wielki III

przewyższający inne rzeczy lub zjawiska pod względem intensywności

Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza (I). Spór był wielki (I) Wtem, wielkim szczęściem, dwakroć kichnął Podkomorzy (II). Słowem, zrobim na urząd wielkie polowanie (I) w istocie był wielkim dziwakiem (II).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Relacja, tryb, wartość ↔ Miara, waga