wielki I

mający duże znaczenie

i czytając, z tych imion wywabia Pamięć spraw wielkich (I) Tak dzieje się z rozmową: z wolna się pomyka, Aż natrafi na przedmiot wielki, jak na dzika (II). Tak Napoleon daje wodzom swoim księstwa Od miejsc, na których wielkie odnieśli zwycięstwa (II). Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza (III). One służą ku wielkiej sądowej paradzie (VI)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Relacja, tryb, wartość ↔ Wartość