Польский перевод А. Красиньского

Источник: Krasiński A. S. Pieśń o pulku Igora. Starosławiański poemat z XII wieku. — Petersburg, 1856.