widowisko

zdarzenie odbywające się w obecności patrzących

Wytknął głowę - i ujrzał cudne widowisko (III). Miałożby to cudowne, śliczne widowisko Zginąć albo zmienić się, gdy podejdę blisko? (III)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Wzrokiem