wlec II

prowadzić kogoś wbrew jego woli

Wnet porywa za kołnierz, na dziedziniec wlecze I zmierzywszy mu w piersi Scyzoryk, tak rzecze (VIII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Wola ↔ Wola ↔ Władza; wola skierowana na drugą osobę ↔ Posłuszeństwo, nieposłuszeństwo