temlak II

chustka zawiązana w ten sposób aby podtrzymywała i unieruchamiała zranioną lub chorą rękę

Właśnie ułan ująwszy jej dłoń lewą ręką (Prawą miał na temlaku, widać, że był ranny) (XI)

Czlowiek ↔ Człowiek jako istota żywa ↔ Zdrowie i choroba ↔ Choroby, dolegliwości, kontuzje ↔ Opieka pielęgniarska