ubiór

ubranie

Zmieniano wiarę, mowę, prawa i ubiory (I). Jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda, Jej ubiór zwrócił oczy; wszyscy ją witali (I) Pośród nich brylant, niby zakryty od oczu, Świecił się jako gwiazda w komety warkoczu - Słowem, ubiór galowy (I) Wprawdzie zdała się teraz wzrostem dorodniejsza, Bo ubrana, a ubiór powiększa i zmniejsza (I).

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Potrzeby istoty ludzkiej ↔ Odzież ↔ Informacje ogólne (Odzież)