Польский перевод Ю. Тувима

Источник: Słowo o wyprawie Igora. — Kraków., 1950.