wiadomy

znany

tobie cała tajemnica Wiadoma (VIII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Wiedza