Латышский перевод А. Криевиньша-Куйво

Источник: Stásts par Igora karâ-eju, Igora, Svetoslava déla, Olega déla-déla / Tulkujums iz sen-Krievu valodas ar piezímejumiem Krieviņ-Kuivi Andreis. — Riga, 1888.