taniec

rytmiczne ruchy ciała wykonywane w takt muzyki

czy się dotąd wznosi [...] Lipa tak rozrośniona, że pod jej cieniami Stu młodzieńców, sto panien szło w taniec parami? (IV) Puszczę go w taniec jako niedźwiadka na kiju (V). Dano hasło, zaczęto taniec - on prowadzi (XII). Wre taniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia! (XII) Cóż gdy potem zaczęła mówić o malarstwie, O muzyce, o tańcach, nawet o rzeźbiarstwie! (I)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Taniec