wart

zasługujący na coś, na kogoś

Warte dziki tygrysów, a spis karabele (III)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Relacja, tryb, wartość ↔ Wartość