ulec

zostać pokonanym w walce

Jegry w tłumie ulegli mocy przeciwników (IX).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Wojna ↔ Zwyczęstwo, porażka