trzewo

brzuch, układ pokarmowy

Tylko stary pjanica, gdy już spali trzewa, Brzydzi się trunkiem, którym nazbyt się zalewa (V).

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Rośliny uprawne