wiadomo II

jest oczywiste, zrozumiałe

Wiadomo, że tytuły przychodzą z Paryża (I) Wiadomo, że kto z ruskim carem raz się zwadził, Ten już z nim na tej ziemi nie zgodzi się szczérze I musi albo bić się, albo gnić w Sybirze (X).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Rozumowanie