sztukmistrz

mistrz w dziedzinie sztuki

Ale sztukmistrz twojego przebaczenia czeka! (III) Nie dość jest przyrodzenia, nie dosyć zapału, Sztukmistrz musi ulecieć w sfery ideału! (III)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Literatura i sztuka piękna ↔ Sztuki plastyczne ↔ Informacje ogólne (Sztuki plastyczne)