tajnia

por. ros. тайна; zob. tajemnica

Więc rozwiązane widział swych domysłów tajnie! (I) Odkryj mi, Piękna, tajnie twych losów okrutnych! (III) Sen myśliwski nam odkrył tajnie przyszłych czasów (IV)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Wiedza