szmer

cichy i jednostajny odgłos

Tymczasem w końcu stoła naprzód ciche szmery, A potem się zaczęły wpółgłośne rozmowy (I) Aż w cichym i samotnym domie Wszczął się naprzód szmer, potem gwar i krzyk wesoły (II) Obiegał zgromadzenie ognistą źrenicą I gdzie szmer jeszcze słyszał, jak ksiądz kropielnicą, Tam uciszając machał swą placką ze skóry (II) Zaczem wielkie powstały w całej karczmie szmery (IV) "Brawo!" krzyknęła młodzież, powstał szmer i śmiechy (V)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Jakość i stan ↔ Cechy spostrzegane narządami zmysłu ↔ Słuchem