Сербский перевод М. Панич-Сурепа

Источник: Слово о полку Игорову. Jуначки спев XII века. Са староруског превео М. Панић-Суреп. — Београд: Нолит, 1857.