wynalazek

pomysł, odkrycie

Ogłosił nam, że jacyś Francuzi wymowni Zrobili wynalazek: iż ludzie są rowni (I) jej wynalazek epokę stanowi W domowym gospodarstwie (III) A to, Jenerale, Mój wynalazek, dalbóg mój (XII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Informacje ogólne (Myślenie)