wraz

zaraz, natychmiast

że go trzeba wnet ścigać, wszyscy wraz uznali, Choć ani się radzili, ani namyślali (III). Asesor w domu; tylko świśnie, Tak wraz przymaszerują, stoją jak umyślnie (VII).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Czas