towar

wytwór pracy ludzkiej zaspokajający jakąś potrzebę człowieka, produkowany na sprzedaż

słychać było, że towary Ksiądz przemycał (IV)

Czlowiek ↔ Czlowiek jako istota spoleczna ↔ Człowiek pracujący ↔ Handel, finanse