tajemnica

sekret; też: nieujawnianie czegoś

Zna je ledwie po wierzchu, ich postać, ich lice, Lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice (IV) Ledwie spójrzał w rumiane Telimeny lice, Odkrył od razu wielką, straszną tajemnicę! (V) Hrabia, czyli tajemnice Zamku Birbante-rokka (V). Bracie; Bóg wie, żem dotąd tajemnic dochował, Którem z żalu za grzechy w spowiedzi ślubował (VIII) W przypadku wojny tobie cała tajemnica Wiadoma (VIII)

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Myślenie ↔ Wiedza