tajemny

utrzymywany w tajemnicy

Tyle wdzięków w tajemnej nimfie upatrywał, W tyle ją cudów ubrał, tyle odgadywał! (III) Po cóż się łudzić? - krzyknął - zgaduję po czasie! Moja nimfa tajemna pono gęsi pasie! (III) I widać, że czuł jakieś tajemne kłopoty (III). Kiedy z poselstwem tajemnem Tu biegłem, wojsk forpoczty już stały nad Niemnem (VI) Aż oboje, skrywszy się pod zasłonę ciemną Jak kochankowie, wszczęli rozmowę tajemną (VIII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Wiedza