wymownie

wyraziście, przekonywająco

Niema z żalu, postawą jak wymownie szlocha! (III) Prusak równie, Nie słuchany, choć jeszcze rozprawiał wymownie, Chciał zmykać (VII)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Język ↔ Mówienie ↔ Działania głosem, wyrażanie myśli