szlachectwo

szlachetne pochodzenie

Dziś nam szlachectwa przeczą, każą nam drabować Papiery i szlachectwa papierem probować (IV). Nie mogę - rzekł - bez mego szlachectwa obrazy Dotykać rękę, takiem morderstwem skrwawioną Z prywatnej zemsty, nie zaś pro publico bono (X).

Czlowiek ↔ Organizacja społeczna i instytucje społeczne ↔ Państwo ↔ Klasy społeczne