитьKevään ensimmäiset räystäspääskyt kiitävät veden pinnassa, pajusirkut laulavat ja ja kurki toitottaa. Над водой носятся первые весенние ласточки, поют камышовые овсянки и трубит журавль.человек: семиотически значимая речь: разглашение информации(рас)трубить, раззвонитьJessica Simpson toitottaa uutta rakkauttaan Twitterissä. Джессика Симпсон трубит в Твиттере о своей новой любви.
французскийсобака, медведь, левchien, ours, liongronderрычатьLe lion eut tout à coup un mouvement de colère. D'abord il [X] renifla, gronda [V] sourdement, écarta ses griffes, étira ses pattes… - Внезапно лев начал высказывать раздражение. Сначала он [X] фыркнул, глухо порычал [V], выпустил когти, вытянул лапы...X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление1. злиться, проявлять недовольство; 2. говорить со злостью, ругаться на кого-л1. Samazelle a parlé le dernier. Tout de suite, il [X] s'est mis à gronder [V], à tonner : un aboyeur de foire - Самазель говорил последним. Вдруг он [X] начал злиться [V], кричать, как уличный торговец; Et Rose [X], la cuisinière, se fâchait, grondait [V] contre [Prep] tout le monde [S] - И Роза [X], кухарка, сердилась, злилась [V] на [Prep] весь мир [S]; 2. Jacques, tais-toi! [Y] gronda [V] la mère [X] à son tour - Жак, замолчи! [Y] - прикрикнула [V] мама [X], в свою очередь; Il était en retard. Un sous-maître [X] le [Y] gronda [V] sévèrement - Он опоздал. Один из помощников учителя [X] его [Y] строго отругал [V].1. X V (Y [Prep+S]); 2. X V Y [Acc/rel], Y = speech, person1. X V (Y [Prep+S]); 2. X V Y [Acc/rel], Y = speech, person
французскийсобака, медведь, левchien, ours, liongronderрычатьLe lion eut tout à coup un mouvement de colère. D'abord il [X] renifla, gronda [V] sourdement, écarta ses griffes, étira ses pattes… - Внезапно лев начал высказывать раздражение. Сначала он [X] фыркнул, глухо порычал [V], выпустил когти, вытянул лапы...X Vприрода: вода: журчание/природа: шторм/природа: ветер/артефакты: музыкальные инструментыгрохотать, греметь, рокотать, гудеть (о громе, грозе, море, водном потоке, пушке, органе, ветре)Le vent [X] gronde [V] dans la cheminée. - Ветер [X] гудит [V] в дымоходе.X VX V
французскийкотchatronronnerмурлыкатьQuand votre chat [X] ronronne [V] lorsque vous le câlinez, il vous signale qu'il se sent apaisé sur vos genoux. - Если ваш кот [X] мурлыкает [V], когда вы его гладите, он хочет вам сообщить, что на ваших коленях он себя чувствует умиротворенно.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакции: удовольствиеИздавать негромкие низкие звуки, выражая удовольствие, умиротворениеRenan sur le tard se laissait aller à pontifier. Des jeunes gens l'entouraient, il [X] fermait les yeux, ronronnait [V] - Поздними вечерами Ренан предавался нравоучениям. Его окружали молодые люди, он [X] закрывал глаза, мурлыкал [V] (от удовольствия). ; La jeune mère [X] ouvrit l'écrin et, ronronnant [V] des compliments et des remerciements, se pencha sur les diamants - Молодая мать [X] открыла ларчик и, бормоча [V] комплименты и благодарности, склонилась над бриллиантами.X V (Y [Acc/rel])X V (Y [Acc/rel])
французскийкот, выдра, ласка, пума, лиса, тигрица, пантераchat, loutre, belette, puma, renard, tigresse, panthèremiaulerмяукать Je me suis levée, j'ai mis le chat [X] miaulant [V] dehors et j'ai pris un café dans le silence. - Я встал, отнес мяукающего [V] кота [X] наружу и выпил кофе в тишине.X V природа: ветержужжать,завывать (о ветре)L'eau rampe sur la plage, les îles s'accroupissent dans la brume, le vent [X] miaule [V] dans les rochers - Bода лениво течет по пляжу, острова скрючиваются в тумане, ветер [X] завывает [V] в скалах.X VX V
французскийкот, тигр, пантераchat, tigre, panthèrefeulerрычать Le tigre [X] se tourna vers lui, crachant [V] et feulant - Тигр [X] повернулся к ней, рыча [V] и брызгая слюной.X V
сербскийкот, кошкамачка, мачакпрестимурлыкать, урчатьНа великом огњишту лежи и преде [V] стари мачак [X]. На большой печи лежит и мурлыкает [V] старый кот [X].X Vчеловек: характеристика голоса: тихий голос/ человек: пение: тихое пениетихонько напевать, говорить вполголосаА увече [село] [X]. . . преде [V] о вилама, о парама у земљи, о Грцима. А вечером в селе тихонько беседуют [V] о виллах, о деньгах в стране, о греках.X V (Y [prep + S])X V (Y [prep + S])
сербскийсоловейславујприжељкиватисладостно и нежно петьЈедан славуј [X] прижељкивао [V] је у жбуну близу мене. В кусте неподалеку от меня пел [V] соловей [X].X Vчеловек: не звуки (характеристика свойства или поведения человека, ср. рус. о крике кукушки: куковать ‘жить одному’)чего-то хотеть, желать, к чему-то стремитьсяДа видите шта [X] ми се било прижељкало [V] кад сам с оног небесног врхунца посматрао оног васељенског џина од двадесет милијуна сунаца! Посмотрите, чего я возжелал [V], когда с этой небесной вершины смотрел на того вселенского исполина из двадцати миллионов солнц!X V Y[Acc]X V Y[Acc]
сербскийкот, кошкамачка, мачакпрестимурлыкать, урчатьНа великом огњишту лежи и преде [V] стари мачак [X]. На большой печи лежит и мурлыкает [V] старый кот [X].X Vартефактыбурлить, кипетьТањири су однесени, само самовар [X] од сјајне жуте меди преде [V]. Тарелки унесли, и только пыхтит [V] самовар [X] из блестящей латуни.X VX V
сербскийптицы (в основном большие: орёл, ястреб)птице (велике)кликтатикричать (о птицах), клекотать1. Чује се . . .ластавице [X]...прелијећу и кликћу [V]. Слышно, как кричат [V], пролетая мимо, ласточки [X]. 2. Негдје у висинама круже и кликћу [V] орлови [X]. Где-то в вышине кружат и клекочут [V] орлы [X].X Vчеловек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакции: удовольствие/ человек: пение: хорошее пениевосклицать от радости, восхищения, веселья; распевать песни, напевать (от радости); просто петь1. Играју сви [X]: кликћу [V] и подврискују. Играют все [X]: радостно кричат [V] и повизгивают. 2. Срце [X] ми кликће [V] и расте од миља што сам међ вама! Сердце [X] моё поёт [V] и аж увеличивается от радости, что я с вами! 3. У сав глас кликтало [V] грло [X]. Горло [X] кричало [V] во весь голос. 4. Нисте добар пјевчик. А чусте ли како кликће [V] наш господин Аксо [X]. Вас не назовёшь хорошим певцом. Вы бы послушали, как поёт [V] наш господин Аксо [X]. X VX V
сербскийсобакапаскевтатитявкать, лаять (при гоне зверя по следу)Канда кевће [V] из Сувог потока керуша [X]. Вероятно, тявкает [V] у Сухого ручья борзая собака [X].X Vартефакты: треск (дерево при ломке или горении)щёлкать, стучать1. [Пуцњи предстража] [X] по целе ноћи кевћу [V]. Всю ночь напролёт щёлкают [V] (букв.: тявкают) предохранители [X]. 2. Од брега до брега кевтале [V] две секире [X], као да се две помамне керуше ...надлајавале. От холма к холму стучали [V] (букв.: тявкали) два топора [X], как две неистовые собаки, старающиеся друг друга перебрехать.X VX V
сербскийсобакапаскевтати/кевнутитявкать, лаять (при гоне зверя по следу)Канда кевће [V] из Сувог потока керуша [X]. Вероятно, тявкает [V] у Сухого ручья борзая собака [X].X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)говорить (громко и отрывисто), ругаться1. За брђане војници кажу: кевћу [V] као пси. Про горцев солдаты говорят: Тявкают [V], как собаки. 2. Кевће [V] [командант] [X] као пас и стално трчи дуж колоне. Командир [X] лает [V], как собака, и постоянно бегает вдоль колонны. 3. Још и кевћеш [V]? За завођење власти у блудњу иде се у Зеницу. Ещё и вякаешь [V]? За введение власти в заблуждение обычно отправляют в Зеницу! 4. Управник [X], права бирократска машина . . . кевнула [V] ми је само кратко: „Пропис је пропис, можете ићи!“ Управляющий [X], настоящая бюрократическая машина, только бросил [V] (букв.: тявкнул): Правило есть правило, можете идти!X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
финскийлев, тигр; медведьleijona, tiikeri; karhu karjuaрычать (громкий звук)1) Leijona karjuu turistille. Лев рычит на туриста. 2) Kun tiikeri karjuu, se saattaa osoittaa voimaansa tai tyytyväisyyttään saatuaan saalista, mutta useimmin se pyrkii herättämään toisen sukupuolen huomiota. Когда тигр рычит, иногда он демонстрирует свою силу и удовольствие от полученной добычи, но чаще всего он стремится привлечь внимание противоположного пола. 3) Karhu varoittaa nousemalla takajaloilleen ja karjumalla voimakkaasti! Медведь предупреждает, вставая на задние лапы и громко рыча.X [Nom] V (Y [All])человек: характеристика голоса: громкий голоскричать (на кого-л.), громкий голосHän karjui: Olkaa hiljaa!. Он прорычал: Тихо!
сербскийнаседкаквочкаквоцатиквохтатьУ дворишту је мирно квоцала [V] квочка [X]. Во дворе мирно квохтала [V] курица [X].X Vартефакты: грохот (пушка, снаряд)стрелять, трещать, громыхать (о пушке, пулемёте)Бреда [X]. . . поче да квоца [V] — час два, час три зрна одједном. Пулемёт [X] начал стрелять [V] (букв. кудахтать [V]) - то по два, то по три залпа за раз.X VX V
немецкийсобакаder hundbläffenлаять - более высокий и короткий звук. употребляется и в нейтральном значении.человек: речь: агрессияагрессивная реакция, выражение недовольства или несогласия со сказанным Korrigiere ich irgendetwas, blafft[V] sie[X]: „ Frau Haupt hat mir das aber ganz anders gezeigt.[DS] Я поправляю что-нибудь, а она[X] грубо отвечает[V]: Начальница мне совсем другое сказала[DS]. X + V; X + V + DSX + V; X + V + DS
сербскийнаседкаквочкаквоцатиквохтатьУ дворишту је мирно квоцала [V] квочка [X]. Во дворе мирно квохтала [V] курица [X].X Vчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речь (например, ответ двоечника на экзамене)ахать, охать, восклицать1. Јој, како ли се целог боговетног дана батрга ова наша Марија [X]. . . трчи горе, доле, звоца, гуди и квоца [V]. . . и од подрума од тавана растерује прашину и мир. Ох, как целый божий день суетится наша Мария [X]… бегает вверх-вниз, болтает, бормочет, кудахчет [V] и всюду, от подвала до чердака, поднимает пыль и нарушает покой. 2. Ах! Ах! . . . квоцао [V] је каноник [X]. Ах! Ах! ...кудахтал [V] священник [X].X VX V
немецкийсобакаder hundkläffenлаять, тявкать, более высокий звук, часто про маленьких собак и щенков, также может выступать в общих контекстах может иметь отрицательную окраску.Irgendwo kläffte ein Hund. Где-то лаяла собака. Man will da immer mitbellen, aber es kommt nur ein Kläffen raus... Хотелось гавкать вместе со всеми, но выходило только щенячье тявканье.человек: речь: агрессияагрессивная реакция на чьи-то слова или действия, которая оценивается говорящим как бессильная<…> Seitdem kläfft [V] die Meute[X] der Agitpropagandisten XVXV
французскийлошадь, лама, зебраcheval, lama, zèbrehennirржатьOn entendait aussi des chevaux [X] hennir [V] d'une voix perçante: c'est un cri terrible, car ces animaux sont naturellement féroces; ils n'ont de bonheur que dans le carnage. - Также было слышно, как пронизывающе ржут [V] лошади [X]: это ужасный крик, так как эти животные - просто настоящие хищники; они счастливы только в резне; Hennir [V] de [Prep] douleur [S] , de [Prep] joie [S]; hennir [V] après [Prep] l'avoine [S], après [Prep] les juments [S]. - Ржать [V] от [Prep] боли [S], от [Prep] радости [S], ржать [V] в догонку самолету [S], кобыле [S].X V (Y [Prep+S]); Prep = de, aprèsчеловек: смех: грубый громкий смехгромко, раскатисто смеятьсяIl ne riait pas, il [X] hennissait [V]. - Он не смеялся, он [X] ржал [V]. X VX V
финскийпчела, оса, шершень, комар, мухаmehiläinen, ampiainen, herhiläinen, hyttynen, kärpänensuristaжужжать1) Mehiläinen [X] surisi [V] häiritsevästi korvani juuressa. Пчела [X] назойливо жужжала [V] мне прямо в ухо. 2) Keittiössä surisi [V] tokkuraisia ampiaisia [X], joista yksi pisti isäntää kantapäähän. В кухне вяло жужжали [V] осы [X], одна из которых ужалила хозяина в пятку. 3) Varmasti hienoa istua tuolla oleskelukasvihuoneessa iltaisin kun hyttyset [X] surisevat [V] ulkopuolella verenhimoisesti. Наверное, приятно сидеть там в беседке вечерами, когда комары [X] кровожадно звенят [V] снаружи. 4) Kärpänen [X] surisee [V] hiljakseen katossa ja pörräilee sinne tänne. Муха [X] жужжит [V] потихоньку на крыше и носится туда-сюда.X Vартефакты: гудение (исправный мотор)жужжание, звуки неисправных механизмовKannettava tietokoneemme [X] surisee [V] aivan jatkuvasti ja on myös todella hidas. Наш ноутбук [X] жужжит [V] просто постоянно, и еще тормозит.X [Nom] VX [Nom] V
французскийсобака, волк, шакал, гиена, медведь, обезьянаchien, loup, chacal, hyène, ours, singehurlerвытьComme ils passaient devant une maison au bord de la route, un chien [X] se mit à hurler [V] d'une façon lamentable - Когда они проходили мимо какого-то дома, жалобно принялась выть [V] собака [X].X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голосорать, горланить, вопитьAvec une horrible voix du gosier, la fille [X] soudain hurla [V] en patois. - Внезапно девочка [X] начала горланить [V] на местном наречии; Je regarde innocemment Fouillard qui [X] hurle [V] sa fureur [Z] impuissante. - Я наивно наблюдаю за Фуйаром, который [X] кричит [V] от бессильной ярости [Z]; Le professeur [X] de mathématiques dans la salle voisine, hurla [V] quelque indications [Y] pédagogiques. - Учитель математики [X] в соседнем классе прокричал [V] какие-то педагогические указания [Y]; Il [X] n'a pas encore perdu sa capacité à hurler [V] de [Prep] joie [S] – comme nous, adultes, qui vivons dans la répression émotionnelle. - Он [X] не потерял еще способность горланить [V] от [Prep] радости [S], в отличие от нас, взрослых, которые живут, подавляя свои эмоции.X V (Y [Acc/rel]) (Z [Prep + S]/[Acc]]; Y = speech, Z = causeX V (Y [Acc/rel]) (Z [Prep + S]/[Acc]]; Y = speech, Z = cause
финскиймуха, комар, шершеньkärpänen, ampiainen, herhiläinenpöristäжужжать1) Kevään ensimmäinen kärpänen [X] pörisee [V] ohi kuin mopo. Первая весенняя муха с жужжанием пролетает мимо, как мотоцикл. 2) Illalla sääriin ja jalkoihin kannattaa myös sivellä jotain Offia, koska niitä hyttysiä [X] pörisee [V] ulkona ravintola/baaripöytien ja -tuolien alla. Вечером голени и ноги стоит намазать каким-нибудь Off-ом, потому что этих комаров [X] на улице жужжит [V] полно под столами и стульями ресторанов и баров.X Vартефакты: гудение (исправный мотор)дребезжать, жужжать (звуки транспортных средств)Kylmänä käynnistettäessä auto [X] pörisee [V] jännästi. Когда заводишь на холоде, машина [X] напряженно жужжит [V].X [Nom] VX [Nom] V
финскийкомар, муха, кошкаhyttynen, kärpänen, kissahyristäзвенеть (комар), жужжать (муха), урчать (кошка)1) Senegalin tasalla päivällä hyrisevät [V] hyttyset [X] levittävät dengue-kuumetta, yöllä hyristävät malariaa. Жужжащие [V] сенегальские комары [X] распространяют средь белого дня лихорадку денге, ночью – [жужжат] малярию. 2) Ne eivät näyttäneet ymmärtävän edes sitä että oli helle, vaikka niitten kasvoja pitkin valui hiki ja vaikka kärpäset [X] hyrisivät [V] niitten silmien edessä, eivät ajaneet edes kärpäsiä pois (Väinö Linna, Tuntematon sotilas). Не было видно, чтобы они понимали даже то, что это был ад, хотя по их лицам струился пот, и хотя мухи [X] жужжали [V] у них перед глазами, они не отгоняли даже мух. 3) Minullakin sattumalta hyrisee [V] sylissäni kissa [X], se syönyt hyvin ja hyrisee tyytyväisenä... И у меня вдруг урчит [X] на руках кошка [V], она хорошенько поела, и довольная (м)урчит.X [Nom] Vартефакты: гудение (исправный мотор)гудеть, шуметь1) Mikroaaltouuni [X] meni rikki, hyrisee [V] kyllä mutta ei lämpene. Микроволновка сломалась, жужжит, конечно, но не греется. 2) Rukki [X] hyrisi [V] ja pellava muuttui vähitellen langaksi. Прялка жужжала, и лен постепенно становился тканью.X [Nom] VX [Nom] V
финскийкомар, муха, кошкаhyttynen, kärpänen, kissahyristäзвенеть (комар), жужжать (муха), урчать (кошка)1) Senegalin tasalla päivällä hyrisevät [V] hyttyset [X] levittävät dengue-kuumetta, yöllä hyristävät malariaa. Жужжащие [V] сенегальские комары [X] распространяют средь белого дня лихорадку денге, ночью – [жужжат] малярию. 2) Ne eivät näyttäneet ymmärtävän edes sitä että oli helle, vaikka niitten kasvoja pitkin valui hiki ja vaikka kärpäset [X] hyrisivät [V] niitten silmien edessä, eivät ajaneet edes kärpäsiä pois (Väinö Linna, Tuntematon sotilas). Не было видно, чтобы они понимали даже то, что это был ад, хотя по их лицам струился пот, и хотя мухи [X] жужжали [V] у них перед глазами, они не отгоняли даже мух. 3) Minullakin sattumalta hyrisee [V] sylissäni kissa [X], se syönyt hyvin ja hyrisee tyytyväisenä... И у меня вдруг урчит [X] на руках кошка [V], она хорошенько поела, и довольная (м)урчит.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакции: удовольствиемурлыкать (довольно)Osuuskauppajohto [X] hyrisee [V] tyytyväisyyttä [Y]. Администрация [X] кооперативного магазина урчит [V] от удовольствия [Y].X [Nom] V (Y [Part])X [Nom] V (Y [Part])
финскийкомар, крысаhyttynen, rottainistäзвенеть (комар), пищать (крыса)1) Jos kuuntelee tarkoin, huomaa, että hyttyset [X] inisevät [V] eri sävellajeissa. Если слушать внимательно, то замечаешь, что комары [X] жужжат [V] в разных тонах. 2) Kun rotta [X] inisee [V], se tarkoittaa, että se pelkää. Если крыса [X] пищит [V], это значит, что она боится.X [Nom] Vчеловек: физиологические ощущения: звон в ушах, шум в головезвенеть в голове, в ушах1) Kovaäänisen musan soittamisella on seuraukset ja päässä [X] inisee [V]. Проигрывание громкой музыки имеет определенные последствия: в голове [X] звенит [V]. 2) Myös oikeassa korvassa [X] inisee [V]. В правом ухе [X] тоже звенит [V].X [Ine] VX [Ine] V
французскийсова, гагара, неясыть, цапля, лесная соваhibou, plongeon, chat-huant, héron, hulotte huerгикать, кричатьLe chat huant [X] hue [V] toute la nuit. Dans les champs, le chant des cri-cris. - Неясыть [X] гикает [V] всю ночь, в полях (слышна) песня сверчков. (слова из песни)X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивлениеВстречать шиканьем, освистыватьLes tribunes [X] se mêlaient à la discussion, applaudissaient et glorifiaient, sifflaient et huaient [V] les orateurs [Y] - Трибуны [X] присоединялись к спору, аплодировали и восхваляли, освистывали и встречали шиканьем [V] ораторов [Y]; Huer [V] un spectacle [Y], une pièce [Y]. - Освистать [V] спектакль [Y], пьесу [Y].X V Y [Acc]X V Y [Acc]
французскийлетучья мышь, кузнечикchauve-souris, cigalegrincerкричать, пищать, стрекотатьLes cigales [X] grinçaient [V] derrière les volets - За ставнями стрекотали [V] кузнечики [X].X Vартефакты: скрипскрипеть (о зубах, ногтях, дверных петлях, механизмах, музыкальных инструментах)Trois fois ses ongles [X] grincèrent [V] sur le carreau pour saisir les rideaux - Трижды ее ногти [X] проскрипели [V] по оконному стеклу в попытке схватить занавески; Les essieux [X], les gonds [X] d'une porte grincent [V] - Оси [X], петли [X] двери скрипят [V]; Le piano [X] criait et grinçait [V] sous ses doigts redoutables - Пианино [X] кричало и скрипело [V] под его грозными пальцами; Il [X] a aussi crié, pleuré, râlé, grincé [V] des dents, comme font les moribonds - Ещё он [X] кричал, плакал, хрипел, скрипел зубами [V], как умирающий.X VX V
сербскийзмея, некоторые птицызмија, неке птицесиктатишипеть1. Змије [X] и але [X] . . . су сиктале [V]. Змеи [X] и драконы [X] шипели [V]. 2. Нада мном сикташе [V] крик [X] посмртних јата. Надо мной раздавался [V] крик [X] стервятников.X Vчеловек: не звуки (характеристика свойства или поведения человека, ср. рус. о крике кукушки: куковать ‘жить одному’)пристально смотретьФрано [X] је сиктао [V] у околиш стиснутим оштрим . . . очицама. Франо [X] пристально смотрел [V] вокруг прищуренными остренькими глазками.X V (Y [prep + S])X V (Y [prep + S])
финскийосел, медведь, лев, чайкаaasi, karhu, leijona, lokkikiljuaорать, реветь1) Aasi [X] kuitenkin kiljui [V] niin paljon, että rannalla olleet pelästyivät sitä. Осел, однако, кричал так сильно, что бывшие на берегу [люди] испугались его. 2) Karhu osaa viheltää, kiljua ja tuhahdella. Медведь умеет свистеть, реветь и пыхтеть. 3) Niin Simson meni isänsä ja äitinsä kanssa alas Timnaan. Mutta kun he saapuivat Timnan viinitarhoille, niin katso, nuori leijona tuli kiljuen häntä vastaan. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, молодой лев рыкая [идет] навстречу ему (Книга Судей израилевых 14:5. 4) Lokit kiljuvat kilpaa ja valo koskettaa kasvojani. Чайки кричат наперебой и свет касается моего лица.X [Nom] Vчеловек: пение: фальшивое пениеKuuntelin M. Vilkkumaata televisiosta ja mietin että taas yksi tuote. Kyse ei ole laulusta tai musiikista. Eihän hän laula, vaan raakkuu ja kiljuu. Слушал М. Вилккумаа по телевизору и думал, что вот опять какой-то товар. Речь не о песне или музыке. Он вообще не поет, лишь каркает и орет.
финскийволнистый попугайчик, голубь, витютеньundulaatti, kyyhkynen, sepelkyyhkykujertaaворковать1) Naapurin undulaatti on ikävystynyt. Se pelkää ihmisiä ja kujertaa aina peilinsä kanssa, raukka... Соседский волнистый попугайчик затосковал. Он боится людей и постоянно воркует со своим зеркалом, бедняжка... 2) Kyyhkynen kujertaa häkissään. Голубь воркует в клетке. 3) Sepelkyyhkyt kujertavat peltojen reunoilla monotonisesti. Витютни монотонно воркуют в поле.X [Nom] Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: разговор влюбленной парыворковать (напр., о влюбленных)Nuori pari kujersi rakastuneesti puiston penkillä. Молодая пара влюбленно ворковала на лавочке в парке.
французскийкот, выдра, ласка, пума, лиса, тигрица, пантераchat, loutre, belette, puma, renard, tigresse, panthèremiaulerмяукатьJe me suis levée, j'ai mis le chat [X] miaulant [V] dehors et j'ai pris un café dans le silence. - Я встал, отнес мяукающего [V] кота [X] наружу и выпил кофе в тишине.X V артефакты: скрип/ артефакты: свистскрипеть, свистеть (о двери, колёсах, башмаках, пулях) Les gonds [X] mal graissés miaulaient [V]. — Плохо смазанные петли [X] скрипели [V].X VX V
французскийкот, выдра, ласка, пума, лиса, тигрица, пантераchat, loutre, belette, puma, renard, tigresse, panthèremiaulerмяукатьJe me suis levée, j'ai mis le chat [X] miaulant [V] dehors et j'ai pris un café dans le silence. - Я встал, отнес мяукающего [V] кота [X] наружу и выпил кофе в тишине.X V человек: плач: младенецныть, жаловаться, плакатьLe nouveau-né [X], dont s'occupait Laure selon le rite, couinait, miaulait [V] comme un tout jeune chat - Новорожденный [X], которым по традиции занималась Лора, пищал, мяукал [V], как котёнок.X VX V
французскийкот, выдра, ласка, пума, лиса, тигрица, пантераchat, loutre, belette, puma, renard, tigresse, panthèremiaulerмяукатьJe me suis levée, j'ai mis le chat [X] miaulant [V] dehors et j'ai pris un café dans le silence. - Я встал, отнес мяукающего [V] кота [X] наружу и выпил кофе в тишине.X V человек: пение: тихое пениепеть, говорить певучим голосомJe n'ai rien à vous cacher, je vais tout vous dire [Y], miaula [V] Zimermann [X] en essayant de sourire - Мне нечего от вас скрывать, я все вам расскажу [Y] - проговорила [V] нараспев Цимерманн [X], пытаясь улыбнуться.; Miauler [V] un couplet [Y], une chanson [Y], des cantiques [Y] - петь куплет, песню, гимн.X V Y [Acc/rel]X V Y [Acc/rel]
финскийволнистый попугайчикundulaattisirkuttaaчирикать, щебетатьIsukki koheltaa tässä vauhdissa mukana ja kaks undulaattia sirkuttaa kaiken muun metelin päälle minkä kerkiää. Папаша крутится в этом темпе рядом, и два попугая вычирикивают весь прочий шум, какой только успевают.человек: характеристика голоса: высокий голосщебетатьOlen saanut ihan kokonaan uuden elämän, hän sirkuttaa. У меня началась совсем новая жизнь, – щебечет она.
калмыцкийптица (вообще),журавль,орёл,голубь,кукушка,гусь,жаворонокшовун,тоһрун,һәрд,көглҗрһн,цоклур (эргин хуцдг),һалун,торһадоңһдхпеть; кричать; ворковать; клекотать; гоготатьӨндр көлтә, ут күзүтә тоһрун кецин ташуд доңһдна.Длинноногий и длинношеий журавль клекочет на косогоре.Шовуд доңһдад бәәнә.Птицы кричат (поют) не переставая.
французскийсобака, шакал, лисаchien, chacal, renard aboyerлаятьAux champs, au fond des terres même, l'absence de bruits n'est jamais entière. Un chien [X] aboie [V], un taureau mugit de désir en rôdant... - В сельской местности никогда не бывает абсолютной тишины..Вот лает [V] собака [X], а вот бык, слоняясь, ревет от желания.X Vартефакт: грохотгромыхать, грохотать (о пушках)Mais la garde était bonne et ils n'ont pas sitôt bougé que les mitrailleuses crépitent et le canon [X] aboie [V]. - Но охрана была хорошая, она не сбежала, как только затрещали пулеметы военных и загрохотали [V] пушки [X].X VX V
финскийкурицаkanakotkottaaкудахтатьKanat kotkottavat jatkuvasti kanalassa. Куры постоянно кудахчут в курятнике.
