wiwatny

związany z wiwatem

A tymczasem zagrzmiało tysiące oklasków, Tysiące powinszowań i wiwatnych wrzasków (IV).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Język ↔ Etykieta językowa