wielki V

o dźwieku: głóśny

Zaczem wielkie powstały w całej karczmie szmery (IV) Przy wyższym końcu stoła wrzał tylko krzyk wielki (V) Oba chory zgodzone w dwa wielkie akordy (VIII).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Słuchem