wyjazd

opuszczenie jakiegoś miejsca, wyruszenie dokądś

Potem znowu miłość I ten wyjazd, oj! jest tu w tem jakaś zawiłość (VIII).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Transport, komunikacja ↔ Informacje ogólne (Transport, komunikacja)