корейскийкомар모기 mokiwing-wing-keli/tay-taжужжать (о летающем насекомом)Pam-mata moki-ka [X] wing-wing-keli-n-ta [V] По вечерам комары жужжат X [Nom] Vартефакты: гудение (исправный мотор)громко гудеть (о машине, моторе)Etise-n-ka pwultoce-ka [X] wingwing-keli-ess-ta [V] Где-то бульдозер гуделX [Nom] VX [Nom] V
корейскийщенок강아지 kangacikkayng-kkayng-keli/tay-taскулить Kangaci han mali-ka [X] kitwung-ey ocwum-ul kalki-taka cey pwul-ey nolla-sey kkayng-kkayng-keli-mye [V] talana-n-ta Щенок помочился на столб, удивился и, визжа, убегает X [Nom] Vартефакты: музыкальные инструментывизжать, звучать фальшиво (о музыкальном инструменте)Etisenka paiollin-i [X] kkayng-kkayng-keli-n-ta [V] Где-то скрипка визжит; Cey-ka nukki-ki-eyto paiollin [X] soli-ka [Y] kkayng-kkayng-keli-neyyo [V] И мне кажется, что звук скрипки визжитX [Nom] V; X [(Gen) Modif] Y [Nom] VX [Nom] V; X [(Gen) Modif] Y [Nom] V
корейскийкомар모기 mokiwayng-wayng-keli/tay-taгромко жужжать (о летающем насекомом)Moki-ka [X] ttey-lul ci-e wayng-wayng-keli-ko [V] nal-a-tani-n-ta Комары стаями летают, жужжаX [Nom] Vартефакты: высокий громкий длительный звук (сирена, тормоза)довольно громко гудеть (о сирене скорой помощи или пожарной машины)Kwukupcha-ka [X] wayng-wayng-keli-myense [V] cinaka-ss-ta Скорая помощь, проехала, гудяX [Nom] VX [Nom] V
финскийкузнечикheinäsirkkasiristäстрекотатьKun heinäsirkka [X] sirisee [V], tulee pouta. Когда стрекочут [V] кузнечики [X], приходит теплая сухая погода.X [Nom] Vартефакты: треск (дерево при ломке или горении)трещать Itse olen myös törmännyt sellaiseen että litteä näyttö [X] sirisee [V] riippuen kuinka vaalea kuva on: mitä vaaleampi sen enemmän sirisee. Сам сталкивался с тем, что плоский экран [X] трещит [V] в зависимости от того, насколько картинка светлая: чем светлее, тем больше трещит.X [Nom] VX [Nom] V
финскийкузнечикheinäsirkkasiristäстрекотатьKun heinäsirkka [X] sirisee [V], tulee pouta. Когда стрекочут [V] кузнечики [X], приходит теплая сухая погода.X [Nom] Vфизиологические ощущения: звон в ушах, физиологические ощущения: рябь в глазахплыть, рябить в глазах, шуметь в голове, в ушах1) Huomasin itsekin pidempien sessioiden jälkeen, että silmissä [X] sirisi [V]. Я сам замечал после долгой игры (на компьютере), что в глазах [X] рябит [V]. 2) Korvissani [X] on ruvennut sirisemaan [V]. В ушах [X] начало шуметь [V].X [Ine] VX [Ine] V
финскийкузнечик, сверчок, саранча, цикадаheinäsirkka, sirkka, kulkusirkka, kaskassirittääстрекотать1) Heinäsirkat [X] taas sirittävät [V] tavallisesti hankaamalla takareiden sisäpinnassa olevaa nystyriviä etusiiven paksuja suonia vasten. Кузнечики [X] же стрекочут [V] обычно, потирая рядом бугорков, расположенных на внутренней поверхности подколенных сухожилий, о толстые жилки передних крыльев. 2) Sirkan ääni ja sen voimakkuus riippuu lajista, mutta kaikki sirkat [X] sirittävät [V] tavalla tai toisella. Голос сверчка и его сила зависят от вида, но все сверчки [X] стрекочут [V] так или иначе. 3) Kulkusirkka [X] sirittää [V] heinikossa. Саранча [X] стрекочет [V] в зарослях травы. 4) Kaskas [X] sirittää [V] kuumassa kesäyössä. Цикада [X] стрекочет [V] жаркой ночью.X [Nom] Vфизиологические ощущения: постреливание в ухестрелять в ухеMinun korvani [X] on sirittänyt [V] nyt lähes kaksi kuukautta. Ухо [X] у меня стреляет [V] вот уже почти два месяца.X [Nom] VX [Nom] V
финскийкузнечик, сверчок, саранча, цикадаheinäsirkka, sirkka, kulkusirkka, kaskassirittääстрекотать1) Heinäsirkat [X] taas sirittävät [V] tavallisesti hankaamalla takareiden sisäpinnassa olevaa nystyriviä etusiiven paksuja suonia vasten. Кузнечики [X] же стрекочут [V] обычно, потирая рядом бугорков, расположенных на внутренней поверхности подколенных сухожилий, о толстые жилки передних крыльев. 2) Sirkan ääni ja sen voimakkuus riippuu lajista, mutta kaikki sirkat [X] sirittävät [V] tavalla tai toisella. Голос сверчка и его сила зависят от вида, но все сверчки [X] стрекочут [V] так или иначе. 3) Kulkusirkka [X] sirittää [V] heinikossa. Саранча [X] стрекочет [V] в зарослях травы. 4) Kaskas [X] sirittää [V] kuumassa kesäyössä. Цикада [X] стрекочет [V] жаркой ночью.X [Nom] Vартефакты: тарахтение (неисправный мотор)трещатьTuun hulluks kun mun pakastin [X] koko ajan sirittää [V], tosi stressaava ääni. Схожу с ума, когда мой холодильник [X] все время трещит [V], этот звук ужасно действует на нервы.X [Nom] VX [Nom] V
финскийзмеяkyy (käärme)sihistäшипетьKeskellä olohuoneen lattiaa kellottaa kyy, ja näyttelee kieltään ja sihisee. На полу посреди гостиной извивается гадюка, показывая язык и шипя.X [Nom] Vфизиологические ощущения: звон в ушахзвенеть, гудеть (в ушах)Olen yrittänyt kysellä lääkäreiltä, miksi vasemmassa korvassa sihisee (ihan kuin joku laskisi putkistossa hiljaa vettä tai tyhjentäisi kumista ilmaa) ja oikeassa vinkuu korkealla taajuudella (TV-vinkunaa). Пробовал спрашивать у врачей, почему у меня в левом ухе шипит (как будто бы кто-то пускает по трубам потихонечку воду или спускает воздушный шарик), а в правом — визжит на очень высокой частоте (телевизионный визг).X [Ine] VX [Ine] V
финскийзмеяkyy (käärme)sihistäшипетьKeskellä olohuoneen lattiaa kellottaa kyy, ja näyttelee kieltään ja sihisee. На полу посреди гостиной извивается гадюка, показывая язык и шипя.X [Nom] Vартефакты: шипение (жидкость на горячей поверхности)шипеть1) Korkki sihisi, kun avasin sen. Пробка шипела, когда я открывал ее. 2) Mistä mahtaa johtua kun autossa 900 sihisee ja puhisee lämmityslaite? Из-за чего может быть так, что на 900 модели [Сааб] шипит и пыхтит калорифер?X [Nom] VX [Nom] V
финскийзмеяkyy (käärme)sihistäшипетьKeskellä olohuoneen lattiaa kellottaa kyy, ja näyttelee kieltään ja sihisee. На полу посреди гостиной извивается гадюка, показывая язык и шипя.X [Nom] Vчеловек: характеристика голоса: тихий голос, человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивлениеговорить сквозь зубы, злобно, раздраженноVoit tarvita sitä, hän sihisee dramaattisella kuiskaksellaan, jonka kuulee vain puolet salin agenteista. Тебе может понадобиться это, — прошептал он своим драматическим шепотом, который слышала лишь половина из находящихся в зале агентов.
финскийлев, тигр; медведьleijona, tiikeri; karhuärjyäрычать1) Leijona ärjyy kivusta, sillä se on saanut tassuunsa kipeän piikin. Лев рычит от боли, потому что больно занозил лапу. 2) Harvinaiset tiikerinpennut ärjyvät terveystarkastuksessa. Редкие тигрята рычат на ветеринарном осмотре. 3) Karhu ärjyy niin että koko sola vapisee. Медведь так ревел, что весь горный перевал сотрясался.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениекричать (на кого-либо)Meidän reilu neliviikkoinen vauva ärjyy unissaan, rohisee ja välillä karjahtelee, on aina tehnyt niin? Hän on kuitenkin arvokkainta mitä olen elämässäni tavoittanut enkä haluaisi olla sellainen äiti, joka ärjyy lapselleen turhautumistaan. Наш четырехнедельный ребенок во сне ревет, хрипит и иногда гаркает, и всегда делал так. Он тем не менее самое ценное, чего я достигла в своей жизни, я и не хочу быть такой матерью, которая кричит ребенку о своих проблемах и депрессии. X [Nom] V (Y [All])X [Nom] V (Y [All])
финскийлев, тигр; медведьleijona, tiikeri; karhuärjyäрычать1) Leijona ärjyy kivusta, sillä se on saanut tassuunsa kipeän piikin. Лев рычит от боли, потому что больно занозил лапу. 2) Harvinaiset tiikerinpennut ärjyvät terveystarkastuksessa. Редкие тигрята рычат на ветеринарном осмотре. 3) Karhu ärjyy niin että koko sola vapisee. Медведь так ревел, что весь горный перевал сотрясался.X [Nom] Vприрода: море: сильные волнызавывать, реветь, бушеватьMeri ärjyy niemen kärjen, Cape Pointin molemmin puolin. Море ревет у края мыса, по обе стороны Кейп-Пойнта.
финскийлев, тигр; медведьleijona, tiikeri; karhuärjyäрычатьX [Nom] V1) leijona ärjyy kivusta, sillä se on saanut tassuunsa kipeän piikin. лев рычит от боли, потому что больно занозил лапу. 2) harvinaiset tiikerinpennut ärjyvät terveystarkastuksessa. редкие тигрята рычат на ветеринарном осмотре. 3) karhu ärjyy niin että koko sola vapisee. медведь так ревел, что весь горный перевал сотрясался.Артефакты: гудение (исправный мотор)реветьреветь
финскийкороваlehmäammuaмычать1) Lehmä ammuu (hoitajalle). Корова мычит (доярке). 2) Millä sanoilla vaiennetaan lehmä, joka ammuu innokkaasti? Какими словами утихомирить корову, которая фанатично мычит?
финскийсобака, волк; ягуарkoira, susi; jaguaariuristaрычать1) Meidän koira urisee ja kantaa tavaroita suussaan jos joku tulee. Наша собака рычит и носит вещи в пасти, когда кто-нибудь приходит. 2) Aggressiivinen susi murisee ja urisee, korvat ovat pystyssä ja koko suden turkki pörhistyy. Агрессивный волк ворчит и рычит, уши настороже и весь мех взъерошивается. 3) Jaguaarit urisevat, ärisevät ja naukuvat. Vaikka jaguaari luetaan kuuluvaksi isoihin karjuviin kissoihin, niin se ei osaa oikein kunnolla karjua. Saalistaessaan jaguaari aika ajoin urahtaa ja ahdistettuna se murisee ja ärisee. Paritteluaikana koiraan äänivalikoimaan tulee mukaan naukuminen. Ягуары рычат, ворчат и мяукают. Хотя считается, что ягуары принадлежат к ревущим кошкам, на самом деле они не умеют реветь. Когда ягуары охотятся, они время от времени тявкают, а когда на них нападают, они рычат и ворчат. В период спаривания в число звуков, которые издают самцы, входит также мяуканье.X [Nom] Vчеловек: плач: громкий, от горястенатьSiinä itki Väinämöinen, siinä itki ja urisi rannalla merellisellä, nimen tietämättömällä... (Kalevala, Seitsemäs runo). Вот и плачет Вяйнямёйнен, вот и плачет, и стенает здесь, на берегу у моря, тут, на месте безымянном... (пер. Эйно Киуру и Армаса Мишина).
финскийсобака, волк; ягуарkoira, susi; jaguaariuristaX [Nom] Vрычать1) meidän koira urisee ja kantaa tavaroita suussaan jos joku tulee. наша собака рычит и носит вещи в пасти, когда кто-нибудь приходит. 2) aggressiivinen susi murisee ja urisee, korvat ovat pystyssä ja koko suden turkki pörhistyy. агрессивный волк ворчит и рычит, уши настороже и весь мех взъерошивается. 3) jaguaarit urisevat, ärisevät ja naukuvat. vaikka jaguaari luetaan kuuluvaksi isoihin karjuviin kissoihin, niin se ei osaa oikein kunnolla karjua. saalistaessaan jaguaari aika ajoin urahtaa ja ahdistettuna se murisee ja ärisee. paritteluaikana koiraan äänivalikoimaan tulee mukaan naukuminen. ягуары рычат, ворчат и мяукают. хотя считается, что ягуары принадлежат к ревущим кошкам, на самом деле они не умеют реветь. когда ягуары охотятся, они время от времени тявкают, а когда на них нападают, они рычат и ворчат. в период спаривания в число звуков, которые издают самцы, входит также мяуканье.Артефакты: тарахтение (неисправный мотор)X [Nom] V
финскийсобака, волк; ягуар koira, susi; jaguaariuristaрычать1) Meidän koira urisee ja kantaa tavaroita suussaan jos joku tulee. Наша собака рычит и носит вещи в пасти, когда кто-нибудь приходит. 2) Aggressiivinen susi murisee ja urisee, korvat ovat pystyssä ja koko suden turkki pörhistyy. Агрессивный волк ворчит и рычит, уши настороже и весь мех взъерошивается. 3) Jaguaarit urisevat, ärisevät ja naukuvat. Vaikka jaguaari luetaan kuuluvaksi isoihin karjuviin kissoihin, niin se ei osaa oikein kunnolla karjua. Saalistaessaan jaguaari aika ajoin urahtaa ja ahdistettuna se murisee ja ärisee. Paritteluaikana koiraan äänivalikoimaan tulee mukaan naukuminen. Ягуары рычат, ворчат и мяукают. Хотя считается, что ягуары принадлежат к ревущим кошкам, на самом деле они не умеют реветь. Когда ягуары охотятся, они время от времени тявкают, а когда на них нападают, они рычат и ворчат. В период спаривания в число звуков, которые издают самцы, входит также мяуканье.X [Nom] Vчеловек: физиологические реакции: урчание в животеIltapalan jälkeen on vatsassa kiertänyt, vatsa urisee voimakkaasti. После ужина в животе крутит, живот урчит сильно.X [Nom] VX [Nom] V
финскийворобейvarpunentirskuaчирикать, щебетатьIhmisiä ei näy missään, vain harmaanruskeat varpuset tirskuvat pensaiden suojassa. Людей нигде не видно, только серо-коричневые воробьи чирикают под покровом кустов.множественный субъект: нечленораздельная речь: женщины между собойболтать1) Välillä tytöt tirskuvat hermostuneesti, selvästi jännitystään kameran edessä. Время от времени девочки нервно щебечут, явно волнуясь перед камерой. 2) Tytöt tirskuvat ja supisevat keskenään, he menevät kahdestaan järven rantaan. Девочки щебечут и шепчутся друг другом, они идут вдвоем на берег озера.
немецкийсобака, лисаder hund, der fuchsbellenгавкать в самом общем значенииEs war warm, sternenklar, nicht einmal Hunde bellten.Было тепло, ясно, собак не было слышно(букв. ни одна собака не гавкала)человек: кашель: сильныйчеловек: характеристика речи: громко1) сильно кашлять2)говорить громко, грубо, раздраженно, часто о речи лица, занимающего более высокое социальное положение, по отношению к починенному 1)Er[X] bellt[V] schon den ganzen Tag, er sagt, der Hals täte ihm beim Husten weh.Он[X] уже целый день сильно кашляет[V], он говорит, у него от кашля болит горло.2)Er hat mich wirklich gequält. Er[X] bellte[V], und ich versuchte trotzdem nett zu sein.Он меня совсем замучал. Он[X] рявкал[V], а я старался быть вежливым.Eine Bahnbedienstete[X] <…> kommt mit großen Schritten ins Bistro, bellt[V] : » Hier ist Nichtraucher, seit heute, los, Zigaretten ausmachen «[DS]Желзнодорожник[X] широкими шагами входит в Бистро и рявкает[V]: С сегодняшнего дня здесь нельзя курить, тушите сигареты.[DS]<...>eilen durch die Gänge, erteilen Anweisungen, bellen[V] Befehle[O] быстро идут по коридорам, дают указания и пролаивают[V] приказы[O].X + V; X + V + DS; X+V+OX + V; X + V + DS; X+V+O
сербскийкурицакокошкакотатикудахтать, квохтатьКокош [X] поче какотати [V] у дворишту. Во дворе начала кудахтать [V] курица [X].X Vчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речь (например, ответ двоечника на экзамене)/ человек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьбормотать, болтать, судачить, проводить время в болтовне1. Момци пјевају, а дјевојке [X]. . . се шале и какоћу [V]. Парни поют, а девушки [X] шутят и болтают [V]. 2. Ђуро [X] поваздан нешто какоће [V]. Джуро [X] целый день что-то бормочет [V].X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
сербскийиндюк, индюшкапура, ћура, пуран, ћуранкаукатикричать (об индюшке)Двориштем ракоље се кокоши, каучу [V] пуре [X]. Во дворе кудахчут курицы, кричат [V] индюшки [X].X Vчеловек: плач: прерывистый (хныканье ребенка)/ человек: плач: просительный монотонный (нытье)ныть, скулить, хныкатьУ магазинима је било брашна као неба . . . а моја дјеца [X] каучу [V] и јаучу од глади. В магазинах было полно муки (букв.: было муки как неба)… а мои дети [X] кричат [V] и плачут от голода.X V (Y [prep + S])X V (Y [prep + S])
японскийвсе (звери, птицы, насекомые)nakuкричать (универсальный глагол, неспецифицированный по виду животного вообще)1) Mō! to ushi [X] ga naita [V] - Му! - замычал [V] бык [X]. 2) Semi [X] ga hiru ni naku [V] - Цикады [X] поют [V] днем. 3) Inko [X] wa sonna-ni nakanai [V] - Попугайчики [X] не особенно много поют [V]. 4) Kūfuku [Y] de naku [V] neko [X] - кричащая [V] от голода [Y] кошка [X].X[Nom] (Y[Inst]) Vплачплач1) Sensei no kotoba [Y] ni naite [V] shimau shōgakusei – Младшеклассник [X], плачущий [V] от слов [Y] учителя. 2) Sake [Y] de naku [V] taipu ja nakatta - (Он) был не того типа, что плачут [V] от выпивки [Y].X [Nom] (Y[Dat]/ Y[Inst]) VX [Nom] (Y[Dat]/ Y[Inst]) V
японскийхищники (собака, волк)hoeruгромкий звук с участием голоса (выть, лаять; возможно, также реветь)1) Shitteru hito [Y] o hoete [V] shiranai hito[Y] ni hoenai [V]. Banken no imi nai. - На знакомых[Y] лает[V], на незнакомых[Y] не лает[V]. Нет смысла в (такой) сторожевой собаке. 2) Tsuki [Y] ni hoeru [V] ookami [X] no shiruetto - силуэт волка [X], воющего [V] на луну [Y].X[Nom] (Y[Acc] / Y[Dat]) VречьАгрессивная речь, нередко с отрицательной оценкой1) Tsuittā de hoeta [V] senshu [X] no kimochi ga wakaru - Понимаю чувства спортсмена [X], резко высказавшегося [V] в твиттере. 2) Dokoka no kōmuin [X] ga 700 man no nenshū ja kurasenai [Y] to hoeta [V] rashii - Какой-то чиновник [X] якобы заявил [V], что [Y] на 7 миллионов в год не прожить.X[Nom] (Y [Quot]) VX[Nom] (Y [Quot]) V
японскийхищники (собака)unaruворчать (напряженный звук, образуемый в горле)Inu [X] wa, warui hito [Y] ni unaru [V] to kimatte iru wake de wa nai. - Нет правила, что собаки [X] рычат [V] на плохих людей [Y].X [Nom] (Y[Dat]) V1) стон, 2) пение1) стон, 2) гортанное пение1) Daremo [X] ga Chappurin no pantomaimu no umasa ni unatte shimau darō. Всякий застонет (от восхищения) мастерством пантомимы Чаплина.2) Tomu Ueitsu o omowaseru ossan ga shibui burūsu o unatte kuremashita. Мужик [X], напоминающий Тома Уэйтса, спел [V] нам сдержанно-красивый блюз [Y].1) X[Nom] (Y[Dat]) V2) X[Nom] Y[Acc] V1) X[Nom] (Y[Dat]) V2) X[Nom] Y[Acc] V
японскийхищники (собака)unaruартефакты: звук работающего моторагудение артефактов (особенно моторы и вентиляторы)1) Keikōtō [X] ga būn to unatte [V] akari ga tomoru. - Гудят [V] люминесцентные трубки [X], и зажигается свет. 2) Mōtā [X] ga unaru [V] dake de mawaranai. – (Вентилятор) не крутится, только мотор [X] гудит[V]. 3) Reizōko [X] ga sugoku unatte [V] imasu. - Холодильник [X] жутко гудит [V].X[Nom] VX[Nom] V
японскийхищники (собака)unaruприродный звукзвук ветра при контакте с препятствиемKaze ga tsuyoku nari, shūi no kigi [X] ga unari [V] hajimeta. - Ветер стал сильным, деревья [X] вокруг загудели [V]. X[Nom] VX[Nom] V
японскийпевчие птицы (воробей, соловей, жаворонок)saezuruщебетать (звук, характерный для мелких птиц, оценивается как приятный. есть немногочисленные примеры о насекомых)Sora ni wa hibari [X] ga takai koe de saezuru [V] no ga kikoeru. - Слышно, как в небе высоким голосом поет[V] жаворонок [X].X[Nom] VречьБыстрая, высоким голосом, речь женщин и детей; иногда также иностранцев.Chūgoku de miru yume wa, jibun mo hito [X] mo nihongo to mo chūgokugo to mo tsukanu kimyō na kotoba [Y] o saezutte iru [V] toitta kanji no kaosu na shiromono da. - В Китае мне снятся бессвязные сны про то, как и я, и окружающие [X] тараторим [V] на странном языке [Y], не то японском, не то китайском.X[Nom] (Y[Acc]) VX[Nom] (Y[Acc]) V
японскийлошадьumainanakuржать (кроме лошадей также единичные олени, зебры и единороги по аналогии)Hakuba [X] wa hihin to inanaita [V]. - Белый конь [X] заржал [V] ИгогоX[Nom] V
венгерскийовца, баран, ягнёнокkos, birka, báránybégetблеятьA kisbárányok [X] halkan bégetnek [V] az istállóbanЯгнята [X] тихо блеют [V] в хлевуA bárány [X] elvesztette a nyáját, és hangosan béget [V]. Баран [X] потерял своё стадо и громко блеет [V].X [Nom] V
венгерскийкорова, телёнок, левtehen, borjú, oroszlánbőgмычатьA tehén [X] elégedetlenül bőg [V], mert csípik a legyek. Корова недовольно мычит, потому что её кусают мухи.A borjú [X] fájdalmasan bőg [V] nem látván az anyukájátТелёнок жалобно мычит, не видя мамуA vadász rálőtt az oroszlánra, aki felbőgött [V] a fájdalomtól. Охотник выстрелил в льва и тот заревел от боли.Х [Nom] V человек: плач: громкийплакатьSokat bőg [V]Он слишком много плачет [V]Х [Nom] VХ [Nom] V
венгерскийоленьszarvasbömbölреветьA szarvas [X] elvesztette a kölykét és bömböl [V]. Олень потерял своего детёныша и кричит.X [Nom] Vприрода: ветерзавыватьKöröttük a vihar [X] háborgott és bömbölt [V]. The storm [X] around them rose and wailed [V].X [Nom] VX [Nom] V
венгерскиймаленькое животное (мышь, крот, енот и т.п.)eger, anyajegy, mosómedve и др.cincogпищатьA padló alatt kaparásznak és cincognak [V] az egerek [X]Под полом скребутся и пищат [V] мыши [X]A mosómedve [X] a patakban mos és vidáman cincog [V]Еноты [X] моются в ручье и весело пищат [V]Amikor a vakondok napfényre kerülnek, cincognek [V] mert nekik ez nem, tetszikКогда кроты [X] попадают на солнце, они пищат [V], потому что им это не нравитсяX [Nom] Vчеловек: характеристика голоса: высокий голосговорить тонким, высоким голосомNe cincogj már!Перестань уже пищать/говорить тонким голосом!X [Nom] VX [Nom] V
венгерскиймаленькие птицы (воробей, синица и др.)veréb, cinege и др.csiripelчирикатьA verebek [X] csiripelnek [V] és ágról-ágra szállnakВоробьи [X] чирикают [V] и перелетаю с ветки на ветку A verebek [X] tisztítják a szárnyukat és vidáman csiripelnek [V]. Воробьи [X] чистят крылышки и весело чирикают [V].Az erkélyemre repült egy cinege [X] - vidáman csiripelni [V] kezdett a szalonna lattánНа мой балкон залетела синичка [X] - она весело закричала [V], увидев сало.X [Nom] Yчеловек: характеристика голоса: высокий голос / человек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьщебетать (говорить быстро тонким голосом), о женщинах- Ez duplán jó jel - csiripelte [V] az öregasszony. - Doubly auspicious,- chirruped [V] the old lady [X].X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийптицаmadárcsivitelчивикатьBarázdabillegető [X], csivitelve [V], billegeti a farkátТрясогузка [X], чивикая [V], виляет хвостиком.X [Nom] V
венгерскийнасекомое (жук, стрекоза и др.)rovar (bogár, szitakötő и др.)dongжужжатьA szitakötö [X] dong [V] és virágzól virágra szállСтрекоза стрекочет и перелетает с цветка на цветокX [Nom] V
венгерскийнасекомое (пчела, жук и др.)rovar (méh, bogár и др.)döngicsélжужжатьStormgren úgy képzelte - mert aligha lehetett benne biztos -, hogy halk zümmögést hall, olyasmit, mint amikor egy álmos, nyári délutánon méhek [X] döngicsélnek [V]It was hard to be sure, but Stormgren imagined that he could hear a faint humming [V], as of a hive of bees [X] on a drowsy summer day.X [Nom] v
венгерскийкошкаmacskadorombolдовольно мурлыкатьA macska [X] dorombolt [V], ahogy az ujjak a füle mögött csiklandozták.The cat [X] purred [V] as the fingers tickled it behind the ear.A macska [X] fekszik a napon és dorombol [V] az elégedettségtől. Кошка лежит на солнышке и мурлыкает от удовольствия. X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речьговорить приятным голосом, мурлыкать (о девушке, когда она хочет чего-то получить)De mindig olyan remek kifogásokat talált, és olyan szeretetre méltóan dorombolt [V], hogy senki sem kételkedhetett jó szándékában.But she always made such excellent excuses, and purred [V] so affectionately, that it was impossible not to believe in her good intentions. X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийгусьlibagágogгоготатьHétfőn volt: minden kutya ugatott, minden liba [X] gágogott [V]It was on Monday, and all the dogs were yammering and the geese [X] screaming [V].X [Nom] V
венгерскийуткаkacsahápogкрякатьА kacsa [X] valamit hápog [V] a madárfiókáinak. Утка что-то крякает своим птенцам.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной)возмущаться от шока/удивления (нечленораздельно)Ne hápogj [V]! Не ной [V]! (о ситуации, когда человек рассержен, но не может ничего сказать).X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийуткаkacsahápogкрякатьА kacsa [X] valamit hápog [V] a madárfiókáinak. Утка что-то крякает своим птенцам.X [Nom] Vчеловек: физиологические реакции: хрип / человек: физиологические реакции: тяжело дышатьтяжело дышать, задыхатьсяNately [X] hápogott [V], csodálkozásában talpra ugrott, arcából kifutott a vérNately [X] gasped [V] and was on his feet with amazement, the blood draining from his cheeks.X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийсоваbagolyhuhogухатьA fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok [X] huhogtak [V], s a bokrok mintha panaszosan sóhajtoztak volnaThe trees rustled in the darkness, the owls [X] hooted [V], and she began to be afraid.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речь: звать (например, в лесу, когда потерял человека из виду)аукать (когда человек потерялся в лесу)Az erdőben huhogott [V] egyet. В лесу человек [X] аукает [V]X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийкукушкаkakukkkakukkolкуковатьA kakukk [X] hangosan kakukkol [V]Кукушка [X] громко кукует [V]X [Nom] V
