wcale

przysłówek komunikujący, że dany stan rzeczy nie przysługuje obiektowi w najmniejszym stopniu

Słudzy nie wyszli witać, ale nie myśl wcale, Aby w domu Sędziego służono niedbale (I) Widać było, że wcale tryumfu nie szukał (II) Odgłos nie smutny wcale ani pogrzebowy, Jak się Hrabiemu zdało, owszem, obiadowy (III). Nie myślił wcale Wojski przymawiać nikomu (V) Ale Gerwazy groźbą wcale się nie strwożył (V)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Relacja, tryb, wartość ↔ Miara, waga