vulgo

pospolicie lub powszechnie (zwany) – słowo poprzedzające częściej używane określenie czegoś lub kogoś

Długo żyję, jednego widziałem Człowieka, co mógł takim popisać się strzałem. [...] Ów Jacek, vulgo Wąsal (IV) Ja, Protazy Baltazar Brzechalski, Dwojga imion, jenerał niegdyś trybunalski, Vulgo woźny, woźneńską obdukcyją robię (V)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Język ↔ Etykieta językowa