венгерскийворона, грачvarjúkárogкаркатьHangosan károg [V] a varjú [X] az udvaron Во дворе громко каркает воронаNem károgtak [V] már a varjak [X] az aranyló égen, és a barátságos alkonyi óra egy - elmondhatatlanul iszonyú - percre elvesztette minden hangját.The rooks [X] stopped cawing [V] in the golden sky, and the friendly hour lost, for the minute, all its voice. X [Nom] V
венгерскийкурица, цыплёнокcsirkekotkodácsolквохтать, кудахтатьErrefelé nem kotkodácsolnak [V] csirkék [X]The chickens [X] are not clucking [V] around here.X [Nom] V
венгерскийпетухkakaskukorékolкукарекатьA falvakban minden reggel kukorékolnak [V] a kakasok [X]. В деревнях каждое утро кукарекают [V] петухи [X].X [Nom] Vчеловек: поведение: бодрствованиерано вставатьMár öt órakor kukorékolt [V]Кто-то [X] очень рано встаёт [V] X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийлягушкаbékakuruttyolквакатьHallgasd, hogyan kuruttyolnak [V] a békák [X]. Hear the pounding [V] of the frogs [X].X [Nom] Vчеловек: пение: Szemmel láthatólag élvezte a vizet, olykor még valami énekfélét is kuruttyolt [V]He [X] seemed greatly delighted to feel the water, and chuckled to himself, sometimes even croaking [V] in a sort of song.X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийкозаkecskemekegмекатьA pásztor behajtja a kecskét az istállóba, és a kecske [X] haragosan mekeg [V]. Пастух загоняет козу [X] в хлев, а она сердито мекает [V].X [Nom] V
венгерскийсобака, щенок, котёнокkutya, kölyökkutya, cicanzüszitскулитьVéletlenül ráléptem a kutya mancsára és nyüszíteni [V] kezdett a fájdalomtól. Я нечаянно наступил собаке на лапу – она жалобно скулит [V] от боли.Reggel nem etettem meg a kutyakölyköt és a macskát, amikor hazaértem panaszkodva nyüszítettek [V], mert éhesek voltak. Я не покормила утром щенка и котёнка – когда я вернулась домой, они жалобно скулили [V], потому что были голодными.X [Nom] Vчеловек: физиологические реакции: стонстонать Egész nap csak nyüszítettX [Nom] VX [Nom] V
венгерскийкрупное животное (бык, слон и т.п.)állat (ökör, elefánt и др.)ordítреветьA mérges bika [X] ordít [V] és ráveti magát a torreádorra. Сердитый бык [X] ревёт [V] и бросается на тореадораX [Nom] Vчеловек: плач: громкий / человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)кричать, реветьÚgy ordít [V] mint a fába szorult féregОн [X] так кричит [V] как червь, который застрял в дереве (устойчивое выражение)Mindig ordít [V], ka mérgesОн всегда кричит [V], когда сердитсяNe ordíts [V] rám!Don’t yell [V] at me!X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийзмея, гусьkígyó, libasziszegшипетьA fiú egy követ dobott a kígyóra- a kígyó sziszegett [V] és bemászott egy bokorba. Мальчик кинул в змею камнем - она зашипела [V] и уползла в кустыMegpróbáltuk megérteni a libát, de csak sziszegett [V] és elfutott tőlünk. Мы попытались поймать гуся, а он всё шипел и убегал от нас.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речь: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной)шипеть, шикнутьA diákok hangosak ezért a tanár [X] egyfolytában sziszeg [V].X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийголубьgalambturbékolворковатьReggel az utcán nagy csend volt, nem csiripeltek a madarak, nem turbékoltak [V] a galambok [X]. Утром на улице было очень тихо – не чирикал и птицы, не ворковали [V] голуби [X].X [Nom] Vчеловек: нечленораздельная речь: разговор влюбленной парыворковать (о влюбленных)A fiatalok [X] a parkban turbékoltak [V].X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийсобака, щенокkutya, kiskutyaugatлаятьA kutyám [X] meghülyült, és úgy döntött, hogy a vizet ugatja [V] egész éjszaka.My dog [X] goes crazy and decides to bark [V] at the water.X [Nom] Vчеловек: семиотически значимая речь: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)кричать, реветь, рычать, орать (о недовольном / сердитом человеке)Most mit ugatsz Сейчас-то чего кричишь?X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийживотноеállatiüvöltреветьA majomtól elvettél a banáuját és az hangosan felüvöltöttУ обезьяны забрали банан, и она громко закричала
венгерскийхищные птицы (например, ястреб, сокол и т.п., но не орел)héja, sólyomvijjogкричатьAmikor héja [X] követi az áldozalát, nem vijjog [V] Когда ястреб [X] преследует жертву, он не кричит [V]Két héja [X] helyett most tucatnyi körözött és vijjogott [V] a mocsár fölött.Instead of two hawks [X] there were now dozens of them hovering [V] with shrill cries over the marsh. X [Nom] V
венгерскийнасекомое (жук, комар и др.)rovar (bogár, szúnyog и др.)zümmögжужжатьA padláson sok bogár él, reggelente szörnyen zümmögnek [V]. На чердаке живёт много жуков – по утрам они ужасно жужжат [V].X [Nom] Vприрода: жидкость: бульканьебурлить, кипетьAz asztalon már felterítettek uzsonnára, és a vízforraló [X] már zümmögött [V] a tűzhely lapján. The tea-things were set upon the table, and the kettle [X] was boiling [V] on the hob.X [Nom] VX [Nom] V
сербскийволк, собакавук, пасарлаукативыть, завыватьЗашто куче [X] арлауче [V]? Почему воет [V] щенок [X]? X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голос / человек: плач: просительный монотонный (нытьё)выть, ныть, орать1. Кочијаш [X] псује, арлауче [V] и бије коње. Извозчик [X] ругается, орёт [V] и бьёт лошадей.2. Ај не арлаучи [V], биће све ок! Да не ной [V], всё будет ок!X VX V
сербскийгусь, ворона, воронгуска, врана, гаврангакатигоготатьГуска [X] гаче [V]. Гусь [X] гогочет [V].X Vчеловек: нечленораздельная речь: гуление младенцевгуление, лепет ребёнкаМало [X] је сито и задовољно гакало [V] у колијевци. Ребёнок [X] сыто и довольно лепетал [V] в люльке.X VX V
сербскийворона, воронврана, гавранграјатикаркатьВране [X] грају [V]. Вороны [X] каркают [V].X Vне звукисияниеСву ноћ граје [V] сјајна месечина [X]. Всю ночь сияет [V] яркий лунный свет [X].X VX V
сербскийгорлицагрлицагргутативорковатьГрлица [X] гргуће [V]. Горлица [X] воркует [V].X Vчеловек: пение: пение без словнапевать мелодиюЈедва смо гледали од умора и сна . . . и погрешно гргутали [V] мелодију [Y]. От усталости и сна мы [X] едва держали глаза открытыми и неверно напевали [V] мелодию [Y].X V Y-AccX V Y-Acc
сербскийгорлицагрлицагргутативорковатьГрлица [X] гргуће [V]. Горлица [X] воркует [V].X Vчеловек: физиологические реакции: прихлёбывание (например, когда едят суп)громко глотатьMomci [X] su grgutali [V] slanu vodu [Y] iz reke. Парни [X] шумно глотали [V] солёную воду [Y] из реки.X V Y-AccX V Y-Acc
сербскийсверчокцврчакцврчатистрекотатьЦврчак [X] цврчи [V]. Сверчок [X] стрекочет [V].X Vчеловек: плачплакать тонким голосомДјечак [X] је цврчао [V] и махао ручицама по перини. Мальчик [X] пищал [V] и размахивал руками по перине.X VX V
сербскийсверчокцврчакцврчатистрекотатьЦврчак [X] цврчи [V]. Сверчок [X] стрекочет [V].X Vартефакты: музыкальные инструменты/ артефакты: треск (дерево при ломке или горении)/ артефакты: скрип (дверь, колесо)/ артефакты: писк (короткий высокий звук при работе компьютера или иного прибора)1. свистеть, визжать (о музыкальном инструменте); 2.потрескивать (о раскаленных углях, масле на сковородке); 3. скрипеть ( о механизмах). 4. пищать (о механизмах)1. Бубњи бију, а цврче [V] свирале [X]. Бьют барабаны и свистят [V] свирели [X]. 2. Церовина [X] је у огњу цврчала [V]. Древесина [X] в огне трещала [V]. 3. Рабаџијска кола [X] цврче [V]. Машина [X] извозчика скрипит [V]. 4. Мобилни телефон [X] цврчи [V]. Пищит [V] мобильный телефон [X].X VX V
сербскийсверчокцврчакцвркнутипискнутьЦврчак [X] je цвркнуо [V]. Сверчок [X] пискнул [V].X Vчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речь (например, ответ двоечника на экзамене)/ человек: физиологические реакции: прихлёбывание (например, когда едят суп)1. пикнуть; 2.выпить, хлебнуть1. И ћаћи се ја своме ругам. па ми увијек опрости — цвркне [V] она [X]. И над папой я всегда издеваюсь, но он меня всегда прощает - пикнула [V] она [X]. 2. Цвркне [V] коњака [Gen]/коњак [Acc] жедни Момир [X] , али му буде горак. Выпил [V] коньяка [Gen] мучимый жаждой Момир [X] , но он был горький.1. X V; 2. X V Y [Acc/Gen]1. X V; 2. X V Y [Acc/Gen]
сербскийсверчокцврчакцвркнутипискнутьЦврчак [X] je цвркнуо [V]. Сверчок [X] пискнул [V].X Vартефакты: треск (дерево при ломке или горении)треснуть, загреметь (о раскаленных углях, масле на сковородке)Цвркнуо [V] је уље [X]. Затрещало [V] масло [X]. X VX V
сербскийнасекомое, маленькая птица, мышьинсект, миш, мала птицацвркутатипищать (+чирикать - о птице)Цврчак [X] цвркута [V]. Сверчок [X] пищит [V].X Vчеловек: физиологические реакции: прихлёбывание (например, когда едят суп)выпивать, хлебатьОн [X] је полако цвркутао [V] своје чокањче [Acc]. Он [X] потихоньку выпил [V] свой пузырек [Acc] (с водкой).X V Y [Acc/Gen]X V Y [Acc/Gen]
сербскийконькоњфркатифыркать, сопетьКоњ [X] фрче [V]. Конь [X] фыркает [V].X V
сербскийкорова, быккрава, бикмукнутипромычатьКрава [X] jе мукнула [V]. Корова [X] помычала [V].X V человек: нечленораздельная речь: неуверенная речь (например, ответ двоечника на экзамене)/ человек: нечленораздельная речь: нечеткая артикуляция (например, пьяный, беззубый)хрипло, приглушенно сказать, крикнутьИзбечи очи и мукну [V] изненађено: — Пази га — гробље! Он [X] вытаращил глаза и промычал [V] удивленно: Осторожно! Кладбище!X VX V
сербскийкозелjарацмекетатиблеятьЈарац [X] мекеће [V]. Козел [X] блеет [V].X Vартефакт: музыкальные инструментызвучать (о барабане)Ту стење и мекеће [V] бубањ [X]. Тут стонет и блеет [V] барабан [X].X VX V
сербскийсобакапасланутипролаять, залаять, тявкнутьПас [X] jе лануо [V]. Собака [X] залаяла [V]. X V1. человек: нечленораздельная речь взрослого; 2. человек: семиотически значимая речь1. громко, отрывисто крикнуть, рявкнуть; 2. проговориться, случайно ляпнуть, выдать тайну1. Који [X] то од вас лану [V] да сам ја четник [rel]? Кто [X] из вас тявкнул [V] , что я четник [rel]? 2. Ко би знао гдје сам ја то [Acc] лануо [V], гдје сам бубнуо? Кто бы знал, где я [X] это [Acc] ляпнул [V], где проговорился?X V Y [Acc/rel]X V Y [Acc/rel]
сербскийсобака, лисапас, лисицалаjатилаятьЛисица [X] лаjе [V]. Лисица [X] лает [V]. X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)ругаться, плохо говорить о ком-либоШто не лајеш [V] одмах него ћутиш? Почему не начинаешь тут же ругаться [V], а молчишь?X V (Y [Prep + Acc])X V (Y [Prep + Acc])
сербскийсобака, лисапас, лисицалаjатилаятьЛисица [X] лаjе [V]. Лисица [X] лает [V]. X Vартефакты: грохот (пушка, снаряд)грохотать (о пулемете)У ноћи снијежној митраљез [X] лаје [V]. В снежной ночи грохочет [V] пулемет [X].X VX V
сербскийпетухпетаокукурекнутикукарекнутьПетао [X] jе кукурекнуо [V]. Петух [X] кукарекнул [V]. X Vчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьбыстро проговоритьДобро јутро! [rel]— кукурекну [V] Пантелеј [X], спотакнувши се о праг. Доброе утро! [rel]- проговорил [V] Пантелей [X], споткнувшись о порог.X V Y [Acc/rel]X V Y [Acc/rel]
коми-зырянскийолень; свиньяkər; porsʼxorskynyхоркать1) yllays vəlis setčem kədid, i nya [Х] ottore xorskesnys [V]. На улице было очень холодно, и они [Х](олени) всё время фыркают[V]. 2) šyas porsʼjasnys xorskenys. В стайке свиньи хрюкают.человек: физиологические реакции: шмыгание носом (при насморке)шмыгать носом при насморкеte in xorski [V]! Не шмыгай [V]!
коми-зырянскийоленьkərxorgynyхоркатьkərys [X] xorge [V]. Олень [X] хоркает [V].человек: физиологические реакции: храп (громкий звук во сне)храпетьsya mortys [X] vojnas zej xorge [V]. Этот человек [X] ночью сильно храпит [V].
коми-зырянскийкошкаkan’čuškynyфыркатьmijan simka gora čuške, jesli syly oz ponravitčy kodke. Наша Симка (кличка кошки) громко шипит, если ей не понравится кто-то.человек: физиологические реакции: сопение (во сне)тяжело дышать во сне, сопетьmortys uze i čuške.Человек спит и во сне сопит.
коми-зырянскийворонkuvarkankurgynyкаркатьkuvarkanys karge. Ворона каркает.человек: физиологические реакции: кряхтение (например, когда пожилой человек наклоняется)кряхтеть
коми-зырянскийсобака; кошка; белкаpon; kanʼ; belkaurgynyурчать1) ponjasys urgenys. Собаки рычат. 2) kan’mys urge. Кошка мурлычет. 3) pu vylyn belkays i urge. На дереве урчит белка.человек: физиологические реакции: урчание в животеурчать в животе menam kynemam urge. У меня бурчит в животе.
сербскийлошадькоњрзатиржатьРжу [V] славно два сунчана ата [X]. Славно ржут [V] два солнечных арабских коня [X].X Vчеловек: смех: грубый громкий смехгромко смеяться, хохотатьОн је... Личане опонашао на такав начин да су сви [X] рзали [V] од смијеха. Он так передразнивал личан, что все [X] хохотали [V] (букв.: ржали од смеха).X VX V
коми-зырянскийлошадь; кошкаvəl; kanʼfurskynyфыркать1) yllays kədid, da vəlys furske. На улице холодно, и лошадь фыркает. 2) kan’mys furske. Кошка фыркает.человек: физиологические реакции: чавканье (жевать с открытым ртом)чавкать, прихлёбывать, причмокиватьsya čajse sId’ m’is’tema jue, furske. Он чай так некрасиво пьет, фыркает.
коми-зырянскийкотенокkan’ pi; kučann’irgynyпищать1) kan’ pi n’irge. Котенок пищит. 2) kyčan n’irge. Щенок пищит.человек: плач: младенец, человек: плач: прерывистый (хныканье ребенка)капризничать, похныкиватьčeladys nirge. Ребёнок капризничает.
коми-зырянскийкошка; щенок; короваkan’; kyčan; mәsn’urgynyжалобно мяукать; скулить; жалобно мычать1) kan’mys n’urge. Кошка мяучит. 2) etaja kyčanys uze i n’urge. Этот щенок спит и поскуливает. 3) məskys kujle i n’urge. Корова лежит и стонет.человек: плач: младенец / человек: плач: прерывистый (хныканье ребенка)хныкатьmyj ne sulalan n’urgan? Что ты стоишь и капризничаешь?
сербскийсобакапасрежатирычатьЛају, скиче, реже [V] пси [X] са свих страна на њега. Лают, визжат, рычат [V] на него со всех сторон собаки [X].X Vприрода: не звукизиять (о пустоте)Код нас је у томе погледу кроз неколико деценија режала [V] празнина [X]. У нас в этом отношении через несколько десятилетий зияла [V] пустота [X].X VX V
коми-зырянскийсобака; волкpon; l’ok zverysvurzoonyвыть1) ponmys vurzale, xozainys vošema. Собака воет, хозяин потерялся. 2) l’ok zverys vurzale. Волк воет.человек: плач: от горявытьbabays bərde-vurzale Бабушка плачет-воет.
коми-зырянскийкорова; овцаməs; bal’abaksynyмычать; блеять1) məskys bakse, turun kore. Корова мычит, сена просит. 2) bal’ays bakse. Овца блеет.человек: плач: монотонный просительныйкапризничатьin ottore baksy! Хватит капризничать!
коми-зырянскийкотенокkan’pi; kyčann’iksynyпищать; скулить1) kan’ pi n’ikse. Котенок пищит. 2) yllays kədid, i d’ola kyčanjasys ottore n’iksenys. На улице холодно, и маленькие щенки всё время скулят.человек: физиологические реакции: вскрикивание от боливскрикивать от боли
коми-зырянскийпевчие птицыdzidzgol’nyщебетать, гомонитьdzidzjas golenys. Птички весело щебечут.человек: смех: добрый открытый смех / человек: смех: тихий смехсмеяться, радоваться (мб улыбаться про себя)mortysly zej bur duma vios, i sya gole. Человеку пришли хорошие мысли в голову, и он радуется.
коми-зырянскийлошадьvəlgərdlynyржатьvəlys gərdle. Лошадь ржёт.человек: смех: грубый громкий смехгромко смеятьсяin gərdle me vylam! Не смейся надо мной!
коми-зырянскийкошкаkan’n’argynyмяукатьkan’mys n’arge, ul’l’o kore. Кошка мяукает, молока просит.человек: пение: пение без словнапевать
коми-зырянскийкошкаkan’nyrgynyмурлыкатьkan’mys nyrge. Кошка мурлычет.человек: пение: пение без словнапевать
коми-зырянскийкошка; щенокkan’; kyčannurnyмурлыкать; урчать1) kan’mys nure. Кошка мурлычет. 2) kyčanys nure. Щенок урчит.человек: пение: пение без словнапеватьmyjke nure nyr ulas. Что-то напевает под нос.
коми-зырянскийкошка; щенокkan’; kyčannurnyмурлыкать; урчать1) kan’mys nure. Кошка мурлычет. 2) kyčanys nure. Щенок урчит.человек: нечленораздельная речь: разговор про себябормотать под носmyjke nure nyr ulas. Что-то говорит под нос.
коми-зырянскийкурицаkotkynyкудахтатьчеловек: нечленораздельная речь: разговор про себябормотать под нос
коми-зырянскийкошка; щенок; короваkan’; kyčan; mәsn’urgynyжалобно мяукать; скулить; жалобно мычать1) kan’mys n’urge. Кошка мяучит. 2) etaja kyčanys uze i n’urge. Этот щенок спит и поскуливает. 3) məskys kujle i n’urge. Корова лежит и стонет.Человек: характеристика голоса: тихий голос говорить слабым голосомговорить слабым голосом
коми-зырянскийкошка; щенокkan’; kyčannurnyмурлыкать; урчать1) kan’mys nure. Кошка мурлычет. 2) kyčanys nure. Щенок урчит.человек: нечленораздельная речь: разговор матери с младенцеммонотонно сюсюкать
коми-зырянскийбыкəšbuksynyмычать, реветьəškys bukse. Бык ревёт.человек: нечленораздельная речь: неуверенная речь мычатьgaZa mortys kuS bukse. Пьяный человек только мычит.
коми-зырянскийовцаbal’abargynyблеятьbal’ays barge. Овца блеет.человек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьтрещать,трепаться; бубнить, болтать1) tan’a čoe bydčemase təde muniganum tuj čeћ barg-e. Сестра Таня очень много знает, всю дорогу трещит. 2) te ne myj ottorne bargan? Что ты все время болтаешь?
коми-зырянскийовцаbal’abaagynyблеятьbal’aysbarge. овца блеет.Человек: нечленораздельная речь: неуверенная речь /Человек: физиологические реакции: кряхтениемычать, кряхтетьмычать, кряхтеть
коми-зырянскийпевчие птицы, птенцы; щенок; мышьdzidz; kyčan; širčipkyny пищатьbura taj ton dzidzjasys čipkenys. Сегодня птицы распелись.множественный субьект: нечленораздельная речь: разговор девушекщебетать, болтать
коми-зырянскийпевчие птицы, птенцы; щенок; мышьdzidz; kyčan; širčirgynyпищатьчеловек: характеристика голоса: неприятный голосговорить скрипучим голосом, зудеть
коми-зырянскийпевчие птицы, птенцы; щенок; мышьdzidz; kyčan; širčirgynyпищатьчеловек: характеристика голоса: охрипший голосхрипетьsylen gorešys vis’e, i sya čirg’e, oz vermy bura s’ornitny.У него болит горло, и он хрипит, не может хорошо говорить.
коми-зырянскийпевчие птицы, птенцы; щенок; мышьdzidz; kyčan; širčirgynyпищатьчеловек: характеристика голоса: высокий голосговорить тонким голосомbura taj nin babuškays čirge
коми-зырянскийпевчие птицыdzidzgol’nyщебетать, гомонитьdzidzjas gol’enys. Птички весело щебечут.человек: нечленораздельная речь: гуление младенцагулить
коми-зырянскийсорока; лягушкаkača; l’aguškavatškyny трещать1) katčays vatške. Сорока трещит. 2) tyas vatškenys l’aguškajas, loo z’er В озере квакают лягушки, будет дождьчеловек: нечленораздельная речь: разговор про себянеясно говорить, ворчатьkyk staruxa pukalenys, pinjasys abues’, tak nya vatškenys. Две старухи сидят, зубов нет, трещат.
коми-зырянскийсорока; лягушкаkača; l’aguškavatškyny трещать1) katčays vatške. Сорока трещит. 2) tyas vatškenys l’aguškajas, loo z’er В озере квакают лягушки, будет дождьчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьтрещать, болтатьkyk staruxa pukalenys, pinjasys abues’, tak nya vatškenys. Две старухи сидят, зубов нет, трещат.
коми-зырянскийстрекозаpərnogus’katargyny трещать, гудетьчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьтрещать, болтать
коми-зырянскийкурицаkotkynyкудахтатьчеловек: нечленораздельная речь : разговор про себяворчать, неясно говоритьsya ottore vetlale, kotke i kotke. Он всё время ходит, ворчит и ворчит
коми-зырянскийсобакаponuutnyлаять*множественный субъект: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: взаимная ругань ругаться между собойsusedjasys zej l’oka olenys, ottore uutčenys. Соседи очень плохо живут, всё время лаются.
коми-зырянскийсобакаponuutnyлаятьetija ponmys bara urge. Эта собака опять лает, скулит.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление ругаться на кого-то, ворчать на кого-тоmyj ne te me vylam uutan? Что ты на меня ругаешься?
коми-зырянскийсорока; лягушкаkača; l’aguškavatškyny трещать1) katčays vatške. Сорока трещит. 2) tyas vatškenys l’aguškajas, loo z’er В озере квакают лягушки, будет дождьчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление ругаться на кого-то, ворчать на кого-тоmyj
коми-зырянскийкошка; щенок; короваkan’; kyčan; mәsn’urgynyжалобно мяукать; скулить; жалобно мычать1) kan’mys n’urge. Кошка мяучит. 2) etaja kyčanys uze i n’urge. Этот щенок спит и поскуливает. 3) məskys kujle i n’urge. Корова лежит и стонет.множественный субъект: пение: нестройное пениенестройно петьnya taj ottor’e n’urgesnys. Они поют всё время.
сербскийсобакапасрежатирычатьЛају, скиче, реже [V] пси [X] са свих страна на њега. Лают, визжат, рычат [V] на него со всех сторон собаки [X].X Vне звукибросаться в глазаЗаобиђе са друге стране, где су режали [V] шиљати и кратко засечени изданци [X]. Он (она) обошёл (обошла) с другой стороны, где торчали [V] острые и коротко подстриженные ростки [X].X VX V
коми-зырянскийсобака; волкpon; l’ok zvervurzoonyвыть1) ponmys vurzale, xozainys vošema. Собака воет, хозяин потерялся. 2) l’ok zverys vurzale. Волк воет.множественный субъект: пение: хор, множественный субъект: пение: нестройное пениенестройно петь
коми-зырянскийгагараgəgəran’uugyny кричать, стонатьgəgəra n’uuge. Гагара кричит.множественный субъект: пение: хор, множественный субъект: пение: нестройное пениенестройно петь
коми-зырянскийпевчие птицыdzidzgol’nyщебетать, гомонитьdzidzjas gol’enys. Птички весело щебечут.множественный субъект: нечленораздельная речь: шум толпыгомонить
коми-зырянскийкошкаkan’n’argynyмяукатьkan’mys n’arge, ul’l’o kore. Кошка мяукает, молока просит.семиотически значимая речьжаловаться
коми-зырянскийкотенок; щенокkan’ pi; kyčann’irgynyпищать1) kan’ pi n’irge. Котенок пищит. 2) mijan bimka kyčnalIs kerka ulyn, kyčanjasys n’irgenys. Наша Бимка (кличка собаки) ощенилась под домом, щенята скулят.семиотически значимая речьвыпрашивать
коми-зырянскийкошка; щенок; короваkan’; kyčan; mәsn’urgynyжалобно мяукать; скулить; жалобно мычать1) kan’mys n’urge. Кошка мяучит. 2) etaja kyčanys uze i n’urge. Этот щенок спит и поскуливает. 3) məskys kujle i n’urge. Корова лежит и стонет. человек: семиотически значимая речь: сплетни
сербскийсобакапасрежатирычатьЛају, скиче, реже [V] пси [X] са свих страна на њега. Лают, визжат, рычат [V] на него со всех сторон собаки [X].X Vартефакты: не звукистоять наготове, быть готовым к борьбе (об оружии, укреплениях)На доминантној су стрмини . . . режале [V] назупчане . . .куле [X]. На самом высоком холме стояли наготове [V] зазубренные башни [X].X VX V
сербскийсобакапасрежатирычатьЛају, скиче, реже [V] пси [X] са свих страна на њега. Лают, визжат, рычат [V] на него со всех сторон собаки [X].X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)яростно, зло, возмущённо говорить сквозь зубы1. Скидај то! - режао [V] је . . . наредник [X]. Снимай это! - рычал [V] унтер-офицер [X]. 2. Војводе [X] су режале [V] и претиле убијањем, али убијале још нису. Воеводы [X] рычали [V] и угрожали убийством, но ещё не убивали.X VX V
коми-зырянскийкошка; щенок; короваkan’; kyčan; mәsn’urgynyжалобно мяукать; скулить; жалобно мычать1) kan’mys n’urge. Кошка мяучит. 2) etaja kyčanys uze i n’urge. Этот щенок спит и поскуливает. 3) məskys kujle i n’urge. Корова лежит и стонет. человек: семиотически значимая речь: ?жаловаться
коми-зырянскийгагараgəgəran’uugyny кричать, стонатьgəgəra n’uuge. Гагара кричит.человек: плач: просительный монотонныйвыпрашивать
коми-зырянскийсорока; лягушкаkača; l’aguškavatškyny трещать1) katčays vatške. Сорока трещит. 2) tyas vatškenys l’aguškajas, loo z’er В озере квакают лягушки, будет дождьчеловек: семиотически значимая речь: надоедливая речьзудеть, надоедать
коми-зырянскийкомар; мухаnom; gutzyygynyжужжать1) nomjys sy myttem, gəger zyyge. Комаров так много, вокруг жужжат. 2) gutys zyyge. Муха жужжит.человек: семиотически значимая речь: надоедливая речьзудеть, надоедатьsya mortys ottore zyyge i zyyge. Этот человек жужжит и жужжит, повторяет одно и то же, надоел уже.
