wolny I

odbywający się lub wykonywany powoli; też: wykonujący coś powoli

Ksiądz Robak po dziedzińcu wolnym chodził krokiem (II) Telimena mówiła coraz wolniéj, ciszéj (II) Aż Maciek, dotychczas ponury, Nieruchomy, wstał z ławy i wolnemi kroki Wyszedł na środek izby, i podparł się w boki (VII) A Jacek mówił coraz wolniejszemi słowy I często zarywał się.(X)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Czas