ton II

dźwięk wywołany przez drgania akustyczne o tej samej częstotliwości; też: wysokość i barwa tego dźwięku

A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot - to strzelanie (IV). [Wojski] Z oczyma wzniesionemi, stał jakby natchniony, Łowiąc uchem ostatnie znikające tony (IV). Mistrz coraz takty nagli i tony natęża (XII) Wciąż tę zdradziecką stronę, melodyję zmąca, Coraz głośniej targając akord rozdąsany, Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany (XII) Lecz strón coraz przybywa, już rozpierzchłe tony Łączą się i akordów wiążą legijony (XII)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Słuchem