коми-зырянскийворона; воронkuvarkankargynyкаркатьчеловек: семиотически значимая речь: предсказание бедыпредсказывать плохое
венгерскийлягушкаbékabrekegквакатьA mocsárban a békák kuruttyolnak, brekegnekНа болоте квакают лягушкиX [Nom] V
венгерскиймедведьmedvebrummogрычать, реветьA mancsait lengeti a medve és brummogМедведь машет лапами и ревётX [Nom] Vчеловек: характеристика голоса: низкий голосбаситьHümmögött, brummogott [V] magában, látszott, hogy örvendezik. X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийкузнечик, сверчокciripelniszöcske, krikettтрещатьX [Nom] VA mezőn hallani, ahogyan a tücskök [X] ciripelnek [V]. В поле слышно, как трещат [V] кузнечики [X].A mezőn hallani, ahogyan a tücskök [X] ciripelnek [V]. В поле слышно, как трещат [V] кузнечики [X].
венгерскийсобака, волкkutya, farkasmorogсердито урчатьIlyenkor aztán morogtak [V] és berzenkedtek az ifjú farkasok [X]. And the young wolves [X] would growl [V] and bristle.X [Nom] Vчеловек: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной) / человек: неодобрительные реакции: слабое сопротивление (звуки, выражающие разную степень недовольства, например, презрительный или неодобрительный возглас в ответ на предложение, злое шипение или шушуканье за спиной) / человек: физиологические реакции: урчание в животе1) ворчать, жаловаться (про пожилых людей) 2) недовольно сказать/ пробурчать (вводит прямую речь недовольного человека, персонажа в литературе) 3)урчать ( о животе)1) Az öregasszonyok gyavran morognak [V] ha nem tetzik nekik valamiX [Nom] VX [Nom] V
венгерскийкошка, котенок, щенок macska, cica, kölyökkutyanyávogжалобно / противно / недовольно мяукать, скулить (например, от голода)Az ablakon kívül az erkélyen, egy sovány macska [X] éhesen nyávogott [V]. A lean cat [X] in the balcony outside the window mewed [V] hungrily.X [Nom] Vчеловек: плач: прерывистый (хныкание)капризничатьEz a lány [X] mindig nyávog [V]. X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийлошадьnyerítржатьA pónik [X] nyerítettek [V] félelmükben, eltépték a köteleiket, és vadul elvágtattak. The ponies [X] screamed [V] with terror, burst their ropes and galloped wildly off.X [Nom] Vчеловек: смех: грубый громкий смехсмеяться, ржатьÚgy nyerít, mint egy ló. - Он ржёт как лошадь.X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийсвиньяdisznóröfögniхрюкатьAZ udvaron a kedvenc kismalacunk röfög. - Во дворе хрюкает наш любимый поросенок.X [Nom] V
венгерскийзмеяkígyószisszenшипеть Ká [X] szisszent [V] egyet, s a város újra elcsöndesedett. Kaa [X] hissed [V], and the city was silent once more. X [Nom] Vчеловек: физиологические реакциии: тяжело дышать / артефакты: свист (пуля или иной быстро движущийся объект, или воздух)1)шипеть/ хрипеть (когда воздух с трудом прорывается сквозь зубы у человека, страдающего от боли/ чем-то сильно недовольного)2)свистеть (о стрелах и т.п.)1)Összeszorított foga közt halkan szisszent [V] ki-be a lélegzete, de meg se moccant. Presently his breath was hissing [V] softly through his clenched teeth, hut he lay still as stone. 2) Nyilak [X] szisszentek [V] s pattogtak körülöttük a falon. Arrows [X] whined [V], and skipped on the stones about them. X [Nom] VX [Nom] V
венгерскийсобака, волкkutya, farkasvonyítлаятьElöl meg ablakok ragyogtak fel a homályban; kutyák [X] vonyítottak [V], futó léptek dobogtak. In front of him lights sprang out in the gloaming; dogs [X] barked [V]; feet came running.X [Nom] V
сербскийкукушкакукавицакукатикуковатьКукавица [X] кука [V]. Кукушка [X] кукует [V].X Vчеловек: плач: от боли/ человек: плач: от горяПлакать (от боли, жалости), причитать; оплакивать (покойника)1. Сједи сирота [X] на прагу, нити ради, нити спрема, нити плаче, нити кука [V] , него се убија чемером. Сидит сирота [X] на пороге, ни работает, ни готовит, ни плачет, ни кукует [V], а убивается горем. 2. Мене [Y] моја неће кукати [V] мајка [X]. Меня [Y] моя мать [X] не будет оплакивать [V]. X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
сербскийкукушкакукавицакукатикуковатьКукавица [X] кука [V]. Кукушка [X] кукует [V].X Vчеловек: не звуки (характеристика свойства или поведения человека, ср. рус. о крике кукушки: куковать ‘жить одному’)страстно желать, стремитьсяМи [X] већ одавно кукамо [V] за [Prep] једним таквим стручњаком [Y]. Мы [X] уже давно хотим [V] заполучить такого специалиста [Y].X V Y [Prep + Ins]X V Y [Prep + Ins]
сербскийкошкамачкакрчатиурчать, помуркиватьМачка [X] крчи [V]. Кошка [X] помуркивает [V].X V1. человек: физиологическая реакция; 2. человек: физиологическая реакция; 3. человек: нечленораздельная речь1. хрипеть; 2. урчать (в животе); 3. шуметь, галдеть (о множестве голосов)1. Тако мој бабо [X] покојни крча [V] , крча [V] сиромах, па пред зору умре. Так мой батюшка [X] покойный хрипел [V], хрипел [V], бедный, и до зари умер. 2. Непријатно и потмуло (приглушенно) крчало [V] му [X] у [Prep] трбуху [Loc]. У него [X] неприятно и приглушенно урчало [V] в [Prep] желудке [Loc]. 3. Крчи [V] војска [X] у пољу. Армия [X] галдит [V] в поле.1. X V; 2. X [Dat] V [3,sg] Y [Prep + Loc]; 3. X V 1. X V; 2. X [Dat] V [3,sg] Y [Prep + Loc]; 3. X V
сербскийкошкамачкакрчатиурчать, помуркиватьМачка [X] крчи [V]. Кошка [X] помуркивает [V].X Vприрода: жидкость: бульканьебурлить, клокотать (о воде)X VX V
сербскийкошкамачкакрчатиурчать, помуркиватьМачка [X] крчи [V]. Кошка [X] помуркивает [V].X V артефактскрипеть, стучать, хрипеть (о механизмах)Једва сам се прогурао до угла у коме је крчао [V] радио [X]. Я только-только пробился к углу, в котором хрипело [V] радио [X].X VX V
сербскийптицаптицакрештатистрекотать, кричатьПапагај [X] крешти [V]. Попугай [X] кричит [V].X Vчеловек: характеристика голоса: высокий голос/ человек: характеристика голоса: охрипший голос/ человек: характеристика голоса: громкий голосговорить, кричать, петь высоким голосом; говорить, кричать, петь охрипшим голосом1. Не видех никад такву спонзорушу која [X] крешти [V] о својим правима. Я никогда не видел такую пустышку, которая [X] кричит [V] о своих правах. 2. Umjesto da hvataš te visoke tonove na sopstven način ti [X], imitirajući kreštiš [V]. Вместо того, чтобы взять высокие ноты на свой манер, ты [X] имитируешь и пищишь [V]. X VX V
сербскийжаба, сорока, лягушкажаба, свракакрекетатиквакать, петь (о жабе, лягушке), стрекотать (о сороке)Жаба [X] крекеће [V]. Жаба [X] квакает [V].X Vчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьговорить быстро, без умолку; болтатьА сада се живи још теже и са срамом, а читав хор [X] медиокритета крекеће [V] да је то бољи живот [rel]. А сейчас живется еще хуже и с позором, а целый хор [X] посредственных людишек стрекочет [V], что это лучшая жизнь [rel]. X V Y [Acc/rel]X V Y [Acc/rel]
сербскийкурицакокошкокодакатикудахтатьКокош [X] кокодаче [V]. Курица [X] кудахчет [V].X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление (интенсивное, открыто выражаемое недовольство, возможно, с разной степенью грубости и резкости)кричать, возмущатьсяСипај, не варај! - кокодакао [V] је Станко [X] . Наливай, не жульничай! - кричал [V]Станко [X]. X VX V
сербскийсвиньясвињарокнутихрюкнутьПровирује свињско рило [X] те рокне [V]. Высунулось свиное рыло [X] и хрюкнуло [V].X Vприрода: не звукинагрянутьПлаше се да им не рокне [V] . . . једна од ових аждаја [X]. Они боятся, как бы на них не напал [V] один из этих драконов [X].X VX V
венгерскиймаленькие птицыcsicseregщебетать, петьNyári reggel volt körülötte, virágok pompáztak, a fákon madarak [X] csicseregtek [V]. It was a summer morning around her, flowers blooming, birds [X] calling [V] from nearby trees.X [Nom] Vчеловек: характеристика голоса: высокий голосболтать, щебетатьA lány [X] sorat csicsergett [V]. Девушка [X] много болтает [V].X [Nom] VX [Nom] V
французскийпчела, оса, муха (насекомое)abeille, guêpe, mouche (insecte)vrombirжужжать, гудетьLe soleil poudroyait sur les bois, les mouches [X] vrombissaient [V] à travers ses rais vaporeux - Солнце сверкало над лесами, мухи [X] жужжали [V] в его дымчатых лучах. X Vартефакт: гудениегудеть, производить монотонный, однообразно дребезжащий звукUn moteur d'auto [X] vrombit [V] - мотор автомобиля [X] гудит [V] ; un avion [X] vrombit [V] - самолет гудит; un bateau [X] , un gramophone [X] vrombissent [V] - лодка [X], граммофон [X] гудят [V]; un cerf volant [X], une pierre lancée [X], une flèche lancée [X] vrombissent [V] - бумажный змей [X], брошенный камень [X], пущенная стрела [X] гудят [V].X VX V
французскийпчела, оса, муха (насекомое)abeille, guêpe, mouche (insecte)vrombirжужжать, гудетьLe soleil poudroyait sur les bois, les mouches [X] vrombissaient [V] à travers ses rais vaporeux - Солнце сверкало над лесами, мухи [X] жужжали [V] в его дымчатых лучах. X Vприрода: ветергудеть (о ветре)Un tourbillon [X] vrombit [V] - вихрь [X] гудит [V].X VX V
французскийпчела, муха, оса, майский жук, слепень (насекомое)abeille, mouche, guêpe, hanneton, taon (insecte)bourdonnerжужжать, гудетьLes taons [X] tournaient et bourdonnaient [V] à la porte de l'écurie - Слепни [X] кружили и жужжали [V] у дверей конюшни.X Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: шум толпыгудеть, производить монотонный, однообразно дребезжащий звукLa foule [X] bourdonnait [V] - толпа [X] гудела [V]; la population [X],la tribu [X], les femmes [X], les jeunes gens [X] bourdonnaient [V] - народ [X], племя [X], женщины [X], молодежь [X] гудели [V]. X VX V
французскийпчела, муха, оса, майский жук, слепень (насекомое)abeille, mouche, guêpe, hanneton, taon (insecte)bourdonnerжужжать, гудетьLes taons [X] tournaient et bourdonnaient [V] à la porte de l'écurie - Слепни [X] кружили и жужжали [V] у дверей конюшни.X Vчеловек: пение: тихое пениепеть низким голосомBourdonner [V] un air [Y] , des chants [Y] - петь [V] арию [Y] , песню [Y]; Des moines [X], masse de pélerins [X] bourdonnent [V]- монахи [X], множество паломников [X] поют [V].X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
французскийпчела, муха, оса, майский жук, слепень (насекомое)abeille, mouche, guêpe, hanneton, taon (insecte)bourdonnerжужжать, гудетьLes taons [X] tournaient et bourdonnaient [V] à la porte de l'écurie - Слепни [X] кружили и жужжали [V] у дверей конюшни.X Vчеловек: нечленораздельная речь: разговор про себябормотать, ворчать, наодедливо, навязчиво повторятьIl faut que je [X] bourdonne [V] mes peines [Y] comme la mouche - Мне [X] нужно, как мухе, не переставая, твердить [V] о своих проблемах [Y]. Bourdonner [V] une réponse [Y] , des reproches [Y] - Пробормотать [V] ответ [Y], упреки [Y].X V Y [Acc/rel]X V Y [Acc/rel]
французскийпчела, муха, оса, майский жук, слепень (насекомое)abeille, mouche, guêpe, hanneton, taon (insecte)bourdonnerжужжать, гудетьLes taons [X] tournaient et bourdonnaient [V] à la porte de l'écurie - Слепни [X] кружили и жужжали [V] у дверей конюшни.X Vфизиологические ощущения: звон в ушах/физиологические ощущения: шум в головенеприятный звук, вибрация (об ушах, висках)Mes oreilles [X] bourdonnent [V] - у меня гудит [V] в ушах [X] , mes tempes [X] bourdonnent [V]- у меня гудят [V] виски [X].X VX V
французскийпчела, муха, оса, майский жук, слепень (насекомое)abeille, mouche, guêpe, hanneton, taon (insecte)bourdonnerжужжать, гудетьLes taons [X] tournaient et bourdonnaient [V] à la porte de l'écurie - Слепни [X] кружили и жужжали [V] у дверей конюшни.X Vартефакт: гудение/артефакт: музыкальные инструментыгудеть, производить монотонный, однообразно дребезжащий звукLa cloche [X] bourdonne [V] - колокол [X] гудит [V], l'usine [X], le chemin de fer [X], instrument de musique [X](tambour, hamonium, boîte à musique), automobile [X] bourdonnent [V] - завод [X], железная дорога [X], музыкальный инструмент [X] (барабан, фисгармония, музыкальная шкатулка), автомобиль [X] гудят [V].X VX V
французскийягнёнок, козёл, овца, коза, баран, морской лев, тюленьagneau, bouc, brebis, chèvre, mouton, otarie, phoquebêlerблеятьAuprès d'eux tout à coup, frissonnante et plaintive, au fond du taillis noir une brebis [X] bêla [V]. - Рядом с ними, внезапно, дрожащая и жалобная, в глубине черной лесосеки заблеяла [V] овечка [X].X Vчеловек: плач: просительный монотонныйжаловаться, говорить плаксивым тономElle était désespérée, la pauvre dame; elle [X] bêlait [V] dans l'appareil - бедная женщина, она была в отчаянии, она [X] плакала [V] в трубку.X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
французскийягнёнок, козёл, овца, коза, баран, морской лев, тюленьagneau, bouc, brebis, chèvre, mouton, otarie, phoquebêlerблеятьAuprès d'eux tout à coup, frissonnante et plaintive, au fond du taillis noir une brebis [X] bêla [V]. - Рядом с ними, внезапно, дрожащая и жалобная, в глубине черной лесосеки заблеяла [V] овечка [X].X Vчеловек: пение: тихое пение/человек: семиотически значимая речь: разглашение информациипеть с дрожанием в голосеBêler [V] une romance sentimentale [Y]- спеть [V] сентиментальный романс [Y].X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
французскийорелaigleglatirклекотатьMais vous saurez qu'il glapit, pendant que l'aigle [X] glatit [V] et que le lapin clapit! - Знайте, что он курлыкает, в то время как орел [X] клекочет [V], а кролик кричит. X V
французскийорел, лебедь, журавль, дикий гусь, лисаaigle, cygne, grue, oie savage, renardtrompeterклекотать, кричатьLes oies sauvages [X] trompetaient [V]. - Дикие гуси [X] кричали [V].X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голос/человек: семиотически значимая речь: разглашение информации1. говорить громким, раскатистым голосом; 2. разглашать, трубить (разг)1.Une vive discussion venait d'éclater: - Non, non et non [Y], trompetait [V] Rosenstein [X] - Только что вспыхнула оживленная дискуссия: Нет, нет и нет! [Y], трубил [V] Розенштейн [X]; 2. Trompeter [V] une nouvelle [Y]- раструбить [V] новость [Y].1. X V (Y [Acc]); 2. X V Y [Acc]1. X V (Y [Acc]); 2. X V Y [Acc]
французскийорел, лебедь, журавль, дикий гусь, лисаaigle, cygne, grue, oie savage, renardtrompeterклекотать, кричатьLes oies sauvages [X] trompetaient [V]. - Дикие гуси [X] кричали [V].X Vартефакт: музыкальные инструменты1. трубить (о духовом инструменте)1. Le trompette [X] trompettait [V] - Труба [X] трубила [V]. X VX V
французскийальбатрос, цыпленок, цесарка, чибис, ястреб (птица), шакал, собакаalbatros, poulet, pintade, vanneau, épervier (oiseau), chacal, chien piaulerпищатьDes petits poulets [X] viennent de naître et piaulent [V] au coin du feu. - Маленькие цыплята [X] только что вылупились и пищат [V] около камина.X Vчеловек: плач: младенец/человек: пение: тихое пение/человек: характеристика голоса: высокий голос1. пищать, плакать (о детях); 2. говорить, кричать или петь высоким голосом 1. Cet enfant [X] ne fait que piauler [V]. - Этот ребенок [X] только и делает, что плачет [V].2. Les femmes [X] s'excitaient et piaulaient [V] en agitant leurs ombrelles rouges - Женщины [X] подстрекали друг друга и пели [V], махая своими красными зонтиками. Des gamins [X] piaulaient [V] des litanies [Y] - Мальчишки [X] пели [V] высокими голосами молитвы [Y]. 1. X V; 2. X V (Y [Acc])1. X V; 2. X V (Y [Acc])
французскийальбатрос, цыпленок, цесарка, чибис, ястреб (птица), шакал, собакаalbatros, poulet, pintade, vanneau, épervier (oiseau), chacal, chien piaulerпищатьDes petits poulets [X] viennent de naître et piaulent [V] au coin du feu. - Маленькие цыплята [X] только что вылупились и пищат [V] около камина.X Vартефакт: свист/артефакт: музыкальные инструментыиздавать высокий звук (в т.ч. о музыкальных инструментах)Ce fut d'abord un long charivari de violons grinçant, de pistons trompettant, de flûtes et de flageolets [X] qui piaulaient [V] - Сначала это была длинная какафония скрипок, которые скрипели, клапанов, которые трубили, флейт и флажолетов [X], которые пищали [V]; Les balles inutiles [X] piaulaient [V], striaient la nuit - Напрасные пули [X] свистели [V], рассекали ночь. X VX V
венгерскиймаленькое животноеnyikkanпикнутьX [Nom] Vчеловек: нечленораздельная речь: неуверенная речь / человек: квант звука (обычно используется в контексте отрицания в значении ‘не произнес даже малейшего звука’) / артефакты: скрип (дверь, колесо)1) пикнуть, издать нечленораздельный звук 2) не издать ни звука 3) скрипеть (например, о двери и т.п.)1) Egyszer megnyikkant az órán. Он пискнул как животное (ситуация: когда человек хочет что-то сказать, но не говорит. Например, на занятии) 2)Az óra hátralevő részében az osztály meg se nyikkant No one made a sound throughout the rest of the lesson. 3)Az ajtó nyikordult ahogy megérintette a kilincset. -1) X [Nom] V 2) meg si nyikkan 3) X [Nom] V1) X [Nom] V 2) meg si nyikkan 3) X [Nom] V
французскийжаворонокalouettegrisollerпеть, заливатьсяJe regardais des alouettes voler, je les [X] entendais grisoler [V]. - Я смотрел, как жаворонки летают, я слышал, как они [X] поют [V]. X V
французскийжаворонок, конёк (маленькая птичка)alouette, pipit (petit oiseau)turluterпеть En dehors des corneilles qui craillent noir il y a tout de même des alouettes [X] qui tirelirent et turlutent [V] très haut, à fleur de soleil - Помимо ворон, которые каркают в темноте, есть ещё жаворонки [X], которые поют и заливаются [V] высоко в небе, прямо под солнцем.X V
французскийжаворонокalouettetirelirerпускать трелиEn dehors des corneilles qui craillent noir il y a tout de même des alouettes [X] qui tirelirent [V] et turlutent très haut, à fleur de soleil - Помимо ворон, которые каркают в темноте, есть ещё жаворонки [X], которые поют [V] и заливаются высоко в небе, прямо под солнцем.X V
французскийосёлânebraireреветьL'âne [X] se mit à braire [V] en tempête - Осёл [X] принялся невероятно реветь [V].X V человек: плач: громкий/ЧЕЛОВЕК: характеристика голоса: громкий голосX V (Y [Acc])кричать, орать, реветькричать, орать, реветь
французскийбаран, верблюдbélier, chameau, dromadaire blatérerкричать, блеятьLe chameau [X] blatère [V].- Верблюд [X] кричит [V].X V
французскийвол,бык, буйвол, короваbœuf, taureau, buffle, vache beuglerмычать, реветьLe taureau [X] baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant [V] horriblement. - Бык [X] опускал морду, тряс рогами, дрожал от ярости и страшно ревел [V].X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голос/человек: пение: громкое пениеорать, распевать во все горлоUne personne [X] beugle [V] - Человек [X] орет [V]; Beugler [V] un ordre [Y] - Рявкнуть [V] приказ [Y]; beugler [V] une chanson [Y], un air [Y], un refrain [Y] - Горланить [V] песню [Y], арию [Y], припев [Y]. X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
французскийвол,бык, буйвол, короваbœuf, taureau, buffle, vache beuglerмычать, реветьLe taureau [X] baissait le mufle, secouait les cornes et tremblait de fureur en beuglant [V] horriblement. - Бык [X] опускал морду, тряс рогами, дрожал от ярости и страшно ревел [V].X Vартефакты: шипение/артефакты: музыкальные инструментыиздавать пронзительный, оглушительный звукLa radio [X], l'électrophone [X] beuglent [V] - радио [X], проигрыватель [X] шипят [V]; les cuivres [X], la trompette [X] beuglent [V] - духовые инструменты [X], труба [X] ревут [V].X VX V
французскийвол,бык, буйвол, короваbœuf, taureau, buffle, vache meuglerмычать Quelques vaches [X] restaient dehors et regardaient la mer en meuglant [V].- Несколько коров [X] осталось снаружи, они смотрели на море и мычали [V].X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голосорать On est éreinté [Y], meugle [V] une voix [X] si enrouée et si haletante que je ne reconnais pas le parleur - Мы изнурены [Y], орет [V] голос [X] настолько охрипший и запыхавшийся, что нельзя узнать говорящего.X V (Y [Acc/rel])X V (Y [Acc/rel])
французскийвол, бык, гиппопотам, пантера, лев, буйвол, короваtaureau, bœuf, hippopotame, panthère, lion, buffle, vachemugirмычать, реветьAux champs, au fond des terres même, l'absence de bruits n'est jamais entière. Un chien aboie, un taureau [X] mugit [V] de désir en rôdant... - В сельской местности никогда не бывает абсолютной тишины..Вот лает собака, а вот бык [X], слоняясь, ревет [V] от желания.X Vчеловек: плач: от боли/человек: характеристика голоса: громкий голосвытьOn voyait remuer des mourants [X] mugissant [V] de [Prep] douleur [Nom] - Было видно, как идут умирающие [X], которые выли [V] от [Prep] боли [Nom]; Si, malheureusement, une servante venait à passer, il [X] reprenait sa voix de stentor et mugissait [V]: « Allez-vous-en! Allez-vous-en! Fermez la porte! » [Y]- Если, по несчастью, заходила какая-нибудь служанка, он [X] снова начинал выть [V] своим звучным голосом: Уходите! Уходите! Закройте дверь! [Y]; Mais Ladourd [X] retombe lourdement sur sa chaise, secoue la tête, mugit [V] son indignation [Y] - Но Ладур [X] падает на стул, трясет головой, воет [V] , выражая свое негодование [Y].X V (Y [Prep + Nom/Acc/rel])X V (Y [Prep + Nom/Acc/rel])
французскийвол, бык, гиппопотам, пантера, лев, буйвол, короваtaureau, bœuf, hippopotame, panthère, lion, buffle, vachemugirмычать, реветьAux champs, au fond des terres même, l'absence de bruits n'est jamais entière. Un chien aboie, un taureau [X] mugit [V] de désir en rôdant... - В сельской местности никогда не бывает абсолютной тишины..Вот лает собака, а вот бык [X], слоняясь, ревет [V] от желания.X Vартефакт: звук сирены/артефакт: музыкальные инструментыиздавать громогласные звукиUne sirène [X], une contrebasse [X] mugissent [V] - сирена [X] воет [V], контрабас [X] воет [V].X VX V
французскийвол, бык, гиппопотам, пантера, лев, буйвол, короваtaureau, bœuf, hippopotame, panthère, lion, buffle, vachemugirмычать, реветьAux champs, au fond des terres même, l‘absence de bruits n‘est jamais entière. Un chien aboie, un taureau [X] mugit [V] de désir en rôdant... - В сельской местности никогда не бывает абсолютной тишины..Вот лает собака, а вот бык [X], слоняясь, ревет [V] от желания.X Vприрода: вода: журчаниеиздавать громкие звукиUn torrent [X] mugit [V] - Поток [X] ревет [V].X VX V
французскийкозёл, козаbouc, chèvrebéguéterблеятьLa chèvre [X] béguète [V]. - Коза [X] блеет [V].X V
французскийкуропатка, перепел, цесаркаperdrix, caille, pintadecacaberкричать Il entendit les perdrix [X] cacaber [V]. - Он слышал, как куропатки [X] кричали [V].X V
французскийуткаcanardcancanerкрякатьLes canards [X] cancanent [V]. - Утки [X] крякают [V].X Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: разговор девушексплетничатьLes ménagères [X] cancanent [V] - Хозяйки [X] сплетничают [V].X VX V
французскийутёнок, заяц, кролик, крыса, мышьcaneton, lièvre, lapin, rat, souriscouinerпищать, попискиватьNous vîmes venir les quatre petits canetons [X]. Souvent j'avais regardé l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces très comiques boules de duvet jaunâtre, patauger, sans cesser une seconde de couiner [V] d'une voix fragile et attendrissante. - Мы увидели, как к нам подошли четыре маленьких утёнка [X]. Я часто наблюдал за этими существами , похожими на смешные шарики из желтоватого пушка, не перестающими ни на секунду пищать [V] своими слабыми и трогательными голосами.X Vчеловек: плач: младенецпищать ( о ребенке)Le nouveau-né [X], dont s'occupait Laure selon le rite, couinait [V], miaulait comme un tout jeune chat - Новорожденный [X], которым по традиции занималась Лора, пищал [V], мяукал, как котёнок.X VX V
французскийутёнок, заяц, кролик, крыса, мышьcaneton, lièvre, lapin, rat, souriscouinerпищать, попискиватьNous vîmes venir les quatre petits canetons [X]. Souvent j'avais regardé l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces très comiques boules de duvet jaunâtre, patauger, sans cesser une seconde de couiner [V] d'une voix fragile et attendrissante. - Мы увидели, как к нам подошли четыре маленьких утёнка [X]. Я часто наблюдал за этими существами , похожими на смешные шарики из желтоватого пушка, не перестающими ни на секунду пищать [V] своими слабыми и трогательными голосами.X Vартефакты: скрипскрипеть (о двери, колёсах)Les autos [X] couinent [V] et cornent sur la grand-route. - Машины [X] скрипят [V] и гудят на дороге.X VX V
французскийолень, лань, косуляcerf, daim, chevreuilbramerкричатьLes oiseaux ranimés chantent l'aube immortelle, Les cerfs [X] brament [V] aux pieds des chênes radieux... - Оживленные птицы воспевают бессмертный рассвет, олени [X] кричат [V] близ лучистых дубов.X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голоскричатьAlors sa mère [X] , en regardant le ciel, brama [V] d'une voix profonde, déchirante. - Тогда его мать [X], смотря в небо, закричала [V] глубоким, душераздирающим голосом.X V (Y [Acc/rel])X V (Y [Acc/rel])
французскийолень, лань, косуляcerf, daim, chevreuilbramerкричатьLes oiseaux ranimés chantent l'aube immortelle, Les cerfs [X] brament [V] aux pieds des chênes radieux... - Оживленные птицы воспевают бессмертный рассвет, олени [X] кричат [V] близ лучистых дубов.X Vчеловек: желаниестрастно желать, стремитьсяJe [X] n'ai jamais (pour autant qu'il m'en souvienne) bramé [V] pour [Prep] personne [S] - Я [X] никогда (насколько себя помню) никого [Y] не желала [V] . 3 Mais je [X] brame [V] vers [Prep] la tranquillité [S]! - Но я [X] хочу [V] спокойствия [Y]!!X V Y[Prep + Nom]X V Y[Prep + Nom]
французскийолень, лань, косуляcerf, daim, chevreuilbramerкричатьLes oiseaux ranimés chantent l’aube immortelle, Les cerfs [X] brament [V] aux pieds des chênes radieux... - Оживленные птицы воспевают бессмертный рассвет, олени [X] кричат [V] близ лучистых дубов.X Vприрода: ветер: вой, гудение свист/природа: морешуметь (о ветре, море)La mer [X] brame [V] - море [X] шумит [V], le vent [X] brame [V] - ветер [X] шумит [V].X VX V
французскийсобака, лиса, гиена, шакал, щенокchien, renard, hyène, chacal, chiotjapperтявкать, визжать, лаятьAu loin, un chien [X] jappe [V] à [Prep] la lune [S] - Вдалеке какой-то пес [X]воет [V] на [Prep] луну [S].X V (Y [Prep+S]); Prep = à, aprèsчеловек: неодобрительная реакция: агрессивное сопротивлениегромко сказать, явно высказаться против кого-лIls sont devant quatre partis qui prônent le fédéralisme et le Bloc québécois [X] qui jappent [V] contre [Prep] les politiques fédérales [S]. - Они находятся перед четырьмя партиями, которые превозносят федерализм, и квебекским блоком [X] , который высказывается [V] против [Prep] федералистов [S].X V (Y[Prep+S]; Prep = à/après/contre)X V (Y[Prep+S]; Prep = à/après/contre)
французскийсобака, лиса, гиена, шакал, щенокchien, renard, hyène, chacal, chiotjapperтявкать, визжать, лаятьAu loin, un chien [X] jappe [V] à [Prep] la lune [S] - Вдалеке какой-то пес [X]воет [V] на [Prep] луну [S].X V (Y [Prep+ S]); Prep = à, après)человек: характеристика голоса: громкий голосповторять, говорить что-л громко, шумноCraignant sans doute les remords de mon portefeuille, Fred [X] s'aplatit, jappa [V] une série de oui-oui [Acc] - По-видимому, боясь сожалений о моём бумажнике, Фред [X] распластался на земле и принялся повторять [V] : да-да [Y].X V Y [Acc/rel]X V Y [Acc/rel]
французскийсобака, лиса, гиена, шакал, щенокchien, renard, hyène, chacal, chiotjapperтявкать, визжать, лаятьAu loin, un chien [X] jappe [V] à [Prep] la lune [S] - Вдалеке какой-то пес [X]воет [V] на [Prep] луну [S].X V (Y [Prep+S]); Prep = à, après)артефакт: скрипскрипеть (о колесах)Les autos [X] jappent [V] et grincent tandis que les chauffeurs crient des injures - Машины [X] шумят [V] и скрипят, в то время как шофёры выкрикивают ругательства.X VX V
коми-пермяцкийкурицакурöгготсьыныкудахтатьОрдчись деревняын рыттэзнас кылан быдкодь шыэз: мексöны кöзаэз, горöтлöны öшкаэз, готсьöны курöггез.В соседней деревне по вечерам так шумно: блеют козы, ревут быки, кудахчут курицы.человекдолго собираться, копатьсяМый-нö готсян гули моз?Что ты всё копаешься?
