tajnie

dyskretnie; tak, żeby nikt nie wiedział

Robak często chadzał Nocą do karczmy, tajnie z Żydem się naradzał O ważnych rzeczach (IV) Wchodzim tajnie w radę, Uzbrajamy i szlachtę, i włościan gromadę (VII) Sędzia drzwi na klucz zamknął, z kimś tajnie rozmawia (VIII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Wiedza