warkocz II

ogon komiety

Pośród nich brylant, niby zakryty od oczu, Świecił się jako gwiazda w komety warkoczu (VIII)

Wszechswiat ↔ Niebo i atmosfera ↔ Niebo i ciała niebieskie