сербскийгорлица, ворона, воронгрлица, врана, гаврангркатикаркать, ворковатьГавран [X] грче [V] на јели зеленој. На зелёной ели каркает [V] ворон [X]. X V
сербскийсвинья, (ворон, ворона)свиња, (гавран, врана)гроктатихрюкатьСвиње [X] задовољно грокћу [V]. Свиньи [X] удовлетворённо хрюкают [V].X Vартефакты: треск (дерево при ломке или горении)частые звуки выстреловПушке [X] су густо гроктале [V]. Ружья [X] всё время стреляли [V].X VX V
сербскийсвинья, (ворон, ворона)свиња, (гавран, врана)гроктатихрюкатьСвиње [X] задовољно грокћу [V]. Свиньи [X] удовлетворённо хрюкают [V].X Vчеловек: смех: грубый громкий смехгромко смеяться, хохотатьНазочни [X] грокћу [V] и тресу се од смијеха. Присутствующие [X] хохочут (букв.: хрюкают) [V] и трясутся от смеха.X VX V
французскийсобака, лиса, гиена, шакал, щенокchien, renard, hyène, chacal, chiotjapperтявкать, визжать, лаятьAu loin, un chien [X] jappe [V] à [Prep] la lune [Nom] - Вдалеке какой-то пес [X]воет [V] на [Prep] луну [S].X V (Y [Prep+S])природа: ветершуметь ( о ветре)Le vent [X] jappe [V] comme un chien - Ветер [X] шумит [V], как собака.X VX V
французскийсобака, шакал, лисаchien, chacal, renard aboyerлаятьAux champs, au fond des terres même, l'absence de bruits n'est jamais entière. Un chien [X] aboie [V], un taureau mugit de désir en rôdant... - В сельской местности никогда не бывает абсолютной тишины..Вот лает [V] собака [X], а вот бык, слоняясь, ревет от желания.X Vчеловек: неодобрительная реакция: агрессивное сопротивлениекричать, выкрикивать полусвязные ругательства (в адрес кого-либо)Messieurs [X], ne vous gênez point; criez, aboyez [V] tant qu'il vous plaira. - Господа [X], не стесняйтесь: кричите, ругайтесь [V] в свое удовольствие! Lui (M. Kahn) avait la voix très-grosse, il [X] aboyait [V] certains mots [Y] - У него (М. Кана) был очень грубый голос; он [X] выкрикивал [V] какие-то слова [Y] ...et qui selon la coutume des modernes philosophes, pensent à n'avoir rien fait, s'ils [X] n'aboient [V] contre [Prep] le Christ [S] et sa doctrine surnaturelle [S] - ...и которые, по традиции современных философов, думают, что ничего не сделали, если они [X] не высказались [V] резко о [Prep] Христе [S] и его сверхъестественном учении [S].X V (Y [Acc/rel]) (Z [Prep+S], Prep = à, contre, après); Y - то, что кричат, Z - тот, на кого ругаютсяX V (Y [Acc/rel]) (Z [Prep+S], Prep = à, contre, après); Y - то, что кричат, Z - тот, на кого ругаются
сербскийголубьголубгугутативорковатьГолуб [X] гугуће [V]. Голубь [X] воркует [V].X Vартефакты: треск (дерево при ломке или горении)звук при разламывании (~трещать)Ломе се, гугућу [V] гране [X]. Ломаются, трещат [V] ветки [X].X VX V
сербскийголубь, горлицаголуб, горлица, гугуткагукативорковатьГолубови [X] су гукали [V]. Голуби [X] ворковали [V].X Vчеловек: нечленораздельная речь: гуление младенцевгулениеОн [X] се умири и гукаше [V], толико му било пријатно. Он [X] успокоился и ворковал [V], так ему было приятно.X VX V
сербскийголубь, горлицаголуб, горлица, гугуткагукативорковатьГолубови [X] су гукали [V]. Голуби [X] ворковали [V].X Vчеловек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакцииласково говорить— То је истина, истина је! — гукаше [V] мило баруница Софија [X]. - Это правда, правда! - мило и ласково говорила (букв.: ворковала) [V] баронесса София [X].X VX V
сербскийголубь, горлицаголуб, горлица, гугуткагукативорковатьГолубови [X] су гукали [V]. Голуби [X] ворковали [V].X Vчеловек: пение: тихое пениенапеватьГукала [би] [V] и тепала у ритму . . . : Рано моја и зенице моја! Она [X] напевала [V] и ласково говорила в такт: Кровинушка моя!X VX V
сербскийголубь, горлицаголуб, горлица, гугуткагукативорковатьГолубови [X] су гукали [V]. Голуби [X] ворковали [V].X Vчеловек: характеристика голоса: тихий голосшептать на ухоТакво шта [Y] може гукати [V] у моја уха само Луцифер [X]. Что-нибудь [Y] подобное может шептать [V] мне на ухо только Люцифер [X].X V YX V Y
сербскийсвиньясвињарокнутихрюкнутьПровирује свињско рило [X] те рокне [V]. Высунулось свиное рыло [X] и хрюкнуло [V].X Vартефакты: грохот (пушка, снаряд)взорваться, выстрелить1. Рокнуше [V] бомбе [X]. Взорвались [V] бомбы [X]. 2. Рокну [V] топовска батерија [X]. Грохнул [V] залп пушечной батареи [X] (букв.: грохнула пушечная батарея).X VX V
сербскийживотныеживотињедречатиоратьБијело као гуска, иде као гуска, и дречи [V] као гуска [X], а није гуска. Белое, как гусыня, ходит, как гусыня, и кричит [V], как гусыня [X], но не гусыня.X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голоскричать от болиТај је господин [X] дречао [V] као кад се псу стане на реп. Тот господин [X] орал [V], как пёс, которому встали на хвост.X VX V
сербскийживотныеживотињедречатиоратьБијело као гуска, иде као гуска, и дречи [V] као гуска [X], а није гуска. Белое, как гусыня, ходит, как гусыня, и кричит [V], как гусыня [X], но не гусыня.X Vартефакты: музыкальные инструменты/ артефакты: высокий громкий длительный звук (сирена, тормоза)визжать, пищать1. Музикаши поклимаваху главама, а гусле [X] су већ дречале [V]. Музыканты качали головами, а гусли [X] уже визжали [V]. 2. Дрско су дречали [V] аутомобили [X], журећи на све стране. Дерзко визжали [V] автомобили [X], спеша во все стороны.X VX V
сербскийживотныеживотињедречатиоратьБијело као гуска, иде као гуска, и дречи [V] као гуска [X], а није гуска. Белое, как гусыня, ходит, как гусыня, и кричит [V], как гусыня [X], но не гусыня.X Vартефакты: не звукикричать, слишком сильно, ярко выделяться1. Кад се само погледа на одело женино, на њене шарене боје [X] што дрече [V]. . . види се колико је штетно за народну привреду што је жена навикла да се кити. Стоит только посмотреть на одежду жены/женщины, на её пёстрые кричащие [V] цвета [X], как сразу становится видно, сколько убытков народной экономике приносит тот факт, что женщина привыкла украшаться. 2. На другој страни [новина] дречали [V] су наслови [X]. На другой странице [газеты] кричали [V] заголовки [X].X VX V
сербскийголубьголубгугутативорковатьГолуб [X] гугуће [V]. Голубь [X] воркует [V].X Vчеловек: физиологические реакции: прихлёбывание (например, когда едят суп)звук при проглатывании пищиХрана [X] неугодно му је гугутала [V] у грлу. Еда [X] неприятно клокотала [V] у него в горле.X VX V
сербскийживотныеживотињеврискатипронзительно кричатьПопци [X] су врискали [V] у стрњици. В колосьях верещали [V] сверчки [X].X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голос/ человек: плач: громкийпронзительно кричать, визжать, плакатьВрискаше [V] да ти срце пукне. (Он) [X] верещал [V] так, что сердце разрывалось.X VX V
сербскийулей пчёл, стая птицпчеле, птицебрујатижужжать1. Брујао [V] је небројен цвркут [X] избуђених птица. Шумел [V] безостановочный щебет [X] разбуженных птиц. 2. У његовој глави . . . као у каквој кошници пред ројење, све [X] бруји [V]. У него в голове, как в улье перед роением, всё [X] жужжит [V].X Vприрода: морешуметьЛагано бруји [V] и хуји широко море [X]. Спокойно шумит [V] и гудит широкое море [X].X VX V
сербскийулей пчёл, стая птицпчеле, птицебрујатижужжать1. Брујао [V] је небројен цвркут [X] избуђених птица. Шумел [V] безостановочный щебет [X] разбуженных птиц. 2. У његовој глави . . . као у каквој кошници пред ројење, све [X] бруји [V]. У него в голове, как в улье перед роением, всё [X] жужжит [V].X Vартефакты: гудение (исправный мотор)гудеть (о колоколе)1. Брујало [V] је . . . велико звоно [X]. Гудел [V] большой колокол [X]. 2. Планина [X] бруји [V] од експлозија. Гора [X] гудит [V] от взрыва. X VX V
сербскийулей пчёл, стая птицпчеле, птицебрујатижужжать1. Брујао је небројен цвркут избуђених птица. 2. У његовој глави . . . као у каквој кошници пред ројење, све [X] бруји [V]. У него в голове, как в улье перед роением, всё [X] жужжит [V].X Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: шум толпыгул голосов1. Село [X]. . . је још издалека брујало [V]. Гудение [V] села [X] было слышно ещё издалека (букв.: Село [X] ещё издалека гудело [V]). 2. На ходнику брујала [V] је граја [X] ради дјевојке која се отровала. В коридоре стоял (букв.: гудел) [V] шум [X] из-за отравившейся девушки. 3. Сав је град [X] брујао [V] и преклапао о том. Весь город [X] гудел [V] и судачил об этом.X VX V
сербскийсверчокзрикавац, попацзврчатистрекотатьУ кавани [је] све мировало, само [је] попац [X] несметано зврчао [V]. В кафе всё было спокойно, только сверчок [X] безмятежно стрекотал [V].X Vартефакты: гудение (исправный мотор)гудеть (о колокольчике); гудеть, тарахтеть (о моторе)1. Електрично звонце [X] једнако зврчи [V]. Электрический звоночек [X] монотонно гудит [V]. 2. Зврче [V] аероплани [X] над крововима. Гудят [V] аэропланы [X] над крышами.X VX V
сербскийсверчокзрикавац, попацзрикатистрекотатьЗрикавци [X] тужно зричу [V]. Грустно стрекочут [V] сверчки [X].X V
сербскийнасекомыеинсектизујатижужжатьКомарци [X] зујаху [V] око ушију. У ушей жужжали [V] комары [X].X Vартефакты: гудение (исправный мотор)/ артефакты: свист (пуля или иной быстро движущийся объект, или воздух)жужжать, гудеть, звенеть; свистеть (о пулях)1. Штампарије [X] зује [V] и дању и ноћу. Типографии [X] жужжат [V] днём и ночью. 2. Куршуми [X] турски фијукали су и зујали [V]. Турецкие пули [X] свистели и жужжали [V].X VX V
сербскийнасекомыеинсектизујатижужжатьКомарци [X] зујаху [V] око ушију. У ушей жужжали [V] комары [X].X Vчеловек: семиотически значимая речь: сплетнисплетничать, передавать из уст в уста1. Може ли предати она оно писмо кад цијелим селом [X] зуји [V] да је тај сељак настрадао [Y-rel]. А может ли она передать это письмо, когда всё село [X] сплетничает [V] о том, что тот крестьянин пострадал [Y-rel]. 2. Било [је] извјесно . . . да ће Лајкотовица [X] о томе [Y-prep+S] зујати [V] посвуда. Было известно, что Лайкотовица [X] будет болтать [V] об этом [Y-prep+S] повсюду.X V (Y [rel/prep +S])X V (Y [rel/prep +S])
сербскийнасекомыеинсектизујатижужжатьКомарци [X] зујаху [V] око ушију. У ушей жужжали [V] комары [X].X Vфизиологические ощущения: звон в ушахзвенеть в ушах1. И сад јој још зује [V] у ушима они гласови [X] и немирни жамор [X] сватова. И сейчас ещё жужжат [V] у неё в ушах эти голоса [X] и беспокойный гвалт [X] сватов.X VX V
французскийщенок, кролик, лиса, ястреб, журавльchiot, lapin, renard, épervier, grueglapirтявкать (о щенке); визжать (о кролике); лаять (о лисе); кричать (о ястребе); курлыкать (о журавле)Un renard [X] aux longs poils glapit [V] au coin du feu - У камина лает [V] лисица [X] с длинной шерстью.X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голос/человек: пение: громкое пение/ человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениепеть или кричать резким и неприятным голосомCette femme [X] ne fait que glapir [V] - Эта женщина [X] только и делает, что орёт [V]; Glapir [V] des injures [Y]. - Выкрикивать [V] оскорбления [Y]; La malheureuse cantatrice [X] continue, en roulant les yeux, à glapir [V] la romance [Y] - Несчастная певица [X] продолжает, закатывая глаза, горланить [V] романс [Y].X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийщенок, кролик, лиса, ястреб, журавльchiot, lapin, renard, épervier, grueglapirтявкать (о щенке); визжать (о кролике); лаять (о лисе); кричать (о ястребе); курлыкать (о журавле)Un renard [X] aux longs poils glapit [V] au coin du feu - У камина лает [V] лисица [X] с длинной шерстью.X Vартефакт: шипениеиздавать резкие, пронзительные звукиLe radio glapit - Радио орётX VX V
французскийсова, сипуха, неясытьchouette, effraie, chat-huant, hibouhululer (ululer)кричать (о ночных птицах)Un chat-huant [X] se mit à ululer [V] lentement, longuement... Hoho-hô!... Hoho-hô! -Медленно, пространно принялась кричать [V] неясыть [X]…У-у! У-у!X Vчеловек: плач: от горя/человек: пение: тихое пениеиздвать стоны, жалобные звуки; транзитивное употребление - петь, напевать1.Quelqu'un est mort et les pleureuses [X] hululent [V] - Кто-то умер, и наёмные плакальщицы [X] стонут [V]; 2. Une procession de moines [X] aux frocs blonds qui, pieds nus, la corde aux reins, un cierge en main, ululent [V] d'une voix formidable un cantique [Y] - Процессия монaхов [X] в светлых рясах, которые, с голыми ногами, с веревками на поясе, со свечами в руках, поют [V] волшебными голосами какой-то гимн [Y]. 1. X V; 2. X V Y [Acc/rel]1. X V; 2. X V Y [Acc/rel]
французскийсова, сипуха, неясытьchouette, effraie, chat-huant, hibouhululer (ululer)кричать (о ночных птицах)Un chat-huant [X] se mit à ululer [V] lentement, longuement... Hoho-hô!... Hoho-hô! -Медленно, пространно принялась кричать [V] неясыть [X]…У-у! У-у!X Vприрода: ветериздавать звуки, напоминающие стонDehors, le vent [X] de mer hululait [V] toujours, poussant sur la grève sa vaste plainte - Снаружи все еще стонал [V] морской ветер [X], посылая на песчаный берег свои тяжелые сетования.X VX V
французскийкузнечик, сверчок, цикада, аист, журавль, курицаsauterelle, grillon, cigale, cigogne, grue, poulecraqueterкричать, курлыкать, стрекотать, клацатьTête renversée en arrière, la cigogne [X] craquette [V] en toute occasion. Elle est dépourvue de syrinx (partie inférieure du larynx) qui permet le chant. - С головой, откинутой назад, аист [X] клацает [V] при любой возможности. У него нет нижней гортани, поэтому он не может петь.X Vартефакт: трескпотрескиватьLe sel [X] craquette [V] quand on le jette dans le feu - Соль [X] потрескивает [V], если ее бросить в огонь.X VX V
французскийцикада, сверчок, кузнечик, саранчаcigale, grillon, sauterelle, criquetstridulerстрекотатьMonotone, têtue comme un cœur qui bat, une sauterelle [X] stridulait [V] - Монотонно, упрямо, как бьющееся сердце, стрекотал [X] кузнечик [V].X Vчеловек: плач/человек: физиологические реакции: стон/человек: пение: тихое пениестонать, транзитивное употребление - петь1. Il était donc a priori surprenant de retrouver ce soir, au concert des Bardzones , l'adorable frimousse et la très reconnaissable chevelure de Chloé [X], bondissant, pleurant, stridulant [V] à l'unisson des autres pimbêches trop maquillées qui emplissaient la salle - Так, он априори был удивлен увидеть в этот вечер на концерте Бардзон восхитительную мордочку и очень узначаемую шевелюру Хлои [X], которая подпрыгивала, стонала [V] и плакала в унисон другим слишком накрашенным воображалам, которые заполняли зал; 2. Oh! dit le scientifique, tu [X] as stridulé [V] une mélodie [Y] donc tu as un don. - Ого, -сказал ученый, - ты [X] напел [V] такую мелодию [Y], да ты талант!1. X V; 2. X V Y [Acc/rel]1. X V; 2. X V Y [Acc/rel]
французскийаистcigogneclaqueterклекотатьLa cigogne est un oiseau carnivore. C'est un oiseau migrateur africain qui vient se reproduire en Europe. Pour communiquer, la cigogne [X] claquette [V] du [Prep] bec [S] - Аисты - это птицы плотоядные. Они являются африканскими перелетными птицами, которые развелись и в Европе. Для коммуникации аисты [X] клацают [V] клювом [Y]. X V (Y [Prep+S]); Y - инструмент
французскийпоросёнок, свинья, кабан, медведь, ёж, собака, гиппопотам, морской лев, тюленьporc, couchon, sanglier, ours, hérisson, chien, hippopotame, otarie, phoquegrognerхрюкать, хрипетьEt, allongé sur un lit d'ordures humides, un cochon [X] tout rose, assoupi, grognait [V] en rêvant. - И, расположившись на кровати из влажного мусора, совсем розовый, дремлющий поросенок [X] мечтательно хрюкал [V].X Vчеловек: нечленораздельная речь: нечеткая артикуляция/человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивлениебрюзжать, ворчать, бормотатьObéir en grognant [V]. - Обещать, ворча [V]; Ils [X] grognaient [V], mais ils le suivaient toujours. - Они [X] ворчали [V], но всегда за ним следовали; Il [X] grognait [V] des menaces terribles [Y]... - Он [X] бормотал [V] (сквозь зубы) жуткие угрозы [Y]; Il commence bien l'année comme un mari, car il [X] me [Y] grogne [V] tout le temps - Он начал год, как настоящий муж, так как он [X] ворчит [V] на меня [Y] все время.X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийпоросёнок, свинья, кабан, медведь, ёж, собака, гиппопотам, морской лев, тюленьporc, couchon, sanglier, ours, hérisson, chien, hippopotame, otarie, phoquegrognerхрюкать, хрипетьEt, allongé sur un lit d'ordures humides, un cochon [X] tout rose, assoupi, grognait [V] en rêvant. - И, расположившись на кровати из влажного мусора, совсем розовый, дремлющий поросенок [X] мечтательно хрюкал [V].X Vприрода: море/артефакты: музыкальные инструментыиздавать глухой звукLa mer [X] sombre grogne [V] et crache sa salive blanche le long du rivage - Темное море [X] гудит [V] и выплевывает свою белую слюну вдоль побережья; Cet orgue [X] grogne [V] comme dix pourceaux - Этот орган [X] хрюкает [V], как десять поросят.X VX V
французскийпоросёнок, свинья porc, couchongruinerхрюкать La truie [X] aux mamelles flasques et ridées, aux soies rudes, groinait [V] vers le sol - Свинья [X] с дряблыми и морщинистыми сосками, с жесткой щетиной, хрюкала [V] в землю.X V
французскийголубь, горлица, вяхирь, витютеньcolombe, tourterelle, palombe, ramiergémirворковатьLa colombe [X] gémit [V] sous la verte ramée - Голубь [X] курлыкает [V] под зелёными ветвями.X Vчеловек: плач: просительный монотонный/человек: физиологическая реакция: стон стонать, охать; вздыхать; кряхтеть; жаловатьсяOn me mena coucher, et toute la nuit je [X] ne fis que gémir [V] et soupirer dans mon sommeil. - Меня отвели спать, и всю ночь я [X] стонал [V] и вздыхал во сне. Elle [X] gémissait [V] du [Prep] velours [S] qu'elle n'avait pas, du [Prep] bonheur [S] qui lui manquait, de [Prep] ses rêves [S] trop hauts, de [Prep] sa maison [S] trop étroite. - Она [X] причитала [V] из-за [Prep] бархата [S], которого у нее не было, из-за [Prep] счастья [S], которого ей не хваталo, из-за [Prep] мечтаний [S] слишком возвышенных, из-за [Prep] дома [S],слишком тесного; L'une sort du matin et chante avec l'aurore, L'autre [X] gémit [V] le soir un triste et long adieu [Y]. - Одна выходит с утра и поет вместe с рассветом, другая [X] стонет [V] по вечерам грустное и длинное прощай [Y]. X V (Y[Acc/rel]) (Z [Prep + S]; Prep = de, sur)X V (Y[Acc/rel]) (Z [Prep + S]; Prep = de, sur)
французскийголубь, горлица, вяхирь, витютеньcolombe, tourterelle, palombe, ramiergémirворковатьLa colombe [X] gémit [V] sous la verte ramée - Голубь [X] курлыкает [V] под зелёными ветвями.X Vприрода: ветершуметь (о листве деревьев, ветре)Le vent [X] gémit [V] dans le forêt. - Ветер [X] воет [V] в лесу.X VX V
французскийголубь, горлица, вяхирь, витютеньcolombe, tourterelle, palombe, ramierroucoulerворковатьLa colombe [X] au col noir roucoule [V] sur les toits - Голубь [X] с черной шейкой воркует [V] на крышах.X Vмножественный субъект: нечленораздельная речь: разговор влюбленной пары/человек: поведение: флиртвести нежные разговоры, говорить или петь нежным голосом, обольщатьIl [X] passe son temps à roucouler [V] aux pieds de cette femme - Все свое время он [X] проводит, читая влюбленные речи [V] у ног этой женщины; Il [X] se coucha à ses genoux et lui roucoula [V] sa romance [Y] favorite, à savoir: qu'elle était charmante, pâle comme la lune, douce comme un mouton - Он [X] бросился на колени и напел [V] ее любимый романс [Y], в котором говорилось о том, как она была очаровательна, бледна, как луна, нежна, как овечка.X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийгусь, павлин, ворон, ласточка, фазан, куропатка, попугай, цесаркаoie, paon, corbeau, hirondelle, faisan, perdrix, perroquet, pintadecriaillerгоготать, кричатьLes hirondelles [X] criaillaient [V] éperdument - Ласточки [X] безумно кричали [V].X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивлениепокрикивать (без повода), громко жаловаться, брюзжатьCette femme [X] criaille [V] toujours, elle [X] criaille [V] sans cesse après [Prep] ses domestiques [S]. - Эта женщина [X] все время брюзжит [V], она [X] без конца покрикивает [V] на [Prep] прислугу [S]; Les enfants [X] mal nourris criaillaient [V] la faim [Z] - Плохо накормленные дети [X] кричали [V] от голода [Y].X V (Y[Acc]) (Z [Prep+S])X V (Y[Acc]) (Z [Prep+S])
французскийгусь, павлин, ворон, ласточка, фазан, куропатка, попугай, цесаркаoie, paon, corbeau, hirondelle, faisan, perdrix, perroquet, pintadecriaillerгоготать, кричатьLes hirondelles [X] criaillaient [V] éperdument - Ласточки [X] безумно кричали [V].X Vартефакт: скрипиздавать резкий, неприятный звук, скрипетьLe bruit des plumes [X] criaillant [V] sur le papier - Шум перьев [X], скрипящих [V] на бумаге.X VX V
французскийворон, ворона, голубь, чайкаcorbeau, corneille, colombe, mouettecroasserкаркать, кричатьDes corbeaux [X] viennent toujours en grand nombre se poser et croasser [V] sur ses branches - Вороны [X] всегда прилетают сюда большой стаей и каркают [V] на ветках.X Vчеловек: характеристика голоса: хриплый голосговорить или петь хриплым и неприятным голосомX V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийворон, ворона, фазанcorbeau, corneille, faisancraillerкаркать, кричатьJ'entends le corbeau [X] crailler [V] - Я слышу, как каркает [V] ворон [X].X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голоскричать неприятным голосомEh ben, Delphine, mauvaise gale! Es-tu sourde, qu'il me [X] faut crailler [V] à tue-tête! - Эй, Делфин, проклятая злюка! Ты глухая, что мне [X] приходится орать [V] во все горло?X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийворон, воронаcorbeau, corneillegraillerкаркать Le général ne veut pas se mettre à table et le corbeau [X] n'a pas envie de grailler [V]! - Генерал не хочет садиться за стол, а ворон [X] не хочет каркать [V]!X Vчеловек: характеристика голоса: хриплый голосхрипло говорить, хрипетьChui pas devin, putain, [Y] - grailla [V] Fulbert-Paterne [X] avec un mauvais sourire - Чёрт, откуда мне знать? [Y] - прохрипел [V] Флобер-Патерн [X] с недоброй улыбкой.X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийворон, воронаcorbeau, corneillegraillerкаркать Le général ne veut pas se mettre à table et le corbeau [X] n'a pas envie de grailler [V]! - Генерал не хочет садиться за стол, а ворон [X] не хочет каркать [V]!X Vартефакт: музыкальные инструментытрубить в рог, созывая собакUne trompe de chasse [X] graillait [V] doucement dans les parages du chenil - Охотничий рог [X] негромко трубил [V] на псарне.X VX V
французскийворон, воронаcorbeau, corneillegraillerкаркать Le général ne veut pas se mettre à table et le corbeau [X] n'a pas envie de grailler [V]! - Генерал не хочет садиться за стол, а ворон [X] не хочет каркать [V]!X Vчеловек: поведение: прием пищитрескать, рубать, жратьAh vous [X] avez bien graillé [V] les batards. [Y] - О, так вы [X] стрескали [V] булочки [Y]! ; Il n'y a plus rien [Y] à grailler [V], c'est la dèche. - Жрать [V] больше нечего [Y], нищета!X V Y [Acc]X V Y [Acc]
французскийкукушкаcoucoucoucoulerкуковатьCe jour-là tout le monde tâche de bien manger et d'avoir de l'argent dans la poche parce et si le coucou [X] se met à coucouler [V] ils auront du bonheur toute l'année. - В этот день все стараются хорошо поесть и положить денег в карман, а если кукушка [X] примется куковать [V], им будет обеспечено счастье на целый год.X V
французскийлягушка, жабаgrenouille, crapaudcoasserквакать Les grenouilles [X] maintenant coassaient [V], poussant, tout le long des berges, leurs notes roulantes et monotones - Теперь лягушки [X] квакали [V], пуская вдоль берегов реки раскатистые и монотонные звуки.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивлениеговорить неприятные словаVous [X] ne me coasserez [V] pas à l'oreille vos besoins [Y] ni vos demandes d'argent [Y]- Не шепчите [V] мне на ушко ни о ваших нуждах [Y], ни о ваших просьбах о деньгах [Y].X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийлягушка, жабаgrenouille, crapaudcoasserквакатьLes grenouilles [X] maintenant coassaient [V], poussant, tout le long des berges, leurs notes roulantes et monotones - Теперь лягушки [X] квакали [V], пуская вдоль берегов реки раскатистые и монотонные звуки.X Vартефакт: скрипиздавать неприятные звуки, скрипетьOn entend coasser [V] la girouette [X] du colombier - Слышно, как скрипит [V] флюгер [X] на голубятне.X VX V
