Словенский перевод Р. Нахтигаля

Источник: Staroruski ep Slovo o polku Igprevě/ Slovensko izdajo priredil R. Nahtigal. — Ljubljana, 1954.