wolny V

mający odpowiednie prawa obywatelskie

Lud ich otacza, patrzy, ledwie oczom wierzy, Oglądając rodaków mundury noszących, Zbrojnych, wolnych (XI) Sami wolni, uczyńmy i włościan wolnemi, Oddajmy im w dziedzictwo posiadanie ziemi (XII) Zdrowie Spółobywateli, Wolnych, równych, Polaków! (XII)

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Ustrój państwowy