французскийкрокодил, собака, птицаcrocodile, chien, oiseause lamenterкричатьDe maigres chiens [X], épars, allongeant leurs museaux, se lamentaient [V], poussant des hurlements lugubres. - Худощавые собаки [X], растрепанные, вытягивали свои морды, выли [V], пуская мрачные завывания.X Vчеловек: плач: просительный монотонныйжаловаться, горевать, сетовать, причитатьJe n'ai jamais eu une tristesse aussi réelle au fond du cœur. Mais je [X] me suis trop lamenté [V] en vous écrivant : cette mélancolie sur moi-même finirait par vous ennuyer. - Мое сердце никогда не испытовало такой печали. Но я [X] слишком рассетовался [V] в письме Вам, в конце концов моя депрессия Вам наскучит. « Il nous quittera » [Y] se lamentaient [V] les uns [X]: « Non, certes, le voici resté » applaudirent les autres. - Он от нас уйдет [Y], - жаловались [V] одни [X], - Нет, разумеется, вот, остался!, - аплодировали другие. Il [X] se lamentait [V] d[Prep]'être [inf] exilé dans le plus triste lieu du monde où ses talents étaient enfouis. - Он [X] жаловался [V] на то, что его сослали [Y] в самое жалкое место в мире, где его таланты будут зарыты в землю.X V (Y[rel/Prep+S/Prep+inf]; Prep = de, sur)X V (Y[rel/Prep+S/Prep+inf]; Prep = de, sur)
французскийкрокодил, собака, птицаcrocodile, chien, oiseause lamenterкричатьDe maigres chiens [X], épars, allongeant leurs museaux, se lamentaient [V], poussant des hurlements lugubres. - Худощавые собаки [X], растрепанные, вытягивали свои морды, выли [V], пуская мрачные завывания.X Vартефакт: гудение колокола/природа: ветер: вой, гудение, свистиздавать звуки, напоминающие стенанияQuand le jour se meurt, la cloche [X] se lamente [V]. - Когда день умирает, колокол [X] стенает [V]. Et l‘on entend aussi se lamenter [V] l‘autan [X] - Слышно также, как завывает [V] южный ветер [X].X VX V
французскийкрокодил,заяцcrocodile, lièvrevagirкричать, пищать Les crocodiles [X] vagissaient [V] entre les roseaux du fleuve. - Крокодилы [X] кричали [V] в речных камышах.X Vчеловек: плач: младенецпищать (о новорожденном)Le bébé [X] continuait à vagir [V] dans une berce d'osier. - Малыш [X] продолжал пищать [V] в ивовой колыбели.X VX V
французскийиндюкdindonglouglouterкулдыкатьLa poule glousse, le dindon [X] glougloute [V]. - Курица кудахчет, индюк [X] кулдычет [V].X Vприрода: жидкость: бульканьебулькать (о жидкости)La source [X] glougloute [V]. - Иcточник [X] журчит [V] (букв. булькает). Ces voix aigres me font l‘effet d‘eaux de vaisselle [X], glougloutant [V] et s‘égouttant par les éviers et par les plombs - Эти резкие голоса напоминают мне звук булькающих [V] помоев [X], которые стекают по сточным трубам и желобам.X VX V
французскийслон, носорогéléphant, rhinocérosbarrirреветьLes chevaux hennissaient, l'éléphant [X] barrissait [V], mais le plus spectaculaire était Dagar, le grand tigre de Sibérie. Il ne disait rien. - Лошади ржали, слоны [X] ревели [V] , но самым впечатляющим был Дагар - большой сибирский тигр. Он не издавал никаких звуков.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление/человек: семиотически значимые реакции: одобрительные реакциикричать или восклицать, выражая либо недовольство, протест, либо восторженность одобрениеSon plaisir était sans bornes, quand Christophe, emporté par la passion, énonçait des paradoxes monstrueux, qui faisaient barrir [V] l'auditoire [X] - Его удовольствию не было конца, когда Кристоф, объятый страстью, высказывал чудовищные парадоксы, в ответ на которые публика [X] неистовствовала [V]. X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийскворец, сойка, дрозд, сорокаétourneau, geai, merle, piejaserстрекотать, кричатьCe tendre oiseau [X] qui jase [V] ignore l'oiseleur - Эта хрупкая птичка [X], которая стрекочет [V], не знает продавца птиц.X Vчеловек: семиотически значимая речь: сплетни/множественный субъект: нечленораздельная речь: разговор женщинболтать, судачить, заниматься пересудамиIls [X] se mirent à jaser [V] avec une joie débordante et en une minute transfigurèrent l'atmosphère de la salle à manger. - Они [X] принялись болтать [V] с заграничной радостью и за минуту преобразили атмосферу столовой. Mad. Prugnières analyse avec moi quelques visages et nous [X] jasons [V] pédagogie [Acc], modes [Acc], musique [Acc] etc. - Мадемуазель Прюньер анализирует вместе со мной некоторые образы, и мы [X] болтаем [V] о педагогике [Y], моде [Y], музыке [Y] и т.д. On [X] pourrait jaser [V] de [Prep] nous [S] deux... tant que je ne suis pas seule avec toi, mon mari n'a rien à dire, j'ai un bon prétexte pour rester ici... tu comprends? - О нас двоих [Y] могут судачить [V] ..Пока я с тобой не одна, мой муж не может ничего сказать, и у меня есть хороший повод здесь остаться...Ты понимаешь?X V (Y[Acc/Prep+S]; Prep = sur, de)X V (Y[Acc/Prep+S]; Prep = sur, de)
французскийскворец, сойка, дрозд, сорокаétourneau, geai, merle, piejaserстрекотать, кричатьCe tendre oiseau [X] qui jase [V] ignore l'oiseleur - Эта хрупкая птичка [X], которая стрекочет [V], не знает продавца птиц.X Vчеловек: семиотически значимая речь: сплетнисказать больше, чем следует; выдать тайнуChut! vous voudriez me [X] faire jaser [V], compère; mais je suis discret comme la tombe - Тсс! Вы хотить, чтобы я [X] проболталась [V], ловкач, но я буду нема, как могила.X V X V
французскийскворец, сойка, дрозд, сорокаétourneau, geai, merle, piejaserстрекотать, кричатьCe tendre oiseau [X] qui jase [V] ignore l'oiseleur - Эта хрупкая птичка [X], которая стрекочет [V], не знает продавца птиц.X Vприрода: ветерпроизводить слабый, продолжительный звукLes arbres [X] jasaient [V] tout bas et tressaillaient au dernier vent du soir avant de s'assoupir - Деревья [X] тихо шумели [V] и вздрагивали при последнем вечернем ветерке, перед тем как уснуть.X VX V
французскийолень, оленёнок, тигрcerf, faon, tigrerâlerхрипеть, фыркатьA l'âge de huit ans, j'ai vu un type taquiner un tigre avec une barre de fer ; le tigre [X] râlait [V] terriblement. - Когда мне было 8 лет, я видела, как какой-то человек дразнил тигра железным прутом.. Тигр [X] ужасающе хрипел [V].X Vчеловек: физиологические реакции: хрип/человек: характеристика голоса: охрипший голосхрипетьOh! Mon Dieu, ç'a été fini très vite. Il [X] n'a pas râlé [V] plus d'une heure. - Бог мой! Все закончилось очень быстро. Он [X] хрипел [V] не больше часа. « Mal, très mal... » [Y] râlait [V] du fond de son fauteuil l'orateur [X] funèbre devenu aphone. - Плохо, очень плохо, [Y] - прохрипел [V] из глубины кресла мрачный оратор [X], у которого охрип голос. Un instant, elle le [X] regarda arracher les draps de ses mains crispées, râler [V] son désespoir [Y]. - Одно мгновение она смотрела, как он [X] сморщенными руками срывает простыни, хриплым голосом говорит слова отчаяния (букв., хрипит [V] отчаяние [Y]). X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийолень, оленёнок, тигрcerf, faon, tigrerâlerхрипеть, фыркатьA l'âge de huit ans, j'ai vu un type taquiner un tigre avec une barre de fer ; le tigre [X] râlait [V] terriblement. - Когда мне было 8 лет, я видела, как какой-то человек дразнил тигра железным прутом.. Тигр [X] ужасающе хрипел [V].X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивлениезлиться, выражать недовольствоAllons! On peut s'arranger. Il [X] râle [V] parce que vous lui avez coûté de l'argent, c'est tout. Il [X] doit râler [V] de pondre toujours des articles, le pauv'vieux. - Ну же! Мы можем все уладить! Он [X] злится [V], потому что вы ему стоили денег, вот и все. Он [X], должно быть, возмущается [V] из-за того, что постоянно пишет статьи, бедный малый.X V (Y [Prep + inf]); Y = causeX V (Y [Prep + inf]); Y = cause
французскийолень, оленёнок, тигрcerf, faon, tigrerâlerхрипеть, фыркатьA l'âge de huit ans, j'ai vu un type taquiner un tigre avec une barre de fer; le tigre [X] râlait [V] terriblement. - Когда мне было 8 лет, я видела, как какой-то человек дразнил тигра железным прутом.. Тигр [X] ужасающе хрипел [V].X Vчеловек: семиотически значимая речьторговатьсяOn a vu des mendiants [X] donner de 40 à 50.000 francs en mariage à leurs filles et vivre chez eux très commodément après avoir râlé [V] une journée entière pour attirer des aumônes abondantes. - Известно о случаях, когда нищии отдавали 40-50 тысяч франков на свадьбу своих дочерей, у который они потом прекрасно жили, а днем ранее они [X] торговались [V] на улицах, чтобы получить милостыню побольше. X VX V
французскийолень, оленёнок, тигрcerf, faon, tigrerâlerхрипеть, фыркатьA l'âge de huit ans, j'ai vu un type taquiner un tigre avec une barre de fer ; le tigre [X] râlait [V] terriblement. - Когда мне было 8 лет, я видела, как какой-то человек дразнил тигра железным прутом.. Тигр [X] ужасающе хрипел [V].X Vприрода: ветер/артефакт: звук работающего моторапроизводить звук, который напоминает хрипOh! c'est fini! longuement le vent [X] râle [V], Tout est jaune et poussif. - Ох, все кончено! Пространно ветер [X] воет [V], все желтое и вымученное. Un tramway [X] montait en râlant [V] de la gare de l'Est. - Из восточного вокзала, хрипя [V], выезжал трамвай [X].X VX V
французскиймалиновка, синицаfauvette, mésangezinzinulerпетьIl écoutait zinzinuler [V] les mésanges [X] et les fauvettes [X] - Он слушал, как поют [V] синицы [X] и малиновки [X].X V
французскиймалиновка, канарейка, сойка, попугай, дрозд, воробейfauvette, canari, geai, perroquet, grive, moineaubabillerщебетатьTout revit avec la venue du printemps. La nature reverdit. Les arbres bourgeonnent. Les oiseaux [X] babillent [V]. - Все возрождается с приходом весны. Природа зеленеет. Деревья пускают почки. Птички [X] щебечут [V]. X Vчеловек: нечленораздельная речь: гуление младенцевлепетать (о ребенке)Une année, deux années s'écoulèrent. Le fils d'Elhamy fut sevré, grandit; il [X] babillait [V] gentiment sous la garde de sa nourrice. - Один год, два года минуло. Сына Елами отняли от груди, он подрос. Он [X] мило лепетал [V] под присмотром кормилицы.X V X V
французскиймалиновка, канарейка, сойка, попугай, дрозд, воробейfauvette, canari, geai, perroquet, grive, moineaubabillerщебетатьTout revit avec la venue du printemps. La nature reverdit. Les arbres bourgeonnent. Les oiseaux [X] babillent [V]. - Все возрождается с приходом весны. Природа зеленеет. Деревья пускают почки. Птички [X] щебечут [V]. X Vчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речь/человек: семиотически значимая речь: сплетниболтатьElle ne connait pas la rêverie. Elle [X] babille [V] sans désemparer. - Она не знает состояния задумчивости. Она [X] болтает [V] без умолку. On [X] babillait [V] sur [Prep] Nucingen [S], on l'examinait, on le jugeait, on trouvait moyen de le calomnier! - Болтали [V] о [Prep] Нюсингане [S], его обсуждали, судили, находили любой способ его оклеветать! X V (Y[Prep+S])X V (Y[Prep+S])
французскийсойка, сорокаgeai, piecajolerкричатьIl entendait cageoler [V] le geai [X] - Он слышал, как кричат [V] сойки [X].X Vчеловек: нечленораздельная речь: разговор матери с младенцем/множественный субъект: нечленораздельная речь: разговор влюбленной пары/человек: поведение: флирт1. ласкать, 2. льстить, обхаживать ( с целью соблазнения или получения выгоды)1. Cajoler [V] un enfant [Y]. - Ласкать [V] ребенка [Y]. Cajoler [V] qqn [Y] du regard et de la voix - Ласкать [V] кого-то [Y] взглядом и голосом. 2. Il [X] l [Y]'a tant cajolé [V] qu'il a obtenu ce qu'il demandait. - Он [X] его [Y] так обхаживал [V], что в итоге получил то, чего просил. Il [X] s'est mis à me dire des flatteries, et puis à me [Y] cajoler [V]. - Он [X] принялся мне льстить, а потом и соблазнять [V] меня [Y]. X V Y[Acc]X V Y[Acc]
французскийсойка, гусьgeai, oiecacarderгоготать, кричатьLe geai [X] alerte les autres habitants des forêts en cacardant [V]. - Сойка [X] кричит [V], тревожа других обитателей леса.X V
французскийкурица, перепел, куропатка, индюк, рябчикpoule, caille, perdrix, dinde, gelinotteglousserкудахтать, кричатьLes fermes dorment profondément. Seuls, les chats rôdent et les poules [X] gloussent [V] alentour. - Женщины глубоко спят. Только кошки бродят и курицы [X] кудахчат [V] вокруг.X Vчеловек: смех: тихий смеххихикать, гоготатьLes filles [X] se mirent à glousser [V]. - Девочки [X] принялись хихитать [V]. On peut le dire [Y], gloussait [V] -il [X], on peut le dire que vous avez du talent [Y]. - Можно сказать [Y], - прохихикал [V] он [X], - Можно сказать, что у вас есть талант! [Y].X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийкузнечик, сверчокsauterelle, grillongrésillerстрекотатьAu faîte des arbres de la grande haie grésillaient [V] les insectes [X] du soir - На верхушках деревьев высокой изгороди стрекотали [V] ночные насекомые [X].X Vприрода: градидти (о граде) Il grésillait tout à l'heure - Только что шел градбезличная конструкция: il + V [3p, sg]безличная конструкция: il + V [3p, sg]
французскийкузнечик, сверчокsauterelle, grillongrésillerстрекотатьAu faîte des arbres de la grande haie grésillaient [V] les insectes [X] du soir - На верхушках деревьев высокой изгороди стрекотали [V] ночные насекомые [X].X V??Cъежить, коробить (эффект огня или сильной жары)Le feu [X] a grésillé [V] ce parchemin [Y]. - От огня [X] этот пергамент [Y] съежился [V]. Le soleil [X] grésillera [V] toutes ces fleurs [Y] si vous ne les couvrez - Все эти цветы [Y] съежатся [V] от солнца [X], если вы их не прикроете.X V Y[Acc]X V Y[Acc]
французскийкузнечик, сверчокsauterelle, grillongrésillerстрекотатьAu faîte des arbres de la grande haie grésillaient [V] les insectes [X] du soir - На верхушках деревьев высокой изгороди стрекотали [V] ночные насекомые [X].X Vартефакты: треск (дерево при ломке или горении)/артефакты: скрип (дверь, колесо)Трещать, хрустеть, шипеть (в том числе, когда что-то жарится)La braise [X] grésillait [V]. - Угли [X] трещали [V]. Deux cierges [X] grésillaient [V] doucement. - Две восковые свечи [X] тихо трещали [V]. Les mitrailleuses [X] commencent à grésiller [V] comme de l'huile à la poêle. - Пулеметы [X] начали трещать [V], как масло на сковородке. Les roues d'une autre voiture firent grésiller [V] le sable [X] de l'allée - Под колесами другой машины заскрипел [V] песок [X] в аллее.X VX V
французскийкузнечик, сверчокsauterelle, grillongrésillerстрекотатьAu faîte des arbres de la grande haie grésillaient [V] les insectes [X] du soir - На верхушках деревьев высокой изгороди стрекотали [V] ночные насекомые [X].X Vне звуки: светблестеть, искритьсяLe soleil brûlait les canaux vides et les grèves faisant grésiller [V] de blancheur les linges [X] pendus aux fenêtres des quartiers pauvres - Солнце опаливало пустые каналы, и из-за песчаных берегов белье [X] , подвешенное у окон домов бедняков, искрилось [V] белизной.X VX V
французскийсова hibou boubouler/bubulerухатьSur le chemin de l'école, elle essaya de repérer l'endroit où elle avait entendu le hibou [X] boubouler [V]. - По пути из школы она пыталась отыскат место, где она слышала, как ухает [V] сова [X].X V
французскийласточка, воробей, синица, пташкаhirondelle, moineau, mésange, passereaugazouillerчирикать, щебетатьLes mésanges [X] gazouillaient [V] autour des premiers bourgeons. - Синички [X] щебетали [V], летая вокруг первых почек. De petits oiseaux [X] gazouillaient [V] une timide chanson [Y] d'automne. - Маленькие птички [X] чирикали [V] робкую песню [Y] осени. Ce [Y] que l'oiseau [X] gazouille [V] au [Prep] cyprès [S] solitaire. - То [Y], что птичка [X] чирикает [V] одинокому кипарису [Z]. X V (Y[Acc])(Z[Prep+S])человек: нечленораздельная речь: гуление младенцев/человек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речь: девушкалепетать La vue de l'enfant, qui [X] gazouillait [V] devant le feu avait bien vite calmé la mère. - Вид ребенка, который [X] лепетал [V] перед камином, быстро успокоил мать. Cette jeune fille, c'est un ange, elle parle, elle babille, elle [X] gazouille [V]. - Эта девочка - ангел: она говорит, она щебечет, она [X] лепечет [V]. Miss Bell [X] gazouillait [V] au [Prep] prince [S] de jolies choses [Y]. - Мисс Белл [X] лепетала [V] принцу [Z] милые словечки [Y].X V (Y[Acc/rel]) (Z[Prep+S])X V (Y[Acc/rel]) (Z[Prep+S])
французскийласточка, воробей, синица, пташкаhirondelle, moineau, mésange, passereaugazouillerчирикать, щебетатьLes mésanges [X] gazouillaient [V] autour des premiers bourgeons. - Синички [X] щебетали [V], летая вокруг первых почек. De petits oiseaux [X] gazouillaient [V] une timide chanson [Y] d‘automne. - Маленькие птички [X] чирикали [V] робкую песню [Y] осени. Ce [Y] que l‘oiseau [X] gazouille [V] au [Prep] cyprès [S] solitaire. - То [Y], что птичка [X] чирикает [V] одинокому кипарису [Z]. X V (Y[Acc])(Z[Prep+S])природа: река: журчаниежурчатьCe ruisseau [X] gazouille [V] agréablement. - Этот ручей [X] приятно журчит [V].X VX V
французскийласточкаhirondelle trisserщебетатьUne fumée montait très haut, à peine plus bleue que le ciel, où trissaient [V] de vives hirondelles [X] - Дымка поднималась очень высоко, она была почти такая же голубая, как небо, где щебетали [V] резвые ласточки [X].X V
французскийсоваhulottehôlerухатьLe faon? - Râle. - La hulotte? [X] - Hôle [V]. - La perdrix? - Cacabe. - Олененок? - Хрипит. - Лесная сова [X]? - Ухает [V]. - Куропатка? - Кричит!X V
французскийгусь, гусакoie, jars jargonnerгоготать, кричатьLe jars est batailleur, il crie souvent, on dit qu'il [X] jargonne [V]. - Гусь задорный, он часто кричит; о гусе говорят, что он [X] гогочет [V].X V человек: семиотически значимая речь: разговор на непонятном языкеговорить на жаргонеVous payez un verre? Il en fait une soif [Y], jargonnait [V] - elle [X] dans l'affreux argot des rencontres de faubourg. X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийгусь, гусакoie, jars jargonnerгоготать, кричатьLe jars est batailleur, il crie souvent, on dit qu'il [X] jargonne [V]. - Гусь задорный, он часто кричит; о гусе говорят, что он [X] гогочет [V].X V человек: семиотически значимая речь: разговор на непонятном языкеговорить непонятно или заумноLa rivalité est traditionnelle entre professeurs de français et de philosophie, les premiers accusant les seconds [X] de « jargonner » [V]. - Соперничество традиционно между учителями французского языка и учителями философии, первые обвиняют вторых в том, что они [X} непонятно выражаются [V]. Les Mémoires [X] jargonnent [V] une méta-physique [Y] sentimentale qui couvre assez mal des sensations très-physiques. - В мемуарах [X] представлены заумные рассуждения [V] о чувственной метафизике [Y], которая мало покрывает чисто физические чувства.X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийгусь, гусакoie, jars jargonnerгоготать, кричатьLe jars est batailleur, il crie souvent, on dit qu'il [X] jargonne [V]. - Гусь задорный, он часто кричит; о гусе говорят, что он [X] гогочет [V].X V человек: семиотически значимая речь: разговор на непонятном языкеплохо говорить на каком-либо языке, кое-как объясняться, коверкать языкDu portugais, en un clin-d'œil, il [X] passe au siamois : il en est bientôt maître, et peut jargonner [V] et caqueter dans les deux langues - С португальского в один миг он [X] переходит на сиамский - в нем он даже знаток - и может кое-как объясняться [V] и болтать на двух языках. Un vieux concierge [X] portant moustache grise jargonnait [V] un français [Y] mélangé d'italien. - Старый консьерж [X] с серыми усами кое-как говорил [V] на смеси [Y] итальянского и французского.X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийкроликlapinclapirкричатьLe lapins [X] clapissent [V] beaucoup. - Кролики [X] много кричат [V].X V
французскийлев, гепард, тигр, пантера, морской лев, тюленьlion, guépard, tigre, panthère, otarie, phoquerugirрычать, реветьLe lion [X] annonce sa présence en rugissant [V].- Лев [X] рычит [V], возвещая о своем прибытии.X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голосвыть, реветь, орать, выкрикивать Le peuple [X] rugit [V], se révolte, hésite, puis, dompté, finit par obéir à la voix de son capitaine - Народ [X] ревет [V], восстает, колеблется, потом, укрощенный, в конце концов покоряется голосу своего вождя. Les plus abominables despotes, s'ils venaient à s'emparer du sceptre, seraient précisément ceux qui [X] rugissent [V] contre [Prep] le despotisme [S]. - Самые отвратительные деспоты [X], если они пришли захватить власть, первыми будут выть [V] против [Prep] деспотизма [S]. Au temps où me faisant sa cour Alceste [X] à mes genoux rugissait [V] son amour [Acc]. - В то время, когда ухаживающий за мной Алсест [X] выкрикивал [V] у моих ног слова [Acc] любви.X V (Y[Acc/rel]) (Z [Prep + S])X V (Y[Acc/rel]) (Z [Prep + S])
французскийлев, гепард, тигр, пантера, морской лев, тюленьlion, guépard, tigre, panthère, otarie, phoquerugirрычать, реветьLe lion [X] annonce sa présence en rugissant [V].- Лев [X] рычит [V], возвещая о своем прибытии.X Vприрода: шторм/природа: ветер: вой, гудение, свиствытьL’océan [X] rugit [V]. - Океан [X] воет [V]. Le vent [X] du nord rugit [V]. - Северный ветер [X] воет [V].X V X V
французскийдроздmerleflûterнасвистыватьEntendez-vous flûter [V] le merle [X]? - Вы слышите, как насвистывает [V] дрозд [X]?X Vчеловекиграть на флейтеRestez-là, monsieur... et flûtez [V]! flûtez![V]... on vous paye pour ça!... - Оставайтесь, месье…И играйте [V] (на флейте), играйте[V]! Вам заплатят!...X V X V
французскийдроздmerleflûterнасвистыватьEntendez-vous flûter [V] le merle [X]? - Вы слышите, как насвистывает [V] дрозд [X]?X Vприрода: ветерсвистетьJ'aime bien que le vent [X] me flûte [V] autour des oreilles - Мне нравится, когда ветер [X] свистит [V] мне в уши.X V X V
французскийворобей и другие маленькие птицыmoineau et autres petits oiseauxpépierщебетать, чирикатьUn oiseau [X] pépiait [V] dans un parc répétant sans cesse une petite ritournelle d'une simplicité naïve et comique - Какая-то птичка [X] чирикала [V] в парке, повторяя без конца маленький припев, простота которого была наивна и комична.X Vчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речь: девушкабеззаботно, беспечно говорить о пустяках, балаболить (о женщинах)C'étaient des blonds aux traits fins qui tiraient sur une bouffarde. Il y avait des coquettes vêtues de robes «bois de rose». Tout [X] cela pépiait [V].- Это были блондинки с тонкими чертами лица, которые потягивали из одной курительной трубки. Там были кокетки, одетые в платья розовое дерево. Все они [X] болтали [V].X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийворобей, сойка, цыплёнок и другие маленькие птицыmoineau, geai, poussin et autres petits oiseauxpiaillerпищать, чирикатьDans les buissons piaillaient [V] les moineaux [X]. - В кустах чирикали [V] воробьи [X].X V человек: характеристика голоса: громкий голосвизжать, кричать, оратьLa marmaille [X] piaillait [V] au fond des logements. - Дети [X] кричали [V] в глубине квартир. Cet homme est insupportable, il [X] ne fait que piailler [V] . - Этот мужчина невыносим. Он [X] только и делает, что вопит [V].X VX V
французскийласточка, зяблик и другие птицыhirondelle, pinson et autres oiseauxramagerщебетать, петьUne hirondelle s'est venue percher à ma fenêtre ouverte; puis elle [X] a ramagé [V] le plus doucement du monde. - Ласточка прилетела в мое открытое окно. Потом она [X] запела [V] так сладко, как никто не поет. Les oiseaux de passage entendant ce petit être de leur espèce qui [X] ramage [V] sa chanson [Y] du printemps et de l'amour, se précipitent autour de lui. - Перелетные птицы, слушая это маленькое существо их вида, которое [X] поет [V] свою песню [Y] весны и любви, собираются вокруг него.X V (Y [Acc]) человек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речь: девушка/человек: пение: тихое пениеговорить, рассказывать о чем-либо незначительном певучим голосомJe [X] ne me sens ni le courage ni l'humeur de ramager [V] les insignifiances [Y] d'une conversation quelconque. - У меня [X] нет ни смелости, ни настроения рассказывать [V] незначительные детали [Y] какой бы то ни было беседы. Marguerite [X], venue pour la lessive, se déplaçait entre les arbres avec Pauline, ramageant [V] à mi-voix sa chanson [Y]. - Маргерит [X], которая пришла стирать белье, расположилась между деревьев с Паулиной и напевала [V] ей в полголоса свою песню [Y].X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийласточка, зяблик и другие птицыhirondelle, pinson et autres oiseauxramagerщебетать, петьUne hirondelle s'est venue percher à ma fenêtre ouverte; puis elle [X] a ramagé [V] le plus doucement du monde. - Ласточка прилетела в мое открытое окно. Потом она [X] запела [V] так сладко, как никто не поет. Les oiseaux de passage entendant ce petit être de leur espèce qui [X] ramage [V] sa chanson [Y] du printemps et de l'amour, se précipitent autour de lui. - Перелетные птицы, слушая это маленькое существо их вида, которое [X] поет [V] свою песню [Y] весны и любви, собираются вокруг него.X V (Y [Acc])???украшать цветными разводамиL'ombre [X] des arbres, devant la lune, ramagea [V] de bleu le gravier [Y].- Тень [X]от деревьев при свете луны украшала [V] голубыми узорами гравий [Y].X V Y[Acc]X V Y[Acc]
