tajnik

miejsce ukryte, niedostępne

Te puszcz stołeczne, ludziom nie znane tajniki W języku swoim strzelcy zowią: mateczniki (IV).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Wiedza