szkoda II

żal, przykro, że...

Szkoda, żeś mię nie przywiódł tu w godzinę nocną (II) Szkoda, że masz niewielki dar opowiadania! (II) Szkoda, że ten Soplica stary nie ma żony, Lub córki pięknej (II) Szkoda ust dłużej suszyć kłótnią o zająca (II) Szkoda tylko, że trochę przyciśniony wiekiem (XII).

Czlowiek ↔ Dusza i rozum ↔ Uczucia ↔ Stany ducha ↔ Oczekiwanie-rozczarowanie