французскиймедведь, лев, кабанours, lion, sangliergrommelerхрюкать, хрипетьAlors un homme tombe dans la fosse où grommelle [V] un lion [X].- Итак, в яму, где хрипит [V] лев [X], падает мужчина.X Vчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивлениебрюзжать, ворчать, произносить тихо, сквозь зубыIl [X] grommelait [V] en crachottant sur ses bottes, symptôme connu de hargneuse préoccupation que les camarades respectaient - Он [X] брюзжал [V], поплевывая на свои ботинки - известный знак злобного беспокойства, который товарищи уважали. Paul [X] exaspéré nous suivait en grommelant [V] des choses désagréables [Acc]. - Раздраженный Поль [X] следовал за нами, ворча [V] всякие неприятные вещи [Acc].X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийпопугай, пингвин и другие птицыperruche, pingouine et autres oiseauxjaboterщебетать, петьEntendez-vous jaboter [V] ces perruches [X]? - Вы слышите, как поют [V] попугайчики [X]?X Vчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьболтать без умолку, судачитьIls avaient jacassé ensemble près d'une heure, et je me demandais de quoi ils [X] pouvaient jaboter [V] si longtemps - Они [X] трещали больше часа, и я спрашивал себя, о чём можно так долго болтать [V]?X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийпопугай, пингвин и другие птицыperruche, pingouine et autres oiseauxjaboterщебетать, петьEntendez-vous jaboter [V] ces perruches [X]? - Вы слышите, как поют [V] попугайчики [X]?X Vчеловекне очень хорошо говорить на каком-либо языкеIls [X] jabotaient [V] un peu le français [Y].- Они [X] кое-как изъяснялись [V] по-французски [Y].X V Y[Acc]X V Y[Acc]
французскийсорокаpiejacasserстрекотатьDes pies jacassaient dans des pommiers - Сороки стрекотали в яблонях.X Vчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьтрещать, болтать без умолкуCes commères [X] ne cessent de jacasser [V]! - Эти кумушки [X] только и делают, что болтают [V]!X VX V
французскийкурица poule poule кудахтать, клохтать (при кладке яиц)Les volailles [X] grattaient, remuaient, caquetaient [V], tandis que les deux coqs chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poulesf. - Домашние птицы [X] царапались, двигались, клохтали [V], в то время, как два петуха пели без конца и искали червей для своих куриц.X Vчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьболтать, тараторитьNous jeunes, nous vivons dans l'avenir, mais quel avenir! Quoi qu'il en soit, après avoir dûment jasé et caqueté [V] , elle [X] me demanda mon adresse et me pria d'aller la voir quelquefois. - Мы молоды, мы живем в будущем, но в каком будущем? Как бы то ни было, поболтав и посудачив [V] надлежащим образом, она [X] спросила меня, где я живу, и попросила навестить её как-нибудь.X VX V
французскийкрыса, мышьrat, sourischicoterпищатьC'était un brave campagnard qui nous donnait bien l'impression d'entendre chicoter [V] la souris [X]. - Это был отважный житель деревни, который, как казалось, даже слышал, как пищит [V] мышь [X].X Vчеловек: семиотически значимая речьпридираться по пустякамAllons vers Norine, car j'ai idée qu'elle s'impatiente et qu'elle [X] pourrait nous [Y] chicoter [V] si nous venions à tarder plus. - Пошли к Норин, так как я думаю, что она [X] теряет терпение и будет к нам [Y] придираться [V], если мы опоздаем еще сильнее.X V (Y [Acc])X V (Y [Acc])
французскийсоловей, канарейка и другие маленькие птицыrossignol, serin et autres petits oiseauxgringotterпеть, щебетатьIl y a du plaisir à entendre gringotter [V] ce petit oiseau [X].- Приятно слышать, как поёт [V] эта маленькая птичка [X].X Vчеловек: пение: тихое пениенапеватьIl [X] gringotte [V] une sorte de chanson hargneuse [Y], très faux - Он [X] напевает [V] что-то вроде сварливой песенки [Y], очень фальшиво.X V Y [Acc]X V Y [Acc]
французскийсоловей, дрозд, славкаrossignol, merle, fauvetterossignolerпетьLes merles [X] , les fauvettes [X], tous les oiseaux chanteurs [X] sifflent, gazouillent, rossignolent [V].- Дрозды [X], славки [X], все птицы-певцы [X] свистят, щебечут, поют [V].X Vчеловек: пение: хорошее пениепетьNous chanterons un Adoremus, nous mangerons bien, nous boirons mieux, nous [X] rossignolerons [V] à plaisir - Мы споем Adoremus, мы хорошо поедим, мы выпьем еще лучше, мы [X] попоём [V] для забавы. Mme de Puysieux [X] rossignole [V] si bien la chanson [Y].- Мадам Пюсьё [X] так хорошо поёт [V] эту песню [Y].X V (Y[Acc/rel])X V (Y[Acc/rel])
французскийсоловей, дрозд, славкаrossignol, merle, fauvetterossignolerпетьLes merles [X] , les fauvettes [X], tous les oiseaux chanteurs [X] sifflent, gazouillent, rossignolent [V].- Дрозды [X], славки [X], все птицы-певцы [X] свистят, щебечут, поют [V].X Vартефакты: музыкальные инструментысвистеть, звучать (в т.ч. о музыкальных инструментах)Le petit galoubet [X] d'ivoire rossignole [V].- Маленькая свирель [X] из слоновой кости свистит [V]. Les bouillottes [X] rossignolent [V].- Маленькие чайники [X] свистят [V].X VX V
французскийтигрtigrerauquerхрипеть, рычать, реветьLes animaux ont leurs cris d'amour, de joie: l'éléphant barronne, le lion rugit, le tigre [X] rauque [V]. - У животных есть свои крики любви, радости: слон кричит, лев рычит, тигр [X] ревет [V].X Vчеловек: физиологические реакции: хрипхрипетьOn le regardait comme le héros du jour, tandis qu'il [X] soufflait, reniflait, haletait, rauquait [V], crachait, essayait de s'essuyer sous la douche aérienne, par coups rapides et comme par surprise, puis, enfin, se rhabillait - На него смотрели,как на героя дня, в то время, как он [X] пыхтел, фыркал, сопел, хрипел [V], плевал, старался вытереться под воздушным душем быстрыми движениями, и, будто бы неожиданно, в конце концов переодевался.X VX V
французскийтигрtigrerauquerхрипеть, рычать, реветьLes animaux ont leurs cris d'amour, de joie: l'éléphant barronne, le lion rugit, le tigre [X] rauque [V]. - У животных есть свои крики любви, радости: слон кричит, лев рычит, тигр [X] ревет [V].X Vартефакт: скрип (дверь, колесо)скрипетьMalgré le grincement affreux des roues, qui [X] sanglotaient, miaulaient, rauquaient [V], râlaient, tout le monde s'endormit d'un sommeil pénible - несмотря на ужасный скрежет колес, которые [X] шлепали, жужжали, скрипели, хрипели [V], все заснули тяжёлым сном.X VX V
калмыцкиймедведь,леваю,арслңоркрхреветьАю оркрҗана. Медведь ревет.человек: характеристика голоса: громкий голосорать, голосить (в т.ч. о детях и о женщинах)Ю хәәһәд оркрад йовнач? Чего ты орешь?Энүнә оркрснь хойр дууна алднд соңсгдла. Было слышно, как он кричит в радиусе двух километров.
калмыцкиймедведь,леваю,арслңоркрхреветьАю оркрҗана. Медведь ревет.человек: плач: громкийгромко плакатьЭн көвүнә оркрад уульҗасинь ә соңсад экнь гүүҗ ирв. Мать прибежала, услышав, как громко плачет ее сын.
калмыцкийзмея, гусьмоһа, һалуншиигхшипетьМоһа шиигҗәнә. Змея шипит.артефакты: свистшипеть, издавать шипящий звукТаавад тосн шиигҗәлә. В сковороде шипело масло.
калмыцкийворонакерәбәәгхкаркатьКерә бәәгнә. Ворона каркает.
калмыцкийворобей, жаворонокбогшурһа, торһаҗиргхщебетать, чирикатьБогшурһас җиргнә. Воробьи щебечут.
калмыцкийжук, комар, кузнечик, саранча, сверчокцогц хорха, бөкүн, бичкн царцаха, царцаха, җиигндәҗиигхжужжать, стрекотатьБөкүн җиигҗәнә. Комары жужжат.артефакты: свистнестись, мчаться, лететь / просвистеть (пули)Шавхагнь бууһин сумн кевтә ар бийднь җиигв. Комки грязи летели из-под копыт как ружейные пули. (из эпоса Джангар).Сумн җиигәд одхла, тер әәдг билә. Когда свистели пули, он боялся.
валлийскийпетухceiliogclochdarкукарекать - ga: for me the more common usage, again for a cockerel making the cockadoodledoo noise, in the morning, or just showing off generallyDywedodd Jonathan Salmon ar ran y cyngor bod y cyngor yn derbyn cwynion yn flynyddol am geiliogod yn clochdar a bod hyn yn broblem wirioneddol i lawer o bobl o gwmpas y wlad.http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9420000/newsid_9426800/9426835.stm on behalf of the council, that the council had been getting complaints every year about cockerels crowing, and that this was a real problem to many people across the country.VSчеловек: семиотически значимая речь: превозносить успехигордитьсяFe wnes i fwynhau’r Gemau Olympaidd, a hynny er gwaetha clochdar y cyfryngau am lwyddiannau Prydain.I enjoyed the Olympic Games, and this despite the media crowing about Britain’s successes
калмыцкийволкчонуульхвытьЧон уульна. Волк воет.человекБичкн күүкн уульҗана. Маленькая девочка плачет.
калмыцкиймуха, пчелабатхн, зөгзиигхжужжать, роитьсяБатхнс зиигнә. Мухи жужжат.
калмыцкийсамцы животных - быки, верблюды, бараны и т.д.бух, темән, хөнкүкрсхиздавать звуки, характерные для периода гона (брачного периода) - мычание, блеяние и т.д.Аҗрһ күкрсҗәнә. Жеребец ржет и храпит.
калмыцкийгуси, утки (и другие перелетные птицы)һалун, нуһснһаңһр-гүңгр гихиздавать звуки в процессе сезонного перелетаҺаңһр-гүңгр гиһәд шовуд өмн үзг тал нисҗ одв. Издавая звуки (перекрикиваясь), птицы улетели на юг.человекразговаривать, беседоватьТедн Һаңһр-гүңгр гиһәд тогтунар суусн билә. Они сидели и спокойно беседовали.
хантыйскийкорова, бык, медведь, комары, мухи, пчелыmis, χɔr mis, mɔjpər (pupi), pełŋaət, serɨ, maw pirmomitɨмычать, реветьMisen mu ja omiił? Misəm χɔrməl kaŋšəł.Что твоя корова мычит? Корова быка хочет.mojpər wontən omiił, muŋ jira mansuw.Медведь в лесу кричит, мы в сторону ушли.lɨptət puŋałn tełija maw pirm omiił.пчелы жужжат вокруг цветов.Артефакты: гудениеАртефакты: музыкальные инструментыЧеловек: нечленораздельная речь: разговор про себя1) гудеть2) мычать1) гудеть2) мычать
хантыйскийкомар, мухаpełŋa, serɨpăŋitɨпищатьPelŋa păŋiɨł.Комар пищит.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениезлитьсяŁuw isa ma pełŋaən păŋɨił.Он на меня все время зуб держит.
сербскийовцаовцабечатиблеятьОвца [X] бечи [V]. Овца [X] блеет [V].X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голосорать, кричатьОвај дугоња [X] стао силно викати и бечати [V]. Этот длинный [X] стал громко орать и кричать [V].X VX V
хантыйскиймышьaj wɔjsʼipłemtɨпищатьAj wɔj χɔt sʼuŋən sʼipłemł.Мышонок в углу пищит.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеругатьсяŁuw sʼitɨ sʼi sʼipłemł, χulattɨ atam.Он так ругается-трещит, слушать не могу.
хантыйскиймышьaj wɔjpišłemtɨ пищатьAj wɔj χɔt sʼuŋən pišłemł.Мышонок в углу пищит.
хантыйскиймышь, собака, свинья, птицаaj wɔj, ămp, porɨs, šiškisʼălɨtɨпищать, визжатьAj wɔj χɔt sʼuŋən sʼălɨł.Мышонок в углу пищит.Ămp pušeł purupsa, sʼălɨił.Собаке наступили на хвост, она скулит.porɨs sʼălɨił.Свинья визжит.Šišket juχt kutən sʼălɨłt.Воробьи чирикают среди деревьев.
хантыйскийсобака, кошка, щенок,котенокămp, kăti, aj ămp, aj ămpnʼaŋaštɨпищать (о млекопитающем)Ămpəm pełŋaən purła nʼaŋašł.Комары кусают (мою) собаку, и она скулит. Aj kăt’et nʼaŋašłət kor puŋaln.Котята пищат возле печки.человек: плач: просительный монотонныйжаловаться, просить, нытьAj nʼawrem nʼaŋašł wɔχł maw.Ребенок скулит — просит конфету.Χănneχo nʼaŋašł wɔłəpsi ɔłənən.Человек жалуется жизнь.
хантыйскийкукушкаłujtɨ wɔjłujtɨкуковатьŁujtɨ wɔj łuəł wəntən.В лесу кукушка кукует.человек: семиотически значимая речь: надоедливая речьтрещать, быстро говоритьTum χɔtem imi šеŋk łujtɨ ne, manema isa sʼi sʼasʼəł.Соседка очень болтливая женщина, мне ее все время слышно.Muj năŋ łujłən, ma năŋen ăn uša werɨłəm.Что ты так быстро говоришь, я тебя не понимаю.
хантыйскиймяукатьkătin’awkatɨмяукатьKătɨ łetɨ łetła, nʼawkł.Кошка хочет есть и мяукает.
хантыйскийсобака, лисаămp, wɔχsarχoratɨлаятьĂmp χojatət peła χorał takan, χɔt šawiəł.собака громко лает на людей, дом сторожит.Человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеругатьсяругаться
хантыйскийсобака, волкămp, vułi portɨ wɔjurtatłitɨвытьĂmp turum peła urtatłiəł,mułtɨ wer pitł.Собака воет на небо, беда случится.
хантыйскийсобакаămporɨtɨрычатьĂmp orɨəł anəł χɔsʼa χojat ănt esałəł.Собака рычит, человека к чашке не пускает.ворчать, сердитьсяЧеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеЧеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивление
хантыйскийлошадьłɔweŋitɨржатьŁɔwət jiłt eŋitɨ pitsət.Лошади вдалеке начали ржать.
хантыйскийоленьwułiwoχanttɨкричать (об олене), хоркатьΧɔr wułi sʼi woχantɨəł.Самец оленя голос подает (во время гона)
валлийскийсобака, лисаci, llwynogcyfarthneutral, when a dog barks to warn off trespassers, or to draw attentionRoedd Belka a Chernysh yn cyfarth yn llawen.‘Belka and Chernysh were barking joyfully’R’oedd yna dyrchfa llwynogod yr anialwch yng ngwaelod y bowlen - mi clywsom yn cyfarth (iepian main) tua 3am ag yn y bore r’oedd hoel eu pawennau yn dangos eu bod wedi busnesu o gwmpas y pebyll a synhwyro bobdim :-)There was a desert fox burrow at the base of the bowl - we heard them yelping at 3am and in the morning there were tracks around the camp indicating that everything has been nosed and sniffed :-)VSчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениерявкнутьCaewch eich pennau!, cyfarthodd y sarjant. [Shut up! said the sargeant harshly.]VSVS
валлийскийсобакаcichwyrnuрычать - to growl when the dog is threateningStori i blant ifanc yn dilyn ymdrechion anifeiliaid y fferm i atal y ci (S) rhag chwyrnu (V). ‘A story for young children following the efforts of the farm animals to stop the dog growling ’VSчеловек: физиологические реакции: храпхрапетьMae’r gŵr yn chwyrnu’n ofnadwy bob nos - My husband snores dreadfully every night.VSVS
валлийскийсобакаcichwyrnuрычать - to growl when the dog is threateningStori i blant ifanc yn dilyn ymdrechion anifeiliaid y fferm i atal y ci rhag chwyrnu. ‘A story for young children following the efforts of the farm animals to stop the dog growling ’VSчеловек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеогрызаться - snarlGwell i chi beidio â symud, chwyrnodd y dyn. [You had better not move, snarled the man.]
валлийскийсобака, волкci, blaiddudoвыть - howl, usually at night, scary and suggests something is wrongFel y deuai’n nes, clywai ddau o’r cŵn yn udo’n rhyfedd ac yn ofnus.‘As he came nearer, ... he heard two of the dogs howling strangely and fearfully ’Mae clywed blaidd yn udo / ubain yn y nos yn codi ofn. [Hearing a wolf howling in the night is frightening.]VSчеловек: плач: от горязавыватьMi gei di jips a ffish hefyd rhag ofn i chdi udo’n bod ni wedi dy lwgu di.‘You shall get fish and chips so that you would not howl we have left you starving ’Roedd yr hen ddyn yn udo mewn cynddaredd wrth i’r lladron redeg i ffwrdd i’r nos.The old man was howling in rage as the thieves ran off into the night.
валлийскийсобакаciswnianскулитьPeidiwch â gadael i’ch ci gyfarth neu swnian am gyfnodau hir neu ei adael ar ei ben ei hunDon’t leave your dog barking or whining for long periods or leave him alone.VSчеловек: плач: просительный монотонныйнытьRoedd ffrind i mi o Ddolgellau eisoes wedi mynd yna, ac wedi bod yn swnian arna i i fynd drosodd.A friend of mine from Dolgellau had already gone there and had been nagging me to go over.
валлийскийбык, лев, тигрtarw, llew, teigrrhuoреветь - roarClywch y tarw coch cethin, Yn rhuo draw yn y cae eithin; Clywir o bell, ni welir o byth.Hear the roan red bull/Roaring over in the gorse field/He is heard from far away/He is never seenMae’ch gelyn chi, y diafol, yn prowla o gwmpas fel llew yn rhuo ac yn edrych am rywun i’w lyncu. 1 Pedr, 5, 8… your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devourVSартефакты: звук работающего моторареветьWrth weld a chlywed y moduron(S) yn rhuo(V) heibio iddynt mor agos, daeth hiraeth ar y plant am fod yn ôl ar yr ynys, yng ngwynt y môr, gweld yr adar,Seeing and hearing the cars roaring past them so close, the children longed to be back on the island, in the wind from the sea, and to see the birds...NEIDIWCH!’ Roedd yn rhaid i’r hyfforddwr parasiwt weiddi am fod peiriant (S) yr awyren yn rhuo (V) cymaint.JUMP! The parachute trainer had to shout, as the aeroplane engine was roaring so much.VSVS
валлийскийбык, лев, тигрtarw, llew, teigrrhuoреветь - roarClywch y tarw coch cethin, Yn rhuo draw yn y cae eithin; Clywir o bell, ni welir o byth. Hear the roan red bull/ Roaring over in the gorse field/ He is heard from far away/ He is never seen Mae’ch gelyn chi, y diafol, yn prowla o gwmpas fel llew yn rhuo ac yn edrych am rywun i’w lyncu. 1 Pedr, 5, 8 … your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devourVSприрода: море: штормреветь о мореMi fyddaf yn falch o gael cyflawni fy neges yn y ddinas fawr, brysur, ac ar fy ffordd adref, i’r pentref croesawus lle gallaf gerdded yn eithaf diogel uwch y creigiau, a gwrando ar y môr yn rhuoI would be happy to have fulfilled my message in the big busy town and on my way home, to the welcoming village where I could walk safely up on the cliffs and hear the sea roaring. Chwythed y gwynt o’r Dwyrain, Rhued (V) y storm (S) o’r môr, Let the wind blow from the East, Let the storm roar from the seaVSVS
валлийскийбык, лев, тигрtarw, llew, teigrrhuoреветь - roarClywch y tarw coch cethin, Yn rhuo draw yn y cae eithin; Clywir o bell, ni welir o byth. Hear the roan red bull/ Roaring over in the gorse field/ He is heard from far away/ He is never seen Mae’ch gelyn chi, y diafol, yn prowla o gwmpas fel llew yn rhuo ac yn edrych am rywun i’w lyncu. 1 Pedr, 5, 8 … your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devourVSмножественный субъект: нечленораздельная речь: шум толпыодобрениереветьRoedd y torf yn rhuo wrth i Jack anelu am y gôl.The crowd was roaring as Jakc aimed for the goalVSVS
валлийскийбык, лев, тигрtarw, llew, teigrrhuoреветь - roar1. Clywch y tarw coch cethin, Yn rhuo draw yn y cae eithin; Clywir o bell, ni welir o byth. Hear the roan red bull/ Roaring over in the gorse field/ He is heard from far away/ He is never seen2. Mae’ch gelyn chi, y diafol, yn prowla o gwmpas fel llew yn rhuo ac yn edrych am rywun i’w lyncu. 1 Pedr, 5, 8 … your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devourVSчеловек: характеристика голоса: громкий голосреветьMae’n rhaid i ni saethu Hurricane hwn i lawr! rhuodd un o swyddogion y Lufftwaffe, llu awyr yr Almaen.We should shoot this one’s Hurricane down, roared one of the officers of the Luftwaffe, the German airforce
валлийскийбыкtarwbeichiomoo, bellow - мычать - parts of north walesRoedd y tarw yn rhuo / bygynad / beichio ... yn y cae. [The bull was roaring in the field.VSчеловек: плачрыдатьEisteddodd Nain i lawr gan ochneidio’n drwm a dechrau beichio crio.Granny sat down sighing deeply, and began to sob.VSVS
валлийскийбыкtarwbeichiomoo, bellow - мычать - parts of north walesRoedd y tarw yn rhuo / bygynad / beichio ... yn y cae. [The bull was roaring in the field.VSчеловек: физиологические реакции: кашельсильно кашлятьbeichio pesychu GPC 269 – strong cough beichio (V) pesychu (V2 - кашлять)beichio (V) pesychu (V2 - кашлять)
валлийскийсвинья, поросенок, мышьmochyn, porchell, llygodengwichianвизжать, пищать - to squeak / squeal, a high pitched noise, showing excitement, fear or irritation. Fe glywais i’r moch yn gwichian yn y twlc neithiwr. [I heard the pigs squealing in the sty last night.Roedd y perchyll yn gwichian wrth ruthro am y bwyd. [The piglets were squealing as they rushed for the food.]‘Dewiswch chi’r drosedd i’w chosbi, o Frenhines y Cathod,’ gwichiodd Mini.‘Choose the crime to punish, oh the Queen of Cats’, - squealed Mini.VSчеловек: характеристика голоса: высокий голосот страха или возбуждениявизгнутьO Iesu mawr, gwichiodd Morfudd, gan ddychmygu’r esgid fawr ddynol yn ymddangos ...O Jesus, squealed Morfudd, imagining the big man’s shoe appearing ...VSVS
валлийскийсвинья, поросенок, мышьmochyn, porchell, llygodengwichianвизжать, пищать - to squeak / squeal, a high pitched noise, showing excitement, fear or irritation.Fe glywais i’r moch yn gwichian yn y twlc neithiwr. [I heard the pigs squealing in the sty last night. Roedd y perchyll yn gwichian wrth ruthro am y bwyd. [The piglets were squealing as they rushed for the food.] ‘Dewiswch chi’r drosedd i’w chosbi, o Frenhines y Cathod,’ gwichiodd Mini. ‘Choose the crime to punish, oh the Queen of Cats’, - squealed Mini.VSартефакты: треск (дерево при ломке или горении)скрипеть, трещатьdan ei thraed gwichiai a chleciai’r brigynnau coed, ac o rywle deuai siffrwd tyner annirnad i dorri ar y distawrwydd.under her feet the twigs squeaked and clickedVSVS
валлийскийосел, волк?asyn, blaidd?naduвыть, кричатьCwn yn cyfarth, asynnod yn nadu a phobol yn rhedeg o dŷ i dŷ â’u hwynebau cyn wynned â’r gwyngalch ar y waliau oedd yn disgleirio yn llygad yr haul.Dogs were barking, donkeys neighing and people running from one house to the other with faces as white as the whitewash on the walls, which shone in the intense sunlightVSчеловек: плач: громкийчеловек: плач: от горячеловек: смех: грубый громкий смехвыть, оратьRoedd John yn nadu chwerthin o wiriondeb y sefyllfa.John was laughing very loudly at the ridiculousness of the situation.Roedd hi’n nadu crio yn ei galar.She was weeping noisily in her grief.
валлийскийосел, волк?asyn, blaidd?naduвыть, кричатьCwn yn cyfarth, asynnod yn nadu a phobol yn rhedeg o dŷ i dŷ â’u hwynebau cyn wynned â’r gwyngalch ar y waliau oedd yn disgleirio yn llygad yr haul. Dogs were barking, donkeys neighing and people running from one house to the other with faces as white as the whitewash on the walls, which shone in the intense sunlightVSприрода: ветервытьGwasgai Carwyn, Morlais a Henedd eu hunain yn erbyn y graig wrth i’r gwynt nadu o’u cwmpas fel blaidd mewn cynddaredd.Carwyn, Morlais and Henedd pressed themselves against the rock as the wind was howling around them as a mad wolf.VSVS
валлийскийкурицаiârclwcianкудахтатьMae’r iâr wedi dodwy siŵr o fod, mae’n clwcian nerth ei phen. [The hen has laid, sure to be, she’s clucking as loudly as she can.]VSчеловек: нечленораздельная речь: разговор про себябормотатьRoedd yr hen wraig yn clwcian yn dawel iddi ‘i hun wrth chwilota yn y drôr. [The old woman was clucking quietly to herself as she looked through VSVS
валлийскийсобакаcichwyrnuрычать - to growl when the dog is threateningStori i blant ifanc yn dilyn ymdrechion anifeiliaid y fferm i atal y ci (S) rhag chwyrnu (V). ‘A story for young children following the efforts of the farm animals to stop the dog growlingVSчеловек: физиологические реакции: храпхрапетьMae r gŵr yn chwyrnun ofnadwy bob nos. - My husband snores dreadfully every night.VSVS
валлийскийворон, лягушкаbrân, brogacrawcianкаркать, квакатьMentrodd ambell wylan atom i fegera, crawcian o’r uchelderau wnai’r gigfran.The odd seagull ventured to approach us to beg, the raven croaked from the hights.Dim ond llyffantod gwrywaidd sy’n crawcian.‘Only male frogs croak ’человек: характеристика голоса: исходно хриплый голосчеловек: характеристика голоса: охрипший голосговорить хриплым голосомYna, wrth i Gethin ei lapio’i hun amdano, crawciodd yn boenus, ‘He, gofala lle wyt ti’n gosod y blydi sugnydd, wnei di!’ ‘Ddrwg g-gen i,’ sibrydodd y gelen a’i enau wedi’u cloi’n dynn.Then, as Gethin wrapped himself up, he croaked painfully, Hey, be careful where you put the bloody sucker, will you!
