utrudzenie

zmęczenie

Ale polscy żołnierze mimo utrudzenia Skarżyli się, że król im marszu nie dozwala (XI)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Odczuwanie ↔ Różne odczucia zmysłowe