winien

mający jakieś zobowiązanie wobec kogoś lub zawdzięczający coś komuś, czemuś

Wiem, co winienem sławie i mojej rodzinie . winienem ci chwile Natchnienia! (III) Ja ileż wam winienem, o domowe drzewa! (IV) Winni coś Soplicowie dla Horeszków rodu (III). Tyle ją obraziłem! Winienem jej tyle! (III)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Moralność ↔ Dług