валлийскийкорова, вол, баран, коза, овцаbuwch, ych, hwrdd, gafr, dafadbrefuблеять, мычатьMae’r fuwch yn y beudy, yn brefu am y llo.The cow is in the cowshed, mooing for the calf.Llanddewi Brefi braithLle brefodd yr ych naw gwaithHyd nes holltodd craig y Foelallt.Brefodd y llall naw gwaith a holltodd y graig nes ei gwneud yn haws iddo ef gludo’r llwythMany coloured Llanddewi Brefi / Where the ox bellowed nine times / Until the rock of Foelallt split.The other bellowed nine times and the rock split till it was easier for him to drag the load. ‘Tw-w-w-wyll!’ brefodd yr hwrdd ddu. Ond doedd neb yn deall.‘Fraud!’ bleated the black ram, but nobody understood him. “Mae hynny’n amhosibl,” meddai’r bugail. “O nag ydy wir,” brefodd un o’r geifr.That’s impossible!, said the shepherd. O, no it isn’t, bleated one of the goats.Brefodd y ddafad, tawodd y proffwyd a deffrodd y cwmni selog.The sheep bleated, the prophet went silent, and the faithful company woke up.
валлийскийкошка, змеяcath, neidrhisianшипеть - hissRoedd y gath yn hisian / chwythu ar y ci. The cat was hissing at dog.Rhuodd y llewod a’r teigrod, a hisiodd y nadroedd. The lions and tigers roared, the snakes hissed.человек: семиотически значимые реакции: неодобрительные реакции: слабое сопротивление + тихий голос‘Sssh!’ hisiodd Mam yn ddiamynedd. ‘Sgin i ddim amser i ddawnsio tendans arnat ti.’Sssh, hissed mother impatienty. I have no time to dance attendance on you.
валлийскийптицы (мелкие)adar chwiban, chwibanuсвистеть, щебетатьDyna’r aderyn du yn chwibanu mewn ofn wrth weld cysgod yr hebog. There’s the blackbird whistling in fear as it sees the shadow of the hawk.природа: ветерсвистетьChwibanodd y gwynt o amgylch y castell a chwipiodd y glaw yn erbyn y ffenestriThe wind whistled around the castle, and the rain whipped against the windows
валлийскийптицы (мелкие)adarchwiban, chwibanuсвистеть, щебетатьDyna’r aderyn du yn chwibanu mewn ofn wrth weld cysgod yr hebog. There’s the blackbird whistling in fear as it sees the shadow of the hawk.артефакты: свист (пуля или иной быстро движущийся объект, пар)свистетьRôl lapio’m traed mewn hugan llwyd fel pawb oedd yn y trênAc ysgwyd llaw ag Wmffra llwyd a chanu’n iach i JênChwibanodd y peiriant y gryf ac yn groch.Fel gwichian soniarus, pum ugain o foch.After wrapping my feet in a grey cloak like everyone on the trainAnd shaking hands with Wmffra llwyd, and saying goodbye to JaneThe engine whistled stongly and loudlyLike the noisy squealing of a hundred pigs.http://www.bbc.co.uk/blogs/hywelgwynfryn/2010/07/y_tim_i_gyd_wedi_cyrraedd_y_ma.shtml
валлийскийпчелаgwenynsuoжужжать - buzzHoffai Ieuan Gwynedd hefyd ei ddisgrifio ei hun fel mab y bwthyn neu wladwr mynyddig, a thelynegai yn ei ysgrifau a’i gerddi am fryniau gwyllt Gwalia, am liliau a rhosynnau coch, am wenyn yn suo, am furmur y nant ac am blant bochgoch yn chwarae’n hapus ar fyesydd gwyrddlas.Ieuan Gwynedd also liked to describe himself as a boy from a cottage, or a countryman from the mountains, and spoke lyrically in his essays and his poems about the wild hills of Gwalia, about lilies and red roses, about bees buzzing, the murmur of the brook, and about red-cheeked children playing happily in green fields.природа: ветер - легкийRoedd yr awel yn suo rhwng y dail.The breeze was murmuring through the leaves.
валлийскийпчелаgwenynsuoжужжать - buzzHoffai Ieuan Gwynedd hefyd ei ddisgrifio ei hun fel mab y bwthyn neu wladwr mynyddig, a thelynegai yn ei ysgrifau a’i gerddi am fryniau gwyllt Gwalia, am liliau a rhosynnau coch, am wenyn (S) yn suo (V), am furmur y nant ac am blant bochgoch yn chwarae’n hapus ar fyesydd gwyrddlas. Ieuan Gwynedd also liked to describe himself as a boy from a cottage, or a countryman from the mountains, and spoke lyrically in his essays and his poems about the wild hills of Gwalia, about lilies and red roses, about bees buzzing, the murmur of the brook, and about red-cheeked children playing happily in green fields.убаюкиватьRoedd rhywbeth yn sŵn y dŵr oedd yn ei suo i gysgu bron.There was something in the sound of the water that almost lulled him to sleepsuo (V) i (to) gysgu (sleep - VN) = to lull, убаюкиватьsuo (V) i (to) gysgu (sleep - VN) = to lull, убаюкивать
сербскийнасекомое, маленькая птица, мышьинсект, миш, мала птицацвркутатипищать (+чирикать - о птице)Цврчак [X] цвркута [V]. Сверчок [X] пищит [V].X Vчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речьговорить быстро, без умолку, звонко (обычно о детях, женщинах)Она [X] одговараше цвркућући [V] као полетарка. Она [X] отвечала, щебеча [V] , как птенчик.X VX V
сербскийсверчокцврчак, попац, штуракскврчатитрещатьНегдје у врту испод јаблана скврчи [V] штурак [X] своју једноличну растегнуту пјесму. Где-то в саду под яблоней трещит [V] сверчок [X] свою однообразную затянутую песню.X V (Y)
сербскийлошадькоњвриштатиржатьКоњ [X] вришти [V]. Конь [X] ржёт [V].X Vчеловек: плач: от болипронзительно кричать, орать (от боли)Мара [X] је . . . ридала и вриштала [V] без престанка. Мара [X] рыдала и кричала [V], не умолкая.X VX V
сербскийживотныеживотиње (најчешће пси и свиње)скичативизжатьНа потоку [гуске, патке] [X] брчкају, роне . . . гачу и скиче [V]. В ручье [гуси, утки] [X] плещутся, ныряют, … гокочут и кричат [V].X V
сербскийкурицакокошка, кокошраколити (се)кудахтатьПо собама . . . раколећи [V] шетају неколике кокоши [X] с пилићима. По комнатам прогуливаются, кудахтая [V], несколько куриц [X] с цыплятами.X Vчеловек: нечленораздельная речь: слишком быстрая речь/ множественный субъект: нечленораздельная речь: женщины между собойболтать без умолку, бормотатьЖене [X] су раколиле [V] непрестано. Женщины [X] кудахтали [V] беспрестанно.X VX V
сербскийкурицакокошка, кокошраколити (се)кудахтатьПо собама . . . раколећи [V] шетају неколике кокоши [X] с пилићима. По комнатам прогуливаются, кудахтая [V], несколько куриц [X] с цыплятами.X Vчеловек: семиотически значимая речь: хвастовствохвалиться, хвастаться, важничать, петушитьсяРаколи се [V] он [X] о социјалној правди као да ће та правда доћи сама од себе. Он [X] хвастливо болтал [V] о социальной справедливости, как будто эта справедливость появится сама собой.X V (Y [prep + S])X V (Y [prep + S])
сербскийосёлмагарацреватиреветьЈедно магаре [X]. . . живо се разревало [V]; однекуда друго се одзове, и оба [X] сложно реву [V]. Один осёл [X]... вовсю разревелся [V]; откуда-то отзвался другой, и оба [X] заревели [V] вместе.X Vчеловек: плач: громкий/ человек: плач: от боли/ человек: плач: от горяреветь, рыдать, громко орать (обычно от боли)Стаде сада плакати и ревати [V]. . . од љутога јада. (Он/она) [X] теперь стал(а) плакать и реветь [V]… из-за большого горя.X V (Y [prep + S])X V (Y [prep + S])
сербскийосёлмагарацреватиреветьЈедно магаре [X]. . . живо се разревало [V]; однекуда друго се одзове, и оба [X] сложно реву [V]. Один осёл [X]... вовсю разревелся [V]; откуда-то отзвался другой, и оба [X] заревели [V] вместе.X Vприрода: штормшуметь, бурлить, реветьРеве [V] реком силно запјенушена вода [X]. Ревёт [V] в реке вспенившаяся вода [X].X VX V
немецкийсобакаder hundwinselnскулить, высокий тихий звукIm Keller winselte ein Hund, der in einer Kammer eingesperrt war. В подвале скулила собака, запертая в кладовке.человек: речьныть, умолять о чем-то, что оценивается говорящим как недостойное, унизительное поведениеVerzeihe mir![DS] winselt[V] der Vater[X] in Knien. Прости меня [DS] - на коленях умолял [V] отец[X].(букв. ныл)Das Fernsehen zeigte jüngst einen furchterregend kostümierten Rock and Roller. So gefährlich er auch aussah, so demütig winselte[V] er[X] in die Kamera, dass er sein neuestes Video gerne korrigieren werde. Недавно по телевизору показывали одного устрашающе одетого рокера. И как бы опасно угрожающе он не выглядел, он[X] так униженно пищал[V] в камеру, что он хотел бы поправить свое последнее видео.X+V+Ds; X+VX+V+Ds; X+V
сербскийбык, дикие зверибик, дивље животињерикатиреветь, рычать1. Негдје у засеоку . . . рикало [V] је говече [X]. Где-то в посёлке ревел [V] бык [X]. 2. Када риче [V], лав [X] покушава да успостави дијалог са жртвом. Когда лев [X] рычит [V], он пытается установить диалог с жертвой.X Vартефакты: грохот (пушка, снаряд)стрелять (о пушке)Топови [X] су с обје стране рикали [V]. Пушки [X] стреляли [V] с обеих сторон.X VX V
сербскийсвиньясвињароктатихрюкать[Свиње] [X] му рокћу [V] по дворишту. У него во дворе хрюкают [V] свиньи [X].X Vчеловек: характеристика голоса: громкий голоскричатьОни [X] роктаху [V] на [prep] њу [Y] — да ће је ударити. Они [X] кричат [V] на [prep] неё [Y], что её ударят.X V (Y [prep + S])X V (Y [prep + S])
сербскийсвиньясвињароктатихрюкать[Свиње] [X] му рокћу [V] по дворишту. У него во дворе хрюкают [V] свиньи [X].X Vартефакты: тарахтение (неисправный мотор)тарахтеть, громыхатьЛокомотиве [X] рокћу [V] стегнуто и лагано. Локомотивы [X] тарахтят [V] протяжно и медленно.X VX V
английскийсобакаdogbarkлаятьThe dog barks.The dog barked at our neighbour.X VX V Prep [at] Y
армянскийкошкаկատումռռալмурлыкатьկատուն կծկվել էր մայրիկի գոքին և մռռում էր:Кошка свернулась у мамы на коленях и мурлыкала.человек: пение: тихое пениетихо/нечленораздельно петь песнюԵրեխան խար էր անում եւ երգ էր մրրում:Ребенок играл и мурлыкал песню себе под нос.
армянскийкузнечикծղրիդկտկտալ стрекотатьԴաշտում կտկտում էին մորեխները:В поле стрекотали кузнечики.
армянскийкурицаհավկչկչալкудахтатьՀավը բակում կչկչում էր:Курица кудахтала во дворе.
армянскийлевառյուծմռնչալ рычатьԱռյուծը մռնչում է:Лев рычит.
армянскийлошадьձիխրխնջալ ржатьՁի բարձրաձայն խրխնջում:Лошадь громко ржёт.человек: смех: грубый громкий смехгромко хохотать (грубо)ինչ էս խրխնջում.Что ты ржешь?
армянскийлягушкаգորտկռկռալквакатьԳորտը կռկռում է ճահճիյում։Лягушка квакает в болоте.
армянскиймедведьարջմռնչալ реветьԿրելը մռնչում է որջից։Медведь рычит в берлоге.
армянскиймышьմուկծվծվալпищатьՄուկը ծվծվում է փոսից։Мышь пищит из норы.
армянскийптицаթռչուներգել петьԹռչունը երգում է ճիպոտի վրա։Птица поёт на берёзе.
армянскийсверчокծղրիդծղրտալ сверчатьՃռիկ ետեւում վառարանի ծղրտում:Сверчок за печкой сверчал.
армянскийсвиньяխոզխռնչալ хрюкатьԳյուղում մի տեղ խռնչում էր խոզը:Где-то в деревне хрюкала свинья.
армянскийсобакаշունհաչելлаятьՍովորաբար շները հաչում են անծանոթ մարդկանց վրա:Собаки обычно лают на незнакомых людей.
армянскийсобакаշունվնգստալ скулитьՇան ձագը նստած էր դռան տակ և վնգստում էր:Щенок сидел под дверью и скулил.человек: плач: от горяскорбно плакать, нытьԱյրի կինա իր ամուսնու թարման ջամանակ դարդից վնգստում էր:Вдова плакала от горя на похоронах своего мужа.
армянскийсобакаշունգռմռալрычатьՇունը գռգռում է խցիկից։Собака рычит из будки.
армянскийсоваբուկռկռալухатьԲու կռկռումն է խոռոչից։Сова ухает из дупла.
армянскийсорокаկաչաղակկչկչալстрекотатьԿաչաղակը կչկչում էր ծառի սաղարթներում:Сорока стрекотала в кроне дерева.
армянскийуткаբադկռնչալкрякатьԲադիկները լողում էին բադի հետևից և կռնչում:Утята плавали за уткой по пруду и крякали.человек: физиологические реакции: кряхтениекрякать от удовольствияՆա կշտացած էվ բավականությունից կռնչալ:Он насытился и крякнул от удовольствия.
армянскийцикадаկնճիթավոր ճպուռկտկտալ стрекотатьՑիկադան ամբողջ ժամանակ կտկտում է։Цикада всё время стрекочет.
армянскийшмельիշամեղուդռռալжужжатьԻշամեղուն դռռում է:Шмель жужжит.человек: семиотически значимая речь: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеруганьԱմուսի եւ կինը վիճելուց իրար դերդեց նում էն:Муж с женой, споря, пилят друг друга.
армянскийшмельիշամեղուդռռալжужжатьԻշամեղուն դռռում է:Шмель жужжит.артефакты: свистсвист пульԴաշտում դռռում էին գնդակները, որոնցով զինվորներն իրար էին կրակում:В поле свистели пули, которыми солдаты стреляли друг в друга.
молдавскийбаран/овцаbehăi блеятьDouă oi behăi în hambar.Две овцы блеют в хлеву.
молдавскийволкlupurlaвытьNoaptea lupii urla în padure.Ночью волки воют в лесу.человек: плач: от горяскорбно плакать, нытьKin omului tari trist pe suflet, de skirbi urla.Когда человеку сильно грустно на душе, от горя воет.
молдавскийволкlupurlaвытьNoaptea lupii urla în padure.Ночью волки воют в лесу.человек: семиотически значимая речь: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеруганьDako o persoană vorbește tare și urit se mai spune “De ce urla?”Когда человек говорит громко и некрасиво, ещё можно сказать “Зачем орёшь?”
молдавскийволкlupurlaвытьNoaptea lupii urla în padure.Ночью волки воют в лесу.природа: ветервой ветраVântul urlă în defileul.Ветер выл в ущелье.
молдавскийворонаcioarăcîriiкаркатьIn cer se rotesc ciorile și croncă ne placut.В небе кружат вороны и каркают неприятно.человек: семиотически значимая речь: привлечение беды разговораминаговаривать бедуOmul cîriit viața loi și so indeplinit dorința.Человек накаркал жизнь и это обязательно исполнилось.
молдавскийворонаcioarăcroncăi каркатьIn cer se rotesc ciorile și croncă ne placut.В небе кружат вороны и каркают неприятно.
молдавскийголубьporumbelgonguri ворковатьPorumbeii mananca firimiturile de pe drum și gânguri tare.Голуби едят крошки на дороге и воркуют громко.
молдавскийгусьgâscăgîgîi гоготатьGinsacii gîgesc și fugareau cucoșul prîn ograda.Гуси гогочут и гоняют петуха во дворе.
молдавскийгусьgâscăfissîiшипетьFata s-a speriat, pentru ca gansac a fîsiit la ea.Девушке было страшно, потому что гусак шипел на неё.
молдавскийзмеяșarpeșuiera шипетьȘarpele șuiere prîn iarbă.Змея шипит в траве.артефакты: свистсвист пульȘarpele șuiere prîn iarbă, glontere șuiere un air.Змея шипит в траве, пуля свистит в воздухе.
молдавскийкомарțânțarbâzâiпищатьLinga ureche ne placut bazaie țânțar.Около уха неприятно пищит комар.
молдавскийкороваvacămugi мычатьDimineata eu tot timpu ma trezesc de la ceea, ca pe cimpia de linga casa mugeau vacile.Утром я всё время просыпаюсь от того, что на поле рядом с домом мычат коровы.
молдавскийкороваvacărageреветьLa vaca au luat fatul și de aceea rageut tare.У коровы забрали детёныша и поэтому она ревела громко.
молдавскийкошкаpisicămiorlăiмурлыкатьPisica miorlăi, incovoindu-se la mine pe genunchi.Кошка мурлычет, свернувшись у меня на коленях.
молдавскийкошкаpisicătoarcé мурчатьCind pisica toarcé, apare senzatia, ca cineva coase pe o mașină de scris.Когда кошка мурчит, появляется ощущение, что кто-то шьёт на швейной машинке.
молдавскийкошкаpisicămeaunaмяукатьPisica a meunat și a fugit.Кошка мяукнула и убежала.человек: нечленораздельная речь: нечёткая артикуляциянепонятная речьKin oameni vorbesk neclar, se mai spune ko meaunat sub nas.Когда люди говорят непонятно, ещё можно сказать, что мяукают под нос.
молдавскийкурицаgăinăcotcodaceșteкудахтатьGăină cotcodacesk tare în ograda.Курица кудахчет громко во дворе.
молдавскийлевleulhîrîiрычатьCind leul ataca, el incepe sa hîrîi amenintator.Когда лев нападает, он начинает рычать угрожающе.
молдавскийлошадьcalnechezaржатьCal necheza tare și mă impiedică.Лошадь ржёт громко и мне мешает.человек: смех: веселый открытй смехгромко смеятьсяO grupa de tineri sub ferestre nechezat tare.Группа ребят под окнами смеются громко.
молдавскиймедведьursulmormăiрычатьAti auzit cum ursul mormăi?Ты слышал как медведь рычит?человек: нечленораздельная речь: нечёткая артикуляциянепонятная речьBătrânul mormai ceva în barbă.Старик пробормотал что-то в бороду.
молдавскиймышьsoarecchîțaiпищатьCind noi am pus brinza aprope de gaura din podea, deacolo a iesit un soarece și a chițăi.Когда мы положили сыр ближе к дыре в полу, оттуда вылезла мышь и запищала.
молдавскийпетухcocoșcîntaпетьZore zili cucoșu cînta.Рано утром петух поёт.
молдавскийптенецpuiulchîțaiпищатьPuiul cîțai în cuib.Птенец пищит в гнезде.
молдавскийптицаpasărecîntaпетьPe crengi canta pasarile foarte frumos.В ветвях поют птицы очень красиво.
молдавскийптицаpasăreciripi щебетатьIn ograda ciripe diferite pasarile.Во дворе щебечут разные птицы.человек: нечленораздельная речь: гуление младенцевдетский лепетCopii kin sin mici cerepesk en aganulor.Малыши лепечут свои колыбельные.
молдавскийптицаpasăreciripi щебетатьIn ograda ciripe diferite pasarile.Во дворе щебечут разные птицы.Nu me ciripi la ureche, tu imi încerc să citisk.Не болтай мне на ухо, ты мне мешаешь читать.
молдавскийсвиньяporcgrohăi хрюкатьPorc grohaie și role în noroi.Свинья хрюкает и катается в грязи.
молдавскийсобакаcâineurlaвытьStapanul ciinelui acestuia nu de mult a murit, acum el a urlat în toata ziua. Хозяин собаки не так давно умер, теперь она воет целыми днями.человек: плач: от горяскорбно плакать, нытьKin omului tari trist pe suflet, de skirbi urla.Когда человеку сильно грустно на душе, от горя воет.
молдавскийсобакаcâineurlaвытьStapanul ciinelui acestuia nu de mult a murit, acum el a urlat în toata ziua. Хозяин собаки не так давно умер, теперь она воет целыми днями.человек: семиотически значимая речь: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеруганьDako o persoană vorbește tare și urit se mai spune “De ce urla?”Когда человек говорит громко и некрасиво, ещё можно сказать “Зачем орёшь?”
молдавскийсобакаcâineurlaвытьStapanul ciinelui acestuia nu de mult a murit, acum el a urlat în toata ziua. Хозяин собаки не так давно умер, теперь она воет целыми днями.природа: ветервой ветраVântul urlă în defileul.Ветер выл в ущелье.
молдавскийсобакаcâinehamîiлаятьюжный вариантCîinele hamîi la mine.Собака лает на меня.человек: семиотически значимая речь: неодобрительные реакции: агрессивное сопротивлениеруганьNu hamîi la mine!Не кричи на меня!
молдавскийсобакаcâinelătraлаятьсеверный/центральный вариантCîinii latră, ursul trece.Собака лает, ветер носит. (поговорка)
молдавскийсобакаcâinehîrîiрычатьCiinele a hîrîit la mine, și eu am fugit.Собака рычала на меня, и я убежал.
молдавскийсобакаcâinescheaunaскулитьCiinele domestic scheauna la portita.Собака домашняя скулит у двери.
молдавскийцикадаgreierțîrîi стрекотатьNoaptea foarte bine se aude cum greierilor țîrîe.Ночью очень хорошо слышно, как цикады стрекочут.
молдавскийшмельbondarzumzăiжужжатьDeasupra florilor zumzet bondar.Над цветами жужжит шмель.
китайскийптица鸟 niǎo鸣 míngкричать,петьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсяартефакт: пушка统统 下令 鸣 21 响 礼炮。 zǒngtǒng xiàlìng míng 21 xiǎng lǐpào президент приказать MING 21 CLF салютПрезидент отдал приказ дать 21 залп салюта .
китайскийптица鸟 niǎo鸣 míngкричать,петьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсяартефакт: клаксон禁止鸣笛 jìnzhǐ míngdíподача звукового сигнала запрещена
китайскийптица鸟 niǎo鸣 míngкричать,петьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: звон в ушах我 这 几 天 有 点 耳 鸣。 wǒ zhè jǐ tiān yǒu diǎn ěr míng я этот несколько день иметь немного ухо MINGУ меня последние несколько дней звенит в ушах MING.
китайскийупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсяартефакт: шумная работа механизмав составе двуслога轰鸣 hōngmíng (грохотать + MING)грохотать
китайскийбык, лев牛niú, 狮子shīzi吼 hǒuреветьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: возмущение«你 还 有脸 回来?» 她 怒气 冲冲地 吼 道。 nǐ hái yǒu.liǎn huílái tā nùqì chōngchōngdì hǒu dào ты еще иметь.лицо возвращаться она гнев кипеть.ATR HOU говорить«Ты еще смеешь возвращаться?» - вскричала она, кипя от гнева.
китайскийбык, лев牛niú, 狮子shīzi吼 hǒuреветьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: возмущение面对 这种 卑鄙的 侵略 行径, 整个 中国 都 在 怒 吼。 miànduì zhèzhǒng bēibǐde qīnlüè xíngjìng zhěnggè Zhōngguó dōu zài nù hǒu перед этот.CLF подлый.ATR вторжение поступок целый Китай весь PRG гневный HOUПеред лицом этого подлого вторжения весь Китай гневно возмущается (HOU).
китайскийбык, лев牛niú, 狮子shīzi吼 hǒuреветьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: громкий крик для привлечения внимания在 他 楼 底下 吼 一声, 他 可能 还 没 起床 呢。 zài tā lóu dǐxia hǒu yīshēng tā kěnéng hái méi qǐchuáng ne LOC он здание внизу HOU один.звук он возможно еще NEG вставать PCLПокричи у него под окнами, он, может, еще не проснулся.
китайскийбык, лев牛niú, 狮子shīzi吼 hǒuреветьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсяприродный объект: ветор: вой暴风怒吼bàofēng nùhǒuвоет ураганный ветер
китайскийбык, лев牛niú, 狮子shīzi吼 hǒuреветьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсяартефакт: перебои в работе马达 吼 了 几声 又 熄灭。 了 mǎdá hǒu le jǐshēng yòu xīmiè le мотор HOU MOD несколько.звуков опять гаснуть MODМотор взревел несколько раз и опять заглох.
китайскийлощадь马 mǎ嘶 sīржатьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: хрип от злости"她 咬紧 牙关 嘶 声 说道 ""你,你 滚出去!"" tā yǎojǐn yáguān sī shēng Shuōdào nǐ nǐ gǔnchūqù она закусить челюсти SI звук Говорить ты ты катись-отсюда"Стиснув зубы, она прохрипела «Ты, катись отсюда!»
китайскийлощадь马 mǎ嘶 sīржатьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: хриплый голосв составе двуслога他的 声音 很 嘶 哑。 tāde shēngyīn hěn sī yǎ он.ATR голос очень SI немойУ него очень хриплый голос.
китайскийволк狼 láng嚎,号,嗥 háoвытьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: крик от боли他 手指 夹 在办公室 门缝里, 大声 号 叫 起来。 tā shǒuzhǐ jiá zàibàngōngshì ménfènglǐ dàshēng háo jiào qǐlái он палец прищемить LOC.кабинет щель.двери.LOC громко HAO кричать RESОн прищемил палец дверью кабинета и начал громко кричать.
китайскийволк狼 láng嚎,号,嗥 háoвытьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: безудержный плач她 一 听见 母亲 去世了 就 号啕大哭 起来。 tā yī tīngjiàn mǔqīn qùshì.le jiù háotáodàkū qǐlái она один слышать мать умирать.MOD сразу HAO.выть.большой.плакать RESКогда она услышала, что мама умерла, она расплакалась в голос.
китайскийволк狼 láng嚎,号,嗥 háoвытьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: бесцельные крики大 半夜的, 别 再 嚎 叫了! dà bànyède bié zài háo jiào.le большой полночь.ATR не.надо еще HAO кричать.MODНочь уже, хватит орать!
китайскийволк狼 láng嚎,号,嗥 háoвытьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: крик от беспомощности“我 就 要 担任 这个 角色!” 他 对导演 嚎 道。 wǒ jiù yào dānrèn zhège juésè tā duì.dǎoyǎn háo dào я именно хочу брать этот.CLF роль он LOC.режиссер HAO говорить«Мне нужна именно эта роль!» - вскричал он, обращаясь к режиссеру.
китайскийтигр虎 hǔ啸 xiàoрычатьрезкий протяжный звукупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсяприродный объект: ветор: свист风啸 fēngxiàoсвистит ветер
китайскийтигр虎 hǔ啸 xiàoрычатьрезкий протяжный звукупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсяартефакт: свист пуль над головой炮弹 从 头顶上 呼 啸 而 过 pàodàn cóng tóudǐng.shàng hū xiào ér guò снаряд LOC макушка.LOC выдыхать XIAO и проходить-мимоСнаряды свистели над головой.
китайскийтигр虎 hǔ啸 xiàoрычатьрезкий протяжный звукупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: тихий плач女儿 生病 无钱 医, 母亲 心碎 泪 悲 啼。 nǚér shēngbìng wúqián yī mǔqīn xīnsuì lèi bēi tí дочь заболеть нет.денег лечить мать сердце.разбиться слеза скорбный TIДочь заболела и нет денег на врача, мать от горя льет слезы.
китайскийобезьяна猿yuán啼 tíкричатьупотребление в прямом значении засвидетельствовано в древнекитайском, в современном языке в прямом значении практически не употребляетсячеловек: тихий плач她 跟 男朋友 分手了, 整天 哭哭 啼啼 的。 tā gēn nánpéngyǒu fēnshǒule zhěng.tiān kūkū títí de она с молодой.человек расстаться.MOD целый.день плакать TI.TI ATRОна рассталась с молодым человеком, целый день (тихонько) плачет.admin area

Université nationale de recherche "Ecole des hautes études en sciences économiques", Aix Marseille Université,
Université de Nice Sophia Antipolis