wyrzec

wypowiedzieć, wymówić, wyrazić słowno

To wyrzekłszy, Sędziego ścisnął za kolana (II) wreszcie wyrzekł Podkomorzy - Pierwszą nagrodę słusznie zyskał sługa boży (V) Nic nie wyrzekł prócz tych słów: Pro publico bono (X) To wyrzekłszy, przewrócił talerz dnem do góry Na znak, że jeść nie będzie (XII) Dobrzyński [...] wyrzekł głośno: głupi! (XII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Język ↔ Mówienie ↔ Działania głosem, wyrażanie myśli