ustnie

w mowie, a nie w pismie, odczytując głośno

Pozew dziś trzeba wręczyć ustnie, oczywisto, Nim zajdzie słońce (VI).

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Życie społeczne ogólnie ↔ Język ↔ Mówienie ↔ Działania głosem, wyrażanie myśli