wiadomostka

nowa informacja o czymś

Słyszałeś pewnie, o czem już gadają wszędzie, O czem ja wiadomostki przynosiłem nieraz (VI)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Wiedza