szeroko I

rozciągając się daleko we wszystkie strony

[Niedźwiedź] Rozprzestrzenił szeroko przednie krzyżem łapy (IV) Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych (I) Tuż za dziećmi paw siedział i piór swych obręcze Szeroko rozprzestrzenił w różnofarbną tęczę (III) [Kury] Wstrząsając koralowe na głowach szyszaki I wiosłując skrzydłami przez bruzdy i krzaki, Szeroko wyciągają ostrożaste pięty (V)

Czlowiek i wszechswiat ↔ Apriori ↔ Przestrzeń