ulica

wytyczona droga w mieście, na osiedlu itp., składająca się z jezdni i z chodników dla pieszych

Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy I wznosi chmurę pyłu (I) wstają szlachta braty, Napełniają się ciżbą zaścianku ulice (VI) W końcu wszyscy przez długą zaścianku ulicę Puścili się w cwał, krzycząc: "Hajże na Soplice!" (VII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Przestrzeń