uniwersalny

obejmujący całość, dotyczący wszystkiego lub wszystkich

słyszeliście rządowe uchwały I zwołujące walny sejm uniwersały (XI).

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Relacja, tryb, wartość ↔ Relacja